Operatorët: Claro, Movistar, Tigo 
Valuta: COP 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 120  ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
3689 COP 3100 COP 434 COP 14,00 %