Operatorët: T-Mobile, VIPnet, Tele2 
Valuta: HRK 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
VIPnet 10,00 HRK 8,00 HRK 3,78 HRK 47,25 %
Tele2 10,00 HRK 8,00 HRK 2,72 HRK 34,00 %
T-mobile 10,00 HRK 8,00 HRK 3,73 HRK 46,62 %