Opłaty za dodatkowe usługi dotyczące przelewów

Przeważająca część usług Paysera jest świadczona po cenie kosztów własnych. Z reguły koszty własne - to opłaty, które musimy uiścić na rzecz naszych partnerów biznesowych. Czasami świadczenie usługi wymaga zaangażowania większej ilości zasobów ludzkich i w konsekwencji kosztuje drożej.

Nazwa usługi Cena
Zaksięgowanie środków finansowych zgodnie z instrukcjami Bezpłatnie
Opłata za nieprawidłowo wykonane uzupełnienie środków na rachunku, kiedy wpłata jest wykonana niezgodnie z instrukcjami i wskazany jest błędny tytuł przelewu 1 EUR
Opłata za nieprawidłowo wykonane uzupełnienie środków na rachunku, kiedy przelew jest wykonany podając inny bank niż wskazany w instrukcji 1% maksymalny 15EUR+opłaty faktyczne

1%+faktyczne opłaty bankowe (dla banków Bułgarii).
Opłata za zwrot środków, kiedy przelew nie może być zaksięgowany na rachunku odbiorcy (np. z powodu błędnie podanych danych dot. płatności) 1 EUR + rzeczywiste koszty poniesione przez bank
Sprecyzowanie danych/anulowanie/przegląd przelewy międzynarodowego, kiedy przelew już został wysłany z systemu Paysera 10-42 EUR + rzeczywiste koszty poniesione przez bank
(nuo 10-70 EUR)**
Odwołanie przelewu SEPA* 2 EUR, jeśli przelew nie został jeszcze wysłany z Paysera
10 EUR, jeśli przelew został wysałny z Paysera, ale nie minęło jeszcze 15 dni kalendarzowych
22 EUR, jeśli przelew został wysłany z Paysera i minęło już 15 dni kalendarzowych
Odwołanie przelewu SEPA Instant* 10 EUR, jeśli przelew został wysłany z Paysera i nie minęło jeszcze 15 dni kalendarzowych
22 EUR, jeśli przelew został wysłany z Paysera i minęło już 15 dni kalendarzowych
Zwrot opłaty za przelew wewnętrzny (pomiędzy użytkownikami Paysera) 2 EUR
Potwierdzenie uzyskane od Banku-korespondenta o zrealizowaniu międzynarodowego przelewu, albo kopia powiadomienia (kopia SWIFT)) 10-20 EUR
Opłata pobierana przez system informacyjny ograniczenia środków pieniężnych (PLAIS) Opłata stosowana przez system informacyjny (PLAIS) + 1 EUR
(opłata za przymusowe pobranie środków finansowych przez Paysera)

* Cena zależy od opłat pobieranych przez bank korespondenta.

** W razie anulowania przelewu: termin zwrotu środków zależy od zgody odbiorcy na zwrot środków. Zwrot środków może potrwać do miesiąca (SEPA – do 10 dni). Może być zwrócona nie cała kwota, co zależy od prowizji pobieranych przez bank odbiorcy lub bank korespondenta. Prowizja za inicjowanie anulowania przelewu jest pobierana zawsze.