Operators: Telia, Tre, TDC, Tele2, Telenor, Ventelo 
Currency: SEK 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
TDC 10 8 4,80 60,00 %
Tele2, Telenor, Telia, Tre 10 8 4,72 59,00 %
TDC 15 12 7,32 61,00 %
Tele2, Telenor, Telia, Tre 15 12 7,20 60,00 %
TDC 20 16 9,92 62,00 %
Tele2, Telenor, Telia, Tre 20 16 9,76 61,00 %
TDC 30 24 14,40 60,00 %
Tele2, Telenor, Telia, Tre 30 24 15,12 63,00 %
TDC 50 40 24,00 60,00 %
Tele2 50 40 25,20 63,00 %
Telenor, Telia, Tre 50 40 27,60 69,00 %
TDC, Telenor, Telia, Tre 60 48 22,56 47,00 %
Tele2 60 48 28,32 59,00 %
TDC, Telenor, Telia, Tre 90 72 32,40 45,00 %
Tele2 90 72 42,48 59,00 %
TDC, Telenor, Telia, Tre 180 144 70,56 49,00 %
Tele2 180 144 92,16 64,00 %
TDC 200 160 78,40 49,00 %
Tele2 200 160 129,60 81,00 %
TDC, Telenor, Telia, Tre 200 160 105,60 66,00 %