Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 16.09.2019.

Maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Atvērtais savienojuma interfeiss - publisks tehniskais interfeiss savienojuma uzturēšanai starp maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kontu informācijas pakalpojumu sniedzējiem un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas pārvalda kontus, maksātājus un saņēmējus.

Maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzējs, Kontu informācijas pakalpojuma sniedzējs, Paysera – Paysera LT, UAB, uzņēmuma kods: 300060819, adrese: Pilaitės pr. 16, Vilna, LT-04352, e-pasts: info@paysera.lt, tālrunis: +370 52071558. Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 1, izdota 2012. gada 27. septembrī, izsniedzējs un uzraugošā iestāde ir Lietuvas banka; identifikācijas kods: 188607684, adrese: Žirmūnų g. 151, Viļņa, e-pasts: pt@lb.lt, tālrunis: (8 5) 268 050; informācija par „Paysera LT“, UAB (turpmāk tekstā – Paysera) ir apkopota un tiek uzglabāta Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Maksātājs – fiziska vai juridiska persona, kurai ir norēķinu konts (konti) citā (citās) maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē (iestādēs) un kura ļauj veikt vai iesniedz maksājumu uzdevumus no norēķinu konta (kontiem), izmantojot Paysera sniegtos pakalpojumus, kas aprakstīti šajos noteikumos.

Maksājumu iniciēšanas pakalpojums, MIP – maksājumu pakalpojums, kad maksājuma uzdevums tiek ierosināts pēc Maksātāja pieprasījuma no norēķinu konta, kas atvērts citā maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē, caur maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzēju.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, MPS – saskaņā ar šiem noteikumiem par Maksājumu pakalpojumu sniedzēju tiek uzskatīta iestāde, kurā Maksātājam ir norēķinu konts, no kura viņš/-a plāno veikt maksājumu (piemēram, bankas, citas kredītiestādes u.c.).

Kontu informācijas pakalpojums, KIP – maksājumu pakalpojums, kad ar interneta starpniecību tiek sniegta konsolidēta informācija par vienu vai vairākiem Maksātāja norēķinu kontiem cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē.

Noteikumi – šie Maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

MIP un KIP vispārīgās iezīmes

1. Šie Noteikumi nosaka MIP un KIP darbību Paysera sistēmā, sniedz MIP un KIP galvenās iezīmes, regulē Maksātāja datu iesniegšanu MIP un KIP veikšanai, kā arī šo datu drošību un konfidencialitāti. Ar Maksātāja piekrišanu Paysera vienlaicīgi nodrošina gan MIP, gan KIP.

2. Paysera piedāvātais KIP ļauj Maksātājam, kurš plāno izmantot MIP, pieslēgties personīgajam kontam internetbankā caur Paysera atbalstīto Atvērto savienojuma interfeisu un saņemt informāciju par viņu kontiem attiecīgajā MPS, kontu atlikumu, kā arī izvēlēties kontu, no kura Maksātājs plāno sākt maksājumu.

3. Paysera sniegtais MIP ļauj Maksātājam pieslēgties savam personīgajam kontam internetbankā ar Paysera atbalstītu atvērto savienojuma interfeisu un apstiprināt (autorizēt) automātiski izveidotu maksājuma uzdevumu Maksātāja MPS iestādei, t.i., Maksātājs uzsāk un apstiprina maksājuma uzdevumu savā internetbankā nevis tieši, bet gan caur Paysera sistēmu un atbalstītu Atvērto savienojuma interfeisu.

4. Maksātājam gan MIP, gan KIP Paysera sistēmā ir bez maksas, lai gan saskaņā ar šiem Noteikumiem Maksātājs ir informēts, ka Maksātājam tiks piemērota MPS iestādes standarta pārskaitījuma komisijas maksa par attiecīgo pārskaitījuma veidu, kuru ietur Maksātāja MPS. Ja Maksātāja MPS informē par šādu pārskaitījuma cenu, Paysera par to informē arī Maksātāju pirms maksājuma apstiprināšanas.

MIP un KIP darbības detalizēts apraksts

5. Iesniedzot pieprasījumu iniciēt maksājumu no sava norēķinu konta un/vai iesniedzot informācijas pieprasījumu par kontu, Maksātājs elektroniski piekrīt Paysera šo pakalpojumu izmantošanai un tiek pāradresēts caur Paysera atbalstīto Atvērto savienojuma interfeisu uz MPS vietni, kurā Maksātājs ievada savus pieslēgšanās datus internetbankai. Pēc tam, kad Maksātājs ir pieslēdzies internetbankai, Paysera automātiski ģenerē un iniciē maksājuma uzdevumu Maksātāja vārdā. Izpildot šo funkciju, Paysera neapkopo, neuzkrāj un neuzglabā nekādus Maksātāja sniegtos internetbankas datus (personalizētus drošības datus), un datu galīgais saņēmējs ir maksājuma saņēmējs, kuru Maksātājs ir norādījis Maksājuma uzdevumā. Informācija, kuru Maksātājs izmanto, lai pieslēgtos internetbankai (klienta ID, parole, ģenerētie kodi, kodu karšu kodi u.c.), tiek šifrēta un izmantota tikai vienu reizi maksājuma uzdevuma iniciēšanai, konta informācijai un tikai vienas sesijas laikā, kas tiek atbalstīta tikai līdz maksājuma uzdevuma apstiprinājuma saņemšanai no MPS, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) minūtes.

6. Katrā pakalpojuma sniegšanas gadījumā atsevišķi Maksātājs elektroniski piekrīt MIP uzsākšanai un informācijas par kontiem saņemšanai, noklikšķinot uz konkrētas pogas informācijas logā un pēc tam attiecīgi veicot darbības, t.i., ievadot savus internetbankas datus un apstiprinot Paysera ģenerēto maksājuma uzdevumu. Izmantojot Paysera KIP, Maksātājs personīgi, savā vārdā un vienpusēji uzsāk maksājuma uzdevuma iesniegšanu izvēlētajam MPS. Maksājuma uzdevumu var atcelt līdz brīdim, kad Maksātājs devis piekrišanu uzsākt MIP. Vēlmi atcelt maksājuma uzdevumu izsaka Maksātājs, elektroniski atceļot sesiju.

7. Ar Paysera nodrošinātā KIP palīdzību maksājuma uzsākšanas brīdī Maksātājam tiek parādīts norēķinu konts (konti) konkrētajā MPS iestādē un tā (to) atlikums. Ja Maksātājam ir vairāki norēķinu konti attiecīgajā MPS iestādē, Maksātājs izvēlas kontu, no kura plāno veikt maksājumu.

8. Pēc tam, kad Maksātājs ir pieslēdzies internetbankai, Paysera automātiski izveido maksājuma uzdevumu saskaņā ar Maksātāja iesniegtajiem datiem Paysera sistēmā:

8.1. ja naudas līdzekļu saņēmējs ir Paysera klients, no kura Maksātājs plāno iegādāties preces vai pakalpojumus, maksājuma mērķis tiek norādīts automātiski, izmantojot naudas līdzekļu saņēmēja datus sistēmā, kas vēlāk naudas līdzekļu saņēmējam ļaus viegli atpazīt maksājuma uzdevumu, preci vai pakalpojumus un maksājuma mērķi;

8.2. maksājuma summa ir Maksātāja apstiprinātā summa maksājuma uzdevuma iniciēšanas brīdī;

8.3. pēc maksājuma uzdevuma izveidošanas summu, saņēmēju vai citus darījuma datus mainīt nevar.

9. Maksātājam jāapstiprina (jāautorizē) maksājuma uzdevums, kuru automātiski izveido Paysera.

10. Pēc veiksmīgas maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniegšanas Paysera, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, sniedz Maksātājam un naudas līdzekļu saņēmējam apstiprinājumu par pareizu maksājuma uzdevuma uzsākšanu un veiksmīgu izpildi, kas vienlaikus ir arī apstiprinājums, ka maksājums ir atbilstoši uzsākts MPS iestādē, kas apkalpo maksātāja kontu. Papildus šai informācijai Paysera iesniedz datus, kas ļauj Maksātājam un naudas līdzekļu saņēmējam atpazīt maksājumu, maksājuma summu un atsevišķos gadījumos Maksātāju (piemēram, izmantojot personas koda sniegšanas pakalpojumu) pēc datiem, kas saņemti ar maksājumu.

11. Paysera informē naudas līdzekļu saņēmēju par veiksmīgu maksājuma izpildi.

12. Sniedzot MIP, Paysera nodrošina Maksātāju un saņēmēju ar datiem, kas ļauj identificēt maksājumu un Maksātāju.

13. Sniedzot MIP un/vai KIP, Paysera nevienā brīdī neuzglabā Maksātāja naudas līdzekļus.

Atbildība

14. Paysera uzņemas pilnu atbildību par Maksātāja maksājuma pareizu iesniegšanu Maksātāja izvēlētajā MPS, kā arī par Maksātāja iesniegto pieslēgšanās datu internetbankai drošību un konfidencialitāti.

15. Gadījumā, ja Paysera ir nodrošinājusi MIP saskaņā ar Maksātāja uzsākto maksājumu un saskaņā ar šo informāciju Maksātāja norādītie naudas līdzekļi ir ieskaitīti saņēmēja kontā, bet kāda iemesla dēļ līdzekļi nav norakstīti un nav pārskaitīti vai ir atgriezti Maksātājam, Paysera uzskata šādus naudas līdzekļus par Maksātāja parādu naudas līdzekļu saņēmējam.

16. Ja Maksātājs uzzina par nesankcionētu vai neatbilstoši izpildītu maksājuma darījumu, izmantojot Paysera pakalpojumus, Maksātājam jāsazinās ar sava norēķinu konta operatoru kārtībā, kāda noteikta līgumos ar viņa/-as konta operatoru.

Datu aizsardzība

17. Nodrošinot pārskaitījumu drošību un Maksātāju datu konfidencialitāti, Paysera nesaglabā ar personalizētajiem drošības datiem saistītos Maksātāja datus (piemēram, unikālos identifikatorus, paroles vai maksājuma uzdevuma apstiprinājuma kodus) izmantotajās informācijas tehnoloģiju sistēmās un serveros. Visus saņemtos datus iesniedz pats personas datu īpašnieks.

18. Visi Maksātāja internetbankas personalizētie pieslēgšanās dati (personalizētie drošības dati) tiek izmantoti tikai vienreizējas sesijas laikā; sūtīšanas laikā tie tiek šifrēti un nav redzami, atgūstami vai izmantojami Paysera sistēmā. Ikreiz, kad Maksātājs iesniedz pieprasījumu iniciēt maksājumu un/vai pieprasa konta informāciju, viņam/-ai atkārtoti jāapstiprina sava identitāte MPS, kas pārvalda Maksātāja kontu.

19. Visi dati, ko Maksātājs sniedz Paysera sistēmā maksājuma izpildes procesā, tiek pārsūtīti MPS iestādei, izmantojot drošu kanālu, kas nodrošināts ar SSL sertifikātu. Tādēļ Maksātāja internetbankas pieslēgšanās dati un maksājuma uzdevuma apstiprināšanas (autorizācijas) kodi ir drošībā un tos nevar pārņemt trešās personas.

20. Lai nodrošinātu MIP un KIP, tiek apkopoti un uzglabāti šādi pārskaitījuma dati: Maksātāja vārds un uzvārds, personas kods (ja nosūtīts kopā ar maksājuma uzdevumu), maksājuma datums, maksājuma summa, maksājuma mērķis, Maksātāja e-pasta adrese un konta numurs.

21. Paysera informē Maksātāju, ka Paysera apstrādās viņa/-as personas datus, un Maksātājs, iniciējot maksājuma uzdevumu un iesniedzot kontu informācijas pieprasījumu Paysera sistēmā, piekrīt, ka Paysera apstrādā un uzglabā Maksātāja personas datus. Gadījumā, ja Maksātājs nesniedz piekrišanu par to, ka Paysera apstrādā viņa/-as personas datus, šis pakalpojums Maksātājam netiek sniegts.

22. Paysera apstrādā personas datus saskaņā ar šādiem noteikumiem:

22.1. nepieprasa iesniegt citus datus, kas nav nepieciešami MIP un KIP nodrošināšanai;

22.2. nodrošina, ka informācija par Maksātāju, kas saņemta KIP laikā, tiek sniegta tikai Maksātājam un tikai pēc tam, kad no Maksātāja ir saņemta skaidra piekrišana;

22.3. nodrošina, ka informācija par Maksātāju, kas saņemta, veicot MIP, tiek sniegta tikai naudas līdzekļu saņēmējam un tikai pēc tam, kad no Maksātāja ir saņemta skaidra piekrišana;

22.4. neuzglabā sensitīvus Maksātāja maksājuma datus, t.i., datus, kurus var izmantot krāpniecisku darījumu veikšanai un kas ietver personalizētus drošības datus;

22.5. nodrošina, ka personalizētie drošības dati nav pieejami citām personām, izņemot Maksātāju un personalizēto drošības datu izsniedzēju (attiecīgo MPS);

22.6. neizmanto datus citiem mērķiem, izņemot MIP un/vai KIP sniegšanai, nav piekļuves datiem un neuzglabā tos citiem mērķiem;

22.7. ir piekļuve tikai norādītajiem norēķinu kontiem un informācijai par saistītajiem maksājumu darījumiem un saņem tikai tik daudz personas datu, kas saistīti ar norēķinu kontiem un saistīto maksājuma darījumu, cik nepieciešams MIP un/vai KIP nodrošināšanai;

22.8. nemaina summu, saņēmēju vai citus maksājuma datus;

22.9. īsteno personu datu apstrādi regulējošajos tiesību aktos noteiktos atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas izmantošanas;

22.10. īsteno pasākumus, lai novērstu MIP vai KIP izmantošanu personām, kuras cenšas iegūt vai kontrolēt naudas līdzekļus ar viltu.

23. Personas datu īpašniekam ir tiesības pieprasīt iepazīties ar personas datiem, kas tiek uzglabāti Paysera sistēmā, uzzināt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izsniegt šo datus. Dati bez maksas var tikt izsniegti vienu reizi kalendārajā gadā; citos gadījumos par datu izsniegšanu var tikt ieturēta maksa, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.

24. Personas datu īpašniekam ir tiesības pieprasīt Paysera izlabot visus viņa/-as personas datus bez maksas vai tos dzēst, ierobežot vai pārsūtīt īpašniekam. Personas datu īpašniekam ir arī tiesības atteikties no viņa/-as personas datu apstrādes un izpaušanas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai sniegtu mājaslapā norādītos pakalpojumus. Lūdzu ņemt vērā, ka tiesības pieprasīt nekavējoties dzēst personas datus var būt ierobežotas vai neiespējamas, jo Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam jāaizsargā dati par klienta identifikāciju, maksājumiem, noslēgtajiem līgumiem u.tml. uz likumā noteikto laika periodu.

25. MIP un/vai KIP nodrošināšanai personas dati pēc to saņemšanas tiek glabāti 3 gadus.

26. Pieprasījumus datu piekļuvei, labošanai un atteikumam sūtīt uz e-pastu atbalsts@paysera.lv. Pieprasījumā Klientam precīzi jānorāda viņa/-as vārds un uzvārds. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības speciālista e-pasts: dpo@paysera.com.

Nobeiguma noteikumi

27. Maksātājam, kurš izmanto Paysera pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar vadlīnijām un ieteikumiem drošai Paysera sistēmas izmantošanai.

28. Šie Noteikumi ir pakļauti Lietuvas Republikas likumiem, pat ja strīds starp Maksātāju un Paysera ir citas valsts, nevis Lietuvas Republikas jurisdikcijā.

29. Maksātājam ir tiesības iesniegt pretenzijas un sūdzības par sniegtajiem pakalpojumiem pa e-pastu atbalsts@paysera.lv. Maksātāja rakstiska pretenzija jāizskata ne vairāk kā 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad no Paysera neatkarīgu apstākļu dēļ atbilde nevar tikt sniegta 15 darba dienu laikā, Paysera sniedz pagaidu atbildi. Jebkurā gadījumā atbilde jāsniedz ne vairāk kā 35 darba dienu laikā.

30. Ja Maksātājs nav apmierināts ar Paysera piedāvāto risinājumu, Maksātājam ir tiesības izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un:

30.1. iesniegt prasību Lietuvas Bankā uz adresi Totorių st. 4, LT-01121, Viļņa vai Žirmūnų st. 151, LT-09128, Viļņa un/vai pa e-pastu info@lb.lt vai pt@lb.lt;

30.2. Ja Maksātājs ir lietotājs, viņam/-ai ir arī tiesības sazināties ar Lietuvas Banku kā iestādi, kas risina patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā (plašāka informācija).

31. Gadījumā, ja strīds netiek atrisināts, savstarpēji vienojoties, vai kādā citā strīdu izšķiršanas ārpustiesas kārtībā, strīdu izšķir tiesa, ievērojot likumā noteikto kārtību atbilstoši Paysera biroja atrašanās vietai.

32. Šie Noteikumi stājas spēkā pēc maksājuma uzdevuma iniciēšanas un/vai kontu informācijas pieprasījuma iesniegšanas, ko veic Maksātājs, izmantojot Paysera sistēmas sniegto MIP un/vai KIP. Persona, Paysera sistēmā izmantojot MIP, apstiprina, ka ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

33. Paysera patur tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, un šādi grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas. Ieteicams vienmēr iepazīties ar šo Noteikumu jaunāko versiju Paysera mājaslapā.