Lloji i dërguesit Banka/vendndodhja e marrësit Vendi dërgues Vendi pranues Tarifa Valuta Pranuar për ekzekutim Arrin marrësin's lokacioni i bankës
Klientë individual Banka Globus Globalisht, përveç atyre të ndaluara më shumë informacione... Ukraina (pa tarifë fikse) 2.3% nga shuma e transferuar EUR 24/7/365 deri në 10 minuta
Klientë individual PrivatBank Globalisht, përveç atyre të ndaluara më shumë informacione... Ukraina (pa tarifë fikse) 2.3 % nga shuma e transferuar EUR 24/7/365 deri në 10 minuta