Të gjitha shtetet

SHQIPËRIA 

Operatorët: Eagle Mobile, Vodafone, Telekom Albania
Valuta: TË GJITHA 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
120 ALL 100 ALL 27 ALL 27,00 %