Administrimi llogarisë dhe verifikimi i identitetit për klientë individual

Tarifa e administrimit të llogarisë aplikohet vetëm tek klientët që nuk e kanë përdorur llogarinë për të paktën 2 vjet. Kjo pagesë aplikohet për të mbuluar kostot e administrimit të llogarisë së papërdorur derisa llogaria të jetë e zbrazët dhe e mbyllur automatikisht. Klienti do të njoftohet paraprakisht për çdo plan tatimor që synon të aplikojë për tatimin adresat e postës elektronike.

Shërbimi Tarifa
Hapja ose mbyllja e llogarisë në sistem falas
Hapja ose mbyllja e llogarisë në degën e Paysera (vetëm për Lituani) 10,00 EUR
Administrimi i llogarisë falas
Administrimi i llogarisë, kur klienti nuk ka hyrë në llogarinë e tij / saj ose ka kryer një operacion të vetëm pagese në 2 vjet * 2,00 EUR /muaj
Tarifa për transferin/administrimin e fondeve të një klienti të vdekur 10,00 EUR

* Nëse llogaria është e zbrazët ose nuk ka para pas tarifimit, llogaria do të mbyllet. Klienti do të njoftohet 2 javë përpara fillimit të tarifimit të llogarisë dhe një herë tjetër përpara mbylljes së llogarisë.

Identifikimi i klientëve

Identifikimi është i nevojshëm për të hyrë në të gjitha mundësitë e llogarisë Paysera. Cilado metodë e zgjedhur e identifikimit është falas.

Metoda e identifikimit klientit Informata të rëndësishme
Identifikimi i klientit në Degën e Paysera (Lituani) Ju duhet të keni letërnjoftimin apo pasaportin tuaj.
Identifikimi i klientit duke ngarkuar dokumentet e letërnjoftimit në sistem Ju do të jeni në gjendje të skanoni dokumentet e ID tuaj (kartën e identitetit ose pasaportën) e nevojshme për identifikim me aplikacionin celular Paysera
Mbani në mend që në ofrimin e shërbimit tonë, ne jemi të udhëhequr nga qasja e vlerësimit të rrezikut dhe ne kërkojmë të zbatojmë siç duhet parimin Njihni Konsumatorin Tuaj në lidhje me klientin, prandaj, para hapjes së një llogarie Paysera, ne gjithashtu mund t'ju kërkojmë të siguroni dokumente shtesë dhe (ose) shpjegime me shkrim, përveç atyre të specifikuar më lartë.Pasi klienti (përdoruesi) të përfundojë marrëveshjen e Përgjithshme, gjendja e bilancit mund të transferohet në një llogari bankare (në një prej Bankave të Kosovës) të hapur në emër të klientit ose të paguhet në para në degën “Paysera LT” UAB degën në Pilaitės pr. 16, Vilnius.