Pdf
Повернутися до списку

Інформація оновлена: 09.12.2020

Правила надання послуги ініціювання платежу та послуги інформації по рахунках

Відкритий інтерфейс — загальнодоступний технічний інтерфейс для взаємодії між обслуговуючими рахунки постачальниками платіжних послуг, постачальниками послуги ініціювання платежів, постачальниками послуги інформації по рахунках, постачальниками інших послуг, платниками і одержувачами.

Постачальник послуги ініціювання платежу, Постачальник послуги інформації по рахунках), Paysera — «Paysera LT», UAB, код юридичної особи 300060819, адреса головного офісу: Pilaitės pr. 16, Вільнюс, LT-04352, Литва, адреса електронної пошти: info@paysera.lt, тел.: +370 52071558. Ліцензія установи електронних грошей № 1, видана 27.09.2012; органом, який видав ліцензію та здійснює нагляд, є Банк Литви; ідентифікаційний код 188607684, адреса: Žirmūnų g. 151, Вільнюс, адреса електронної пошти: pt@lb.lt, тел.: (8 5) 268 0501; дані про «Paysera LT», UAB, збираються та зберігаються в Реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки.

Платник — фізична або юридична особа, яка має рахунок(-ки) в іншій(-их) установі(-ах) постачальника платіжних послуг та яка дає згоду або надає платіжне доручення з цього(-их) рахунку(-ів), користуючись послугами Paysera, описаними в даних Правилах.

Послуга ініціювання платежу, ПІП — платіжна послуга, яка дозволяє за запитом Платника ініціювати через Постачальника послуги ініціювання платежу платіжне доручення з рахунку, відкритого в установі іншого постачальника платіжних послуг.

Постачальник платіжних послуг, ППП — в даних Правилах розуміється як постачальник платіжних послуг, в установі якого у Платника відкритий платіжний рахунок, з якого Платник має намір надати платіжне доручення (наприклад, банки, кредитні установи та ін.).

Послуга інформації по рахунках, ПІР — платіжна послуга, що дозволяє отримувати по інтернету консолідовану інформацію про наявність рахунку або рахунків Платника в установі іншого постачальника платіжних послуг.

Правила — дані правила надання послуги ініціювання платежу та послуги інформації по рахунках.

Основні характеристики ПІП и ПІР

1.В даних Правилах визначається функціонування ПІП та ПІР в системі Paysera, наводяться основні характеристики ПІП та ПІР, регламентується обробка персональних даних Платника при наданні Платнику ПІП та ПІР.

2. ПІР, що надається Paysera дає змогу Платнику, який має намір скористатися ПІП, можливість через підтримуваний Paysera Відкритий інтерфейс отримувати інформацію про свої рахунки в іншого ППП, баланси цих рахунків та / або вибирати рахунок, з якого Платник має намір ініціювати Платіжне доручення.

3. Надаючи УИП, Paysera пропонує Платнику можливість через підтримуваний Paysera Відкритий інтерфейс ініціювати і підтвердити (авторизувати) автоматично сформований для свого ППП платіжне доручення.

4. Paysera не стягує з Платника комісійну плату ні за ПІП, ні за ПІР. Однак цими Правилами Платник повідомляється про те, що за платіжний переказ стягується стандартна комісійна плата за платіжний переказ відповідного типу, яку застосовує щодо Платника і списує ППП. Якщо ППП Платника проінформує про вартість такого платіжного переказу Paysera, Paysera в свою чергу проінформує про це Платника перш, ніж Платник підтвердить платіжне доручення.

Детальний опис функціонування ПІП та ПІР

5. Відправляючи запит на ініціацію ПІП зі свого рахунку та / або запит на отримання інформації по рахунку, Платник надає свою згоду на використання даних послуг електронним способом і підключається до свого ППП через підтримуваний Paysera Відкритий інтерфейс шляхом введення облікових даних для підключення до інтернет-банкінгу, де автоматично формується і ініціюється платіжне доручення від імені Платника. Виконуючи цю функцію, Paysera не збирає, не накопичує і не зберігає дані підключення до інтернет-банкінгу Платника (персональні захисні дані). Інформація, яка використовується Платником при підключенні до інтернет-банкінгу Платника (код клієнта, пароль, коди генератора, картки кодів і т.п.), шифрується і використовується лише для одноразової ініціації платіжного доручення, одноразового надання інформації за рахунком і лише для однієї сесії.

6. Платник надає згоду Paysera ініціювати ПІП і ПІР в кожному конкретному випадку надання послуги, натиснувши на спеціальну кнопку в інформаційному віконці і надалі виконавши активні дії, тобто шляхом введення своїх даних підключення до ППП і підтвердження сформованого Paysera платіжного доручення. Платник, використовуючи ПІП Paysera, одноосібно від свого імені ініціює платіжне доручення обраного ним ППП. Скасувати платіжне доручення можна до моменту згоди Платника на ініціацію ПІП. Платник може скасувати платіжне доручення поки воно не підтверджено (не авторизовано). Бажання скасувати платіжне доручення виявляє Платник електронним способом, перервавши сесію активними діями або не підтвердивши (не авторизувати) платіжне доручення.

7. При використанні ПІП Платник в момент ініціації платежу матиме змогу бачити рахунок (-а) і баланс рахунку (-ів) Платника в конкретній установі ППП. Якщо Платник має більше одного рахунку в певній установі і ППП, при здійсненні переказу Платник може вибрати той рахунок, з якого планує здійснити платіжне доручення.

8. При використанні Платником ПІП, коли Платник підключається до свого ППП через підтримуваний Paysera Відкритий інтерфейс, Paysera автоматично формує для Платника платіжне доручення згідно з наданими Платником даними, включаючи викладену нижче інформацію:

8.1. Paysera вказується як одержувач, а інформація про кінцевого отримувача коштів надається Платнику в полі призначення платежу;

8.2. якщо кінцевий одержувач коштів є клієнтом Paysera, призначення платежу заповнюється автоматично, відповідно до зазначених кінцевим одержувачем коштів даними, щоб кінцевий одержувач мав можливість легко розпізнати здійснений Платником платіж, а саме товар або послугу, або іншу мету, з якою був здійснений платіж;

8.3. сума платежу, автоматично сформована в результаті ПІП, а також зазначена і підтверджена Платником при ініціації платіжного доручення;

8.4. після того, як платіжне доручення було сформовано, в ньому неможливо змінити суму, одержувача або інші деталі операції.

9. Платник підтверджує (авторизує) автоматично сформоване Paysera платіжне доручення.

10. Після успішного надання послуги ініціювання платіжного доручення, Paysera в надійному середовищі передачі даних надає Платнику і кінцевому одержувачу підтвердження про належну ініціацію і здійснення платіжних доручень, що в той же час є підтвердженням успішного ініціювання платіжного доручення в установі ППП Платника. Разом з цією інформацією Paysera надає інші отримані при здійсненні платіжної операції дані, що дозволяють Платнику і кінцевому одержувачу коштів розпізнати платіжну операцію, суму платіжної операції і дані, що дозволяють одержувачу коштів розпізнати Платника.

11. Paysera інформує кінцевого одержувача коштів про успішне здійснення платежу.

12. Надаючи ПІП, Paysera надає Платнику і кінцевому одержувачу коштів дані, що дозволяють ідентифікувати платіжну операцію і Платника.

13. Надаючи ПІП і / або ПІР, Paysera ні в якому разі не тримає грошових коштів Платника.

>Відповідальність

14. Paysera несе повну відповідальність за правильне надання платіжного доручення Платника заданої Платником ППG, а також безпеку і конфіденційність даних підключення до інтернет-банкінгу Платника.

15.У разі, якщо Paysera виконала ПІП згідно ініційованого Платником платіжного доручення, і відповідно до цієї інформації зазначені Платником кошти були зараховані на рахунок одержувача, проте з якихось причин кошти не були списані і переведені з рахунку Платника або були повернуті Платнику, Paysera вважає такі кошти заборгованістю Платника перед кінцевим одержувачем коштів.

16. Якщо Платнику стає відомо про неавторизовані або невірно здійснені платіжні операції під час використання послуг Paysera, Платник повинен звернутися з цього приводу до обслуговуючого його адміністратора платіжного рахунку відповідно до процедури, встановленої договором з адміністратором платіжного рахунку.

Захист даних

17. З метою забезпечення безпеки платіжних переказів і конфіденційності даних Платника Paysera не зберігає ніяких даних Платника, пов'язаних з персональними захисними даними (наприклад, унікальних ідентифікаторів, паролів або кодів підтвердження (авторизації) платіжних переказів) в системах інформаційних технологій і на використовуваних серверах. Всі ці дані надаються самим суб'єктом персональних даних та / або ППП.

18. Всі дані підключення до інтернет-банкінгу Платника (персональні захисні дані) використовуються під час сесії один раз. Протягом всієї сесії такі дані шифруються і не можуть бути видимими, відновлюватися або використовуватися в системі Paysera. При кожному запиті на ініціацію платіжного доручення та / або інформації за рахунком Платник зобов'язаний заново підтвердити свою особистість обслуговуючому його рахунок ППП.

19. Всі дані, надані Платником в системі Paysera під час здійснення переказу, передаються установі ППП по безпечному каналу, захищеного сертифікатом SSL. Таким чином, дані підключення до інтренет-банкінгу Платника і коди підтвердження (авторизації) платіжних доручень та / або запитів інформації за рахунком залишаються в безпеці і не можуть бути перехоплені третіми особами.

21. З метою надання ПІП та ПІР в системі Paysera можуть оброблятися наступні дані (включаючи персональні дані): ім'я та прізвище (або назва) Платника; ідентифікаційний номер платника податків; дата, сума та призначення платежу; адреса електронної пошти; IP-адреса; список рахунків Платника та їх баланс; номер рахунку Платника.

21. Paysera обробляє персональні дані Платника на підставі законодавчих актів, що регулюють надання платіжних послуг.

22. Paysera обробляє персональні дані Платника відповідно до таких принципів:

22.1. гарантує, що отримана в ході надання ПІР інформація про Платника надається тільки Платнику і виключно за згодою Платника;

22.3. не зберігає конфіденційних платіжних даних Платника, тобто даних, які можуть бути використані в шахрайських цілях і які підпадають під визначення персональних захисних даних;

22.4.забезпечує захист персональних захисних даних Платника від можливості доступу до них третіх сторін, крім самого Платника і емітента персональних захисних даних (відповідного ППП));

22.5. не збирає і не виконує жодних даних в непов'язаних з наданням ПІП і / або ПІР цілях;

22.6. має доступ виключно до вказаних платіжних рахунків і пов'язаної з платіжними операціями інформації;

22.7. не змінює зазначених в платіжному дорученні персональних даних Платника;

22.8. живає відповідні організаційні і технічні заходи для захисту персональних даних від випадкового або незаконного знищення, зміни, розкриття і будь-яких інших незаконних дій, як зазначено в правових актах, що регулюють обробку персональних даних;

22.9. здійснює заходи безпеки, спрямовані на запобігання використанню ПІП з метою придбання або отримання доступу до засобів обманним шляхом.

23. Платник має право ознайомитися з його персональними даними, які обробляє Paysera. Платник має право отримати інформацію про те, обробляє чи Paysera його персональні дані, і, в разі позитивної відповіді, ознайомитися з такими даними і отримати інформацію про те, які дані і з яких джерел були зібрані, з якою метою вони обробляються і кому надаються або можуть надаватися; отримати від Paysera копію своїх персональних даних в передбаченому законом порядку. Отримавши відповідний письмовий запит від Платника, Paysera у встановлені законом терміни надасть запитані дані в письмовому вигляді або вкаже причини для відмови надавати такі дані. Один раз на календарний рік дані можуть бути надані безоплатно, проте в інших випадках за надання даних може вимагатися комісійна плата, що не перевищує собівартості надання даних.

24. Платник має право в письмовій формі вимагати, щоб Paysera безкоштовно виправила будь-які неточності в його персональних даних або доповнила неповні персональні дані.

25. Платник має право вимагати припинення обробки його персональних даних (видалення даних), якщо персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були отримані, або персональні дані оброблялись незаконно або персональні дані повинні бути видалені відповідно до законодавчих зобов’язань. Право платника вимагати видалення його / її оброблених персональних даних може бути обмежене або неможливе через юридичне зобов'язання Paysera як постачальника платіжних послуг зберігати ідентифікаційні дані клієнтів, платіжні операції, укладені контракти тощо встановлений законом термін.

26.Персональні дані платника з метою надання ПІП та / або ПІР зберігаються протягом 3 років з дати їх отримання.

27. Платник повинен надіслати запит на доступ, виправлення, видалення даних електронною поштою на адресу: dopomoga@paysera.ua. У заявці має бути чітко вказана назва. Контактні дані працівника Paysera із захисту даних: dpo@paysera.com

28. При наданні послуг ПІП та / або ПІР на пристрої Платника встановлюється необхідний файл cookie PHPSESSID на період веб-сесії, що забезпечує належну роботу ПІП та / або ПІР. Платник може змінити налаштування свого браузера, щоб файл cookie не був прийнятий або видалений, і в цьому випадку послуга ПІП та / або ПІР буде недоступна з технічних причин. 

Заключні положення

29. Платнику, який користується послугами Paysera, рекомендується ознайомитися з порадами та підказками щодо безпечного використання системи Paysera..

30. Дані Правила регулюються законодавством Литовської Републіки, включаючи випадки, коли суперечка між Платником і Paysera потрапляє під компетенцію суду іншої країни.

31. Платник має право подати скарги або претензії щодо наданих платіжних послуг, загальним електронним листом надіславши електронний лист на dopomoga@paysera.ua. Письмова скарга Платника розглядається не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання скарги. У виняткових випадках, коли з причин, не залежних від Paysera, відповідь не може бути надана протягом 15 робочих днів, Paysera надасть відповідь. У будь-якому випадку термін остаточної відповіді не перевищує 35 робочих днів..

32. Якщо Платник не задоволений рішенням, прийнятим Paysera, Платник має право використовувати інші засоби правового захисту та:

32.1. подати скаргу до Банку Литви поштою за адресою вул. 4, LT-01121 Вільнюс та / або електронною поштою info@lb.lt.

32.2.Якщо Платник є споживачем, він також має право звернутися до Банку Литви як органу позасудового врегулювання спорів щодо споживачів (daugiau informacijos).

33. Якщо спір неможливо врегулювати полюбовно або іншими несудовими способами вирішення суперечки, спір вирішується судами у порядку, встановленому законом, за місцезнаходженням офісу компанії Paysera.

34. Використовуючи ПІП у системі Paysera, особа визнає, що вона знайома з цими Правилами.

35. Paysera залишає за собою право в будь-який час змінити ці Правила в односторонньому порядку, і такі зміни наберуть чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Paysera .

Архів

Послуга ініціювання платежів та служба інформації про акаунт версія правил до 2020.07.20