Pdf
Înapoi la conținut

Actualizat: 30/07/2020

Acord de Control Comun

Care este scopul prezentului Acord?

Acordul de Control Comun (denumit în continuare „Acordul”) al rețelei Paysera se face între Paysera Ltd (în continuare - Coordonatorul) și alți participanți la rețeaua Paysera (în continuare - Partenerii). Lista Partenerilor este actualizată constant și este furnizată aici. În conformitate cu prezentul Acord, Coordonatorul și Partenerii sunt de asemenea de acord să prelucreze în comun datele personale ale clienților Paysera furnizate Coordonatorului și (sau) Partenerilor de către persoanele vizate, atunci când solicită serviciile Paysera (în continuare - datele cu caracter personal).

Care este scopul prezentului Acord?

Prezentul Acord se realizează în scopul asigurării conformității cu legislația privind protecția datelor, printre altele, cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679) (în continuare - GDPR). Coordonatorul și Partenerii prin utilizarea în comun a sistemului Paysera au acces la datele clientului din rețeaua Paysera procesată în sistemul Paysera, care este utilizată „așa cum este”. Datele cu caracter personal sunt disponibile Coordonatorului și Partenerilor în mod regulat pentru a permite furnizarea corespunzătoare a serviciilor Paysera și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor Coordonatorului și Partenerilor, stabilite prin acorduri reciproce privind utilizarea sistemului Paysera și furnizarea de serviciile Paysera. Coordonatorul și Partenerii au convenit că sunt Controlori Comuni, astfel cum sunt definiți la articolul 26 din GDPR, deoarece Coordonatorul și Partenerii determină în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

De ce Controlorii Comuni procesează Date Personale?

Prelucrarea datelor se realizează în scopul furnizării serviciilor Paysera într-o manieră eficientă, cum ar fi:

 • Înregistrarea în sistemul Paysera, deschiderea contului de plată;
 • Principiile „Cunoașterea clientelei” și punerea în aplicare a analizei clientului;
 • Prevenirea spălării banilor și (sau) prevenirii finanțării terorismului;
 • Furnizarea serviciilor de plată;
 • Distribuirea informațiilor către clienții Paysera;
 • Distribuirea și gestionarea cardurilor de plată;
 • Înregistrarea în sistemul de bilete Paysera Tickets, identificarea clientului;
 • Managementul procesului de achiziție a biletelor;
 • Asigurarea securității datelor confidențiale, integritatea informațiilor, disponibilitatea activelor și protecția împotriva dezvăluirilor, furtului de date și malware, ceea ce poate avea un efect negativ asupra activelor companiei.
 • Transmiterea SMS-urilor pe internet și gestionarea informațiilor statistice;
 • Conectarea unui număr de telefon mobil cu un cont IBAN și furnizarea de servicii de plată;
 • Asistență destinată clienților Paysera și asigurarea calității;
 • Direct marketing;
 • Colectarea și gestionarea informațiilor statistice;
 • Conectarea cardurilor de plată cu aplicația mobilă Paysera;
 • Evaluarea ratingului de credit, gestionarea riscului de credit și luarea deciziilor automatizate.

Coordonatorul și Partenerii prelucrează în comun datele personale ale clienților Paysera legate direct de punerea în aplicare a obiectivelor de mai sus. Datele cu caracter personal ale clienților Paysera nu pot fi procesate în altceva decât în scopurile indicate.

Ce drepturi au Subiecții Datelor în baza acestui Acord?

Indiferent de reglementările naționale diferite aplicabile activității coordonatorului și partenerilor, aceștia au convenit să garanteze următoarele drepturi ale persoanei vizate pentru clienții Paysera:

 1. Coordonatorul furnizează persoanei vizate o copie a datelor lor personale stocate în sistemul Paysera, în conformitate cu articolul 15 din GDPR (Dreptul de accesare la datele cu caracter personal).
 2. Persoana vizată poate solicita rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte deținute de Controlorul Comun în temeiul articolului 16 din GDPR (Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal furnizate de persoana vizată). Datele sunt rectificate de Coordonator.
 3. Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal deținute de Controlorul Comun în temeiul articolului 17 din GDPR (Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal). Coordonatorul șterge datele (cu excepția datelor care trebuie păstrate din cauza reglementărilor de stat aplicabile partenerilor și / sau coordonatorului) și informează ceilalți Parteneri cu privire la acestea.
 4. Coordonatorul gestionează cererile de restricționare a prelucrării datelor în conformitate cu articolul 18 din GDPR (Dreptul de restricționare a prelucrării) și, în cazul în care se restricționează prelucrarea, Coordonatorul informează Partenerii cu privire la aceasta. În cazul în care această solicitare se referă la procesele Acordului de Control Comun efectuate exclusiv de către Parteneri sau date deținute exclusiv de Parteneri, această solicitare este transmisă în mod direct acestor Parteneri.
 5. Coordonatorul gestionează orice solicitare de portabilitate a datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR 20  str. (Dreptul de portabilitate a datelor). În cazul în care această solicitare se referă la procese derulate exclusiv de către Parteneri sau date deținute exclusiv de către Parteneri, cererea relevantă se transmite direct acestor Parteneri.

Persoana vizată își poate exercita drepturile împotriva fiecăruia dintre operatori, astfel cum se prevede la articolul 26 alineatul (3) din GDPR. Coordonatorul și partenerii furnizează subiectului de date informațiile cerute la articolele 13 și 14 din GDPR printr-o notificare pe site-urile lor web.

În conformitate cu legislația cărei țării se desfășoară prelucrarea comună a datelor?

Prezentul acord este reglementat de legea Republicii Lituania. Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor din Republica Lituania este autoritatea de supraveghere competentă să acționeze ca autoritate principală de supraveghere. 

Vă rugăm să rețineți că prezentul Acord poate fi modificat sau suplimentat fără o notificare prealabilă pentru persoanele vizate și, prin urmare, informațiile despre cele mai recente și relevante acorduri sunt întotdeauna furnizate aici. 

Informațiile necesare atunci când datele personale sunt colectate de la persoana vizată:

 1. Controlorii comuni pentru datele dvs. personale sunt Coordonatorul și Partenerii, lista relevantă a acestora fiind furnizată aici.
 2. Responsabilul cu protecția datelor desemnat de Coordonator poate fi contactat prin adresa de e-mail dpo@paysera.com și / sau printr-o scrisoare către 38 Ridding Lane, Greenford, Anglia, UB6 0JY. Persoana de contact cu Partenerul: dpo@paysera.lt
 3. Datele dvs. vor fi procesate în scopul menținerii și deservirii sistemului Paysera și garantarea furnizării serviciilor Paysera într-o manieră eficientă. Informații suplimentare pot fi găsite în Politica de confidențialitate a Paysera. Dacă închei un contract cu Partenerul, Coordonatorul va prelucra datele dvs. în timp ce furnizează servicii Partenerului. Datele dvs. vor fi accesibile Partenerului care vă oferă serviciile Paysera. Informațiile dvs. vor fi de asemenea disponibile tuturor celorlalți Parteneri pentru a le permite să ofere servicii mai bune în cadrul sistemului Paysera. Baza legală pentru prelucrarea datelor este acordul dvs. de serviciu încheiat cu Partenerul.
 4. Prelucrarea datelor dvs. va avea loc la birourile Coordonatorului și ale oricărui Partener cu care încheiați un acord de servicii.
 5. Coordonatorul ar putea transfera datele dvs. personale către alte organizații din rețeaua Paysera. Aceste transferuri sunt, în mod normal, necesare pentru furnizarea de servicii Paysera. Natura exactă și scopul acestor transferuri sunt listate pe site-ul web al Coordonatorului.
 6. Datele dvs. pot fi transferate către o țară terță sau o organizație internațională. În cazul transferurilor menționate la articolele 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) din GDPR, garanțiile corespunzătoare necesare sunt întreprinse în cazurile de transfer de date cu caracter personal.

Aceste informații sunt necesare în conformitate cu articolul 14 din GDPR pentru toate organizațiile de la care Coordonatorul și Partenerii au primit date cu caracter personal care nu au fost furnizate direct de către persoana vizată.

Informații detaliate despre datele cu caracter personal colectate, scopurile colectării datelor cu caracter personal, furnizorii acestor date cu caracter personal, grupurile principale de destinatari, perioadele de păstrare și alte condiții sunt furnizate în politicile de confidențialitate ale Paysera și / sau ale partenerilor.

Politica de confidențialitate a Paysera este furnizată aici.

Istoricul Acordului

Acordul de Control Comun versiune până la 30/07/2020