Pdf
Повернутися до змісту

Умови програми повідомлення про помилки

Програма повідомлення про помилки, Програма — здійснювана Paysera програма, яка застосовується щодо осіб, які виявили Уразливість в Cистемі Paysera, повідомили про неї і претендують на винагороду.

Учасник програми повідомлення про помилки, Учасник — особа, яка виявила вразливість в Системі Paysera, яка повідомила про неї Paysera і претендує на винагороду.

Уразливість — помилка, несправність або інші порушення в програмах або системах Paysera, які можуть вплинути на Paysera або будь-яку іншу пов'язану з Paysera систему, якою управляє або контролює Paysera.

ККонфіденційна інформація — будь-яка інформація, пов'язана з системою Paysera або Клієнтами Paysera, отримана вході участі або з наміром брати участь в Програмі повідомлення про помилки.

Клієнт — особа, яка зареєструвалася і створила обліковий запис в системі Paysera.

Paysera — «Paysera LT», UAB, група компаній Paysera, в залежності від країни проживання Клієнта, а також інші юридичні особи, залучені «Paysera LT», UAB, з метою надання послуг і уповноважені діяти від імені «Paysera LT», UAB.

Система Paysera — програмне рішення на веб-сторінках Paysera, яке розробляється Paysera і використовується з метою надання послуг.

Санкційні особи, санкційні держави — особи або країни, щодо яких застосовуються санкції (встановлені країною обмеження) Європейського Союзу, Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) та інших відповідних організацій.

1. Учасник програми повідомлення про помилки підтверджує, що ознайомився і згоден з даними Умовами програми повідомлення про помилки.

2. Бажаючи брати участь в Програмі повідомлення про помилки, Учасник програми повідомлення про помилки повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

2.1. Вік учасника повинен досягати 14 років. Якщо учасник досяг 14 років, але в своїй країні проживання вважається неповнолітньою особою, він зобов'язаний отримати згоду батьків або опікунів на участь у Програмі. Paysera має право в будь-який час вимагати пред'явити письмову згоду (в тому числі нотаріально завірену) законних представників Учасника (батьків або опікунів). Якщо Учасник не пред'явить письмової згоди до встановленого Paysera терміну, Paysera негайно зупинить його участь в Програмі;

2.2. Учасник Програми повідомлення про помилки зобов'язаний дотримуватися вимог законодавчих актів.

3. У разі, якщо Paysera встановить, що Учасник програми повідомлення про помилки не відповідає хоча б одному з критеріїв, викладених в пункті 2, Учасник буде виключений з Програми повідомлення про помилки, і винагорода виплачена не буде.

4. Учасник програми повідомлення про помилки зобов'язується дотримуватися вимог Конфіденційності — вся інформація, отримана вході використання, участі або з наміром брати участь в Програмі, вважається Конфіденційною і належить Paysera. Paysera залишає за собою право вживати правові заходи в разі розкриття, використання або поширення інформації, пов'язаної з Програмою.

5. Учасник програми повідомлення про помилки, що бере участь в Програмі, може використовувати тільки свої власні дані.

6. Учаснику програми повідомлення про помилки заборонено:

6.1.здійснювати атаки, які можуть нашкодити або іншим способом вплинути на безпеку або цілісність послуг або даних Paysera;

6.2. використовувати методи дослідження помилок, в результаті яких може бути порушено обслуговування Клієнтів;

6.3. отримувати доступ або використовувати дані Клієнтів Paysera, отримані вході участі в Програмі;

6.4. здійснювати дії, в результаті яких Учасник програми повідомлення про помилки або будь-яка інша третя особа мала б можливість отримати доступ, зберегти, знищити або іншим способом вплинути на дані Paysera або Клієнтів Paysera;

6.5. створювати неполадки в Системі Paysera іншими способами, порушувати діяльність Клієнтів Paysera в Системі, використовувати Уразливість з метою власної вигоди або порушувати вимоги законодавчих актів.

7. Винагорода Учаснику програми повідомлення про помилки пропорційно рівню серйозності Уразливості.

8.На винагороду за повідомлення про помилки претендують тільки визнані Paysera Уразливості.

9. Винагорода виплачується за Уразливість, яка:

9.1. виявлена вперше і про яку не повідомлялося або не було відомо раніше;

9.2. виявлена віддаленим способом, або передбачає можливість збільшити або отримати нові привілеї в Системі Paysera, або може стати причиною витоку інформації Paysera або Клієнтів Paysera.

10. Винагорода виплачується у валюті EUR.

11. Якщо протягом 24 годин про Уразливість повідомляють два або більше осіб, винагорода розподіляється між цими особами.

12. Винагорода за повідомлення про помилку переводиться тільки на ідентифікований рахунок Paysera Учасника.

13. За бажанням Учасника програми повідомлення про помилки, винагорода може бути передано організаціям Грінпіс, Червоний Хрест або Карітас в якості пожертви.

14. Учасник програми повідомлення про помилки несе відповідальність за сплату податків від суми отриманої винагороди за прийняття участі в Програмі повідомлення про помилки, які можуть застосовуватися в країні проживання Учасника. Якщо Учасник програми повідомлення про помилки є громадянином Литовської Республіки, винагорода йому виплачується вже після вирахування податків.

15. Учасник програми повідомлення про помилки згоден надати Paysera свої особисті і контактні дані (ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, громадянство, адреса проживання, номер банківського рахунку), щоб Paysera виплатила винагороду за участь в Програмі повідомлення про помилки відповідно до вимог Paysera, а також виконала інші дії, передбачені нормативними актами.

16. Учасник висловлює згоду на обробку Paysera своїх даних, наданих для виплати винагороди за участь в Програмі. Paysera гарантує безпеку даних Учасника програми повідомлення про помилки, отриманих в рамках його участі в Програмі. Особисті дані використовуються в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення цих Умов. Як зазначено у пункті 15 цих Умов дані не повинні розкриватися третім особам без згоди Учасника, за винятком тих випадків, коли це передбачено законодавством або цими Умовами.

17. Термін зберігання даних Учасника програми повідомлення про помилки - 10 (десять) років, за винятком випадків, коли законодавчими актами передбачено довший термін зберігання. Після закінчення терміну зберігання даних Paysera знищує наявні дані.

18. Paysera має права передавати необхідну інформацію про Учасника та його діяльності державним установам (наприклад, з метою сплати податків), якщо такий обов'язок передбачений законодавчими актами.

19.Санкціоновані особи або громадяни санкціонованих держав, які беруть участь у Програмі повідомлення про помилки, можуть брати участь в Програмі на безоплатній основі, або їх винагороду може бути передано благодійним організаціям, зазначеним у пункті 13 цих Умов.

20.Paysera залишає за собою право в будь-який час припинити Програму повідомлення про помилки. Невід'ємним додатком до Умов програми повідомлення про помилки є Правила повідомлення про помилки , викладені на веб-сторінці Paysera.