Të gjitha shtetet

REPUBLIKA E ÇEKISË

Operatorët: T-Mobile, O2, Vodafone
Valuta: CZK 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa &
50,00 CZK 41,32 CZK 18,75 CZK 45,38 %
79,00 CZK 65,29 CZK 29,62 CZK 45,37 %
99,00 CZK 81,82 CZK 41,25 CZK 50,42 %