Operatorët: A1, Telenor, Vivacom 
Valuta: BGN 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Telenor %
A1 %
Vivacom %