Operatorët: Cyta-Vodafone, MTN 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,33 EUR 1,12 EUR 0,37 EUR 33,00 %
4,07 EUR 3,42 EUR 1,23 EUR 36,00 %