Kā mēs varam iepazīt mūsu klientus?Kas ir anketa "Zini savu klientu" un kāpēc jums tas būtu jāzina?

Mums kā finanšu iestādei ir jāievēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas noteikumi, lai mūsu pakalpojumi netiktu izmantoti krāpnieciski un neradītu draudus sabiedrībai. Mēs varam atklāt un identificēt aizdomīgas darbības tikai tad, ja ir pietiekami daudz informācijas par mūsu klientiem, viņu tipiskajiem darījumiem un līdzekļu avotiem.
"Zini savu klientu" nozīmē visas darbības, kas ļauj uzzināt, kas ir mūsu klients, un noteikt jebkādu neparastu rīcību. Pirmkārt un galvenokārt mēs lūdzam klientus sniegt savus personas datus, atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar viņu finanšu darījumiem, un tikai tad - uzraudzīt, analizēt un, ja rodas aizdomas, veikt attiecīgas darbības.

Kādu informāciju mēs lūdzam sniegt?

  • Personīgo informāciju: kontaktinformāciju, pilsonību un dzīvesvietu.
  • Finanšu datus: līdzekļu avotus, saņēmējus, pārvaldītās naudas summas un to mērķus.
  • Ja esat biznesa klients: veiktās ekonomiskās darbības veidus, darbības jomas un teritoriju, biznesa partnerus un riska veidu.
  • Ja nepieciešams, mēs lūdzam sniegt arī detalizētāku informāciju par konkrētu maksājumu.

Mēs garantējam, ka visa klienta sniegtā informācija ir aizsargāta un tiek izmantota tikai mērķiem, kas saistīti ar anketu "Zini savu klientu" un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Cik bieži mēs pieprasām informāciju?

Pirmā anketa klientam jāaizpilda, reģistrējoties sistēmā. Vēlāk, lai pārliecinātos, ka informācija par klientu ir aktuāla, mēs lūdzam klientu to periodiski pārskatīt, kas parasti ir reizi gadā. Mēs varam arī pieprasīt sniegt informāciju, ja atklājam aizdomīgas darbības. Tādā gadījumā mēs uzdodam papildu jautājumus par līdzekļu avotiem, darījuma mērķi utt. Mēs vienmēr ceram, ka klients detalizētu informāciju sniegs pēc iespējas ātrāk.

Kas notiek, ja atsakos atbildēt uz jautājumiem?

"Zini savu klientu" darbības ir standarts jebkurai finanšu iestādei, tāpēc mēs sagaidām, ka mūsu klienti rīkosies atbildīgi. Gadījumi, kad klients atsakās sniegt informāciju, tiek uzskatīti par aizdomīgiem un var ietekmēt pakalpojumu sniegšanu klientam, kas var tikt apturēta vai izbeigta.