Operatorët: Telia, Elisa, Tele2 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 30 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Elisa 0,64 0,53 0,34 63,80 %
Tele2 0,26 48,70 %
Telia 0,31 58,20 %
Elisa 0,96 0,80 0,51 64,00 %
Tele2 0,39 49,00 %
Telia 0,51 64,00 %
Elisa 1,60 1,33 0,92 69,20 %
Tele2 0,65 48,90 %
Telia 0,92 69,20 %
Elisa 3,20 2,67 1,84 68,90 %
Tele2 1,31 49,10 %
Telia 1,84 68,90 %
Elisa 5,00 4,17 2,88 69,10 %
Tele2 2,04 48,90 %
Telia 2,88 69,10 %