Pdf
Повернутися до списку

Інформація оновлена: 2016-01-22

Збір платежів у Точках продажу

Визначення

Генеральний договорГенеральний договір на надання платіжних послуг, умови якого застосовуються до Продавця.

Платіжний засіб — будь-який платіжний засіб, який Система дозволяє зв'язати з рахунками Paysera та за допомогою даного платіжного засобу здійснювати платіжні перекази.

Продавець — Клієнт Системи Paysera, Який, продаючи з товари и послуги, корістується одним або кількома в Системі зазначеним и надавання EVP послуги збору платежів для Продавців.
(*Пояснення: Коли положення Загальне договором Надання платіжніх послуг застосовуються всім Клієнтам - и продавця, и іншім Клієнтам - вікорістовується срок «Клієнт», а коли положення Генерального договору Надання платіжніх послуг застосовуються только продавця, вікорістовується срок «Продавець»).

Пристрій Продавця — пристрій Продавця, призначене для прийому платежів, на яке можна встановити підтримуване Системою рішення платіжних пристроїв, пов'язаних з Рахунком Paysera для прийому платежів.

Покупець — пплатник і/або кінцевий отримувач послуг, що надаються, і товарів, що продаються Продавцем, що використовує Систему для збору платежів.

Точка продажу — фізична точка надання послуг або продажу товарів, де Продавець продає товари і (або) надає послуги.

Проект — докладний опис, що надається продавцями товарів та (або) послуг, вказівним їм у Системі з метою збору платежів з Покупців за надані Продавцем товари або послуги способами, вказаними в Системі.

Загальні положення

1. Послуга зі збору платежів до Точках продажу дає Продавцю можливість збирати платежі Покупців в Точці Продажу на його Рахунок Paysera, приймаючи для оплати зазначені в Системі Платіжні засоби.

2. Під час користування цією послугою Продавцю застосовуються всі умови Загального договору, а також умови, додатково визначені в цьому Додатку. Визначення в даному Додатку використовуються в значенні, зазначеному в Генеральному договорі.

3. Якщо Продавець є юридичною особою, то погоджуючись з умовами цього Додатка він також підтверджує, що у нього є всі повноваження, необхідні для замовлення даної послуги від імені юридичної особи

Умови користування

4. Список доступних Платіжних коштів, за допомогою яких Продавець може збирати платежі за свої товари і (або) послуги в Точках продажу, надається тут.

5.Конкретний спосіб або способи збору платежів, якими Продавець бажає користуватися, Продавець вибирає Проект в своєму обліковому запису.

6. Щоб користуватися цією послугою, Продавець повинен надати Paysera свій Проект, а також інші документи, необхідні Paysera.

7. Paysera вправі відмовитися підтверджувати Проект і надавати послугу Продавцю без вказання причин.

8. Послуга надається після того, як Paysera підтвердить Проект Продавця і, якщо це необхідно для конкретного способу збору платежів, після того, як Продавець здійснить інтеграцію відповідно до наданих Paysera інструкціями, застосовуваними для кожного конкретного способу збору платежів.

9. Кожен підтримуваний Системою спосіб збору платежів в Точках продажу і порядок розрахунку описані в правилах конкретного способу збору платежів в Точках продажу, які надаютьсятут.

10. Продавець зобов'язується дотримуватися правил їм обраного способу збору платежів.

11. Продавець, вибравши конкретний в Системі вказаний спосіб збору платежів, зобов'язується створити умови, а також дозволити Покупцям в Точці продажу розрахуватися за допомогою відповідного Платіжного засобу.

12. Продавець несе відповідальність за точну роботу пристрою Продавця під час взяття суми платежу з Покупця, надання точної суми, а також виконання інших дій, визначених у правилах конкретного способу збору платежів.

Ціна і порядок розрахунку

13. Ціни за збір платежів в Точках продажу вказані тут.

14. Продавець підтверджує, що детально ознайомився з застосовуваними цінами за збір платежів та платіжних переказів, а також з цінами за всі інші послуги Paysera, які йому застосовуються і йому актуальні.

15. Сума (комісійна плата), що належить Paysera, автоматично стягується відразу, як тільки Продавець отримує платіж. Якщо комісійні плати не були взяті під час операції, Paysera має право взяти комісійні пізніше.

16. Продавець зобов'язується не стягувати з Покупців додаткової плати за то, що Покупці платять Продавцю через Систему, а не через інші платіжні системи.

17. Продавець зобов'язаний здійснювати платіжні операції в Точках продажу стягуючи гроші з Платіжних коштів Покупців тільки в присутності Покупця.

18. Суми, що належать Продавцю за його товар і послуги, зараховуються на Рахунок Paysera Продавця, відкритий відповідно до умов Генерального договору.

19. Продавець згоден з тим, що Paysera може використовувати отримане від Продавця винагороду за надану йому послугу або частина винагороди на власний розсуд в якості премії для Покупця, і така премія буде розглядатися в якості знижки Покупцеві, посередньо наданої Продавцем.

20.Виписка по рахунку за надані Продавцю послуги, зазначені в цьому Додатку, і взяті комісійні, буде надана в Системі або, на прохання Продавця, відправлена ​​на зазначені ним адреси ел. пошти. Виписка по рахунку прирівнюється рахунку-фактурі ПДВ, виставленої за фінансові послуги, які не обкладаються ПДВ зазначені в ст. 28 Закону «Про ПДВ», на підставі ст. 18-1 Правил виписування та затвердження документів податкового обліку, затверджених Постановою Уряду ЛР № 780 від 29 травня 2002 г. Якщо Продавець бажає отримати письмову виписку, підписану і скріплену печаткою Paysera, стягується додаткова встановлена Paysera ​​плата.

Повернення

21. Якщо Продавець взяв не ту суму, яка була вказана Покупцеві, прийнятий на користь Продавця платіж повинен бути повернутий Покупцеві. Комісійна плата, що стягується в таких випадках за прийняття платежу Покупця, Продавцю повертається.

22. Якщо з якої-небудь причини грошові кошти були безповоротно взяті з Paysera в зв'язку з діями Продавця, Paysera має право взяти таку ж суму з Продавця, а Продавець зобов'язаний негайно перевести цю суму Paysera, а також відшкодувати Paysera всі витрати і збитки. Якщо Продавець не має в Системі достатньо коштів для покриття збитків, Продавець повинен перевести відсутню грошову суму на вказаний Paysera банківський рахунок протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання такого повідомлення.

Технічна інтеграція послуг

23. Продавець, який бажає користуватися описаної в даному Додатку послугою Збору платежів в Точках продажу, зобов'язується зв'язати свою систему з системою Paysera або завантажити потрібну програму відповідно до інструкцій, наданих Paysera. Залежно від Продавцем обраного способу збору платежів, Paysera надає інструкції інтеграції або потрібну програму кожному Продавцю окремо, або ж вони надаються в Системі.

24. Продавець розуміє і згоден з тим, що неправильна інтеграція може викликати додаткові навантаження Системи, які є небажаними і не можуть бути прийнятними, тому повинен забезпечити, щоб з'єднання здійснювалося строго за інструкціями.

25.Paysera має право в будь-який час вільно міняти технічне рішення інтеграції послуг. Про будь-які зміни, які вимагають коректування в програмному обладнанні Продавця, має бути повідомлено не менше, ніж за 90 (дев'яносто) днів. Продавець розуміє, що в разі внесення Paysera змін до Інструкції по інтеграції, а також повідомлення про це Продавця, Продавець зобов'язується, за свій рахунок і не пізніше, ніж протягом 90 (дев'яноста) днів з дати отримання такого повідомлення, оновити системне з'єднання зі свого боку . Необхідні зміни на стороні Продавця здійснюються засобами Продавця.

Підтвердження і згода Сторін

26. Продавець зобов'язується у всіх випадках повідомляти Покупців про те, що для здійснення платежів буде використовуватися Система, а також про можливості заплатити відповідним Платіжним засобом.

27. Продавець висловлює свою згоду і гарантію того, що надаючи Покупцям послуги і продаючи їм товари, продавець буде діяти сумлінно і відповідно до власних інтересів, а також інтересів Paysera і Покупців. Продавець також зобов'язується надавати Покупцям послуги і продавати товари належним чином, своєчасно та якісно.

28. Продавець гарантує, що будь-які дії Продавця, пов'язані з виконанням цього Договору, а також продаються їм товари і (або) послуги, що надаються відповідають законодавству держави, на території якого продаються товари і надаються послуги. Продавець несе повну відповідальність за наслідки, які може спричинити за собою недотримання даних зобов'язань.

29. В ході надання послуги, зазначеної в даному Додатку, Paysera не несе відповідальності за продавані Продавцем товари і (або) послуги, що надаються, а також і за наслідки продажу таких товарів і (або) надання таких послуг. Paysera також не гарантує виконання іншою стороною (Покупцем) своїх зобов'язань в угоді, укладеній Продавцем (якщо для виконання угоди необхідні інші дії, крім оплати за товар або послугу).

30. Сторони (Продавець і Paysera) зобов'язуються забезпечити належне застосування організаційних і технічних заходів, призначених для захисту особистих даних Покупців від випадкового або незаконного знищення, перекручення, розголошення або інших видів незаконної обробки, як це визначено застосовуваним законодавством.

31. Сторони (Продавець і Paysera) зобов'язуються не накопичувати ідентифікаційні дані Платіжних коштів Покупців, забезпечити конфіденційність особистих даних та ідентифікаційних даних Платіжних коштів Покупців, а також забезпечити, щоб такі дані не стали відомі третім особам, в тому числі і співробітникам Продавця.

32. Paysera надає можливість Продавцю, який користується послугами Paysera з метою задоволення своїх ділових та професійних інтересів, безкоштовно рекламувати в Системі опису Продавця, а також надаються їм послуг і продаються ним товарів протягом строку дії Договору. Paysera вправі видалити такий опис з Системи або його НЕ рекламувати без попереднього повідомлення і зазначення причин видалення або нерекламірованія.

33.Продавець дає свою згоду на те, щоб протягом строку дії Договору логотип Продавця або опис їм послуг, що надаються і (або) товарів, що продаються було надано в Системі. Такий опис Paysera має право видалити з Системи без попереднього повідомлення і зазначення причин видалення.

Заборонена діяльність

34. Продавцю забороняється торгувати продуктами, товарами або послугами, забороненими законодавством, а також іншими продуктами,товарами або послугами, для продажу яких за вимогами відповідної держави (де продається товар або надається послуга) необхідна спеціальна ліцензія або дозвіл, без необхідних ліцензій або дозволів, які вимагає закон.

35. Продавець зобов'язаний переконатися, що надані їм послуги або продані товари відповідають законодавству конкретної країни, де послуги надаються або товари продаються, і його не порушують.

36. Якщо з'ясується, що Продавець не дотримувався або порушив обмеження на здійснення забороненої діяльності, встановлені в даному Додатку, або його діяльність не відповідала або порушила законодавство конкретної країни і в результаті Paysera зазнала збитків (напр. Штрафи були накладені, пояснення вимагались, рахунок був закритий), Paysera має право неконфронтаційним чином відняти з Рахунку Paysera Продавця всі витрати і збитки, понесені у зв'язку з порушенням Продавця. У разі, якщо на Рахунку Paysera Продавця буде недостатньо коштів, щоб покрити всі витрати, Продавець зобов'язаний негайно перевести Paysera зазначену суму понесених збитків на рахунок, вказаний Paysera.

Призупинення надання послуг

37. Paysera вправі, діючи розумно і з урахуванням інтересів Продавця, в будь-який час без попереднього повідомлення обмежити надання частини або всіх послуг, призупинити надання послуги, визначеної в даному Додатку, і / або виплату зібраних платежів, припинити договірні відносини, а також відмовити надавати послуги в майбутньому, якщо виявиться, що:

37.1. Продавець не дотримується або порушує вимоги розділу «Заборонена діяльність» цього додатка;

37.2. поширення товарів або послуг Продавця може зашкодити діловій репутації Paysera;

37.3. порушуються, або виникає реальний ризик, що будуть порушені зобов'язання Продавця, прийняті на підставі даного Додатка, або в зв'язку з подальшим наданням послуг можуть постраждати обґрунтовані інтереси Покупців;

37.4. у всіх інших випадках, передбачених Генеральним договором надання платіжних послуг.

38. Про таке обмеження послуг Paysera інформуватиме Продавця негайно (протягом однієї години), а про можливість відновити кошти, що належать Продавцю, Paysera повідомить Продавцю протягом 2 (двох) робочих днів з дня призупинення надання послуг.

39. Метою всіх обмежень, встановлених в даному Додатку, а також у Генеральному договорі надання платіжних послуг, є захист Paysera, самих Продавців, інших Клієнтів, Покупців та інших третіх осіб від можливих фінансових санкцій, збитків та інших небажаних наслідків.

Повідомлення про несправності

40. Paysera заздалегідь, в установленому Генеральним договором порядку, буде повідомляти Продавця про відомі і можливі технічні несправності Системи, а також систем і устаткування третіх осіб, які залучаються Paysera для надання послуг, що впливають на надання послуг Paysera. Отримавши таке повідомлення, Продавець також зобов'язується негайно повідомити Покупцям і Paysera про технічні неполадки і планованих профілактичних і ремонтних роботах, що можуть вплинути на надання послуг або продаж товарів Продавця Покупцям.

Відповідальність

41. Відповідальність Сторін визначається відповідно до умов Генерального договору.

42. Продавець є відповідальним за вказанням і взяття точної суми з Покупцем наданого Платіжного засобу.