Të gjitha shtetet

BOSNJA DHE HERCEGOVINA 

Operatorët: BH Mobile, HT-ERONET, M:tel
Valuta: BAM 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
BH Mobile 0,59 BAM 0,50 BAM 0,15 BAM 30,00 %
HT-ERONET 0,59 BAM 0,50 BAM 0,13 BAM 26,00 %
M:tel 0,59 BAM 0,50 BAM 0,13 BAM 26,00 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
BH Mobile 1,40 BAM 1,20 BAM 0,47 BAM 39,00 %
HT-ERONET 1,40 BAM 1,20 BAM 0,37 BAM 30,70 %
M:tel 1,40 BAM 1,20 BAM 0,42 BAM 34,80 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
BH Mobile 3,51 BAM 3,00 BAM 1,44 BAM 48,00 %
HT-ERONET 3,51 BAM 3,00 BAM 1,02 BAM 34,00 %
M:tel 3,51 BAM 3,00 BAM 1,26 BAM 42,00 %