Pdf
Повернутися до змісту

Інформація оновлена: 28-09-2021

Політика конфіденційності

Загальні положення 

1. Відповідно до Угоди про спільне управління даними № 2018019 від 19 вересня 2018 р., контролером ваших контролером ваших персональних даних є мережа Paysera. Контактні дані Paysera надані на веб-сайті Paysera. Контактні дані співробітника з питань захисту даних: dpo@paysera.com.

2. Зібрані Paysera персональні дані обробляються у відповідності до Закону Литовської Республіки про правовий захист персональних даних, Загального регламенту про захисту даних (далі - ЗРЗД) та інших законодавчих актів. Всі співробітники, представники та співробітники представників Paysera, яким відома таємниця персональних даних, зобов'язані зберігати її навіть після закінчення трудових або договірних відносин. 

3. Paysera забезпечує конфіденційність персональних даних у відповідності до чинних законів та вживає належних технічних та організаційних заходів, направлених на захист персональних даних від несанкціонованого доступу, розголошення, випадкової втрати, зміни, знищення чи іншого незаконного управління ними.

4. В даній Політиці конфіденційності наводяться основні правила збору, накопичення, управління та зберігання ваших персональних даних та іншої пов'язаної з вами інформації, а також обсяг, джерела та одержувачі даних, мету збору та інші важливі при використанні Paysera в якості постачальника платіжних послуг аспекти. 

5. Відвідуючи даний веб-сайт та / або користуючись його інформацією або послугами, ви підтверджуєте, що ознайомились з Політикою конфіденційності, розумієте викладені в ній умови та згодні з ними. Також, Політика конфіденційності стає додатком до Генерального договору про надання платіжних послуг, коли ви зареєструєтесь в системі та почнете користуватись нашими послугами. 

6. Paysera залишає за собою право на свій розсуд та в будь-який час вносити зміни в дану Політику конфіденційності, інформуючи про це користувачів шляхом публікації нової версії Політики конфіденційності на веб-сайті та, якщо ці зміни є суттєвими, відправлення інформаційного повідомлення зареєстрованим користувачам по електронній пошті. Найновіша версія Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її публікації на веб-сайті. 

7. Якщо користувач послуг є юридичною особою, дана Політика конфіденційності застосовується по відношенню до фізичних осіб, чиї дані передаються нам даною юридичною особою. Користувач зобов'язаний належним чином, відповідно до ст. 14 ЗРЗД, інформувати суб'єкта даних (керівника, кінцевого бенефіціара, представника і т.д.) про передачу його даних Paysera. 

Постачальники та отримувачі даних, мета та терміни їх обробки 

8. Основною метою, з якою Paysera збирає ваші персональні дані, є надання платіжних послуг Paysera клієнтам, які відправляють та отримують грошові перекази. Як постачальник платіжних послуг, Paysera зобов'язана встановити та перевірити вашу особу перед наданням вам фінансових послуг, а при наданні послуг — запитувати додаткову інформацію, а також оцінювати та зберігати її протягом встановленого законом терміну. У зв'язку з цим ви зобов'язані надавати вірну та вичерпну інформацію. 

9. МЕТА: Ідентифікація клієнта, надання платіжних послуг (відкриття рахунку, грошові перекази, збір платежів та інші платіжні послуги), а також виконання інших правових зобов'язань постачальника платіжних послуг.

9.1. Персональні дані обробляються з цією метою у відповідності до вимог законодавства, пов'язані з:

9.1.1. ідентифікацією клієнта; 

9.1.2. укладенням та виконанням договорів з клієнтом, або з метою вжиття заходів на прохання клієнта;

9.1.3. здійсненням грошових переказів та передачею разом з ними необхідної згiдно iз законодавством інформації; 

9.1.4. виконанням вимог положення «знай свого клієнта»; 

9.1.5. постійним та періодичним моніторингом діяльності клієнтів; 

9.1.6. оцінкою ризиків; 

9.1.7. оновленням даних клієнта з метою забезпечення їх достовірності; 

9.1.8. протидією можливого відмивання грошей та фінансуванням тероризму, протидією шахрайству, виявленням такої діяльності, її розслідуванням та повідомленням про неї, а також отриманням інформації про фінансові санкцій, що застосовуються до клієнта, та його участі в політиці; 

9.1.9. забезпеченням належного управління ризиками та організацією. 

9.2. З цією метою можуть оброблятися наступні персональні дані: ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер платника податків (особистий код), адреса, дата народження, зображення обличчя, громадянство, дані посвідчення особи (в разі надання копії документа), запис прямої відеотрансляції, адреса електронної пошти, номер телефону, номер розрахункового рахунку, IP-адреса, рід діяльності, громадська посада, яку займає особа та інші дані, які вимагаються у відповідності до чинного законодавства щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. 

9.3. Ці дані збираються та обробляються відповідно до правових зобов'язань постачальника платіжних послуг (законом про платежі, законом про електронні гроші та установи електронних грошей, законом про протидію відмивання грошей та фінансування терористів, а також іншим діючим законодавчим актам) та потрібні для відкриття рахунку та / або надання платіжних послуг. 

9.4. Термін зберігання даних: 10 (десять) років з моменту припинення ділових відносин з клієнтом. Дані повинні зберігатися протягом 8 (восьми) років на підставі законів про протидію відмивання грошей і фінансування тероризму. Ще 2 (два) роки такі дані зберігаються на підставі законних інтересів Paysera, враховуючи загальний строк позовної давності. 

9.5. Постачальники даних: безпосередньо  суб'єкт даних, кредитні та інші фінансові установи та їх відділення, державні та недержавні регістри, бази перевірки даних посвідчень особи (База недійсних посвідчень особи та інші міжнародні бази), регістри перевірки повноважень (Регістр нотаріально завірених довіреностей та інші бази), Регістри недієздатних осіб та осіб з обмеженими можливостями, Регістр жителів, інші бази даних, керуючі єдиними базами даних боржників компанії (наприклад, UAB «Creditinfo Lietuva» і ін.), керуючі регістрами міжнародних санкцій компанії, правоохоронні органи, судові пристави, юридичні особи (якщо ви є представником, співробітником, засновником, акціонером, учасником, кінцевим бенефіціаром, контрагентом цієї юридичної особи), партнери або інші юридичні особи, які залучають нас або залучаються нами з метою надання послуг, соціальні мережі, з якими ви пов'язуєте обліковий запис в нашій системі, а також інші особи. 

9.6. Групи отримувачів даних: наглядові органи, кредитні, фінансові, платіжні установи та / або установи електронних грошей, суди, органи досудового розслідування, державні податкові органи, партнери або посередники при наданні платіжних послуг Paysera (якщо операція здійснюється, використовуючи їхні послуги), одержувачі грошових коштів переказу, які отримують інформацію у виписці по рахунку разом із засобами переказу, кореспонденти та постачальники платіжних послуг одержувача, учасники та / або сторони, пов'язані з національними, європейськими чи міжнародними платіжними системами, компанії, що займаються контролем та стягненням заборгованості, установи, що обробляють єдині бази боржників, адвокати, судові пристави, аудитори та інші особи на підставі згоди, законного інтересу або договору з Paysera. 

10. МЕТА: Управління заборгованістю. 

10.1. Персональні дані з цією метою обробляються для управління боргами та їх поверненням, виставлення претензій, вимог, позовів і т.п. 

10.2. З цією метою можуть оброблятися наступні персональні дані: ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер платника податків (особистий код), адреса, дата народження, дані посвідчення особи, адреса електронної пошти, номер телефону, номер розрахункового рахунку, IP-адреса, виписки по рахунку, а також інші дані, пов'язані з обставинами виникнення заборгованості. 

10.3. Термін зберігання даних: 10 (десять) років з дня виникнення заборгованості, а після початку судового розгляду строк продовжується до погашення заборгованості та на 24 (двадцять чотири) місяці після її погашення. Термін зберігання даних базується на встановленому Цивільним кодексом ЛР строку позовної давності. 

10.4. Постачальники даних: безпосередньо суб'єкт даних, кредитні, фінансові, платіжні установи та / або установи електронних грошей, державні та недержавні регістри, компанії, що управляють єдиними базами даних боржників (наприклад, UAB «Creditinfo Lietuva» та ін.) та Інші особи. 

10.5. Групи отримувачів даних: компанії, що управляють єдиними базами даних боржників, кредитні, фінансові, платіжні установи та / або установи електронних грошей, адвокати, судові пристави, суди, установи, які здійснюють досудові розслідування, державні податкові органи, компанії, що займаються контролем та стягненням заборгованості, інші суб'єкти, які мають законний інтерес. 

10.6. Звертаємо вашу увагу на те, що, якщо в разі виникнення у вас заборгованості перед Paysera, ви не виконаєте свої зобов'язання протягом більше ніж 30 (тридцять) днів, Paysera вправі надати наявну про вас інформацію, ваші контактні дані та кредитну історію (тобто інформацію про ваші фінансові та майнові зобов'язання та їх виконання, а також заборгованість та її оплату) організаціям, що управлять базами даних боржників (наприклад, кредитне бюро UAB «Creditinfo Lietuva»* в Литві), та установам по стягненню боргів. Ви можете ознайомитися зі своєю кредитною історією, звернувшись безпосередньо в кредитне бюро. 

11. МЕТА: Підтримка та адміністрування відносин з клієнтом, запобігання суперечок та збір доказів (запис телефонних розмов), ділове листування з клієнтом. 

11.1. Персональні дані з цією метою можуть збиратися для: 

11.1.1. підтримки ділових відносин та передачі інформації клієнту; 

11.1.2. захисту інтересів клієнта та / або Paysera; 

11.1.3. запобігання суперечок та надання доказів ділового спілкування з клієнтом (записів розмов, листування); 

11.1.4. перевірки та забезпечення якості послуг, що надаються Paysera; 

11.1.5. коли це необхідно для здійснення умов договору, з метою вжиття заходів на прохання клієнта або виконання правових зобов'язань. 

11.2. З цією метою можуть оброблятися наступні персональні дані: ім'я, прізвище, адреса проживання, дата народження, адреса електронної пошти, номер телефону, IP-адреса, виписки по рахунку, записи телефонних розмов, листування з клієнтом. 

11.3. Термін зберігання даних: 5 (п'ять) років після припинення ділових відносин з клієнтом. Терміни зберігання можуть бути продовжені на термін не більше 2 (двох) років, якщо є відповідне рішення компетентних органів. Такий термін зберігання даних передбачений законами, що регламентують протидію відмивання грошей та фінансування тероризму. 

11.4. Постачальники даних: безпосередньо  суб'єкт даних.

11.5. Отримувачі даних: наглядові органи, установи, що обробляють єдині бази боржників, адвокати, судові пристави, суди, установи, які здійснюють досудові розслідування, компанії, що займаються контролем та стягненням заборгованості, інші суб'єкти, що мають законний інтерес, а також суб'єкти по договору з Paysera. 

12. МЕТА: Оцінка кредитоспроможності, управління кредитними ризиками та автоматичне прийняття рішень.

12.1. Персональні дані обробляються з метою оцінки кредитоспроможності клієнтів, управління кредитними ризиками та виконання вимог, пов'язаних з управлінням оперативними ризиками та достатністю капіталу, щоб Paysera могла запропонувати фінансування.

12.2. З цією метою можуть оброблятися наступні дані: ім'я, прізвище, адреса, дата народження, адреса електронної пошти, номер телефону, номер розрахункового рахунку, IP-адреса, виписки по платіжному рахунку, баланс рахунку клієнта, фінансові зобов'язання, кредитна та платіжна історія, кредитний рейтинг, дані про дохід, освіту, роботодавця, займану посаду, робочий стаж, досвід роботи, майно, сім'ю, інша інформація.

12.3. Термін зберігання даних: 10 (десять) років після припинення ділових відносин з клієнтом.

12.4. Постачальники даних: безпосередньо суб'єкт даних, кредитні та інші фінансові організації або їх філії, правоохоронні органи, регістри та державні інституції, установи, що управляють єдиними базами даних боржників (наприклад, UAB «Creditinfo Lietuva» та ін.), фізичні особи (які надають дані про подружжя, дітей та інших осіб, пов'язаних з ними кровними або спорідненими вузами, а також про співборжників, поручителів, заставних постачальників і т.п.), юридичні особи (коли суб'єкт даних є представником, співробітником, контрагентом, засновником, акціонером, учасником, власником і т.п. даної юридичної особи), партнери або інші юридичні особи, яких Paysera залучає з метою надання послуг. 

12.5. Отримувачі даних: кредитні, фінансові, платіжні організації та / або установи електронних грошей або постачальники послуг з оцінки кредитоспроможності, а також установи, що управляють єдиними базами даних боржників. 

12.6. З метою укладення (або пропозиції про укладення) з вами договору про фінансування та надання вам послуг Paysera в певних випадках приймає рішення на основі автоматизованої обробки ваших персональних даних. В таких випадках система відповідно до встановлених алгоритмів перевіряє вашу кредитоспроможність та оцінює можливість надання вам послуг. Прийняте на основі автоматизованої перевірки рішення про відмову в наданні послуги може бути змінене, якщо клієнт надасть більше інформації. Paysera вживає всіх необхідних заходів для захисту ваших прав, свобод та законних інтересів. Ви маєте право вимагати людського втручання, висловлювати свою думку, а також оскаржувати прийняте автоматизованим способом рішення. Ви маєте право не погоджуватися з прийнятим автоматизованим способом рішенням, висловивши свою незгоду безпосередньо Paysera. 

13. МЕТА: Безпека та захист інтересів Paysera та клієнтів (відеоспостереження в приміщеннях Paysera).

13.1. В даному випадку персональні дані обробляються для забезпечення безпеки Paysera та / або клієнта та захисту життя та здоров'я клієнта та / або його представника, а також інших прав Paysera та клієнта (відеоспостереження та запис в приміщеннях Paysera) з метою реалізації законних інтересів, пов'язаних із захистом клієнтів, співробітників та відвідувачів Paysera та їх майна, а також майна Paysera.

13.2. З цією метою можуть оброблятися наступні персональні дані: записи відеоспостереження в приміщеннях Paysera.

13.3. Перед тим, як увійти в приміщення Paysera, в яких ведеться відеоспостереження, ви повідомляєтесь про це спеціальними знаками.

13.4. Термін зберігання даних: 1 (один) рік.

13.5. Постачальники даних: безпосередньо  суб'єкт даних, який відвідав приміщення Paysera, в якому ведеться відеоспостереження, і потрапив в поле зору камери відеоспостереження; відеокамери.

13.6. Отримувачі даних: суди, установи, які проводять досудові розслідування, адвокати (тільки в разі замаху).

14. МЕТА: Інформування клієнта про послуги.

14.1. З цією метою особисті дані обробляються для інформування клієнта про послуги, які надає Paysera, їх специфіку та ціни на дані послуги, зміни в укладених з клієнтом договорах та подібні зміни, а також для відправки системних та інших повідомлень Paysera, пов'язаних з послугами, які надаються.

14.2. З цією метою можуть оброблятися наступні персональні дані: адреса електронної пошти, номер телефону.

14.3. Суб'єкт персональних даних підтверджує, що розуміє, що такі інформаційні повідомлення необхідні для виконання Генерального договору про надання платіжних послуг та / або додатків до нього, і вони не вважаються повідомленнями з метою прямого маркетингу.

14.4. Термін зберігання даних: 24 (двадцять чотири) місяці після припинення ділових відносин з клієнтом.

14.5. Постачальники даних: безпосередньо суб'єкт даних.

14.6. Отримувачі даних: з цією метою дані іншим особам не надаються.

15. МЕТА: Прямий маркетинг.

15.1. З цією метою персональні дані обробляються для надання клієнту пропозицій, пов'язаних з послугами Paysera та з'ясування думки клієнта про послуги, що надаються Paysera.

15.2. З цією метою можуть оброблятися наступні персональні дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону.

15.3. З цією метою Paysera за згоди клієнта відправляє йому інформаційні та маркетингові повідомлення. Для відправки інформаційних повідомлень Paysera може вдатися до послуг третьої особи з гарантією того, що вона відповідає передбаченим ЗРЗД вимогам щодо захисту персональних даних. Свою згоду клієнт може відкликати, отримавши інформаційне або маркетингове повідомлення (та натиснувши на посилання відкликання згоди в цьому повідомленні), а також в будь-який момент проінформувавши Paysera про незгоду з обробкою персональних даних в маркетингових цілях по електронній пошті dopomoga@paysera.ua.

15.4. Термін зберігання даних: до припинення ділових відносин з клієнтом або до звернення клієнта щодо незгоди з обробкою даних з цією метою.

15.5. Постачальники даних: безпосередньо суб'єкт даних.

15.6. Отримувачі даних: з цією метою дані можуть передаватися системам пошуку або соціальних мереж (відмовитись від обробки даних можна на сайтах даних систем), а також постачальникам послуг по розсилці інформаційних повідомлень.

16. МЕТА. Статистичний аналіз. Ваші дані, зібрані в вищевказаних цілях, за винятком ідентифікаційного номера платника податків (особистого коду), посвідчень особи та їх даних, а також точної адреси проживання, можуть оброблятися з метою статистичного аналізу. Дані, що обробляються з метою статистичного аналізу, обробляються таким чином, щоб в процесі їх обробки не могла бути встановлена особа конкретного суб'єкта даних. Збір ваших персональних даних в цілях статистичного аналізу проводиться на підставі законних інтересів, пов'язаних з аналізом, вдосконаленням та розширенням здійснюваної діяльності. У вас є право не погодитися з обробкою ваших персональних даних в таких цілях, а також в будь-який час та в будь-якій формі відмовитися від цього, повідомивши про незгоду або відмову Paysera. Проте, Paysera може продовжити обробляти дані в статистичних цілях, якщо доведе, що дані обробляються на підставі переконливих законних причин, що переважають інтереси, права та свободи суб'єкта даних, або ж для висунення або виконання юридичних вимог.

17. МЕТА: Удосконалення послуг. Дані, зібрані в усіх вищевказаних цілях, можуть використовуватися для вдосконалення організаційних заходів, технічних засобів та інфраструктури інформаційних технологій, забезпечення сумісності послуги, що надається з використовуваними пристроями, створення нових послуг Paysera та підвищення задоволеності користувачів існуючими послугами шляхом тестування та вдосконалення технічних засобів та інфраструктури інформаційних технологій.

18. МЕТА: Запобігання зловживань послугами та забезпечення їх належного надання. Дані, зібрані в усіх вищевказаних цілях, можуть використовуватися для забезпечення інформаційної безпеки шляхом запобігання несанкціонованому доступу до них та їх незаконного використання.

19. З метою обробки персональних даних Paysera вправі залучати оброблювачів даних та / або на власний розсуд наймати інших осіб для надання від імені Paysera додаткових послуг (наприклад, послуг дата-центрів, хостингів, хмарних хостингів, послуги з адміністрування системи, послуг щодо вдосконалення систем, створення , надання, підтримки та розвитку програмного забезпечення, послуг центрів обслуговування клієнтів, послуг, пов'язаних з маркетингом, зв'язком, консультаціями, тимчасовим працевлаштуванням співробітників і т.п.). В такому випадку Paysera вживає всіх необхідних заходів для того, щоб обробка персональних даних такими оброблювачами здійснювалася відповідно до вказівок Paysera та чинного законодавства, а також вимагає від оброблювачів персональних даних вжити відповідних заходів для забезпечення безпеки персональних даних. Також Paysera гарантує, що такі оброблювачі даних будуть пов'язані зобов'язаннями щодо дотримання конфіденційності та зможуть використовувати зібрану інформацію тільки з метою та в обсязі, необхідному для виконання відведених їм функцій.

20. Персональні дані, зібрані з метою, зазначеною в даній Політиці, не обробляються способами, несумісним з цими законними цілями та вимогами законодавства.

21. Вищезазначені персональні дані надаються та отримуються за допомогою програмного інструменту, що використовується Paysera або уповноваженим представником Paysera, та інших засобів, а також інших третіх осіб, з якими Paysera уклала договір на обробку персональних даних в порядку, встановленому законодавчими та іншими правовими актами.

Географія обробки даних

22. Як правило, персональні дані обробляються на території Європейського союзу / Європейської економічної зони (ЄС / ЄЕЗ), проте в певних випадках дані можуть передаватися та оброблятися за межами ЄС / ЄЕЗ.

23. Дані можуть передаватися та оброблятися за межами ЄС / ЄЕЗ в тому випадку, коли це необхідно для укладення або виконання договору (наприклад, коли ваш грошовий переказ здійснюється в третю країну, коли для здійснення платежу залучається партнер (кореспондент) з третьої країни або коли клієнт займається торгівлею, використовуючи в якості зареєстрованого користувача інтернет-платформу, на якій постачальники платних послуг зареєстрованим користувачам повинні дотримуватися спеціальних вимог, що стосуються надання інформації про клієнтів), коли передача даних передбачена правовими актами, або клієнт дав свою згоду на це. В усіх цих випадках Paysera буде прагнути до того, щоб відповідно до ЗРЗД для захисту ваших даних були здійсненні всі необхідні технічні та організаційні заходи .

Профілювання

24. Здійснюване Paysera профілювання пов'язано з автоматичною обробкою персональних даних у встановлених законом цілях, пов'язаних з управлінням ризиками та постійним і періодичним наглядом за угодами для запобігання шахрайства; в основі такого профілювання лежать правові зобов'язання Paysera.

25. З метою прямого маркетингу та статистичного аналізу профілювання може здійснюватися з використанням Matomo, Google, Facebook та інших аналітичних інструментів.

Обробка персональних даних неповнолітніх осіб

26. Щоб неповнолітня особа до 14 (чотирнадцяти) років могла користуватися платіжними послугами Paysera, вона зобов'язана пред'явити письмову згоду свого представника (батька, опікуна) на обробку її персональних даних.

Політика файлів «cookie»

27. На цьому сайті Paysera може використовувати файли «cookie». Файли «cookie» – це невеликі фрагменти даних, які відправляються в інтернет-браузер користувача, який користується інтернетом, та зберігаються на його пристрої. Файли «cookie» попадають в комп'ютер особи при першому відвідуванні ним даного сайту.

28. Зазвичай Paysera використовує лише обов'язкові файли «cookie», які використовуються на пристрої користувача для ідентифікації та поліпшення функціональності сайту, а також для спрощення доступу користувача до даного сайту та розміщеної на ньому інформації. Зі згоди користувача Paysera може використовувати і інші файли «cookie». Нижче можна знайти короткий опис кожного такого файлу:

Обов'язкові файли «cookie». Ці файли потрібні для того, щоб ви могли користуватися різними функціями сайту Paysera. Вони потрібні для того, щоб сайт працював, і не можуть бути відключені. Ці файли зберігаються у вашому комп'ютері, мобільному телефоні або планшеті до тих пір, поки ви перебуваєте на сайті, і діють обмежений час. Їх установка пов'язана з вашими діями на сайті (наприклад, зі зміною особистих налаштувань, підключенням та заповненням різних форм).

Статистичні файли «cookie». Ці файли потрібні для збору анонімної інформації та звітності по ній, щоб ми знали, як користувачі користуються сайтом. Реєструється унікальний ID-номер, який використовується для отримання статистичних даних про те, як користувачі користуються сайтом.

Аналітичні файли «cookie». Ці файли потрібні для відстеження числа користувачів сайту та джерел трафіку. Аналітичні файли «cookie» дають нам можливість дізнатися, які сторінки є найбільш відвідуваними та що клієнт на них робить. Це в свою чергу дозволяє покращити якість обслуговування та послуг. Якщо ви не погодитесь з використанням цих файлів, ваш візит на сайт не потрапить в нашу статистику.

Маркетингові файли «cookie». Ці файли використовуються для ознайомлення вас з актуальною інформацією про наші послуги, покращання подачі матеріалу з урахуванням специфіки вашої інтернет-активності та надання вам більш широких можливостей на нашому сайті. Ці файли можуть використовуватися для розміщення нашої реклами на сайтах третіх осіб. В цьому випадку ми також отримаємо історію вашої активності на сайтах наших офіційних партнерів, на яких ми розміщуємо свою рекламу. Якщо ви не погодитесь з використанням цих файлів, відвідуючи сайти Paysera, ви будете бачити лише загальну (неперсоналізовану) рекламу.

29. Більшість браузерів приймають файли «cookie», але користувач може змінити налаштування свого браузера, щоб «cookie» не приймалися. Звертаємо увагу на те, що блокування обов'язкових файлів «cookie» може негативно вплинути на функціональність сайту – деякі функції можуть не працювати. Під час першого відвідування користувачем однієї із сторінок сайту Paysera у спливаючому діалоговому вікні (англ. Pop-up) відображається список конкретних файлів «cookie», з якого він може вибрати файли «cookie», які він готовий прийняти. Погодившись з використанням не лише обов'язкових, а й інших файлів «cookie», користувач у будь-який момент може змінити свій вибір та відкликати згоду в налаштуваннях файлів «cookie», посилання на які надано нижче.

Ваше право ознайомитися з оброблюваними персональними даними, виправити їх, видалити або обмежити їх обробку

30. Ви маєте наступні права:

30.1. ПРАВО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДАНИМИ: отримати інформацію про те, чи обробляє Paysera ваші персональні дані, та, якщо так, то ознайомитися зі своїми персональними даними, які обробляє Paysera, а також отримати інформацію про те, з яких джерел та які ваші дані були зібрані, з якою метою вони обробляються , кому надаються або можуть надаватися; у встановленому законом порядку отримати в Paysera копію своїх персональних даних. Отримавши письмове прохання, протягом встановленого законом терміну Paysera надасть персональні дані в письмовій формі або вкаже причини відмови в задоволенні такого прохання. Один раз протягом календарного року дані можуть бути надані безкоштовно, проте в інших випадках за їх надання може стягуватися плата, що не перевищує собівартості їх надання. Більш детальна інформація про право ознайомитися з даними та процедуру ознайомлення

30.2. ПРАВО ВИПРАВИТИ ДАНІ: якщо дані, які обробляє Paysera, є недостовірними, неповними або неточними, звернутися до Paysera з письмовою вимогою виправити недостовірні або неточні або ж доповнити неповні персональні дані;

30.3. ПРАВО БУТИ ЗАБУТИМ: просити припинити обробку даних (видалити дані) в тому випадку, коли персональні дані обробляються за згодою особи, і особа відкликає свою згоду, або коли персональні дані більше не потрібні для тієї мети, з якою вони збиралися, або персональні дані збиралися незаконно, або персональні дані повинні бути видалені згідно юридичному зобов'язанню. Письмову незгоду з обробкою персональних даних необхідно надати особисто, надіслати поштою або за допомогою електронних засобів зв'язку. Якщо ваша незгода юридично обґрунтована, Paysera припинить обробку ваших персональних даних після розгляду вашого прохання, за винятком передбачених законом випадків. Звертаємо вашу увагу на те, що право вимагати, щоб ваші дані були негайно видалені, може бути обмежене або нереалізоване у зв'язку з юридичними зобов'язаннями Paysera як постачальника платіжних послуг зі зберігання даних щодо ідентифікації клієнта, його платіжних операцій, укладених договорів та ін. впродовж встановленого законом терміну;

30.4. ПРАВО ОБМЕЖИТИ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: вимагати обмежити обробку персональних даних, якщо суб'єкт даних ставить під сумнів точність даних на термін, протягом якого контролер даних може перевірити точність персональних даних; обробка персональних даних незаконна, і суб'єкт даних не згоден на те, щоб дані були видалені, але просить обмежити обробку даних; дані більше не потрібні контролеру даних для обробки, проте вони потрібні суб'єкту даних для висування або виконання правових вимог. Контролер даних суб'єкта, обробка даних якого була обмежена, повідомляє суб'єкта про зняття обмежень на обробку його даних перед тим, як це зробити;

30.5. ПРАВО НА НЕЗГОДУ: право не погодитися на обробку ваших персональних даних в цілях прямого маркетингу;

30.6. ПРАВО ПОДАТИ СКАРГУ в наглядовий орган щодо обробки ваших персональних даних, якщо ви вважаєте, що вони обробляються з порушенням ваших законних прав та інтересів;

30.7. ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ з приводу дотримання своїх прав до контролера персональних даних та / або співробітника, що займається їх захистом;

30.8. інші передбачені законом права.

31. Запит, що стосується ознайомлення з даними, їх виправлення або незгоду з їх обробкою, можна відправити на адресу електронної пошти: dopomoga@paysera.ua. У запиті повинно бути зазначено ім'я та прізвище особи. Запит необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Сайти третіх осіб

32. Paysera не несе відповідальності за забезпечення конфіденційності Клієнта на сайтах третіх осіб, навіть якщо ці сайти доступні за посиланнями, розміщеними на даному сайті. Paysera рекомендує ознайомиться з умовами конфіденційності кожного сайту, який не належить Paysera.

Використання логотипів

33. Клієнт, який користується послугами Paysera для задоволення своїх бізнес- та професійних інтересів, згоден на те, щоб його назва та / або логотип використовувались Paysera з метою прямого маркетингу (наприклад, Paysera вкаже, що даний Клієнт користується послугами Paysera).

Забезпечення безпеки інформації

34. Метою Paysera є забезпечення максимально високого рівня безпеки інформації, отриманої від Клієнта або з загальнодоступних баз даних. Для захисту даної інформації від незаконного доступу, використання, копіювання, випадкового або незаконного видалення, зміни або розкриття, а також від будь-якої іншої незаконної обробки Paysera вживає належних правових, адміністративних, технічних та фізичних заходів безпеки.

Заключні положення

35. Дана Політика конфіденційності є об'єктом законодавства Литовської Республіки. Всі суперечки, що виникли у зв'язку з положеннями цієї Політики конфіденційності, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а в разі їх невдачі - в судах Литовської Республіки.

* – UAB «Creditinfo Lietuva» (код компанії: 111689163, адреса: вул. A. Goštauto 40A, LT 01112 Вільнюс, Литва, www.manocreditinfo.lt, тел.: (8 5) 2394131; маючи на меті законні інтереси, що стосуються оцінки кредитоспроможності та контролю заборгованості, обробляє та надає інформацію про вас третім особам (фінансовим установам, телекомунікаційним та страховим компаніям, постачальникам електро- та комунальних послуг, торговим компаніям та ін.).Кредитна історія, як правило, зберігається протягом 10 років після виконання зобов'язань).

При користуванні послугами, що надаються виключно JSC «Paysera Bank of Georgia», персональні дані, зібрані через JSC «Paysera Bank of Georgia», обробляються відповідно до цієї Політики конфіденційності.

Архів

Політика конфіденційності (версія, що діяла до 28.09.2021)

Політика конфіденційності (версія, що діяла до 20.07.2020)

Політика конфіденційності (версія, що діяла до 17.04.2020)

Політика конфіденційності (версія, що діяла до 16.09.2019)