Pdf
Повернутися до списку

Діє з: 13.08.2020

Збір онлайн-платежів платіжними картами

Основні поняття

Генеральний договір — Генеральний договір на Надання платіжніх послуг, умови которого застосовуються до Продавця..

Депозит — кошти, зарезервовані на рахунку Paysera Продавця, призначені для забезпечення виникаючих в результаті суперечок вимог, що пред'являються Продавцеві платниками.

Інтернет-магазин — веб-сайт Продавця, на якому Продавець продає свої товари і послуги, і який Продавець зазначив в Анкеті.

Повернення — запит на повернення коштів, що пред'являється Продавцю при оскарженні Транзакції відповідно до Правил та положень МОПК.

Анкета — анкета, в якій Продавець надає детальну інформацію про себе, свій Інтернет-магазин, товари і послуги та прийнятих Картах. Анкета є невід'ємною частиною цього Додатку.

Kortelė – Платіжна картка VISA або VISA Electron, MasterCard або Maestro, що використовується для транзакцій.

Власник картки — юридична або приватна особа, яка за товари послуги Продавця в Інтернет-магазині розраховується Картою.

Продавець — Клієнт Системи Paysera, юридична особа, зареєстрована в центрі реєстрів країни Євросоюзу, яка заключила Генеральний договір з Paysera і здійснює продаж товарів і послуг, використовуючи одну або кілька послуг по збору платежів для Продавців, які зазначені в Системі і надаються Paysera, а також має намір користуватися перепродажем послуги Paysera зі збору платежів платіжними картами через інтернет.
(* Пояснення: За умови, коли визначається Генеральний договір про надання платіжних послуг, що надаються всім Клієнтам - як до Продавців, так і до інших Клієнтам - входить термін «Клієнт», який визначає Генеральний договір про надання платіжних послуг).

PCI DSS — стандарти безпеки даних індустрії платіжних карт.

Покупець —платник і/або кінцевий отримувач послуг, що надаються, і товарів, що продаються Продавцем, що використовує Систему для збору платежів.

Проект — докладний опис Продавцем наданих товарів/послуг, вказаний ним в Системі з метою збору платежів з Покупців за товари/послуги, що надаються Продавцем, методами, зазначеними в Системі.

Банк-партнер — банк, що надає послугу прийому і обслуговування Карт, і з яким Paysera співпрацює при наданні Продавцю можливості приймати платежі Покупців Картами (AS Latvijas pasta banka, рег. номер LV50103189561, адр. Brīvības 54, Рига, Латвія, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv).

Послуга періодичних платежів —це послуга, що дозволяє Продавцю надати можливість Покупцеві замовити послугу автоматичного виставлення рахунку з функцією автоматичного і / або регулярного списання суми оплати з рахунку Покупця, використовуючи для цього платіжну картку Покупця..

Правила відміни покупок — публічно доступні і підтверджені Продавцем правила, що регулюють скасування покупки товару і / або послуги, здійсненої в Інтернет-магазині Продавця.

Правила та положення — діючі версії правил здійснення діяльності Visa на території Європи та/або статут та правила MasterCard.

Інтерфейс — нтерфейс (програмне обладнання) між Paysera і Продавцем, що забезпечує отримання повідомлень про авторизацію транзакцій і обслуговування Карт в реальному часі..

Транзакція — фінансова операція, за допомогою якої здійснюється купівля товару або послуги в Інтернет-магазині з використанням Картки.

Дані транзакції — нформація про Транзакції і інформація про Карту, яка використовується для Транзакції і ідентифікації Власника карти.

TMKO – Міжнародні організації платіжних карток VISA та / або MasterCard.

Загальні положення

1. УПослуга зі збору платежів по інтернету за допомогою платіжних карт надає Продавцю можливість збирати платежі Покупців, використовуючи для оплати зазначені в Системі Карти.

2. ВПід час користування даною послугою до Продавця застосовуються всі умови Генерального договору, Додаток «Збір платежів Покупців по інтернету», додатково визначені в цьому Додатку умови, а також правила МОПК. Продавець підтверджує, що добре ознайомився з даними умовами і зобов'язується їх дотримуватися. Правила та положення МОПК також діють відносно Продавця. У разі розбіжностей між Договором, його Додатками і Правилами та положеннями МОПК, Правила і положення МОПК мають перевагу. Визначення в даному Додатку використовуються в значенні, зазначеному в Генеральному договорі.

3. Перед тим, як почати користуватися послугою, Продавець повинен надати Paysera:

3.1. свій створений в системі Проект;

3.2. заповнену Анкету, яку надає Paysera;

3.3. інші необхідні Paysera документи.

Послуга надається тільки після того, як Продавець надасть всі запитані Paysera документи і інформацію і Paysera (або Банк-партнер) схвалить Продавця.

4. Paysera має право відмовитися підтверджувати Проект, а також надати послугу Продавцеві, не вказуючи на це причин.

5. Щоб почати користуватися послугою, Продавець повинен виконати технічну інтеграцію відповідно до наданих Paysera інструкцій.

6. Цей Додаток встановлює і детально описує умови послуги збору платежів по інтернету, а також зобов'язання сторін в тих випадках, коли платник розраховується з Продавцем по інтернету Картами.

7. Цей Додаток підготовлено відповідно до законодавства Євросоюзу, який регулює надання платіжних послуг і розрахунку за допомогою платіжних карт, Правилами та положеннями МОПК, а також правилами користування Картами, встановленими Банками-партнерами Paysera.

8. Цей Додаток є невід'ємною частиною Генерального договору, тому його необхідно тлумачити з урахуванням загального контексту даних договірних документів.

9.Додаток застосовується тільки до юридичних осіб, зареєстрованим в центрі реєстрів країни Євросоюзу і уклали Генеральний договір з Paysera.

Права і обов'язки Продавця

10. Продавець зобов'язується:

10.1. приймати Карту як платіжний засіб тільки за ті товари або послуги, які Продавець зазначив в Анкеті як свою характерну діяльність;

10.2. сплачувати за послугу комісійні плати, зазначені тут;

10.3. якщо Власник Карти відмовляється від придбаних товарів та / або послуг, або якщо Продавець не надав товарів і / або послуг належним чином, отримавши відповідну інформацію, повернути суму Транзакції Власнику Картки частково або повністю, відповідно до Правил скасування покупок, підтвердженими Продавцем і публічно доступними покупцям;

10.4. отримавши від Paysera повідомлення про повернення, інформувати Paysera про своє рішення протягом 3 (трьох) календарних днів: або здійснити повернення грошей, або його оскаржити, надавши Paysera документи, що підтверджують Транзакцію. Якщо Продавець не згоден зі скаргою Покупця і вимогою про повернення і його оскаржує, він повинен покрити всі витрати, що виникли в результаті суперечки, в тому числі комісійну плату за розглядання і оспорювання таких суперечок, а також можливі витрати на арбітраж;

10.5. використовувати тільки наданий Paysera Інтерфейс, призначений для прийому карт в Інтернет-магазині;;

10.6.забезпечити виконання обов'язків співробітників або представників Продавця, пов'язаних з виконанням даного Додатка, а також Правил і положень МОПК і їх змін;

10.7.співпрацювати і надавати Paysera необхідну допомогу в разі виникнення спору в зв'язку з Транзакціями Власників Карти в Інтернет-магазині;

10.8. повідомляти Paysera про будь-які шахрайські або несанкціоновані дії, пов'язані з Картами, а також виконанням зобов'язань, встановлених в даному Додатку;

10.9. приймати всі діючі, належним чином ідентифіковані Карти як безготівковий платіжний засіб за товари і / або послуги, вказуючи ціну товарів і / або послуг при Транзакції;

10.10. забезпечити відповідність свого Інтернет-магазину вимогам Правил і положень, а також іншим вимогам МОПК;

10.11. не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з дня вимоги Paysera, надіслати копії запитаних Paysera документів, що підтверджують Транзакцію (по факсу, ел. поштою, рекомендованим листом, або іншим способом, що підтверджує факт вручення). Якщо Продавець не може відправити необхідні документи в строк, він зобов'язаний повідомити про це в письмовому вигляді, вказавши дату отримання інформації, а також причину, по якій інформація не була відправлена ​​вчасно або зовсім не може бути надана. Якщо представник Paysera прибуває в приміщення Продавця, такий представник має право отримати копію інформації, що підтверджує Транзакцію;

10.12. дотримуватися Генерального договору Paysera і Додатків, вказівок Банку-партнера (якщо такі будуть надані в період дії договірних зобов'язань) і правил Міжнародних організацій платіжних карт (МОПК). Зобов'язання дійсно і для правил, вказівок і вимог для прийняття карт, прийнятих після підписання даного Додатка;

10.13. запевнити, що діяльність Продавця є правомірною і залишиться такою протягом усього терміну дії Програми, відповідає і буде відповідати закону в країні Продавця, а також Правилами і положенням МОПК;

10.14. на вимогу Paysera запобігти порушенню правил даного Додатка або Правил і положень МОПК. Продавець зобов'язується запобігти порушенню протягом 3 (трьох) днів з дня отримання відповідного повідомлення;

10.15. послугою збору платежів Продавець може користуватися тільки в тих Інтернет-магазинах Продавця, і тільки за тими адресами (URL) веб-сайтів, які були вказані в наданої Продавцем Анкеті, а також в Проекті, і підтверджені Paysera. У разі виникнення змін в інформації, зазначеної в Проекті та / або Анкеті, Продавець про це негайно повідомляє Paysera, і зміни в Проекті та / або Анкеті пред'являються на розгляд і підтверджуються в тому ж порядку, що і сам Проект і / або Анкета;

10.16. одержавши вимогу від Paysera, негайно здійснити зміни на своїх сайтах, а також виконати інші необхідні і відповідні дії для забезпечення дотримання Продавцем правил використання торговельних марок МОПК;

10.17. надати Paysera все запитувані документи та інформацію (якщо Продавець не здійснює зобов'язань, Paysera має право призупинити надання послуг);

10.18. на постійній основі своєчасно повідомляти Paysera про поточні адреса всіх своїх філій, всіх використовуваних Продавцем найменуваннях, під якими він здійснює свою діяльність, а також надавати повний опис товару та послуг, якими торгує Продавець;

10.19. чітко і ясно інформувати Власників карт про те, які Платіжні картки він приймає або не приймає, зокрема, розмістивши логотипи Платіжних карток на своєму веб-сайті відповідно до вимог Банку-партнера;

10.20. надавати Власнику карти чітку і недвозначну інформацію про Продавця протягом усього взаємодії, щоб Власник карти міг відрізнити Продавця від будь-якої іншої сторони (наприклад, від постачальника товарів або послуг Продавця);

10.21. забезпечити відповідність наступним вимогам до веб-сайту Продавця:

10.21.1. назву Продавця має бути зазначено на веб-сайті Продавця на видному місці, як і інша інформація;

10.21.2. Продавець зобов'язаний забезпечити, що Власник карти розуміє, що за Транзакцію, включаючи доставку товарів (фізичних і цифрових) і надання послуг, за обслуговування клієнтів і за вирішення спорів відповідно до умов Транзакції відповідає Продавець.

10.22. за запитом Paysera своєчасно надавати всю інформацію і документацію, необхідну Paysera з метою виконання умов даного Додатка. Продавець зобов'язаний своєчасно і без окремого вимоги повідомляти Paysera про зміни в наданої ним інформації (зокрема, про зміну суспільної мети, типу асортименту продуктів; про продаж або оренду підприємства чи іншої зміні власника; про зміни юридичної форми або назви підприємства; зміни фінансового становища Продавця , які можуть поставити під загрозу належне виконання зобов'язань Продавця згідно даного Додатку). Продавець зобов'язаний на вимогу Paysera пред'явити документи, складені не англійською мовою, разом із завіреним перекладом на англійську мову. Продавець підтверджує, що вся надана інформація є вірною і належної;

10.23.дотримуватися застосовних щодо Продавця і його діяльності законодавчих положень, зокрема, законів і положень про захист прав споживачів. Продавець зобов'язаний надавати Paysera інформацію про товари і послуги, які він поширює через свій веб-сайт і пропонує сплатити Картами. Інформація повинна бути чіткою, докладної, вільно доступною, своєчасною, відповідати закону і включати в себе такі відомості:

10.23.1. повна назва та адреса підприємства (Продавця), регістр, в якому зареєстровано підприємство, код підприємства та будь-яка інша інформація, яку необхідно вказувати в офіційних документах підприємства згідно чинному законодавству;

10.23.2.при необхідності, загальні положення та умови скасування та / або повернення, застосовні в разі Повернення, переддоговірна інформація;

10.23.4. раїни, в які Продавець здійснює доставку, а також умови доставки;

10.23.5. валюта, в якій буде оплачений товар і послуги Продавця;

10.23.6. адреса, за якою Продавець здійснює обслуговування клієнтів, включаючи всі доступні способи комунікації;

10.23.7. положення щодо захисту даних, зокрема, принципи, застосовні Продавцем щодо персональних даних клієнтів та деталей платежу;

10.23.8. доступні процедури безпеки (наприклад, процедура аутентифікації для платежів Картами);

10.23.9. повний опис товарів і послуг, які пропонує Продавець;

10.23.10. час виставлення рахунку і час виконання договірних зобов'язань;

10.23.11. час, коли оплата буде списана з Карти.

11. Продавець не має права:

11.1. встановлювати додаткову плату за те, що покупець розплачується Картою (за винятком тих випадків, коли цього вимагає законодавство і це було погоджено з Paysera і Банком-партнером відповідно до правил МОПК). Якщо додаткова плата встановлюється законодавством, вона повинна бути зарахована в суму Транзакції, і не може бути вказана окремо;

11.2. встановлювати мінімальну суму Транзакції;

11.3. приймати Карту як платіж з метою покрити або рефінансувати товари і послуги або інші зобов'язання, не зазначені в цьому Додатку або Анкеті;

11.4. видавати готівкові кошти за здійснення Транзакції або її скасування;

11.5. .видавати за здійснення Транзакції вексель, чек або інший документ, призначений для подальших платежів;

11.6. розбивати Транзакцію на частини;

11.7. збирати і розкривати третім особам дані Власника Карти, номер Картки, строк дії Картки, CVC / CVV, а також іншу інформацію, пов'язану з прийомом Карти або Власником Карти. Це зобов'язання продавця є безстроковим;

11.8. приймати Карту як платіжний засіб за комерційну діяльність, здійснювану третьою стороною;

11.9. випускати електронні гроші як результат Транзакці;

11.10. використовувати дані Карти з іншою метою, ніж обробка Транзакції до, після і під час Транзакції;

11.11. надавати для здійснення Транзакцію, яка є шахрайською або не авторизованої Власником Карти, і Продавцю про це відомо, чи мало би бути відомо, а також Транзакцію, яка здійснюється з метою шахрайства в змові з Продавцем. Продавець несе відповідальність за дії своїх співробітників, агентів, посередників та представників під час виконання вимог даного Додатка;

11.12. розкривати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома під час виконання зобов'язань, встановлених в даному Додатку;

11.13. передавати на здійснення операції картою, яка раніше вже відхилялася Банком-партнером. Відхилені Банком-партнером операції обробляються тільки відповідно до Правил та положень МОПК;

11.14. пропонувати Власнику карти однієї операцією замовити різні послуги і / або членства, які надає Продавець або третя сторона («перехресний продаж»);

11.15. вимагати оплату за товари або послуги, що суперечать закону або моральним нормам;

11.16. приймати Платіжну картку, пред'явлену Власником карти фізично;

11.17. вимагати від Власника карти відмовитися від права на оскарження Транзакції;

11.18. здійснювати сумнівні Транзакції, зокрема, якщо:

11.18.1. Власник карти пред'являє прохання розподілити загальну суму Транзакції по різним Картам;

11.18.2. перед оплатою Власник карти повідомляє про можливі проблеми при прийомі Карти;

11.18.3. ільше однієї Транзакції має бути здійснене в різний час однією Картою протягом двох наступних днів.

12. Продавець підтверджує і згоден, що:

12.1. МОПК є єдиними та ексклюзивними власниками торгових марок карт. Продавець може користуватися логотипами, торговими знаками і позначеннями МОПК або Банку-партнера в маркетингових цілях тільки з письмової згоди Банку-партнера, за винятком випадків, коли продавець уповноважений на такі дії іншим способом;

12.2. МОПК може в будь-який час, негайно, без попереднього попередження і з будь-якої причини заборонити Продавцю використовувати торгові марки Карти, а також вимагати розірвати цю програму з Продавцем (таке право має і Банк-партнер;

12.3. МОПК може примусово здійснити будь-яке положення Правил та положень МОПК і заборонити Продавцю здійснювати будь-яку діяльність, яка спричиняє або може заподіяти шкоду МОПК, включаючи шкоду діловій репутації, а також збиток, який може негативно вплинути на цілісність міжбанківської системи (англ. Interchange System) або поставити під загрозу конфіденційну інформацію МОПК;

12.4. Продавець буде діяти згідно з усіма Правила і положення МОПК, беручи до уваги їх актуальні зміни і доповнення;

12.5. Продавець не буде оскаржувати власності торгових марок карт;

12.6. Продавець не буде вживати ніяких дій, які можуть заважати або запобігти можливості МОПК здійснювати свої права..

13. У виняткових випадках (наприклад, якщо річний оборот Продавця досягає 1 000 000 євро за бренд картки (VISA або Mastercard), на вимогу Банку-партнера або МOПК Продавець може вимагати підписання прямої угоди з Банк-партнер та припинить або змінить цей Додаток відповідно до вимог Банку-партнера або MOПК.

Права і обов'язки Paysera

14. Paysera через Інтерфейс передає Банку-партнеру надану Продавцем інформацію про Операції, а також відповідь Банку-партнера про Операції Продавцю.

15. Paysera має право вимагати інформацію про повернення, а також іншу інформацію, запитувану Банком-партнером або МОПК щодо Продавця.

16.Paysera повідомляє Продавцю, що як Paysera, так і Банк-партнер мають право:

16.1. затримати кошти Транзакції до 5 (п'яти) робочих днів, якщо відповідно до вимог або рекомендацій МОПК Транзакцію необхідно перевірити;

16.2. затримати кошти Транзакції до 180 (ста вісімдесяти) днів, якщо відповідно до правил МОПК було надано запит на Повернення або виникає реальна загроза того, що такий запит може бути надано;

16.3. затримати кошти Транзакції і призупинити авторизацію інших Транзакцій, якщо є підозра відмивання грошей або інших підозрілих транзакцій.

17. Paysera має право:

17.1. списати з Рахунку Paysera Продавця в Системі суми Транзакцій, в зв'язку з якими відповідно до правил МОПК були пред'явлені вимоги на Повернення;

17.2. затримати суму коштів, на будь-яку фінансову вимогу Paysera або Банку-партнера, пред'явленим Продавцю;

17.3. перевірити, чи відповідають здійснювані Продавцем операції умовам даного Додатка;

17.4. Paysera має право вимагати, і Продавець зобов'язаний не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів після надходження вимоги Paysera, надати Paysera свої внутрішні процедури, пов'язані з підключенням Інтерфейсу і обслуговуванням або скасуванням платежів;

17.5. затримати на Рахунку Paysera Продавця будь-які суми витрат, понесених Paysera в зв'язку з діяльністю Продавця і транзакціями в Інтернет-магазині, в тому числі штрафи, накладені Банком-партнером або МОПК, судові витрати і оспорювані суми Транзакцій.

18. Paysera зобов'язується дотримуватися всіх застосовуваних у її відношенні вимог PCI DSS поскільки це пов'язано зі зберіганням, обробкою і передачею даних платіжних карт, а також з безпекою і середовищем зберігання даних карт.

19. Надаючи платіжні послуги, Paysera обробляє персональні дані Покупців відповідно до вимог закону про правовий захист персональних даних Литовської Республіки та Загального регламенту щодо захисту даних ЄС. Принципи обробки персональних даних регламентуються «Політикою захисту даних».

20. Персональні дані Покупців, які не підпадають під п. 19 цього Договору, обробляються на підставі «Договору на обробку даних», укладеного між Продавцем і Paysera. 

Платежі і відповідальність

21. Paysera зобов'язується перерахувати на вказаний Продавцем Рахунок Paysera суми здійснених Покупцями Операцій, за вирахуванням комісійних зборів. Застосовні комісійні збори вказані на сторінці Paysera.

22. Paysera вправі затримати Депозит на Рахунку Paysera Продавця на термін до 180 днів (якщо не пред'явлені вимоги на Повернення). Стандартний розмір Депозиту в формі резервації платежу, а також терміни його затримання доступні тут. Paysera може встановити індивідуальні розміри Депозиту та терміни його затримання для кожного Продавця. 

23. Paysera має право без окремого повідомленням утримати з будь-якого Рахунку Paysera Продавця такі суми:

23.1. сума Операції, якщо від Банку-партнера Paysera були отримані дані про повернення або анулювання платежу (англ. chargeback), здійсненими відповідно до Правил та положень МОПК;

23.2. будь-які штрафи та інші збори, накладені Банком-партнером і / або МОПК за несвоєчасне надання Продавцем інформації, яка б підтверджувала Операцію;

23.3.всі штрафи та інші збори, накладені Банком-партнером і / або МОПК безпосередньо або опосередковано в зв'язку з транзакціями або помилками Продавця, допущеними під час прийняття Карти і здійснення Транзакції, а також при відправленні помилкових, невірних даних, або в тому випадку, коли такі штрафи і збори пов'язані з виконанням умов даного Додатка;

23.4. будь-які штрафи, інші збори та понесені витрати, накладені на Paysera Банком-партнером і / або МОПК в разі порушення Продавцем Правил і положень МОПК, включаючи, але не обмежуючись, випадки, пов'язані з поверненням коштів і сумами шахрайських Операцій і обробкою Операцій. Понесені витрати включають в себе витрати, понесені як Paysera, так і Банком-партнером, якщо МОПК наклала штраф, пов'язаний з Операцією (-ами) Продавця;

23.5. всі штрафи, інші збори та понесені витрати, накладені на Paysera Банком-партнером і / або МОПК, якщо Продавець передав дані Карти третій особі або використовує інформацію, отриману на підставі даного Додатка, іншим незаконним або недобросовісним чином;

23.6.всі штрафи, інші збори та понесені витрати, накладені на Paysera Банком-партнером і / або МОПК, якщо Продавець не зберіг даних Транзакції (за винятком чутливих даних, які забороняється зберігати відповідно до вимог PCI DSS);

23.7. якщо Продавець порушує Генеральний Договір і / або цей Додаток, в результаті чого Paysera має збитки.

24. Якщо МОПК накладає штраф або інші збори на Paysera або Банк-партнер в зв'язку з порушенням, пов'язаним з Транзакцією Продавця або іншими вимогами цього Додатку або Правил і положень МОПК, Продавець зобов'язаний на першу вимогу компенсувати Paysera суму штрафу або оплатити його. У подібному випадку не має значення, чи виправданий такий штраф. Зобов'язання компенсувати збитки також може бути застосовано до Продавця в тих випадках, коли у Продавця не було можливості заявити заперечення або висунути аргументи на свій захист перед покриттям Paysera підлягає оплаті суми. Paysera вправі списувати з Рахунку Paysera Продавця в Системі суми штрафів та інших зборів, понесених в результаті порушення з боку Продавця, а також витрати, понесені Paysera або Банком-партнером в зв'язку з діями, спрямованими на запобігання порушенням.

25. Якщо на Рахунку Paysera Продавця недостатня кількість коштів для покриття штрафів, витрат або інших фінансових зобов'язань відповідно до цього Додатку, Продавець зобов'язується заплатити Paysera необхідні суми в перебігу 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання повідомлення від Paysera, шляхом переведення зазначеної суми на рахунок , вказаний Paysera.

26. Продавець надає Paysera безвідзивне право утримати з Продавця суму, пов'язану з розглядом скарг Продавця при оскарженні сум повернення або штрафів, без додаткового підтвердження або довіреності.

27. Продавець гарантує і несе пряму відповідальність перед Paysera за належне виконання зобов'язань по даному Додатку, а також за суворе дотримання Правил і положень.

28. Продавець зобов'язаний звільнити Paysera від відповідальності і компенсувати всі збитки, понесені в результаті дій або бездіяльності Продавця. Продавець також зобов'язаний відшкодувати Paysera всі юридичні витрати, включаючи судові витрати і витрати на юристів.

29. ВУ разі порушення умов цього Додатка та / або Правил і положень з боку Продавця, Paysera вправі:

29.1. утримувати кошти Продавця до тих пір, поки вказане порушення не буде виправлено і зазначені штрафи не будуть сплачені;

29.2. негайно припинити надання послуги відповідно до цього Додатку, а в окремих випадках, і відповідно до інших Додатків і Генеральним договором.

30. Продавець також зобов'язується сплатити штраф у розмірі 25000 (двадцять п'ять тисяч) євро за кожне істотне порушення положень даного Додатка.

31. Paysera не несе відповідальності за збитки Продавця або третіх осіб, понесені в результаті дій або бездіяльності комунікаційних компаній, інших банків або третіх осіб.

32. Paysera не несе відповідальності за збитки Продавця, понесені в результаті утримання або призупинення засобів Транзакції, здійсненого відповідно до умов даного Додатка або Генерального договору.

Аудити

33. Paysera, Банк-партнер і / або МОПК можуть проводити річні аудити або локальні аудити по окремим інцидентів з метою перевірки діяльності, систем, приміщень Продавця; місць і систем, пов'язаних з діяльністю Продавця; або постачальників послуг Продавця, а Продавець гарантує доступ до необхідних для цього даних. Продавець зобов'язується оплатити Paysera, Банку-партнеру і / або МОПК всі витрати, пов'язані з проведенням аудиту.

Припинення надання послуг

34. Paysera має право відповідно до цього Додатка негайно припинити надання послуг в односторонньому порядку і негайно припинити співпрацю з Продавцем, попередивши його про це, якщо встановлює, що:

34.1. Продавець надав Paysera неправдиву інформацію;

34.2. Продавець не повідомив Paysera про зміну правового статусу Продавця або іншої значущої інформації, передбаченої цим Додатком;

34.3. Продавець не відповідає вимогам і рекомендаціям МОПК або порушує будь-яке положення цього Додатку;

34.4. Продавець є неплатоспроможним;

34.5. Рахунок Paysera Продавця був заарештований;

34.6. Продавець бере участь в діяльності, яка може нашкодити репутації Paysera, Банку-партнера або МОПК;

32.7. Продавець Здійснює шахрайські Транзакції і / або займається іншою незаконною діяльністю;

34.8. Продавець, порушуючи встановлений порядок, користується послугою збору платежів на адреси веб-сайтів (URL), які не були зазначені в Проекті Продавця або його зміни, а також не були підтверджені Paysera;

34.9. на вимогу МОПК або Банку-партнера;

34.10. в інших важливих випадках.

35. Попередження про припинення надання послуги не звільняє Продавця від покриття всіх збитків, а також від інших обов'язків Продавця щодо Paysera до повного виконання зобов'язань.

36. Paysera вправі негайно і без попереднього повідомлення припинити надання послуг відповідно до цього Додатку, якщо Банк-партнер відмовляється або не має права надавати цю послугу або використовувати відповідні торгові марки Карти, а також якщо Paysera позбавляється права на надання відповідних послуг.

Особливі положення, пов'язані з Послугою періодичних платежів

37. Щоб почати користуватися Послугою періодичних платежів, Продавець зобов'язаний надати Paysera відповідний Проект або поправки до Проекту. Всі вищевикладені умови застосовуються до Продавця, який користується Послугою періодичних платежів, разом з пунктами даного розділу.

38. У разі, якщо Продавець приймає періодичні платежі, Продавець зобов'язаний пояснити Власнику карти, які дії він повинен зробити скасувавши товар і / або послуги, щоб відмовитися від доставки товару та / або послуг і пов'язаних зборів. Продавець не повинен відправляти дані Транзакції МОПК, після того, як МОПК або установа-емітент Власника карти на вимогу Власника карти відправляє запит на скасування таких послуг.

39. Для використання Послуги періодичних платежів Продавець повинен скласти з Покупцем договір про періодичні платежі (далі - ДПП), за яким Продавець зобов'язаний:

39.1. отримати від Покупця чітко виражену згоду в місці оплати або точці продажу на періодичне стягнення плати за послуги (періодичні платежі), а також домовитися про термін дії наданої згоди;

39.2. перед отриманням такої згоди, Продавець зобов'язаний надати Покупцю наступну інформацію:

39.2.1. дату платежу та інформацію про те, чи є вона фіксованою або змінною;

39.2.2. узгоджений спосіб обміну інформацією для майбутнього спілкування.

39.3. зберегти доказ згоди в тому форматі, в якому він був наданий (напр., ел. лист, ел. запис, паперовий документ або опис процесу, якщо згода чітко надана в процесі і немає можливості продовжувати процес без згоди) на період дії періодичного платежу і надати його Paysera (або емітенту карти Покупця) на їх вимогу.

40. Всі періодичні платежі повинні бути авторизованими. Неспроможність отримати авторизацію періодичного платежу або надати для клірингу періодичний платіж, який раніше був скасований може бути розцінена як порушення правил МОПК.

41. Продавець зобов'язується не вживати таких дій:

41.1. не стягувати ніяких інших зборів, крім тих, які вказані в ДПП;

41.2. не надавати періодичний платіж на виконання, якщо він отримує відповідь про скасовну авторизацію для наступних транзакцій;

41.3. не надавати невірну або інформацію, що вводить в оману авторизації з метою обійти вказівки припинення карти;

41.4. не зберігати дані Карти після авторизації..

42. Продавець зобов'язаний:

42.1. гарантувати зупинку виставлення рахунків відразу ж після виконання умов скасування клієнтами, надати їм підтвердження скасування, а також інформацію про те, коли повинна бути зроблена остання оплата, якщо вона ще не проведена, і коли буде оброблений платіж;

42.2. інформувати клієнта в разі, якщо товар або послуга не може бути надана в термін;

42.3. ознайомити персонал Продавця, відповідальний за продажі і обслуговування клієнтів, з процесом періодичних платежів і передачі їх на виконання.

43. Продавець зобов'язаний забезпечити комунікацію заздалегідь узгодженим способом і повідомляти клієнта перед здійсненням періодичного платежу або негайно після його здійснення в наступних випадках:

43.1. якщо з моменту здійснення останнього періодичного платежу пройшло більше шести місяців;

43.2. змінилися умови ДПП, включаючи будь-які зміни в сумі абов даті періодичного платежу.

44. Продавець зобов'язується:

44.1. забезпечити можливість скасування періодичного платежу по інтернету;

44.2. перевіряти звернення клієнтів у зв'язку зі скасуванням періодичних платежів;

44.3. якщо запит на анулювання надійшов занадто пізно, щоб призупинити останній повторний платіж, виконати платіж якомога швидше та повідомити клієнта.

44.4. Випадки, коли клієнт оскаржує періодичний платіж та / або його емітент картки застосовує повернення коштів, не регулюються Правилами та Принципами. Продавець повинен вирішити ці питання безпосередньо з клієнтом.

Заключні положення

45. Додаток набирає чинності з моменту підтвердження продавцем своєї згоди з його умовами в електронному вигляді, тобто електронним підписом та після подання необхідних документів до Paysera.

46. Цим Додатком Клієнт підтверджує, що має всі необхідні повноваження для замовлення цієї послуги від імені юридичної особи.

Архів

Версія Договору на збір платежів платіжними картами через інтернет до 27.10.2020