Opłaty za przelewy w euro (EUR)

Paysera należy do jednolitego obszaru płatności w euro (ang. Single Euro Payments Area – SEPA) i jako członek SEPA Instant wykonuje płatności natychmiastowe.
Godziny na stronie internetowej Paysera są podane według strefy czasowej UTC+3.

Dostępnych jest kilka sposobów przelewu pieniędzy w euro. Różnią się one czasem realizacji i pobieraną opłatą.

Przelewy w euro (SEPA i SEPA Instant)

Natychmiastowe przelewy w euro (SEPA Instant) są wykonywane tylko do krajów EOG i tylko w tym wypadku, jeżeli bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu SEPA Instant. Przelewy są wykonywane całodobowo przez 7 dni w tygodniu i przez cały rok. Zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy trwa około 1 minuty.

Zwykłe (nienatychmiastowe) przelewy w euro (SEPA) do krajów EOG są wykonywane za pośrednictwem systemu SEPA wykorzystując rachunek IBAN. Przelewy są przyjmowane do realizacji w dniach I - V, w godz. 8-20, zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy trwa do 1 dnia roboczego. Przelew przekazany do realizacji do godziny 16.45, dociera do odbiorcy w tym samym dniu roboczym.

Koszt przelewu może być wyższy, jeśli bank odbiorcy nie należy do systemu SEPA.

Państwo nadawcy Koszt
Państwa SEPA, Albania ir Kosowo 0,00 EUR dla klientów indywidulanych
3,00 EUR dla klientów indywidulanych z Kosowa
0,00 EUR za pierwszych 50 przelewów miesięcznie, od 51 przelewu – 0,29 EUR za każdy kolejny przelew. Państwa wchodzące w skład systemu SEPA, które nie należą do strefy euro

0,29 EUR dla klientów biznesowych z krajów SEPA
0,50 EUR dla spółek bułgarskich
3,00 EUR dla klientów biznesowych z Kosowa i 1 EUR dla klientów biznesowych z Albanii
0,50 EUR dla firm z Rumunii
Gruzja 7,00 EUR dla klientów prywatnych i biznesowych.
Kitos šalys dla klientów indywidualnych pierwsze 5 przelewów miesięcznie – 0,29 EUR, od 6 przelewu – 0,50 EUR za przelew 1,00 EUR dla biznesu
Uwaga! Przelewy na kwotę ponad 100 tys. euro (EUR) nie są wykonywane jako pilne. Więcej informacji o standardowych przelewach znajdziesz tutaj.
Uwaga! Prowizja za wszystkie przelewy SEPA i SEPA Instant będzie naliczana na koniec każdego miesiąca na podstawie całkowitej liczby przelewów wykonanych w danym miesiącu. Prowizja będzie następnie potrącana na początku kolejnego miesiąca.

Czas przekazania i otrzymania przelewu

Czas przekazania do realizacji * Orientacyjny czas księgowania przelewu na konto
6:45–8:50 11:10
8:50–9:30 11:10
9:30–12:00 13:40
12:00–14:30 16:10
14:30–16:30 17:40
16:30–16:45 17:40
16:45–6:45 na następny dzień roboczy o 9:00

WYJĄTEK: przelewając pieniądze w dni robocze do banków Citadele, Medicinos bankas, Šiaulių bankas na Litwie, do Unii kredytowej Litwy, Wileńskiej unii kredytowej, LCVPD Rejestru kont personalnych, poczty Lietuvos paštas i za usługi Perlas, do European Merchant Bank, General Financing, Zjednoczonej centralnej unii kredytowej, Unii kredytowej LTL, AB Mano Bankas, UAB PayRay, Unii kredytowej "Rato", Unii kredytowej "Saulėgrąža" oraz Unii kredytowej "Taupa" przelewy są wykonywane w następujące godziny:

Czas przekazania do realizacji * Orientacyjny czas księgowania przelewu na konto
8:00–18:00 do 15 min.
18:00–8:00 8:15

Międzynarodowe przelewy w euro poza UE i EOG

Międzynarodowe przelewy w euro to przelewy na konta w bankach, które nie należą do systemu SEPA, w tym i bankach za granicą EOG.

Jeśli system odrzucił wykonany przez Ciebie międzynarodowy przelew w euro, najprawdopodobniej banku odbiorcy nie ma na liście uczestników TARGET2.

Państwo Bank odbiorcy Koszt Przyjmowane do realizacji Dociera do banku odbiorcy
Wszystkie państwa Uczestnik systemu TARGET2 do 9 999,99 EUR – 7,00 EUR od 10 000 EUR – 10,00 EUR (tylko w opcji SHA)**
Za płatności przychodzące, wykonane w systemie TARGET2, pobierana jest opłata, od 3,00 EUR.
I-V, w godz. 8.00-17.50 do 3 dni roboczych

* Uwaga! Należy pamiętać, że przetwarzanie przelewu może potrwać do 5 minut.

** Banki korespondenci mogą pobierać dodatkowe opłaty od kwoty przelewu.

Przelewy w euro (EUR) na Ukrainie

Rodzaj wysyłającego Bank beneficjenta Kraj wysyłki Kraj odbiorcy Stawka Waluta Przyjęte do realizacji Dociera do banku / lokalizacji beneficjenta
Klienci prywatni PrivatBank dla przelewów w EUR* Na całym świecie, z wyjątkiem krajów objętych zakazemwięcej informacji... Ukraina 1,5% od przekazanej kwoty EUR 24/7/365 do 10 minut

* przelewy do wszystkich innych banków na Ukrainie (wykonaj przelewy na IBAN w UAH)

Przelewy w euro (EUR) w Kosowie

Koszt dla klientów indywidualnych Koszt dla klientów biznesowych Przyjmowane do realizacji Dociera do banku odbiorcy
do 9999.99 EUR – 1,00 EUR
od 10,000 EUR – 3,00 EUR
do 9999.99 EUR –1,00 EUR
od 10,000 EUR – 5,00 EUR
I-V, w godz. 8-17 UTC +2 do 2 dni roboczych

Przelewy w euro w Albanii

Państwo odbiorcy Bank odbiorcy Koszt Przyjmowane do realizacji Czas dotarcia do banku odbiorcy
Albania Intesa SanPaolo bank Albania Bezpłatnie I-VII, w godz. 8.00-20.00 UTC +2 do 2 dni roboczych
Albania Tirana Bank (tylko wewnętrzbankowe przelewy) Bezpłatnie I-VII w godz. 8.15 - 15.00 UTC +2 do 2 dni roboczych
Albania Credins Bank (tylko wewnętrzbankowe przelewy) 0,1% od wartości – od 3,00 do 25,00 EUR I-VII w godz. 8.30 - 16.00 UTC +2 do 2 dni roboczych
Albania Inne banki albańskie 0,1% od wartości – od 3,00 do 25,00 EUR I-VII, w godz. 8.00-20.00 UTC +2 do 2 dni roboczych
Obecnie maksymalna kwota dla przelewu WYCHODZĄCEGO wynosi 50 000 EUR.

Przelewy w euro (EUR) dla klientów biznesowych

Przeważająca część usług Paysera jest świadczona po cenie kosztów własnych. Przelewy wykonywane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe i firmy świadczące usługi finansowe wymagają zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich i dlatego są droższe niż dla innych klientów.

Usługa Firmy z państw SEPA Firmy z Kosowa Firmy z Albanii Firmy spoza obszaru SEPA Firmy międzynarodowe* Dostawcy usług finansowych
Przelew SEPA 0,29 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR
5,00 EUR
1,00 EUR
Przelew do banku w Kosowie 7,00 EUR Wszystkie banki
do 9 999,99 EUR – 1,00 EUR
kwota ponad 10 000 EUR – 5,00 EUR
10,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR  35,00 EUR
Przelew zagraniczny do 9 999,99 EUR – 7,00 EUR od 10 000 EUR – 10,00 EUR do 9 999,99 EUR – 7,00 EUR od 10 000 – 10,00 EUR do 9 999,99 EUR – 7,00 EUR od 10 000 – 10,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR
35,00 EUR
Zaksięgowanie przelewu SEPA Bezpłatnie
Przelewy przychodzące na Twój rachunek w systemie TARGET2 podlegają opłacie: do 9 999,99 EUR – 3,00 EUR; od 10 000 EUR – 4,00 EUR Więcej szczegółów...
3,00 EUR
Przelewy przychodzące na Twój rachunek w systemie TARGET2 podlegają opłacie: do 9 999,99 EUR – 3,00 EUR; od 10 000 EUR – 4,00 EUR Więcej szczegółów...
1,00 EUR
Przelewy przychodzące na Twój rachunek w systemie TARGET2 podlegają opłacie: do 9 999,99 EUR – 3,00 EUR; od 10 000 EUR – 4,00 EUR Więcej szczegółów...
0,5 EUR EUR
0,50 EUR
0,50 EUR
Zaksięgowanie przelewów zagranicznych do 9 999,99 EUR –3,00 EUR od 10 000 EUR – 4,00 EUR do 9 999,99 EUR –3,00 EUR od 10 000 EUR – 4,00 EUR do 9 999,99 EUR –3,00 EUR od 10 000 EUR – 4,00 EUR do 9 999,99 EUR –3,00 EUR od 10 000 EUR – 4,00 EUR 4,00 EUR
4,00 EUR

* „Firma międzynarodowa” – to firma, która:

  • faktyczną działalność gospodarczą prowadzi na arenie międzynarodowej lub na terenie kilku państw, ale nie prowadzi działalności w państwie rejestracji, lub prowadzona tam działalność jest ograniczona przez dokumenty założycielskie lub jurysdykcję danego kraju i/albo;
  • w stosunku do klienta są stosowane znaczące ulgi podatkowe i/albo;
  • obowiązujące akty prawne nie nakładają obowiązku przygotowania i dostarczenia właściwym krajowym organom nadzorczym, dokumentów z zakresu sprawozdawczości finansowej, wliczając roczne sprawozdania finansowe.

Wykonując przelew z systemu elektronicznego, emitent pieniądza elektronicznego (Paysera) wykupuje pieniądze elektroniczne według nominalnej wartości pieniężnej, tzn. wymienia pieniądze elektroniczne w systemie na zwykłe pieniądze w stosunku 1:1. Dlatego opłaty za przelewy w tabeli są tak naprawdę opłatami za wykup pieniędzy elektronicznych.

Uwaga: 

  • Uwaga! Przelewy do Rosji nie są wykonywane.Więcej informacji >
  • Uwaga! Przelewy do Rosji i na Białoruś nie są obecnie wykonywane. Więcej informacji >
  • Przelewy międzynarodowe mogą trwać dłużej, jeżeli bank korespondent jest zamknięty. W takim wypadku, przelew zostanie zrealizowany na następny dzień roboczy banku korespondenta.
  • Bank odbiorcy może stosować opłatę za zaksięgowanie środków, jeżeli przelew jest wykonywany z UE. Radzimy upewnić się, jakie opłaty mogą być stosowane przez bank.
  • Bank odbiorcy może nie przyjąć przelewu od trzeciej strony z powodu zasad/przepisów wewnętrznych. Paysera nie rekompensuje żadnej prowizji, wyliczonej przez bank odbiorcy od kwoty zwrotu.
  • Za sprecyzowanie przelewu pobierane są dodatkowe opłaty.

Za przelew mogą być pobierane dodatkowe opłaty.