Administrimi i llogarisë dhe verifikimi i identitetit për klientët e biznesitTarifa e hapjes së llogarisë së biznesit për klientët e biznesit në sistemin Paysera varet nga vendi i veprimtarisë dhe regjistrimit të kompanisë.

Opsionet e disponueshme:
Për të përdorur shërbimet e Paysera, duhet të kryeni Identifikimin e Klientit së pari.

Hapja e llogarisë për kompanitë e regjistruara në vendet SEPA, Kosovë ose Shqipëri është falas, ndërsa kompanitë e regjistruara në vendet jo-SEPA ngarkohen më 10 EUR.

Pagesa e hapjes së llogarisë për kompanitë që kanë tiparet e "kompanisë ndërkombëtare" *ose që zhvillon një aktivitet tipik për "Ofruesin e shërbimit financiar"**, pavarësisht nga vendi i regjistrimit të tyre, është 100 EUR.
Kjo tarifë përfshin të gjitha kostot që lidhen me marrjen e informacionit të paguar nga regjistrat e pavarur, gjithashtu kostot e identifikimit të klientit të zgjeruar.

Pagesa e hapjes së llogarisë për ndërmarrjet e tjera, të cilat nuk kanë veçorit e listuara më lartë, varet nga vendi i tyre i regjistrimit.

Tarifa e administrimit të llogarisë ngarkohet vetëm kur klienti nuk e përdor llogarinë fare së paku 2 vjet. Kjo tarifë përdoret për të mbuluar shpenzimet e administrimit të llogarisë së papërdorur derisa llogaria të bjerë dhe të mbyllet automatikisht. Klienti është gjithmonë i informuar në lidhje me tarifën që duhet të paguhet përmes të gjitha adresave të tyre të postës elektronike të njohura për ne
Shumica e shërbimeve Paysera u ofrohen klientëve me çmimin e kostos. Për shkak të shpenzimeve shtesë të pashmangshme të lidhura me hapjen dhe administrimin e llogarive për ndërmarrjet jashtë SEPA, ndërmarrjet ndërkombëtare dhe ofruesit e shërbimeve financiare, llogari të tilla ngarkohen me hapjen e llogarive dhe tarifat e administrimit.

Çmimorja për bizneseKompania është e regjistruar në njërën prej vendeve SEPA, Kosovë ose Shqipëri dhe nuk është një " Kompani Ndërkombëtare "ose" Ofruesi i Shërbimit Financiar "

Shërbimi Tarifa
Hapja ose mbyllja e llogarisë në sistem falas
Hapja ose mbyllja e llogarisë në degën e Paysera (vetëm për Lituani) 3,00 EUR
Administrimi i llogarisë (në muaj) free
Administrimi i llogarisë (në muaj) për një kompani me qendër në Letoni 4,50 EUR
Administrimi i llogarisë (në muaj) për një kompani me qendër në Estonia ose Britania e Madhe 3,00 EUR
Hapja e llogarisë akumuluese për një kompani bullgare
Tarifa paguhet vetëm një herë për shqyrtimin e dokumenteve para vendosjes së marrëdhënieve dhe nuk varet nga një deklaratë pozitive.
10 EURpër shtetasit dhe/ose kompanitë bullgare – kur drejtori(t) dhe/ose aksionarët (individët dhe kompanitë) janë nga Bullgaria.

 

 

70 EURpër qytetarët dhe kompanitë e BE-së – kur drejtori(t) dhe/ose aksionarët (individët dhe kompanitë) janë nga vendet e BE-së.

 

150 EUR për qytetarët dhe kompanitë jo të BE-sè – kur drejtori(t) dhe/ose aksionarët (individët dhe kompanitë) NUK janë nga vendet e BE-së.

Hapja kumulative e llogarisë për një kompani letoneze
Tarifa paguhet vetëm një herë për shqyrtimin e dokumentit përpara krijimit të marrëveshjes, dhe kjo nuk varet nga një rezultat pozitiv.
10 EUR ose shtetas dhe/ose kompani letoneze – kur drejtori(t) dhe/ose aksionarët (individët dhe kompanitë) janë nga Letonia.

 

70 EUR për qytetarët dhe kompanitë e BE-së kur drejtori(t) dhe/ose aksionarët (individët dhe kompanitë) janë nga vendet e BE-së.

 

150 EUR për qytetarët dhe kompanitë jo të BE-së – kur drejtori(t) dhe/ose aksionarët (individët dhe kompanitë) NUK janë nga vendet e BE-së.

Hapja kumulative e llogarisë për një kompani suedeze
Tarifa paguhet vetëm një herë për shqyrtimin e dokumentit përpara krijimit të marrëdhëniet, dhe kjo nuk varet nga një rezultat pozitiv.
10 EUR për qytetarët dhe/ose kompanitë suedeze – kur drejtor(ët) dhe/ose aksionar(ët) (individë dhe kompani) janë nga Suedia.
Administrimi i llogarisë, kur klienti nuk është identifikuar në llogarinë e tij / saj ose ka kryer një operacion të vetëm pagese në 2 vjet*** 5,00 EUR
Tarifa për transferimin/administrimin e fondeve të një kompanie të falimentuar ose të likuiduar 50,00 EUR

Kompania NUK është e regjistruar në një nga vendet SEPA, Kosovë ose Shqipëri dhe nuk është një "kompani ndërkombëtare" * ose "ofrues i shërbimit financiar" **

Shërbimi Tarifa
Hapja e llogarisë 10,00 EUR
Administrimi i llogarisë (në muaj) 3,00 EUR
Administrimi i llogarisë, kur klienti nuk ka hyrë në llogarinë e tij / saj ose nuk ka kryer një operacion të vetëm pagese në 2 vjet *** 5,00 EUR

"Kompani ndërkombtare* apo "Ofrues i shërbimeve financiare"**

Shërbimi Tarifa
Hapja e llogarisë (vetëm për Lituani) 100,00 EUR
Administrimi i llogarisë (çdo muaj) 10,00 EUR
Administrimi i llogarisë, kur klienti nuk ka hyrë në llogari ose ka kryer një operacion të vetëm pagese në 2 vjet*** 10,00 EUR

*** Nëse llogaria është e zbrazët ose nuk ka para pas tarifimit, llogaria do të mbyllet. Klienti do të informohet 2 javë përpara fillimit të tarifimit të llogarisë dhe një herë tjetër përpara mbylljes së llogarisë.

Identifikimi i klienteve

Identifikimi është i nevojshëm për të hyrë në të gjitha mundësitë e llogarisë Paysera. Çdo metodë e zgjedhur e identifikimit është falas.

Metoda e identifikimit të klientit Informacion i rendesishem
Identifikimi i klientit në degën e Paysera (Lituani) Menaxheri i kompanisë duhet të ketë me vete kartën e identitetit ose pasaportën e tij. Nëse kompania është e regjistruar jo në Republikën e Lituanisë, menaxheri gjithashtu duhet të sjellë: një dokument regjistrimi të kompanisë dhe një letër për emërim menaxher (drejtor) (ku do të tregohej emri i menaxherit)
Identifikimi i klientit duke paraqitur dokumente në sistemin Paysera ose me postë elektronike Për të hapur një llogari biznesi, menaxheri ose një person i autorizuar i kompanisë së pari duhet të krijojnë një llogari personale në sistemin Paysera. Për ta bërë këtë, menaxheri duhet të sigurojë dokumentin e tij / saj të verifikimit të identitetit (kartën e identitetit ose pasaportën).
Për t'u regjistruar me postë elektronike, menaxheri duhet të kontaktojë Ndihmën për Klientin duke i shkruar një letër support@paysera-ks.com
Identifikimi i klientit me nënshkrim elektronik (vetëm për Lituaninë) Për të hapur një llogari biznesi, menaxheri ose një person i autorizuar i kompanisë së pari duhet të krijojnë një llogari personale në sistemin Paysera. Për ta bërë atë mund të përdoret një nënshkrim elektronik.

Ju lutem mbani në mend faktin se në ofrimin e shërbimit tonë, ne jemi të udhëhequr nga qasja e vlerësimit të rrezikut dhe ne kërkojmë të zbatojmë siç duhet parimin Njihni Konsumatorin Tuaj në lidhje me klientin, prandaj, para hapjes së një llogarie Paysera, ne gjithashtu mund t'ju kërkojmë të siguroni dokumente shtesë dhe (ose) shpjegime me shkrim, përveç atyre të specifikuar më lartë.Pasi klienti (përdoruesi) të përfundojë marrëveshjen e Përgjithshme, gjendja e bilancit mund të transferohet në një llogari bankare (në një prej bankave të Kosovës) të hapur në emër të klientit ose të paguhet në para në degën “Paysera LT” UAB degën në Pilaitės pr. 16, Vilnius
Te gjitha tarifat