Operatorët: Sonera, DNA, Elisa, Saunalahti 
Currency: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

SMS çmimi i mesazhit duke përfshijë TVSH SMS mesazhi çmimi pa TVSH %
1,00 EUR0,81 EUR45,70 %
2,00 EUR1,61 EUR55,90 %