Pdf
Înapoi la conținut

Actualizat: 29/10/2018

Acord de Control Comun

Cine sunt Controlorii Comuni?

Acordul de Control Comun este încheiat între Paysera Ltd (denumit în continuare Francizor), distribuitorii săi, francizati și alți participanți ai rețelei Paysera (denumiți în continuare "Alte Părți"). Se oferă o listă completă a Celorlalte Părți aici. Prin acest acord, Francizorul și Alte Părți sunt de acord să prelucreze în comun datele personale furnizate Francizorului și (sau) Altei Părți, de către persoanele vizate, atunci când solicită și utilizează serviciile Paysera (în continuare - Date Personale).

Care este scopul prezentului Acord?

Prezentul Acord se face în scopul asigurării respectării legislației privind protecția datelor, printre altele, a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679) (denumit în continuare "GDPR"). Francizorul furnizează Sistemul Paysera și Serviciile sale, pe baza "așa cum este", Altor Părți care, împreună cu Francizorul, utilizează Sistemul Paysera, cu accesul la Datele Personale stocate în sistemul Paysera. Datele Personale sunt disponibile pentru Francizor și Altor Părți, în mod regulat, pentru a permite furnizarea adecvată a serviciilor Paysera și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor Părților, stabilite prin acorduri reciproce privind utilizarea sistemului Paysera și furnizarea serviciilor Paysera. Prin urmare, Francizorul și Alte Părți au convenit că aceștia sunt Controlori Comuni, așa cum sunt definiți în articolul 26 al GDPR, deoarece Francizorul și Alte Părți determină împreună scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter Personal.

De ce Controlorii Comuni procesează Date Personale?

Prelucrarea Datelor este efectuată în scopul furnizării serviciilor Paysera într-o manieră eficientă, cum ar fi:

 • Înregistrarea în Sistemul Paysera, deschiderea Contului de plăți;
 • "Cunoașterea clientelei" și implementarea datoriei Clienților;
 • Combaterea spălării banilor și (sau) finanțării terorismului;
 • Furnizare de servicii de plată;
 • Distribuirea de informații Clienților Paysera;
 • Distributie si gestionare de carduri de debit;
 • Înregistrarea în sistemul Paysera Tickets, identificarea Clienților, colectarea și gestionarea informațiilor statistice;
 • Gestionarea procesului de achiziție a biletelor;
 • Asigurarea securității datelor confidențiale , a integrității informațiilor, a disponibilității activelor și a protecției împotriva încălcărilor, a furturilor de date, a software-ului rău intenționat, care poate avea un efect negativ asupra activelor companiei.
 • Transmisia SMS prin Internet și gestionarea informațiilor statistice ;
 • Asocierea numărului de telefon mobil cu un cont IBAN și furnizarea de servicii de plată;
 • Acordarea de asistență clienților Paysera și asigurarea calității;
 • Marketing direct;
 • Colectarea și gestionarea informațiilor statistice;
 • Asocierea cardurilor de debit cu aplicația mobilă Paysera;
 • Evaluarea ratingului de credit, gestionarea riscului de credit și luarea deciziilor automatizate.

Prelucrarea Datelor Personale este efectuată în comun de către Celelalte Părți și (sau) de Francizor în scopuri direct legate de acest scop.

Ce drepturi au Subiecții Datelor în baza acestui Acord?

Întrucât Subiecții datelor au o gamă largă de drepturi conform GDPR și legilor naționale, Francizorul și Celelalte Părți au convenit asupra următoarelor proceduri care să permită Subiecților săi să exercite aceste drepturi:
1. Francizorul trebuie să furnizeze Subiectului datelor o copie a datelor cu caracter personal stocate în sistemul Paysera, în conformitate cu articolul 15 al GDPR (Dreptul de acces la datele cu caracter personal).
2. Subiectul datelor poate solicita rectificarea oricăror date personale inexacte deținute de Controlorul Comun în temeiul articolului 16 din GDPR (Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal furnizate de Subiectul datelor). Datele vor fi rectificate de către Francizor.
3. Subiectul datelor poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal deținute de Controlorul Comun în temeiul articolului 17 din GDPR (Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal). Francizorul șterge datele (cu excepția datelor care trebuie păstrate din cauza legislației de stat la care sunt supuse Alte Părți) și informează toate Celelalte Părți despre acestea.
4. Francizorul va administra cererile de restricționare a prelucrării, în conformitate cu articolul 18 al GDPR (Dreptul de restricționare a procesării) și, în cazul în care procedează la restricționarea procesării, Francizorul va informa Celelalte Părți despre acest lucru. În cazul în care această solicitare se referă la procesele Acordului privind Controlul Comun, desfășurate exclusiv de către Celelalte Părți sau la datele deținute exclusiv de către Celelalte Părți, această cerere este transmisă direct Celorlalte Părți.
5. Francizorul va administra orice solicitare de portabilitate a datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR (Dreptul de portabilitate a datelor). În cazul în care această cerere se referă la procesele efectuate exclusiv de către Celelalte Părți sau la datele deținute exclusiv de către Celelalte Părți, cererea relevantă va fi trimisă direct Celorlalte Părți.
Francizorul, în temeiul prezentului Acord, acționează ca mediator între Controlorii Comuni și Subiecții datelor, însă Subiectul datelor își poate exercita drepturile împotriva fiecăruia dintre Controlori, astfel cum se prevede la articolul 26 alineatul (3) din GDPR. Francizorul și Alte Părți furnizează Subiectului datelor informațiile prevăzute la articolele 13 și 14 din GDPR prin intermediul unui anunț pe site-urile lor web.

Pentru cât timp stochează Controlorii Comuni datele tale personale?

Datele personale ale foștilor utilizatori ai serviciilor Paysera vor fi șterse sau anonimizate de către Celelalte Părți, în decursul:
1. perioadei stabilite de legislația UE sau de legile de stat la care sunt supuse Alte părți sau (și)
2. perioadei stabilite în acordurile cu persoanele vizate sau (și)
3. perioadei stabilite în regulile interne ale Părților privind prelucrarea datelor.

În conformitate cu legislația cărei țării se desfășoară prelucrarea comună a datelor?

Prezentul Acord este reglementat de legea Regatului Unit și este supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Regatul Unit.

Reține că prezentul Acord poate fi modificat sau completat fără notificarea prealabilă a persoanelor vizate. Prin urmare, te încurajăm cu tărie să vizitezi în mod regulat această pagină, pentru a ține pasul cu eventualele modificări.

Informații cerute în temeiul articolului 13 din GDPR

(A) Controlorul Comun pentru datele furnizate de tine este Paysera Ltd și orice altă Parte a Acordului de Control Comun.
(B) Francizorul are desemnat un Responsabil pentru Protecția Datelor (RPD). RPD poate fi contactat direct prin adresa de e-mail dpo@paysera.com și (sau) printr-o scrisoare către 43 Gunnersbury Court Bollo Lane, Londra, Marea Britanie, W3 8JN.
(C) Datele tale vor fi prelucrate în scopul menținerii și deservirii Sistemului Paysera și al garantării furnizării Serviciilor Paysera în mod eficient. Informații suplimentare pot fi găsite în Politica de confidențialitate a Paysera. În cazul în care închei un contract cu altă Parte, Francizorul va procesa datele tale. în timp ce va furniza servicii celeilalte Părți. Datele tale vor fi accesibile celeilalte Părți care îți oferă serviciile Paysera. Informațiile tale vor fi de asemenea disponibile tuturor celorlalte Părți, pentru a le permite să furnizeze servicii mai bune în cadrul Sistemului Paysera. Baza legală pentru prelucrare este acordul tau de servicii cu cealaltă Parte.
(D) Prelucrarea datelor tale va avea loc în birourile Francizorului și în orice altă Parte cu care inchei un contract de servicii cu.
(E) Francizorul ar putea transfera datele tale personale către alte organizații din cadrul rețelei Paysera. Aceste transferuri sunt, în mod obișnuit, necesare în scopul furnizării serviciilor Paysera. Natura și scopul exact al acestor transferuri vor fi afișate pe site-ul web al Francizorului.
(F) Datele tale pot fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională cu existența unei decizii de adecvare a Biroul Comisarului pentru Informații al Regatului Unit. În cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47, sau la articolul 49 alineatul (1) din GDPR, garanțiile corespunzătoare sau adecvate care vor fi întreprinse, vor fi listate pe site-ul web al Francizorului.

Aceste informații sunt solicitate în conformitate cu articolul 14 din GDPR pentru toate organizațiile de la care Fransizorul și celelalte Părți au primit date cu caracter personal și nu au fost obținute direct de la persoana vizată.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR: Identificarea clientului, furnizarea de servicii de plată (deschiderea Contului, transferurile de fonduri, colectarea plăților și altele) sau implementarea altor obligații legale ale prestatorului de servicii de plată. În acest scop pot fi procesate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de identificare personală, adresa, data nașterii, datele dintr-un act de identitate și o copie a documentului, fotografia, transmisia video directă (transmisie directă video) cetățenia, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul contului de plată, adresa IP, activitatea curentă, funcția publică curentă, alte date cerute de legile privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Furnizori de date: Instituții de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, registre oficiale și baze de date pentru verificarea datelor documentelor personale (baze de date ale documentelor expirate și alte baze de date internaționale), registrele de verificare a autorității (registrele autorității notariale și alte baze de date), registrele incapacității și persoanele cu dizabilități, registrele populației, fișierele consolidate de debitori, companiile care păstrează registrele sancțiunilor internaționale, alte persoane. Lista completă a subiecților va fi publicată împreună cu Politica de Confidențialitate a Francizorului și a celorlalte Părți.

OBIECTIVUL COLECTĂRII DATELOR: Gestionarea datoriilor.
În acest scop, pot fi procesate următoarele date personale: numele, prenumele, numărul de identificare personală, adresa, data nașterii, datele dintr-un act de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont de plată, adresa IP, br> Furnizori de date: instituții de credit, financiare, de plată și (sau) instituții de bani electronici, registre de populație, companii care procesează dosare debitoare consolidate, alte persoane. Lista completă a subiecților va fi publicată împreună cu Politica de Confidențialitate a Francizorului și a altor Părți.