Operatorët TDC, Telia, Telenor, Tre
Valuta:DKK 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditë nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
10 8 4,96 62,00 %
15 12 7,56 63,00 %
20 16 10,24 64,00 %
30 24 15,60 65,00 %
50 40 26,80 67,00 %
75 60 40,20 67,00 %
150 120 81,60 68,00 %