Pdf
Повернутися до списку

Інформація оновлена: 08-02-2017

Умови здійснення міжнародних платіжних переказів

1. Терміни

1.1. ініційований Платником переказ коштів Платника 1) на вказаний Платником рахунок Одержувача, відкритий в установі постачальника платіжних послуг не в Литовській Республіці; 2) не в євро на рахунок, відкритий в установі іншого постачальника платіжних послуг в Литовській Республіці; 3) Одержувачу для отримання готівки не в Литовську Республіку.

1.2. Міжнародне платіжне доручення – Платіжне доручення Платника на здійснення Міжнародного платіжного переказу.

1.3. Європейське платіжне доручення - Платіжне доручення, яке відповідає всім наступним умовам:

1.3.1. валюта платежу — євро (EUR); 

1.3.2. кошти повинні бути переведені до установи Постачальника платіжних послуг Одержувача у Країні-члені або Швейцарії; 

1.3.3. вказано міжнародний SWIFT (BIC) код Постачальника платіжних послуг Одержувача; 

1.3.4. номер рахунку Одержувача вказано відповідно до міжнародного стандарту номерів платіжних рахунків IBAN; 

1.3.5. Платник та Одержувач сплачують кожен свою частину комісійних зборів, що стягуються Paysera та Постачальником платіжних послуг Одержувача, тобто. Платник платить комісії, що стягуються Paysera, які списуються з Рахунку, а Одержувач – комісії, які стягуються Постачальником платіжних послуг Одержувача;

1.3.6. переказ стандартний або терміновий.

1.4. Умови - дані умови здійснення Міжнародного платіжного переказу.

1.5 Рахунок – зазначений у Платіжному переказі Рахунок Платника в Paysera.

1.6. Генеральний договір – укладений між Платником та Paysera Генеральний договір про надання платіжних послуг, умови якого діють щодо Платника та відповідно до якого Paysera відкрила Платнику Рахунок.

1.7. Банк-посередник – не Paysera і не Постачальник платіжних послуг Одержувача, а установа, яка бере участь у здійсненні та (або) виплаті Платіжного переказу (наприклад, банк-кореспондент, який разом з Paysera бере участь у здійсненні Платіжної операції; керуючий платіжною системою) відповідно до договору, укладеного з Paysera або Постачальником платіжних послуг Одержувача.

1.8. Постачальник платіжних послуг Одержувача (ППП) – будь-яка кредитна та платіжна установа або установа електронних грошей, яка надає платіжні послуги та до якої мають бути переведені кошти Платника.

1.9. Робочий день - день, в який Paysera, Банк-посередник та Постачальник платіжних послуг Одержувача здійснюють операції по міжнародних Платіжних переказах. При цьому робочі дні Paysera, Банку-посередника та Постачальника платіжних послуг Одержувача можуть не співпадати.

1.10.Країна-член – країна, що входить до Європейського Союзу та Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

1.11. Іноземна держава – держава, яка не входить до Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ).

1.12. Скасування – вказівка Платника анулювати Платіжне доручення та повернути перераховані кошти на Рахунок Платника.

1.13. Уточнення – вказівка Платника уточнити чи змінити дані Платіжного доручення.

1.14. Тарифи – затверджені у встановленому Paysera порядку ціни на послуги та операції Paysera.

Користуючись послугою, зазначеною в цих Умовах, Платник діє в рамках усіх умов Генерального договору та додаткових умов, викладених у цьому Додатку. Терміни в цьому Додатку використовуються у значенні, встановленому в Генеральному договорі, якщо в цьому Додатку не сказано інакше.

2. Загальні положення

2.1. На момент подання Платіжного доручення Одержувачу має виповнитись 18 років. Подаючи Платіжне доручення, Платник бере на себе відповідальність за достовірність та повноту реквізитів Платіжного доручення, що подається Paysera та погоджується з цими Умовами.

2.2. Подане Платником Платіжне доручення Paysera виконує відповідно до цих Умов, Генерального договору та законодавства Литовської Республіки.

2.3. Платіжне доручення, а також звернення щодо його Скасування або Уточнення повинні подаватися до Paysera письмово (електронним або іншим прийнятним для Paysera способом).

2.4. Доручення на здійснення грошового переказу вважається окремою угодою між Paysera та Платником, яка регламентує один конкретний грошовий переказ.

2.5. Відповідно до закону здійснюється перевірка всіх операцій на підставі списків імен та прізвищ (назв), наданих інституціями країн та територій, де надаються послуги. У разі збігу операція перевіряється ще раз, щоб переконатися в тому, що у відповідний список включена саме та особа, яку Платник вказав як Одержувача.

3. Терміни та порядок здійснення Платіжного доручення

3.1. Якщо Платник є Користувачем, і переказ здійснюється у валюті Країни-члена в Країну-член, Paysera виконує таке Платіжне доручення, тобто кошти, що переказуються, передаються Постачальнику платіжних послуг Одержувача у зазначені в Тарифах терміни.

3.2. Якщо Платник не є Користувачем, або переказ здійснюється у валюті Країни-члена в Іноземну державу або у валюті Іноземної держави, таке Платіжне доручення Paysera передає Банку-посереднику у зазначені у Тарифах терміни. Банк-посередник таке Платіжне доручення та кошти, що переказуються передає Постачальнику платіжних послуг Одержувача або іншому Банку-посереднику у строки, встановлені внутрішніми правилами роботи Банку-посередника та обов'язковими для нього правовими актами.

3.3. Вказану в Платіжному дорученні суму Paysera списує з Рахунку Клієнта, коли передає Платіжне доручення для його виконання та надсилає кошти Банку-посереднику або Постачальнику платіжних послуг Одержувача.

3.4. Paysera не несе відповідальності за те, що Платіжне доручення не було виконано через те, що в ньому були надані невірні чи не всі необхідні дані. Крім того, Paysera не відповідає за помилки, здійсненні Постачальником платіжних послуг Одержувача, та (або) за несвоєчасне зарахування ним коштів на рахунок Одержувача, а також у тих випадках, коли Платник не надає у Платіжному дорученні встановлені Постачальником платіжних послуг Одержувача дані, які необхідні для зарахування перерахованих коштів на рахунок Одержувача.

3.5. Якщо Платник є Користувачем, і переказ здійснюється у валюті Країни-члена у Країну-член, Paysera несе відповідальність перед Платником за передачу коштів, що переводяться Постачальнику платіжних послуг Одержувача у встановлені в Тарифах терміни, але не відповідає за здійсненні Постачальником платіжних послуг Одержувача помилки та його правила роботи при виконанні Платіжного доручення. У решті випадків, тобто коли Платник не є Користувачем, або переказ здійснюється у валюті Країни-члена в Іноземну державу або у валюті Іноземної держави, Paysera не відповідає за здійсненні Банком-посередником або Постачальником платіжних послуг Одержувача помилки та за їх правила роботи при здійсненні Платіжного переказу, а також за невиконання або неналежне виконання такого Платіжного доручення, за винятком тих випадків, коли переказ не був здійснений або здійснений не належним чином з вини Paysera.

3.6. Paysera не несе відповідальності за будь-які збитки Клієнта, що виникли внаслідок зміни валютного курсу під час здійснення Платіжного переказу.

4. Скасування та Уточнення Платіжного доручення

4.1. Платник може попросити Paysera скасувати Платіжне доручення, але вказана в ньому сума, а також комісійні збори на підставі запиту про Скасування буде повернуто на Рахунок лише в тому випадку, якщо 1) Paysera ще не надіслала повідомлення про Платіжне доручення Постачальнику платіжних послуг Одержувача або Банку-посереднику; 2) Одержувач не отримав Платіж (лише у разі готівкового переказу). В інших випадках на прохання Платника Paysera може звернутися до Банку-посередника або до Постачальника платіжних послуг Одержувача щодо скасування Платіжного доручення, але Paysera не гарантує того, що Скасування відбудеться. Також у таких випадках Банком-посередником та (або) Постачальником платіжних послуг Одержувача можуть стягуватися додаткові комісійні збори. Платіжне доручення може бути скасоване лише за згодою Платника та Paysera.

4.2. Платник може попросити Paysera уточнити дані Платіжного доручення (ім'я, друге ім'я, прізвище Одержувача), за винятком зазначеної в ньому суми, валюти та Рахунку – ці дані не можуть бути змінені. Якщо у Платіжному дорученні була невірно вказана сума, валюта або номер Рахунку, Платник може звернутися до Paysera з проханням повернути грошовий переказ та здійснити новий Платіж. Paysera уточнює Платіжне доручення відповідно до наданої інформації на таких умовах: 1) до прохання про уточнення даних Paysera ще не надіслала повідомлення про Платіжне доручення Постачальнику платіжних послуг Одержувача або Банку-посереднику; 2) якщо Одержувач не отримав Платіж (лише у разі готівкового переказу). Якщо кошти вже були списані з кореспондентського рахунку Paysera та (або) Постачальнику платіжних послуг Одержувача або Банку-посереднику вже було надіслано повідомлення про Платіжне доручення, Paysera повідомляє про необхідність уточнити дані Банку-посередника або Постачальнику платіжних послуг Одержувача відповідно, але не несе відповідальність за їх (не)уточнення, тобто у такому випадку уточнення даних залежить від діючих в установі Постачальника платіжних послуг Одержувача або у Банку-посереднику вимог та згоди Одержувача.

4.3. У разі Європейського платіжного доручення, Уточнення неможливе. Якщо Платник попросить уточнити дані такого доручення, Paysera не зобов'язана задовольняти його прохання.

5.Комісійні збори

5.1. За виконання, Скасування та Уточнення Платіжного доручення, а також за інші послуги Paysera та операції, що нею здійснюються Платник платить Paysera комісію у розмірі, встановленому в діючих на момент надання послуги або здійснення операції Тарифах, за винятком випадків, передбачених у договорах Paysera з Банком-посередником або Постачальником платіжних послуг Одержувача. Комісійні збори стягуються в порядку та строки, встановлені в Генеральному договорі, шляхом списування їх з Рахунку. При цьому Платник надає Paysera право без окремого доручення Платника у встановленому в Генеральному договорі порядку списувати зазначені в даному пункті комісійні збори і з інших рахунків Платника.

5.2. Керуючись вказаними у Тарифах варіантами, Платник у встановленому в пункті 6.3 даних Умов порядку має право обрати того, хто має платити встановлені Paysera, Банком-посередником та Постачальником платіжних послуг Одержувача комісійні збори за виконання Платіжного доручення: Платник та Одержувач або тільки Платник.

5.3. Якщо комісійні збори Банку-посередника та Постачальника платіжних послуг Одержувача оплачує Платник, і суми, сплаченої Платником Paysera за виконання Платіжного доручення, недостатньо для покриття пов'язаних з виконанням Платіжного доручення комісійних зборів Банку-посередника та Постачальника платіжних послуг Одержувача, Платник надає Paysera право без окремого доручення Платника списати різницю між комісійними зборами, встановленими Банком-посередником та Постачальником платіжних послуг Одержувача та заплаченими Paysera, з Рахунку та (або) з іншого(-их) відкритого(их) Paysera Рахунку(-ів) Платника в порядку, встановленому в укладеному між Paysera та Платником Генеральному договорі.

5.4. Якщо Платіжне доручення повертається з незалежних від Paysera причин (наприклад, з вини Постачальника платіжних послуг Одержувача, Платника або Банку-посередника, через неточні або недостатні дані тощо), зазначена в Платіжному дорученні сума повертається на Рахунок, заплачені Платником комісійні збори не повертаються, відсотки та (або) пені за недотримання строків виконання Платіжного доручення не виплачуються і з Рахунку списуються пов'язані з поверненням коштів витрати, за винятком випадків, передбачених у договорах Paysera з Банком-посередником або Постачальником платіжних послуг Одержувача.

6. Заповнення Платіжного доручення

6.1. Платіжне доручення має бути заповнене відповідно до вказаних у Системі інструкцій.

6.2. Код валюти вказується за стандартом, що використовується в Системі.

6.3. В полі «Спосіб платежу»:

6.3.1. якщо вибирається варіант «частково» (SHA), Платник сплачує комісійні збори Paysera, які списуються з Рахунку, а Одержувач сплачує комісійні збори Постачальника платіжних послуг Одержувача, які можуть бути вираховані з суми, що йому переводиться. Якщо переказ здійснюється у валюті Країни-члена в Іноземну державу або у валюті Іноземної держави, Одержувач також сплачує комісійні збори Банка-посередника, які можуть бути вираховані з суми, що йому переводиться. Вибір цієї опції обов'язковий, якщо переказ здійснюється у валюті Країни-члена в Країну-член;

6.3.2. якщо вибирається варіант «платник» (OUR), Платник сплачує комісійні збори Paysera, Банка-посередника та Постачальника платіжних послуг Одержувача, які списуються з Рахунку. Paysera не несе відповідальності за ситуацію, коли Банк-посередник та (або) Постачальник платіжних послуг Одержувача не виконує вказівки Paysera або коли з якихось незалежних від Paysera причин на рахунок Одержувача зараховується не вся зазначена у Платіжному дорученні сума. Цей варіант може бути обраний тільки у разі здійснення переказу у валюті Країни-члена в Іноземну державу або у валюті Іноземної держави;

6.3.3. якщо Платник не вибрав, хто має оплачувати комісійні збори, вважається, що встановлені Paysera, Банком-посередником та Постачальником платіжних послуг Одержувача збори частково оплачують Платник та Одержувач (SHA).

6.4. В поле «Тип переказу» Платник, керуючись вказаними в Тарифах варіантами, вибирає тип переказу: «Стандартний», «Терміновий», «Дуже терміновий». Якщо не вибрано жодного з варіантів, переказ вважається стандартним.

6.5. В поле «Призначення платежу» вказується призначення Платіжного доручення та може бути надана додаткова інформація про нього. 

6.5.1. Якщо відповідно до наданих у Системі інструкцій у полі призначення платежу в конкретному випадку (наприклад, у разі поповнення Рахунку) потрібно надати якісь конкретні дані, Платник повинен дотримуватися інструкцій та надати відповідні дані (наприклад, номер Рахунку Paysera). В іншому випадку Paysera не несе відповідальності за здійснення Платіжного переказу.

6.5.2. Подаючи Платіжне доручення на здійснення Платіжного переказу до Російської Федерації, Платник повинен вказати код валютної операції (ВО) з 5 цифр, який потрібно обрати залежно від призначення платежу з таблиці кодів: «Коди ВO»

6.6. Поле «Банк-кореспондент Одержувача» рекомендується заповнити в тому випадку, коли переказ здійснюється в країну Одержувача (за винятком Литовської Республіки) у валюті, яка не є національною валютою країни Одержувача.

6.7. Платіжне доручення має бути подано Платником або належним чином уповноваженою ним особою.

6.8. Якщо переказ здійснюється в Країну-член або Швейцарію, Платнику рекомендується завжди вказувати номер рахунку Одержувача за стандартом IBAN та міжнародний SWIFT (BIC) код Постачальника платіжних послуг Одержувача.

6.9. Платник підтверджує, що йому відомо, що в тому випадку, якщо кошти переводяться до Країни-члена або до Швейцарії, і в Платіжному дорученні не вказано BIC (SWIFT) код Постачальника платіжних послуг Одержувача та (або) номер рахунку Одержувача за стандартом IBAN, Paysera на свій розсуд може відмовити у виконанні такого Платіжного доручення або виконати його, але в такому разі Банк-посередник та (або) Постачальник платіжних послуг Одержувача має право взяти вищу (додаткову) плату за виконання Платіжного доручення. В останньому випадку Платник надає Paysera право без окремого доручення Платника списати більшу (додаткову) суму комісійного збору, що стягується Банком-посередником та (або) Постачальником платіжних послуг Одержувача, з Рахунку Платника у порядку, встановленому в укладеному між Paysera та Платником Генеральному договорі.

6.10. У разі належного заповнення Платіжного доручення на здійснення переказу готівки у валюті Країни-члена до Країни-члена, у валюті Країни-члена до Іноземної держави або у валюті Іноземної держави кожен грошовий переказ отримує унікальний номер операції (код для отримання готівки). Повідомити Одержувачу про переказ готівки та номер операції повинен Платник. Готівка виплачується після надання Одержувачем документа, що посвідчує особу, та (або) виконання ним інших вимог, що діють на території діяльності обслуговуючого закладу Paysera, щоб переконатися у праві Одержувача на отримання готівки. У передбачених законом випадках Paysera має право вимагати надати додаткові дані, пов'язані зі здійсненою операцією.