Operatorët: Proximus, Mobistar, BASE/KPN, Telenet 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Proximus 1,00 EUR 0,83 EUR 0,37 EUR 44,60 %
Mobistar 0,37 EUR 44,60 %
KPN/Base 0,30 EUR 36,14 %
Telenet 0,35 EUR 42,17 %
Proximus 2,00 EUR 1,65 EUR 0,96 EUR 58,18 %
Mobistar 0,86 EUR 52,12 %
KPN/Base 0,75 EUR 45,45 %
Telenet 0,99 EUR 60,00 %