Pdf
Повернутися до списку

Інформація оновлена: 13.08.2020

Збір онлайн-платежів покупців

Основные понятия

Генеральний договір — Генеральний договір на Надання платіжніх послуг, умови которого застосовуються до Продавця.

Продавець — Клієнт Системи Paysera, що використовує одну або кілька зазначених в Системі і надаються Paysera послуг по збору платежів для Продавців, при здійсненні торгівлі.
(* Пояснення: У випадках, коли положення Генерального договору на надання платіжних послуг застосовуються до всіх Клієнтів - і до Продавців, і до інших Клієнтів - використовується термін «Клієнт»; коли положення Генерального договору на надання платіжних послуг застосовуються тільки до Продавцяів, використовується термін «Продавець»).

Покупець —платник і / або кінцевий отримувач послуг і товарів, що продаються Продавцем, який використовує Систему для збору платежів.

Проект —докладний опис наданих Продавцем товарів або послуг, розміщений ним в Системі з метою збору платежів Покупців за товари або послуги зазначеними в Системі способами.

Загальні положення

1. Послуга збору платежів через інтернет надає Продавцю можливість збирати платежі з Покупців для оплати, використовуючи Рахунок Paysera, зазначені в Системі електронні банківські системи, зазначені в Системі кредитні та дебетові картки, Платіжні засоби, що надає Paysera, і інші способи, зазначені в Системі.

2. Під час користування цією послугою Продавцю застосовуються всі умови Загального договору, а також умови, додатково визначені в цьому Додатку. Визначення в даному Додатку використовуються в значенні, зазначеному в Генеральному договорі.

3. Способи збору платежів вказані тут. Конкретні способи збору платежів вказуються Продавцем в обліковому записі, при оформленні Проекту.

4. 4. Щоб користуватися цією послугою, Продавець повинен надати Paysera свій Проект, а також інші документи, необхідні Paysera.

5. Paysera має право відмовитися підтверджувати Проект, а також надати послугу Продавцеві, не вказуючи на це причин.

6. Послуга починає надаватися після того, як Paysera підтверджує Проект Продавця і Продавець виконує інтеграцію відповідно до інструкцій, наданих Paysera. Послугою зі збору платежів Продавець може користуватися тільки в тих інтернет-магазинах Продавця і тільки за тими веб-адресами (URL), які були вказані в наданому Проекті і підтверджені Paysera. У разі виникнення змін в інформації, зазначеної в підтвердженому Проекті, Продавець зобов'язується негайно повідомити про це Paysera. Зміни Проекту пред'являються і підтверджуються в тому ж порядку, що і сам Проект.

7. Paysera надає послугу зі збору онлайн-платежів Покупців тільки за умови, що Продавець, який має намір користуватися хоча б одним із способів збору онлайн-платежів, зобов'язується запровадити і користуватися способом збору платежів через Рахунок Paysera. У разі невиконання Продавцем вимог даного пункту, інші способи збору онлайн-платежів відключаються протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня відправлення повідомлення Продавцю. У разі повторного порушення вимог даного пункту надання послуг може бути припинено без попереднього повідомлення.

8. Відносно Продавця, який бажає користуватися послугою Збору платежів за кредитними і дебетовими картками, додатково застосовується Додаток «Збір онлайн-платежів за платіжними картками». Продавець зобов'язаний виконати всі зазначені в цьому Додатку умови.

9. Якщо Продавець є юридичною особою, то, погоджуючись з умовами цього Додатка, він також підтверджує, що у його уповноваженого представника є необхідні права, щоб замовити дану послугу від імені юридичної особи. Продавець зобов'язаний на вимогу Paysera надати всі необхідні документи для підтвердження таких повноважень.

Ціна і порядок оплати

10. Ціни за послугу зі збору онлайн-платежів вказані тут. Продавець підтверджує, що детально ознайомився з застосовними до нього тарифами збору платежів і платіжних переказів, термінами, а також тарифами всіх інших послуг Paysera, які до нього застосовні. 

11. Сума (комісійна плата), що належить Paysera, автоматично списується, як тільки Продавець отримує платіж. Якщо комісійна плата не була списана під час операції, Paysera вправі списати комісійну плату пізніше. Комісійна плата розраховується з точністю до цента, округляючи суму в більший бік.

12. Продавець зобов'язується не стягувати з Покупців ніякої додаткової плати за то, що Покупці розплачуються через Систему, а не через інші платіжні системи, а також не встановлювати додаткових обмежень, які могли б дискримінувати Покупців при оплаті через Систему, а також пропоновані через неї способи оплати.

13. Paysera зобов'язується прийняти зазначену в платіжному дорученні (документі) суму, переказану Покупцем, і автоматично повідомити інформаційну систему Продавця про виконані платежі Покупця. Система також повідомляє Покупцям про незавершені замовлення. Продавець може відмовитися від даної функції за власним бажанням.

14. Paysera повідомляє, а Продавець підтверджує, що розуміє, що для деяких способів оплати (наприклад, послуга ініціювання платежу) інформування про здійснений Покупцем платіж означає тільки іформування здійснення платежу Покупцем, але не підтвердження про отримання платежу; Paysera не гарантує, що платіж згодом не буде скасований Покупцем і кошти будуть зараховані на рахунок Продавця. Продавець, який не отримав оплату за товари та / або послуги (або в разі резервації платежу відповідно до умов цього додатка), діє на свій ризик. У Продавця є можливість вибрати функцію отримання повідомлень про успішно здійснений платіж тільки після зарахування коштів на його рахунок.

15. Кошти Продавця як оплати за товари та / або послуги переводяться на Paysera Рахунок Продавця, відкритий відповідно до умов Генерального договору.

16. За окремим бажанням Продавця і згоди Paysera, Paysera може надати Продавцю можливість налаштувати автоматичну конвертацію всіх надходжень на Рахунок коштів в одну обрану їм валюту.

17. Продавець згоден з тим, що Paysera може використовувати отриману від Продавця оплату або частина оплати за надану послугу на свій розсуд в якості премії для Покупця, і така премія буде вважатися знижкою, не безпосередньо наданої Продавцем Покупцеві.

18. Продавець гарантує, що за товар і / або послуги не стягуватиметься додаткова плата через здійснення оплати через нову Систему.

19. Виписка за рахунком за надані Продавцю послуги, зазначені в цьому Додатку, і списана комісійна плата відображаються в Системі або, на прохання Продавця, відправляється на вказаний Продавцем адреса електронної пошти. Виписка по рахунку прирівнюється до рахунку-фактурі ПДВ, виставленого за неоподатковувані ПДВ фінансові послуги, зазначені в ст. 28 Закону про ПДВ, на підставі ст. 18-1 Правил виписування та затвердження документів податкового обліку, затверджених Постановою Уряду ЛР № 780 від 29 травня 2002 г. У разі, якщо Продавець бажає отримати письмову виписку, підписану і скріплену печаткою Paysera, Paysera стягує встановлену Paysera комісійну плату.

20.Paysera зобов'язується зберігати копії платіжних доручень не менше 6 (шести) місяців, проте не перевищуючи передбаченого чинним законодавством терміну.

Повернення

21. Якщо зарахований Продавцю платіж повинен бути повернутий Покупцеві, Paysera повертає Покупцю суму повністю і частково по письмовій або наданої в Системі прохання Продавця. Повернення здійснюється у той спосіб, яким був здійснений платіж (повернення готівковими коштами недоступні). Комісійна плата, що стягується в таких випадках з Продавця за здійснення платежу, Продавцеві не повертається. Перш, ніж виконати повернення коштів Покупцеві, в Системі вказується комісійна плата за повернення коштів.

22. Якщо зарахований Продавцю платіж був здійснений несанкціонованим чином (в разі крадіжки Платіжного інструменту, паролів або в інших випадках, коли платіж вважається несанкціонованим) і грошові кошти були безповоротно відняті у Paysera, Paysera має право виставити відповідну суму до оплати Продавцю, яку Продавець зобов'язаний негайно перевести Paysera, а також відшкодувати Paysera всі витрати і збитки, що виникли в результаті такого несанкціонірованниого платежу. Paysera не приймає на себе ризики за несанкціоновані платежі і не несе відповідальності за шкоду, завдану їй внаслідок здійснення таких платежів через третю систему. Якщо на Рахунку Продавця недостатньо коштів для покриття збитків, Продавець зобов'язується перевести необхідну суму на вказаний Paysera банківський рахунок протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання повідомлення. Про кожний подібний випадок Paysera повідомляє Продавця окремим листом по ел. пошті.

23. Залежно від категорії Проекту та способу оплати, Paysera має право встановити розмір суми резервних коштів (платіжний резерв) на рахунку Paysera Продавця, призначеної для забезпечення пропонованих платниками вимог до Продавця, що випливають з суперечок. Розмір резерву встановлюється для кожного Продавця індивідуально, беручи до уваги наступні обставини:

23.1. Продавець припиняє свою діяльність повністю або більшу його частину;

23.2. Продавець істотно змінює модель своєї діяльності;

23.3.діяльність Продавця вважається пов'язаної з більш високим ризиком, ніж діяльність інших Продавців, які надають аналогічні послуги;

23.4. в разі зміни загальної фінансової ситуації Продавця;

23.5. в разі неплатоспроможності Продавця або неспроможності своєчасно оплатити борги; 

23.6. якщо Paysera має підстави вважати, що Продавець не в змозі виконати свої зобов'язання згідно із Генеральним договором і цього Додатка;

23.7. в разі отримання великої кількості скарг від Покупців, прохань про повернення грошей, повідомлень про несанкціоновані платежі, штрафи, пов'язані з послугою збору платежів за цим договором. Велика кількість означає більше 2% від числа всіх грошових операцій, здійснених на користь Продавця.

24. Сторони можуть домовитися про резервацію і терміни зберігання окремою угодою.

25. Paysera може застосовувати тимчасове бронювання грошових коштів, які надійшли на Рахунок Paysera Продавця. Стандартний відсоток і термін такого бронювання вказані тут. Paysera може змінити цей термін і відсоток бронування, попередивши Продавця за 30 календарних днів до вступу в силу змін. Якщо Покупець анулює платіж або Paysera не отримує кошти з інших причин, Paysera списує зарезирвовану суму з рахунку Покупця.

Технічна інтеграція послуг

26.Продавець, який бажає користуватися описаною в даному Додатку послугою по збору онлайн-платежів, зобов'язується пов'язати свою систему і систему Paysera відповідно доінструкцій, наданих Paysera.

27. Продавець розуміє і згоден з тим, що неправильна інтеграція може викликати додаткові навантаження Системи, які є небажаними і не можуть бути прийнятними, тому продавець зобов'язується гарантувати, що з'єднання буде здійснюватися строго за інструкціями.

28. Paysera вправі в будь-який час безперешкодно міняти технічне рішення інтеграції послуг. Про будь-які зміни, які вимагають змін в програмному забезпеченні Продавця, повідомляється не менш, ніж за 90 (дев'яноста) днів. Продавець розуміє, що в разі внесення Paysera змін до Інструкції по інтеграції, а також повідомлення про це Продавця, Продавець зобов'язується за свій рахунок і не пізніше, ніж протягом 90 (дев'яносто) днів з дати отримання такого повідомлення, оновити системне забезпечення зі свого боку. Необхідні зміни з боку Продавця забезпечуються за рахунок Продавця.

Підтвердження і згода Сторін

29. Продавець зобов'язується у всіх випадках інформувати Покупців про те, що для здійснення платежів буде використовуватися Система.

30. Якщо для здійснення діяльності Продавцю потрібні конкретні персональні дані Покупця (наприклад, ідентифікаційний номер платника податків (особистий код)), і Продавець замовив послугу передачі конретно персональних даних Покупця, Paysera запевняє, що Покупець зможе підписати платіж тільки в тому випадку, якщо Покупець дав свою згоду на передачу запитуваних Продавцем персональних даних Покупця.

31.Продавцю забороняється використовувати логотипи банків і інших платіжних систем без згоди їх власників, за винятком випадків, коли згода власників цих систем не потрібна.

32. Якщо на веб-сайті Продавця використовуються імена чи інша інформація банків або інших платіжних систем, ці дані передаються із системи Paysera для того, щоб дані відповідали вимогам, встановленим власником даних. Продавець зобов'язується відстежувати зміни в логотипі, імені чи іншій інформації провайдера платіжних послуг та оновлювати такі дані на своєму веб-сайті протягом 1 (одного) місяця з моменту внесення відповідних змін..

33. Реєстрація Продавця в Системі означає підтвердження і гарантію того, що, здійснюючи торговельну діяльність, Продавець буде діяти сумлінно і відповідно до інтересів Paysera і Покупців, а також керуючись власними інтересами. Продавець несе відповідальність за зміст його веб-сторінки. Продавець також зобов'язується надавати Покупцям послуги і товари належним чином, своєчасно та якісно.

34. Продавець підтверджує, що вони мають усі необхідні права власності на продаж товарів та / або послуг, і гарантує, що Системою не будуть користуватися треті особи, які не мають права користуватися Системою.

35. Продавець гарантує, що будь-які його дії, пов'язані з виконанням цього Договору, а також продані ним товари і (або) послуги, відповідають законодавству Литовської Республіки та держави, на території якого здійснюється продаж товарів і послуг. Продавець несе повну відповідальність за наслідки, які може спричинити за собою недотримання даних зобов'язань.

36. Надаючи послуги, зазначені в цьому Додатку, Paysera не несе відповідальності за продавані Продавцем товари і (або) послуги, що надаються, а також за наслідки продажу даних товарів і (або) надання послуг. Paysera також не гарантує виконання іншою стороною (Покупцем) своїх зобов'язань за угодою, укладеною Продавцем (наприклад, нескасування платежу або здійснення інших дій). Нездійснення іншою стороною (Покупцем) угоди вважається заборгованістю Покупця або іншим порушенням обов'язків Покупця щодо Продавця. Paysera також не гарантує тотожності особистості Покупця.

37. Персональні дані Покупців, як платників, обробляються відповідно до вимог, встановлених Законом про правовий захист персональних даних Литовської Республіки та Загальним регламентом ЄС про захист даних. Принципи обробки персональних даних регулюються Политикою захисту даних.

38. Персональні дані Покупців, які не підпадають під описану в п. 37 цього Договору категорію, обробляються на підставі«Договору на обробку персональних даних», укладеного між Продавцем і Paysera. 

39.Сторони (Продавець і Paysera) зобов'язуються не збирати ідентифікаційних даних Платіжних інструментів Покупців, забезпечувати конфіденційність особистих даних та ідентифікаційних даних Платіжних інструментів Покупців, а також недоступність таких даних третім особам, в тому числі співробітникам Продавця.

40. Продавцю, який використовує послуги Paysera в ділових і професійних цілях, рекомендується на час дії Договору розмістити на своїй веб-сторінці «Знак надійності» з посиланням на Систему, відповідно до інструкцій, розміщених тут.

41. Продавець згоден на розміщення логотипу Продавця або опису наданих їм послуг і (або) товарів в Системі протягом терміну дії Договору. Такий опис Paysera вправі видалити з Системи без попереднього повідомлення і зазначення причин видалення.

42. Продавець зобов'язаний інформувати Paysera про будь-які зміни, включаючи зміни в інформації, пов'язаної з правовим статусом Продавця (представленого ним юридичної особи), видом діяльності, уповноваженими особами з правом на підпис, веб-адресою та іншою інформацією, яка може істотно вплинути навиконання Генерального договору і цього Додатку, негайно, але не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до змін. Продавець несе відповідальність за всі наслідки, що виникли в результаті невідповідного виконання даного зобов'язання і несвоєчасного надання вищезазначеної інформації.

43. Продавець повинен негайно інформувати Paysera про будь-які обставини, внаслідок яких шкода інформаційним системам та / або виконання угоди була заподіяна або могла бути заподіяна, а також надавати іншу інформацію, яка може бути необхідною для належного виконання угоди.

Заборонена діяльність

44. Заборонена діяльність вказується в розділі 9 Генерального договору.

45. Приймаючи онлайн-платежі, Продавець не має права:

45.1. приймати платежі в нерегульованої та (або) неконтрольованої віртуальній валюті;

45.2.вказувати неправильну або неповну ціну товару або послуги;

45.3. рекламувати себе, використовуючи небажану рекламу (СПАМ) (наприклад, відправляючи велика кількість ел. Листів, повідомлень через Skype, ICQ або іншими засобами інтернет-комунікації);

45.4. надання порівняння цін способів оплати Покупцеві.

46. Продавець зобов'язаний переконатися, що надаються їм послуги або товари не суперечать законам конкретної країни, в якій надаються дані послуги або товари, і у нього є всі необхідні дозволи і (або) ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

47. У разі виявлення недотримання або порушення Продавцем обмежень на здійснення забороненої діяльності, встановленої в даному Додатку, або невідповідності або порушення діяльності Продавця законодавства конкретної країни, в результаті чого Paysera було завдано збитків (наприклад, накладено штраф, вимагатися пояснення, закритий рахунок), Paysera вправі списати з Рахунку Paysera Продавця суму всіх витрат і збитків, понесених у зв'язку з порушенням Продавцем зобов'язань, без ініціювання спору. У разі, якщо на Рахунку Paysera Продавця недостатньо коштів для покриття витрат, Продавець зобов'язаний негайно перевести Paysera суму понесених збитків на рахунок, вказаний Paysera..

48.Якщо з'ясовується (наприклад, публічно оголошується), що Продавець не в змозі або буде не в змозі надати Покупцеві послуги (наприклад, в зв'язку з банкрутством), Paysera вправі припинити надання Продавцю послуги збору платежів і (або) виплату зібраних платежів (на термін до 180 днів) з можливістю повернення коштів Покупцям за допомогою Системи. Цей пункт не застосовується, якщо Продавець надає Покупцеві документи, що підтверджують здатність Продавця надавати послуги Покупцю.

49.Paysera вправі, діючи розумно і з урахуванням інтересів Продавця, в будь-який час без попереднього повідомлення обмежити надання частини або всіх послуг, призупинити надання послуги, описаної в даному Додатку, і (або) заморозити (зарезервувати) кошти, зібрані на ім'я Продавця до 180 ( ста вісімдесяти) днів, припинити договірні відносини, а також відмовитись надавати послуги в майбутньому, в разі виявлення таких обставин:

49.1. вимоги розділу «Заборонена діяльність» даного Додатка порушуються або не дотримуються Продавцем;

49.2. поширення товарів або послуг Продавця може зашкодити діловій репутації Paysera;

49.3.порушуються, або виникає реальний ризик, що будуть порушені зобов'язання Продавця, прийняті на підставі даного Додатка, або в зв'язку з подальшим наданням послуг можуть постраждати обґрунтовані інтереси Покупців;

49.4. процентна частина «неправильних» платежів числом або сумою перевищує 5% (п'ять відсотків) від платежів, здійснених на користь Продавця. До «неправильним» платежів відносяться платежі, здійснені Продавцем за допомогою платіжних інструментів та (або) грошових коштів, що використовуються незаконно, а також несанкціоновані платежі;

49.5. Продавець, порушуючи встановлений порядок, користується послугою збору платежів за адресами веб-сторінок (URL), які не були зазначені Продавцем в наданому Проекті або його зміни, а також не були підтверджені Paysera;

49.6. у інших випадках, передбачених Генеральним договором..

50. Про таке обмеження послуг Paysera інформуватиме Продавця негайно (протягом однієї години), а про можливість відновити кошти, що належать Продавцю, Paysera повідомить Продавцю протягом 2 (двох) робочих днів з дня призупинення надання послуг.

51. З метою захисту Продавців, Клієнтів і Покупців від інтернет-шахрайства, Paysera завжди прагне об'єктивно і оперативно оцінити ситуацію, що між Продавцем і Покупцем ситуацію і вжити відповідних заходів безпеки. У разі виникнення конфліктної ситуації, Paysera, бажаючи запобігти можливій незаконній діяльності, залишає за собою право призупинити надання послуг і / або виплати коштів. Дане право не використовується Paysera при отриманні скарги на Продавця, який протягом тривалого часу успішно здійснює діяльність і користується послугами Paysera, оскільки такі Продавці, як правило, усувають всі непорозуміння з Покупцем безпосередньо. Paysera залишає за собою право вимагати додаткового підтвердження особи Продавця або Покупця і роду їх діяльності з метою встановлення всіх обставин. Якщо не вдається вирішити проблему шляхом діалогу, а також при наявності обґрунтованої підозри у шахрайстві, вся інформація про суперечку і договорі передається правоохоронним органам, а надання послуг і виплата зібраних платежів припиняються.

52.Метою всіх обмежень, встановлених в даному Додатку, а також у Генеральному договорі, є захист Paysera, Продавців, інших Клієнтів, Покупців та інших третіх осіб від можливих фінансових санкцій, збитків та інших небажаних наслідків.

Повідомлення про несправності

53.Paysera зобов'язується заздалегідь, в порядку, встановленому Генеральними договором, повідомляти Продавця про відомі і можливі технічні несправності Системи, а також систем і устаткування третіх осіб, залучених Paysera для надання послуг, які впливають на надання послуг Paysera. Отримавши таке повідомлення, Продавець також зобов'язується негайно повідомити Покупців і Paysera про технічні неполадки і планованих профілактичних і ремонтних роботах, які можуть вплинути на надання послуг або продаж товарів Продавця Покупцям.

Відповідальність

54. Відповідальність Сторін визначається відповідно до умов Генерального договору на надання платіжних послуг.

Вирішення спорів між Продавцем і Покупцем

55. Спори, що виникли між Продавцем і Покупцем з приводу товарів Продавця, розглядаються Paysera в наступних випадках:

55.1. якщо Покупець оплатив товари Продавця через Систему;

55.2. коли оплачена неповна вартість товару;

55.3. якщо товар Покупцю не було доставлено або доставлений товар не відповідає очікуванням Покупця (наприклад, замість DVD доставлена касета; доставлений товар не є новим, хоча рекламувався як новий; кількість доставленого товару не відповідає замовленому; товар пошкоджений при транспортуванні і т.п.). Товар буде рахуватися відповідним, якщо його недоліки були заздалегідь вказані Продавцем.

56. Paysera не розглядає спорів відповідно до положень даного Додатка в наступних випадках:

56.1. при оплаті наданих Продавцем послуг та інших неосяжних товарів;

56.2. при оплаті проданої нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, творів мистецтва та антикваріату.

57.Перш, ніж звернутися в Paysera, Покупець зобов'язаний звернутися безпосередньо до Продавця.

58. Продавець зобов'язується в оперативному порядку (не пізніше, ніж протягом одного робочого дня) відповісти на запити Покупців, які були передані Продавцю, використовуючи контактні дані, зазначені в обліковому запису Продавця.

59. Якщо Покупець і Продавець не вирішили суперечку безпосередньо, спір розглядається Paysera. Для розгляду спору Paysera, Покупець зобов'язаний:

59.1. заповнити в обліковому запису відповідну форму або відправити Paysera повідомлення на адресу ел. пошти dopomoga@paysera.ua не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дня оплати товару. Якщо спір виникає з приводу недоставленого товару, такий запит повинен бути заповнений не раніше, ніж після 7 (семи) днів після терміну доставки товару;

59.2. надати всю наявну інформацію і документи, які попросить Paysera не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) днів від вимоги Paysera. Paysera також може вимагати доказів повернення Покупцем товару Продавцю.

60.Отримавши запит, а також додаткову інформацію від Покупця, Paysera звертається до Продавця за наданням пояснень і доказів належного виконання зобов'язань. Продавець зобов'язується надати всю наявну інформацію і документи, які попросить Paysera не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) днів від вимоги Paysera.

61. Оцінивши зібрану інформацію і дані, Paysera приймає рішення на користь Покупця або Продавця. Оскільки Paysera не є судом, рішення приймається відповідно до критеріїв Paysera, що відповідають вимогам розумності та справедливості. Рішення Paysera може не збігатися з рішенням суду, в якому буде розглянуто справу. Paysera має право відмовитися приймати рішення в зв'язку з браком інформації або іншими важливими причинами.

62. Paysera має право утримувати суму спірних коштів на Рахунку Paysera Продавця на час розгляду суперечки.

63. Якщо Paysera приймається рішення на користь Покупця, Paysera вправі зобов'язати Продавця повернути відповідну суму грошей, а також вартість доставки Покупцеві (або Paysera переказує кошти Продавця Покупцеві, якщо на момент розгляду спору, кошти Продавця були утримані). Paysera також має право зобов'язати Покупця повернути товар Продавцю за рахунок Продавця.

64. Рішення Paysera для Покупця і Продавця носить рекомендаційний характер. Покупець і Продавець зобов'язуються діяти справедливо і слідувати рішенням Paysera.

65. У цьому Додатку зазначено безпосереднього вимоги постачальника послуг до безпосередніх користувачів послуг - Продавців, яких Продавець зобов'язується дотримуватися. У випадку, якщо безпосередній постачальник послуг покладає відповідальність на Paysera через порушення обов’язків Продавця, Торговець відшкодовує всі пов'язані з цим прямі та непрямі збитки.

66. Положення цього Додатка, які регулюють вирішення спорів між Покупцями і Продавцями, не обмежують права Покупця і Продавця звертатися до суду або інша компетентна установа для захисту своїх прав.

Архів

Збір платежів по інтернету за угодою Покупців версія до 2020.10.27