Pdf
Kthehu tek përmbajtja

E vlefshme nga: 01/08/2021

Kushtet dhe Termet e Llogarisë së Kartelës së Pagesave Visa

Këto Terme dhe Kushte zbatohen për llogarinë tuaj të kartelës së pagesave Visa dhe kartelën e debitit Visa. Ju lutemi lexojini me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre Termeve dhe Kushteve në çdo kohë nga brenda portalit tuaj të llogarisë në internet. Kyçuni këtu

Llogaria Paysera dhe kartela e pagesave Visa janë shërbime me para elektronike të ofruara nga Institucioni Financiar “Contis”, UAB. Shpërndarësi juaj mund të transferojë fonde nga një portofol që mbani direkt me vete për të mbuluar vlerën e transfereve që bëni duke përdorur kartelën tuaj Visa.

Në keto Terme dhe Kushte:

"Distributor" do të thotë "Paysera LT", UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca e institucionit të parave elektronike Nr. 1, lëshuar më 27/09/2012; organi emetues dhe mbikëqyrës është Banka e Lituanisë www.lb.lt; të dhënat në lidhje me "Paysera LT", UAB mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Ligjorë të Republikës së Lituanisë, duke shpërndarë llogarinë dhe kartelën për ju.

"Ju" nënkupton mbajtësin e emëruar të llogarisë që është përdoruesi i autorizuar i llogarisë Paysera dhe kartelës së pagesave Visa dhe çdo mbajtësi shtesë të kartelës.

"Ne", ose "tonë" do të thotë Institucioni Financiar "Contis", ose Distributor që vepron në emër të Institucionit Financiar "Contis"

Nëse keni ndonjë pyetje mund të kontaktoni me Shërbimin e Klientit përmes:

 • Phone: +383 38 607 607;
 • Email: support@paysera-ks.com
 • Online: Kyçuni në llogarinë tuaj Paysera në www.paysera.com dhe klikoni në Mesazhet> Shkruaj një mesazh;
 • Aplikacioni Mobil: klikoni në Profili > Shërbimin ndaj Klientit në aplikacionin tuaj Paysera Mobile dhe na dërgoni një mesazh;
Llogaria juaj Paysera dhe kartela e pagesës Visa lëshohen nga Finansinės paslaugos “Contis”, UAB, kodi i kompanisë 304406236, i regjistruar në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë, me seli në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani. Ne mbajmë licencën e institucionit të parasë elektronike nr. 53, datë 23.07.2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë, e cila është autoriteti ynë mbikëqyrës me vendndodhje në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, telefoni: +370 800 50 500. Mund të gjeni më shumë informacion rreth Bankës së Lituanisë në https://www.lb.lt/en. Karta juaj Visa shpërndahet nga “Paysera LT”, UAB.

1. Çfarë është llogaria e kartelës dhe pagesave kartela Visa?

Një llogari e kartelës së pagesave Paysera Visa është një llogari parash elektronike nga e cila mund të kryeni dhe të merrni pagesa.

Një kartelë pagesash Visa është një kartelë Visa që mund të përdoret në të gjithë botën kudo që Visa pranohet. Mund të përdoret në internet, në dyqane, përmes telefonit, ose për të tërhequr para nga një ATM.

Mund të shpenzoni vetëm para që keni paguar në llogarinë tuaj të kartelës së pagesave Visa, kështu që para se të bëni transfere ose të përdorni kartelën tuaj duhet të siguroheni që ka mjaft fonde në llogarinë e kartelës së pagesave Visa. Fondet në llogarinë e kartelës së pagesave Visa nuk janë depozita bankare dhe nuk fitojnë interes.

2. Kush mund të aplikojë për llogari të kartelës dhe kartelë pagesave Visa?

Ju duhet të jeni së paku 16 vjeç dhe një banor i EEA-së që t'ju lëshohet një llogari e kartelës dhe kartelë të pagesave Visa. Ju mund të aplikoni vetëm nëse jeni aktualisht klient i Distributorit (keni hapur një llogari Paysera dhe keni përmbushur procedurat e duhura të kërkuar nga Distributori dhe keni konfirmuar identitetin tuaj). Ju duhet të siguroni një adresë emaili dhe numrin e telefonit mobil për të hapur një llogari në mënyrë që të mund të komunikojmë me ju. Ekzistojnë maksimumi katër llogari për një person privat dhe 20 llogari për një person juridik në secilën adresë të banimit.

3. A mund të porosis një kartelë të pagesave Visa shtesë në llogarinë time për dikë tjetër?

Ju mund të kërkoni një kartelë pagesave shtesë Visa për një mbajtës shtesë të kartelës dhe mund t'ju tarifohet një tarifë siç detajohet në tabelën e Tarifave dhe Limiteve(neni 33). Mbajtësit e kartelave shtesë duhet të jenë të paktën 14 vjeç. Duke kërkuar një kartelë shtesë për një person tjetër, ju pranoni që ne t'i lëshojmë atyre një kartelë dhe ata të autorizojnë transfere në emrin tuaj. Mbajtësi shtesë i kartelës ndan bilancin dhe limitet në llogarinë e kartelës së pagesave Visa.

Ju pranoni të mbani përgjegjësinë për të gjitha transferet e kryera nga ndonjë mbajtës shtesë i kartelës dhe se do të jeni përgjegjës për përdorimin e kartelës shtesë dhe për çdo tarifë dhe tarifë të zbatueshme që mund të pësojë mbajtësi i kartelës shtesë.

4. Si mund të aplikoj për llogarinë e kartelës së pageave Visa?

Ju mund të aplikoni përmes faqes tonë.

Para se të hapim një llogari për ju dhe t'ju lëshojmë një kartelë, ne do të kërkojmë dëshmi të identitetit tuaj dhe mund të kërkojmë dëshmi të adresës tuaj të banimit. Ju duhet të na siguroni dokumente të tilla si pasaporta juaj, dokumentet e identitetit kombëtar, faturat e shërbimeve, deklaratat bankare ose dokumente të tjera për të konfirmuar identitetin tuaj. Ne gjithashtu do të duhet të kryejmë kontrollë mbi ju në mënyrë elektronike.

Kur porosisni kartelën (apo kartelat), ju duhet të keni një sasi të mjaftueshme fondesh në llogarinë tuaj Paysera për t'u vendosur për lëshimin, dorëzimin dhe tarifat e mirëmbajtjes së një muaji. Nëse shuma e fondeve në llogarinë Paysera është e pamjaftueshme, ju nuk do të jeni në gjendje të porosisni kartelën.

Tarifat e lëshimit dhe dorëzimit të kartelës zbriten automatikisht gjatë porosisë, dhe një tarifë mujore e mirëmbajtjes së kartelës zbritet në momentin e aktivizimit të kartelës.

Kartela do t'ju dorëzohet përmes postës në adresën e treguar brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pas porosisë. Nëse nuk e merrni kartelën në një muaj kalendarik, duhet të informoni Institucionin për këtë.

Nëse përcaktohet se nuk e keni marrë kartelën pa fajin tuaj, kartela që ju dërgohet do të bllokohet përgjithmonë dhe do të prodhohet dhe ju dërgohet falas një kartelë e re. Nëse nuk merrni edhe kartelën e dytë, do të jeni në gjendje të merrni një kareltë të re në zyrën e Paysera.

5. Si mund të filloj?

Sapo të merrni kartelën tuaj duhet të nënshkruani shiritin e nënshkrimit në anën e pasme.

Pastaj do të duhet të aktivizoni kartelën tuaj. Ju mund ta bëni këtë duke hyrë në llogarinë tuaj të kartelës së pagesave Visa në www.paysera.com.

Ju gjithashtu duhet të merrni PIN-in tuaj për të autorizuar transferet me çip-pin dhe tërheqjet e ATM-ve. Mund të merrni kodin PIN kur aktivizoni kartelën tuaj përmes llogarisë tuaj në internet.

Duke aktivizuar kartelën tuaj, ju jeni duke rënë dakord me këto Terme dhe Kushte. Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për Klientët Privat ose të Biznesit dhe Shtojcën "Instrumentet e Pagesës" zbatohen gjithashtu për ju (në lidhje me hapjen e llogarisë).

Kartela juaj duhet të aktivizohet brenda 3 muajve nga lëshimi i saj ose mund të anulohet automatikisht dhe llogaria juaj mund të mbyllet.

Nëse keni porositur një kartelë për dikë tjetër, është përgjegjësia juaj t'i jepni informacionin e kërkuar për të aktivizuar kartelën dhe për të marrë PIN-in. Nëse ata fillojnë të përdorin kartelën, ne do ta marrim këtë si konfirmim se ju u keni komunikuar atyre Termet dhe Kushtet dhe se ata i kanë pranuar ato.

Në rast se zarfi është dëmtuar ose lindin dyshime se kartela mund të jetë nxjerrë nga zarfi, ju nuk do të aktivizoni kartelën e marrë përmes postës, informoni shpërndarësin e saj (brenda 24 orësh) dhe kthejeni zarfin me kartelën distributorit.

6. Po sikur të dua të ndryshoj kodin PIN?

Nëse dëshironi të ndryshoni PIN-in tuaj, mund ta bëni në çdo ATM me funksionalitet të menaxhimit të PIN - lokalizoni ATM me atributin "ndryshimi PIN" në https://www.visa.com/atmlocator. Ju mund të merrni një kujtesë për PIN-in tuaj përmes llogarisë tuaj në internet në www.paysera.com.

7. Si mund të shtoj fonde në llogarinë e kartelës së pagesave Visa?

Ju mund të paguani në llogarinë tuaj përmes llogarisë tuaj në www.paysera.com.

Koha e marrë për të kredituar fonde në llogarinë tuaj do të varet nga mënyra e depozitës së përdorur. Ju nuk mund të paguani në llogarinë tuaj përmes një transferimi të bilancit nga një kartelë. Mund të paguani vetëm në fonde deri në bilancin maksimal të llogarisë tuaj.

Një tarifë mund të zbatohet për pagesa në llogarinë tuaj, ju lutemi referojuni tabelës së Tarifave dhe Liimiteve (neni 33). Disa kufizime minimale dhe maksimale dhe kërkesat e përdorimit zbatohen në llogarinë dhe kartelën tuaj; kufij dhe kërkesa të tilla janë të detajuara në tabelën e Tarifave dhe Limitet (seksioni 33). Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të pranojmë ndonjë pagesë të veçantë nëse dyshojmë për ndonjë veprim mashtrues ose në rast të rrethanave të tjera të jashtëzakonshme.

Sapo të marrim fondet që keni paguar, ato do të jenë në llogarinë tuaj dhe të gatshme për t'u përdorur. Mund të ketë raste kur ne vonojmë që fondet të arrijnë në llogarinë tuaj deri në tre ditë pune, kjo mund të ndodhë kur duhet të konfirmojmë transaksionin me bankën dërguese.

Kur gabimisht është bërë një pagesë e tepërt në llogarinë tuaj, ne rezervojmë të drejtën të debitojmë llogarinë me shumën e tepërt për të korrigjuar transaksionin e pagesës.

8. Çfarë transaksionesh mund të bëj?

Ju mund të përdorni kartelën tuaj të pagesave Visa për të autorizuar transaksionet e mëposhtme për tregtarët që pranojnë pagesa me kartelë të pagesave Visa:

 • Pagesat me çip dhe kartela PIN duke futur kartelën tuaj të pagesave Visa në terminal dhe duke futur PIN-in tuaj;
 • Pagesat e kartelës magnetike për çdo tregtar që nuk mund të pranojë kartelat Chip dhe PIN duke nënshkruar kuponin e shitjes;
 • Pagesa me kartelë pa kontakt duke tundur kartelën e pagesave Visa mbi lexuesin e kartelës pa kontakt;
 • Pagesat e kartealve të internetit për tregtarët në internet duke siguruar detajet e kartelës së pagesave Visa dhe çdo detaj tjetër të sigurisë siç janë kredencialet tuaja të kodit të sigurtë siç kërkohet nga tregtari në internet;
 • Pagesa të porosisë me postë ose kartelës së porosisë telefonike tregtarëve duke siguruar të dhënat e kartelës së pagesave Visa siç kërkohet nga tregtari;
 • Tërheqjet e parave të gatshme nga ATM në ATM duke shfaqur logon e Visa duke futur kartelën tuaj të pagesave Visa në ATM, duke futur PIN-in tuaj dhe duke ndjekur udhëzimet në ATM;
 • Pagesat e portofolit elektronikduke shtuar kartelën tuaj në kuletat Samsung Pay, Google Pay ose Apple Pay (kur ka) në telefonin tuaj celular dhe duke tundur celularin tuaj mbi lexuesin e kartelave pa kontakt ose duke kontrolluar opsionin e portofolit elektronik në internet. Ju autorizoni transaksionin e portofolit elektronik duke përdorur protokollin e sigurisë së telefonit tuaj celular i cili mund të përfshijë informacione biometrike të tilla si gjurmë gishtash ose ID të fytyrës në telefonin tuaj mobil.

Ashtu si në rastin e kartelave të tjera të pagesës, ne nuk mund të garantojmë një palë të tretë ose ATM do të pranojë kartelën tuaj.

Për më tepër, nga ju mund të kërkohet të futni një kod kalimi një-herësh ose ndonjë informacion tjetër të sigurisë, duke përfshirë, nëse është e disponueshme dhe zgjidhni këtë lloj identifikimi, informacion biometrik për të autorizuar një transaksion ose për të bërë ndryshime të llogarisë. Kodet e kalimit një-herëshe do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

Sapo autorizohet një transaksion, ne do të zbresim vlerën e transaksionit tuaj nga bilanci i disponueshëm në llogarinë tuaj. Tarifat mund të zbriten në kohën e autorizimit ose kur transaksioni është konfirmuar përmes sistemit Visa. Një ndarje e plotë e secilit transaksion, përfshirë tarifat, do të jetë në dispozicion për t'u parë në llogarinë tuaj.

Pasi të kemi marrë autorizimin për një transaksion, ne do të transferojmë fonde te shitësi me pakicë brenda 3 ditëve, ose te një bankë ose institucion financiar në ditën që marrim autorizimin, ose ditën kur keni kërkuar që pagesa të bëhet për transaksionet e datuara në të ardhmen . Një transaksion do të merret për transaksionet e kartelës Paysera kur marrim udhëzimet e transaksionit nga shitësi ose operatori i ATM-së.

9. A mund ta anuloj një transaksion?

Në përgjithësi, autorizimi për një transaksion nuk mund të tërhiqet nga ju. Sidoqoftë, ju mund tërhiqni autorizimin tuaj atje ku keni autorizuar një transaksion i cili do të ndodhë në një datë të ardhshme. Sidoqoftë, kur një datë e caktuar është rënë dakord, ju nuk mund të revokoni një urdhër pagese pas përfundimit të ditës së punës që i paraprin datës së rënë dakord.

Për të tërhequr autorizimin tuaj për një autoritet pagese të vazhdueshme të kartelës së pagesave Visa, duhet të njoftoni shitësin me pakicë përpara mbylljes së biznesit në ditën e punës para ditës në të cilën do të ndodhte transaksioni dhe të na siguroni një kopje të njoftimit nëse kërkohet .

Ne mund t'ju tarifojmë një Tarifë Anulimi nëse një transaksion anulohet nga ju sipas këtij paragrafi (shih tabelën e Tarifave dhe Limiteve (neni 33)).

10. A mund të paguaj për gjëra në një valutë të huaj?

Kartela juaj është e bëre në euro. Nëse bëni një blerje ose tërheqje nga ATM në ndonjë valutë tjetër, ne do ta shndërrojmë shumën në euro duke përdorur kursin e këmbimit të vendosur nga Visa në ditën kur ata përpunojnë transaksionin, kjo mund të ndryshojë nga data aktuale e transaksionit.

Nëse përdorni kartelën tuaj të në euro në një vend evropian, i cili nuk përdor euro, ju mund të merrni një njoftim nga ofruesi juaj që tregon kursin e këmbimit të përdorur dhe shumën e euros, së bashku me diferencën e përqindjes ndërmjet kursit të aplikuar nga skema e kartelës dhe norma e Bankës Qendrore Evropiane (BQE).

Një tarifë ndërkombëtare transaksioni do të zbatohet për secilën nga këto transaksione (shih tabelën e Tarifave dhe Limiteve(seksioni 33)).

Kur shtoni fonde në llogarinë e kartelës së pagesave Visa në një valutë tjetër përveç euros, monedha konvertohet automatikisht sipas kursit të këmbimit të valutës të Distributorit të vlefshëm në atë moment, i cili azhurnohet vazhdimisht dhe publikohet nëfaqen e Paysera.

Çdo ndryshim në kursin e këmbimit të përdorur për të kthyer transaksionet e huaja do të bëhet menjëherë. Ju mund të gjeni kursin e këmbimit për një transaksion të bërë në një monedhë tjetër përveç euros në një datë të caktuar këtu.

11. A ka ndonjë gjë që nuk mund të blej me kartelën time të pagesave Visa?

Ju nuk mund ta përdorni kartelën tuaj për qëllime të paligjshme. Gjithashtu nuk mund të përdoret për një numër të kufizuar të transaksioneve të specifikuara. Ju lutemi shikoni nenin 9 të Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave.

12. Si mund të kontrolloj llogarinë time të kartelës së pagesave Visa?

Ju mund ta kontrolloni llogarinë tuaj duke hyrë në të sigurtë përmes faqes tonë të internetit. Deklarata juaj do të tregojë:

 • informacion mbi paguesin e secilit transaksion dhe një referencë që ju lejon të identifikoni çdo transaksion pagese;
 • shumën e transaksionit të treguar në monedhën në të cilën transaksioni është paguar ose debituar në llogari;
 • shumën e tarifave për transaksionin;
 • kursin e këmbimit i përdorur në transaksionin e pagesës (kur është e zbatueshme); dhe
 • data kur transaksioni është i autorizuar ose postuar në llogari.

Ky informacion është i arritshëm në çdo kohë përmes llogarisë tuaj, është i disponueshëm falas dhe mund të ruhet dhe riprodhohet sipas nevojës. Deklaratat në letër janë në dispozicion sipas kërkesës dhe i nënshtrohen një tarife (shih tabelën e Tarifave dhe Kufijve në seksionin 33).

Përveç kësaj, nga ju mund të kërkohet të futni një kod kalimi njëherësh ose informacione të tjera të sigurisë, duke përfshirë, nëse ekziston dhe vendosni për këtë lloj identifikimi, informacion biometrik për të hyrë në llogarinë tuaj. Kodet njëhereshe te kalimit do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

13. Sa do të jetë valide kartela e pagesave Visa?

Kartela juaj do të jetë valide për 4 vjet. Ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni kartelën tuaj pas datës së skadimit të saj. Kjo marrëveshje do të përfundojë kur kartela juaj anulohet ose skadon dhe nuk zëvendësohet.

Pas skadimit të vlefshmërisë së kartelës (ave), kartela e re ju lëshohet automatikisht (nëse të paktën një transaksion pagese me kartelën është kryer brenda 90 ditëve para datës së skadimit të kartelës) duke e dërguar atë në adresën e treguar nga ju në sistemin Paysera.

Nëse dëshironi që kartela e re të dorëzohet në një adresë tjetër, duhet ta tregoni atë në llogarinë online në sistemin Paysera jo më vonë se 30 ditë para datës së skadimit të kartelës sipas udhëzimeve të dhëna në sistemin e Paysera.

Për lëshimin dhe dorëzimin e një kartele të re aplikohentarofa standarte, të cilat zbriten automatikisht nga llogaritë tuaja Paysera në kohën e përtëritjes së kartelës.

14. A ka limite llogaria e kartelës dhe kartela Visa?

Ju mund të shpenzoni vetëm paratë që paguhen në llogarinë tuaj. Limitet zbatohen gjithashtu për tërheqjet ditore të ATM-ve dhe limite të tjera mund të zbatohen për shumën e shpenzimeve dhe numrin e transaksioneve që mund të kryesh. Shihni tabelën e Tarifave dhe Limiteve (seksioni 33) dhe portalin tuaj të llogarisë në internet për detaje të mëtejshme.

Nëse, për ndonjë arsye, transaksioni është përfunduar kur ka fonde të pamjaftueshme në llogarinë tuaj, atëherë do të duhet të na rimbursoni pjesën që mungon, përveç nëse është për shkak të një gabimi nga shitësi me të cilin keni bërë transaksionin.

Ne mund ta mbledhim këtë mungesë nga çdo kartelë që keni me ne ose nga ndonjë fond që të paguani më pas në llogarinë tuaj. Ne mund të pezullojmë kartelat tuaja derisa të rikthehet bilanci negativ.

15. Çka nëse jam ngarkuar shumë ose jam ngarkuar për transaksione që nuk kam bërë?

Nëse kundërshtoni një transaksion që është përpunuar në kartelën tuaj, së pari duhet të kontaktoni tregtarin pasi kjo mund të çojë në zgjidhjen më të shpejtë. Nëse mosmarrëveshja nuk mund të zgjidhet me tregtarin ose mosmarrëveshje për ndonjë transaksion tjetër të llogarisë, duhet të na kontaktoni pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast brenda 13 muajve nga marrja dijeni për çdo transaksion pagese të paautorizuar ose të ekzekutuar gabimisht.

Kur të na keni njoftuar se një pagesë e ekzekutuar nuk ishte e autorizuar nga ju në përputhje me Termet dhe Kushtet dhe ju keni ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbajtur të sigurtë informacionin e personalizuar të sigurisë, për të mbajtur kartelën tuaj të sigurtë, pa zbuluar PIN-in ose sigurinë informacione për dikë tjetër dhe nuk kemi vepruar me mashtrim, ne do të:

(a) rimbursojmë shumën e pagesës së paautorizuar për ju; dhe

(b) rivendosim llogarinë e debituar të pagesës në shtetin ku do të kishte qenë nëse nuk do të ishte kryer pagesa e paautorizuar.

Përtej kësaj, ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi tjetër ndaj jush. Kur detajet e paguesit të dhëna nga ju nuk janë të sakta, ne nuk jemi përgjegjës për mosekzekutimin ose ekzekutimin e gabuar të transaksionit të pagesës, por ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të rikthyer fondet e përfshira në transaksionin e pagesës dhe t'ju njoftojmë për rezultatin.

Ju mund të keni të drejtë të kërkoni një rimbursim në lidhje me transaksionet kur:

 • transaksioni nuk është i autorizuar sipas këtyre Termeve dhe Kushteve;
 • ne jemi përgjegjës për një transaksion të cilin nuk arrijmë ta ekzekutojmë ose e ekzekutojmë gabimisht. Në këto rrethana, ne do t'ju rimbursojmë shumën e transaksionit të pagesës së paekzekutuar ose të dëmtuar dhe do të kthejmë llogarinë e debituar të pagesës në shtetin në të cilin do të kishte qenë nëse nuk do të ishte kryer transaksioni i pagesës me defekt. Ne gjithashtu do t'ju rimbursojmë: (a) çdo pagesë direkte për të cilën jeni përgjegjës; dhe (b) çdo interes që duhet të paguani, si pasojë e mosekzekutimit ose e ekzekutimit me defekt të transaksionit të pagesës; ose
 • një transaksion i para-autorizuar nuk specifikoi shumën e saktë në kohën e autorizimit të tij dhe shuma e ngarkuar është më shumë sesa mund të pritej në mënyrë të arsyeshme, duke marrë parasysh modelet e mëparshme të shpenzimeve në kartelë dhe rrethanat e transaksionit. Ne ose do të rimbursojmë shumën e plotë të transaksionit të pagesës; ose do të japim arsyetim për refuzimin e rimbursimit të transaksionit të pagesës. Çdo rimbursim ose justifikim për refuzimin e një rimbursimi do të sigurohet brenda 10 ditëve të punës nga marrja e një kërkese për rimbursim ose, kur është e zbatueshme, brenda 10 ditëve të punës nga marrja e ndonjë informacioni tjetër të kërkuar. Një kërkesë për një rimbursim në këto rrethana nuk do të pranohet nëse shuma e transaksionit ju është vënë në dispozicion të paktën 4 javë para datës së transaksionit ose nëse kërkesa është bërë më shumë se 8 javë pasi të jeni ngarkuar në llogarinë tuaj.
 • >

16. Po siguria?

Ju duhet të mbani kartelën tuaj dhe kredencialet e sigurisë të sigurta dhe të mos lejoni që dikush tjetër t'i dijë ose t'i përdorë ato. Ju duhet t'i mbani të fshehta informacionet tuaja të sigurisë në çdo kohë; mos i zbuloni kurrë askujt PIN ose informacionin tuaj të sigurisë dhe mos ruani detajet e PIN me kartelën tuaj. Informacioni i sigurisë përfshinë hollësitë e hyrjes dhe fjalëkalimit tuaj të përdorura për të hyrë në llogarinë tuaj ose në ndonjë faqe tjetër në internet ku janë ruajtur kartela juaj ose detajet e llogarisë. Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të kontrolloni gjendjen në llogarinë tuaj rregullisht duke u kyçur në llogarinë tuaj nëfaqen tonë të internetitose duke kontaktuarShërbimin per Klient.

17. Çka nëse kartela ime e pagesave Visa humbet ose vidhet ose detajet e llogarisë sime kompromentohen?

Nëse e humbni kartelën tuaj ose ju është vjedhur, ose dyshoni se dikush tjetër ka gjetur PIN-in tuaj ose informacionin e sigurisë ose ka hyrë në llogarinë tuaj pa lejen tuaj, duhet të na njoftoni pa vonesa të panevojshme përmes telefonitose përmes llogarisë tuaj. Kartela juaj do të anulohet menjëherë dhe llogaria juaj mund të bllokohet. Ne përdorim një linjë të dedikuar për kartelat e humbura ose të vjedhura; Telefonatat tarifohen me tarifën standarde gjeografike. Nëse, pasi keni raportuar një kartelë të humbur, më pas e gjeni kartelën, nuk duhet ta përdorni. Prejeni atë në gjysmë përmes kutisë së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Nëse na kërkoni ta bëjmë këtë, dhe me kusht që të siguroni informacionin dhe ndihmën që ne kërkojmë nga ju, ne do të hetojmë çdo transaksion të diskutueshëm ose keqpërdorim të kartelës ose llogarisë suaj.

Nëse hetimet tregojnë se ndonjë transaksion i diskutueshëm është autorizuar nga ju, ose keni vepruar në mënyrë mashtruese ose me neglizhencë të rëndë (për shembull duke mos mbajtur kartelën tuaj, informacionin e sigurisë ose PIN-in të sigurtë, ose duke na njoftuar me vonesë që keni qenë i vetëdijshem për humbjen, vjedhjen, përvetësimin ose përdorimin e paautorizuar të kartelës ose llogarisë), atëherë ne nuk do të rimbursojmë shumën e transaksionit dhe ju do të jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha humbjet e ndodhura për shkak të përdorimit të paautorizuar të kartelës ose llogarisë.

Nëse hetimet tregojnë se ju nuk keni vepruar në një mënyrë mashtruese ose me neglizhencë të rëndë, humbja ose përgjegjësia juaj maksimale ndaj nesh për ndonjë transaksion të paautorizuar do të kufizohet në 50 euro dhe ne do të përpunojmë një rimbursim sa më shpejt të jetë e mundur, dhe në çdo rast jo më vonë se fundi i ditës së punës që vijon të nesërmen pasi të marrim njoftimin tuaj.

18 A do të bllokoni ndonjëherë ndonjë transaksion pa pyetur unë?

Ne mund të refuzojmë të paguajmë një transaksion:

 • nëse shqetësohemi për sigurinë e kartelës ose llogarisë tuaj, ose dyshojmë se kartela ose llogaria juaj po përdoren në një mënyrë të paautorizuar ose mashtruese;
 • nëse fondet e mjaftueshme nuk janë paguar në llogarinë tuaj në kohën e një transaksioni për të mbuluar shumën e transaksionit dhe çdo tarifë të zbatueshme;
 • nëse ka bilanc negativ në llogarinë tuaj;
 • nëse kemi arsye të arsyeshme të besojmë se nuk po përdorni kartelën ose llogarinë në përputhje me Termet dhe Kushtet;
 • nëse besojmë se një transaksion është potencialisht i dyshimtë ose i paligjshëm (për shembull, nëse besojmë se një transaksion po bëhet me mashtrim);or
 • për shkak të gabimeve, dështimeve (qoftë mekanike ose ndryshe) ose refuzimit për të përpunuar një transaksion nga tregtarët, përpunuesit e pagesave ose skemat e pagesave të tilla si Visa, SEPA, BACS, CHAPS, ose të tjera.

Nëse ne e refuzojmë një transaksion, ne do t'ju tregojmë menjëherë arsyen, nëse mundemi, përveç nëse do të ishte e paligjshme që ne ta bëjmë një gjë të tillë. Ju mund të korrigjoni çdo informacion që ne kemi dhe që mund të na ketë bërë që të refuzojmë një transaksion duke kontaktuar Shërbimin për Klient.

Kartela mund të bllokohet përgjithmonë dhe të anulohet nëse përdorni gabim PIN 3 (tre) herë radhazi gjatë përdorimit të një ATM ose në një pikë shitje.

Ne mund të pezullojmë përkohësisht përdorimin e kartelës për arsye të rëndësishme (punimet e mirëmbajtjes ose zhvillimit, ndryshimi i softuerit, etj.).

19. A mund të anuloj llogarinë e kartelës dhe kartelën e pagesave Visa?

Ju keni të drejtë ligjore të anuloni llogarinë dhe kartelën tuaj deri në 14 ditë nga data e hapjes së llogarisë suaj pa pësuar asnjë ndëshkim dhe ne do të rimbursojmë çdo tarifë të lëshimit të kartelës. Ne mund t'ju tarifojmë një Tarifë Anulimi të Kartelës nëse tashmë kemi bërë shpenzime duke porositur një kartelë në emrin tuaj. Ju gjithashtu mund të anuloni kartelën tuaj në çdo kohë pas periudhës 14 ditore duke ju nënshtruar çdo pagese siç përshkruhet në tabelën e Tarifave dhe Limiteve (neni 33) duke kontaktuar Shërbimin për Klientose përmes aplikacionit mobil ose faqes në internet. Ju gjithashtu duhet të preni kartelën tuaj të anuluar në gjysmë përmes kutisë së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Të gjitha tarifat do të ndahen deri në kohën e përfundimit të kontratës, dhe çdo tarifë e paguar paraprakisht do të rimbursohet në mënyrë proporcionale. Ju nuk do të keni të drejtë për një rimbursim parash që keni shpenzuar tashmë për transaksione të autorizuara, në pritje, ose ndonjë tarifë për përdorimin e kartelës ose llogarisë përpara se kartela ose llogaria të anulohet ose skadojë.

20. A mund të anulohet llogaria ime e kartelës së pagesave Visa?

Ne mund të anulojmë llogarinë tuaj dhe këtë marrëveshje duke ju njoftuar të paktën dy muaj. Arsyet e anulimit mund të përfshijnë:

 • nëse kjo marrëveshje ose kartela juaj skadon;
 • nëse prishni një pjesë të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje, ose shkelni vazhdimisht marrëveshjen dhe dështoni ta zgjidhni çështjen në kohën e duhur;
 • nëse veproni në një mënyrë kërcënuese ose abuzive për stafin tonë, ose ndonjë nga përfaqësuesit tanë; ose
 • nëse nuk paguani tarifa ose tarifa që keni lindur ose nuk shlyeni ndonjë bilanc negativ në kartelën tuaj.

Ne gjithashtu mund të anulojmë kartelën tuaj ose të bllokojmë llogarinë tuaj menjëherë nëse:

 • dyshojmë në përdorim të paautorizuar ose mashtrues të kartelës ose llogarisë tuaj;
 • kemi ndonjë shqetësim tjetër të sigurisë;
 • duhet ta bëjmë këtë në përputhje me ligjin;
 • nëse nuk paguani tarifa ose tarifa që keni pësuar ose nuk shlyeni ndonjë bilanc negativ në kartelën tuaj; ose
 • ka arsye të tjera për veprime të tilla sipas legjislacionit ose Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave.

Ne gjithashtu mund të ju refuzojmë hyrjen në kartelën dhe / ose llogarinë tuaj, kur e konsiderojmë të jetë në rrezik të pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit, mashtrimit ose aktivitetit tjetër kriminal. Nëse na duhet të ndërmarrim këto veprime dhe kur është e mundur, ne do të japim arsye për ta bërë këtë përveç rasteve kur kjo është e kufizuar me ligj.

Në këto rrethana, ju duhet të na tregoni se çfarë doni të bëjmë me ndonjë fond të papërdorur. Ju duhet ta bëni këtë brenda 3 muajve nga data kur ju themi se llogaria juaj është anuluar.

21. A mund t’i kthej paratë pasi t’i vendos?

Ju mund të pastroni bilancin në llogarinë tuaj përmes shpenzimeve dhe tërheqjeve të ATM-ve, ose transferimit të tyre përmes llogarisë tuaj. Shikoni tabelën e Tarifave dhe Limiteve (seksioni 33) për tarifat që do të zbatoheshin.

Përndryshe, ju mund të kërkoni rimbursim të fondeve në llogarinë tuaj duke kontaktuar Shërbimin e Klientit dhe duke konfirmuar që kartela juaj është shkatërruar duke e prerë atë. Ne do t'i transferojmë fondet tuaja pa asnjë kosto, përveç nëse:

 • ju po kërkoni rimbursim para përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje;
 • ju e anuloni këtë marrëveshje para çdo date përfundimi ose skadimi të rënë dakord; ose
 • ju kërkoni rimbursim më shumë se një vit pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Nëse një nga këto situata zbatohet, atëherë ne do të ngarkojmë tarifa shtesë (shih tabelën e Tarifave dhe Limiteve (paragrafi 33)). Në të gjitha rastet e tjera nuk aplikohet asnjë tarifë shtesë për kthimin e parave elektronike. Në rast të rimbursimit të parave elektronike, ju paguani tarifë të rregullt për një transfer ose tërheqje parash e cila varet nga mënyra e transferimit / tërheqjes elektronike të parave të zgjedhur nga ju.

Tarifat standarde të komisionit Paysera zbatohen për transferin / tërheqjen e parave.

Ne nuk do të shlyejmë vlerën e fondeve në llogarinë tuaj nëse kërkesa juaj për riblerjen e fondeve është më shumë se gjashtë vjet pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Të gjitha fondet do të kthehen në një llogari bankare të zgjedhur nga ju në euro. Ne rezervojmë të drejtën për të parë provat e pronësisë suaj të llogarisë bankare përpara se të transferojmë fonde tek ajo. Për të na mundësuar që të veprojmë në përputhje me detyrimet tona ligjore, ne mund t'ju kërkojmë të na ofroni informacione të caktuara, siç janë dokumentet e identifikimit, përpara se të mund të përpunojmë kërkesën tuaj për rimbursim. Në rast se nuk mund të paguajmë fondet në llogarinë e treguar nga ju për arsye jashtë kontrollit tonë, ne do t'ju njoftojmë menjëherë. Pastaj ju kërkojmë të na tregoni një llogari tjetër ose të siguroni informacione shtesë të nevojshme për të paguar fondet (ekzekutuar pagesën).

Ju lutemi referojuni seksionit 28 më poshtë për rrethanat në të cilat ne nuk ju japim një rimbursim.

22. A mbrohen paratë në llogarinë time të kartelës së pagesave Visa si llogaria ime bankare?

Llogaria dhe kartela shoqëruese janë një produkt parash elektronike dhe megjithëse jemi të mbikëqyrur nga Banka e Lituanisë, ajo nuk mbulohet nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Asnjë skemë tjetër kompensimi nuk ekziston për të mbuluar humbjet e pretenduara në lidhje me llogarinë dhe kartën shoqëruese. Sidoqoftë, ne do të sigurojmë që të gjitha fondet e marra nga ju të mbahen në një llogari të veçuar në mënyrë që nëse bëhemi paaftë të pagoni fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e bëra nga kreditorët tanë.

23. Po sikur të kem një ankesë?

Nëse jeni të pakënaqur në ndonjë mënyrë me kartelën dhe llogarinë tuaj ose mënyrën e menaxhimit të saj, mund të kontaktoni me Mbështetjen e Klientit në mënyrë që të hetojmë rrethanat për ju. Çdo ankesë që keni do të trajtohet shpejtë dhe drejtë.

Ne do të bëjmë çdo përpjekje të mundshme për të adresuar të gjitha pikat e ankesës me email. Ne do të përgjigjemi brenda 15 ditëve të punës pas marrjes së ankesës. Nëse një përgjigje e plotë nuk mund të sigurohet brenda këtyre afateve, ne do të dërgojmë një përgjigje të mbajtjes me një përgjigje të plotë për ta ndjekur brenda 35 ditëve të punës.

Nëse nuk jemi në gjendje të zgjidhim ankesën tuaj për kënaqësinë tuaj dhe me kusht që të jeni një konsumator, ju mund të aplikoni në institucionin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të konsumatorit - Banka e Lituanisë - duke paraqitur një kërkesë të formës falas dhe duke e dërguar atë në Shërbimin e Mbikëqyrjes në adresën të siguruara në faqen e tyre të internetit.

24. Po sikur të ndryshoj detajet e mia?

Ju duhet të na tregoni sa më shpejtë të jetë e mundur nëse ndryshoni emrin, adresën, numrin e telefonit ose adresën e emailit. Nëse ju kontaktojmë në lidhje me llogarinë tuaj, ne do të përdorim detajet më të fundit të kontaktit që na keni dhënë. Çdo mesazh me email ose SMS i dërguar tek ju do të trajtohet si i marrë sa më shpejt që të dërgohet nga ne. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush nëse detajet e kontaktit tuaj kanë ndryshuar dhe ju nuk na keni njoftuar.

25. Çfarë do të ndodhë me informacionin tim personal?

Nei kontrollojmë të dhënat tuaja personale të cilat do të përdorim për të hapur, administruar dhe drejtuar llogarinë tuaj dhe për t'ju ofruar shërbime pagese. Me anë të kësaj ju pranoni që ne të kemi akses, përpunim dhe ruajtje të çdo informacioni që na ofroni, për qëllime të sigurimit të shërbimeve të pagesës për ju ose përndryshe për të përmbushur këtë marrëveshje. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me mënyrën se si ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Privatësisë. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e këtyre të dhënave duke mbyllur llogarinë tuaj.

26. A do të ndryshojnë ndonjëherë këto Terme dhe Kushte?

Ne mund t'i ndryshojmë këto Kushte dhe Kushtet duke ju njoftuar me email ose mjete të tjera të rëna dakord të paktën dy muaj para se të ndodhë ndryshimi. Ne do të supozojmë që ju jeni dakord me ndryshimin. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimin, duhet të na tregoni para se të ndodhë ndryshimi dhe ne do ta anulojmë menjëherë llogarinë tuaj. Nëse anuloni llogarinë tuaj në këtë mënyrë, ne do t'ju kthejmë çdo gjendje në llogari dhe ju nuk do të tarifoheni.

Një version i azhurnuar i Termeve dhe Kushteve të llogarisë, si dhe çdo njoftim për ndryshimet në të ardhmen do të jenë gjithmonë në dispozicion përmes faqes sonë të internetit. Ju duhet të kontrolloni faqen tonë të internetit dhe portalin tuaj të llogarisë në internet rregullisht për njoftime dhe ndryshime të tilla.

27. Kur mund të ndërpritet përdorimi i kartelës së debitit dhe llogarisë Visa?

Kohë pas kohe, aftësia juaj për të përdorur kartelën ose llogarinë tuaj mund të ndërpritet, p.sh. kur kryejmë mirëmbajtjen e sistemeve. Nëse kjo ndodh, mund të mos jeni në gjendje të:
(a) përdorni kartelën tuaj për të paguar për blerje ose për të marrë para nga ATM dhe / ose
(b) merrni informacion në lidhje me fondet e disponueshme në llogarinë tuaj dhe / ose në lidhje me transaksionet tuaja të fundit.

Për më tepër, si në rastin e kartelave të tjera të pagesës, ne nuk mund të garantojmë që një tregtar do të pranojë kartelën tuaj, ose që domosdoshmërisht do të autorizojmë ndonjë transaksion të veçantë. Kjo mund të jetë për shkak të një problemi të sistemeve, diçka jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm, për të qenë në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullatore, ose për shkak se ne kemi pezulluar, kufizuar ose anuluar llogarinë tuaj ose kemi refuzuar ta zëvendësojmë atë në përputhje me këto Terme dhe Kushtet.

28. Cila është përgjegjësia jonë?

Nëse zbresim në mënyrë të gabuar të fondeve nga llogaria juaj, ne do t'i rimbursojmë ato. Nëse më pas vërtetojmë se shuma e rimbursuar në të vërtetë ishte zbritur në mënyrë korrekte, ne mund ta zbresim atë nga bilanci juaj i disponueshëm dhe mund t'ju kërkojmë një tarifë. Nëse nuk keni një gjendje të mjaftueshme në dispozicion, duhet të na ktheni shumën menjëherë në kërkesë.

Nëse ndodhin transaksione të paautorizuara pasi të na keni njoftuar për humbjen, vjedhjen, kompromisin ose përdorimin e paautorizuar të kartelës ose llogarisë tuaj dhe nuk keni vepruar në mënyrë mashtruese ose në shkelje të Termeve dhe Kushteve, atëherë ne do të jemi përgjegjës.

Ne nuk do të jemi përgjegjës:

 • në çdo rast që një tregtar refuzon të pranojë kartelën tuaj;
 • për çdo ndërprerje, përçarje ose dëmtim të shërbimit tonë ose të ndonjë shërbimi të palës së tretë, në të cilin mbështetemi për kryerjen e detyrimeve tona më poshtë;
 • për refuzimin e autorizimit të një transaksioni;
 • për anulimin ose pezullimin e përdorimit të kartelës ose llogarisë tuaj;
 • për çdo humbje që vjen nga paaftësia juaj për të përdorur kartelën tuaj ose për të hyrë në llogarinë tuaj për shkak të ndërprerjeve;
 • për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që mund të pësoni duke përfshirë humbjen e të ardhurave, humbjen e reputacionit, vullnetin e mirë, mundësinë ose kursimet e parashikuara si rezultat i përdorimit tuaj të plotë ose të pjesshëm ose paaftësisë për të përdorur kartelën tuaj, aplikacionin celular, faqen e internetit ose llogari, ose përdorimi i kartelës ose llogarisë tuaj nga ndonjë palë e tretë (përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji);
 • për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë ose ndonjë aspekt tjetër të çdo malli ose shërbimi të blerë me kartelën tuaj; dhe
 • çdo rrethanë anormale dhe e paparashikueshme përtej kontrollit tonë, sidoqoftë e shkaktuar.

Për shërbimet SMS që ne ofrojmë, ne nuk jemi përgjegjës për mesazhet, njoftimet ose komunikimet e humbura, të vonuara ose të padërguara. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë çështje teknike, kompjuter, në internet, telefon, kabllo, elektronik, softuer, pajisje, transmetim, lidhje, internet, faqe interneti ose çështje të tjera aksesi që mund të pengojnë aftësinë tuaj për të hyrë në shërbimet e SMS.

Asgjë në Termet dhe Kushtet nuk do të veprojë për të përjashtuar përgjegjësinë për vdekjen ose dëmtimin personal për shkak të neglizhencës ose për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues ose për ndonjë detyrim ligjor që nuk mund të përjashtohet ose ndryshohet nga marrëveshja midis palëve.

29 Kur mund të tarifohem (përveç tarifave në nenin 33)?

Ne mund t'ju tarifojmë për çdo kosto të arsyeshme që kemi ndërmarrë për të ndërmarrë veprime për t'ju ndaluar të përdorni kartelën ose llogarinë tuaj dhe për të rimarrë çdo mjete financiare që ju detyrohet si rezultat i aktiviteteve tuaja nëse:

 • përdorni kartelën ose llogarinë tuaj me mashtrim;
 • nuk përdorni kartelën ose llogarinë tuaj në përputhje me këto Terme dhe Kushtet; ose
 • keni qenë shumë neglizhent, për shembull duke mos mbajtur të sigurtë kartelën ose PIN-in tuaj ose duke mos na njoftuar pa vonesë pasi kartela juaj të jetë humbur, vjedhur ose përdorur nga dikush tjetër ose kur llogaria juaj është kompromentuar. >

Në këto rrethana ne nuk do të rimbursojmë transaksionet dhe ne rezervojmë të drejtën të ju tarifojmë për çdo kosto të arsyeshme që kemi për të ndërmarrë veprime për t'ju ndaluar duke përdorur llogarinë tuaj dhe për të rimarrë çdo para që ju detyrohet si rezultat i aktiviteteve tuaja.

Nëse nuk keni qenë mashtrues, ose shumë neglizhuens, dhe keni përdorur kartelën dhe llogarinë tuaj në përputhje me Termet dhe Kushtet, përgjegjësia juaj maksimale për çdo transaksion të paautorizuar që rezulton nga përdorimi i një kartele të humbur ose të vjedhur ose detaje përpara se të na njoftoni do të të jetë 50 euro.

Ne gjithashtu mund t'ju tarifojmë tarifa shtesë nëse duhet të ndërhyjmë manualisht për të përfunduar një pagesë ose për të ndrequr një gabim në llogari të shkaktuar nga një gabim ose mosveprim nga ana juaj.

30. A më lejohet të I lejoj hyrjen në ofruesit e palëve të treta?

Ju mund të lejoni që Ofruesit e rregulluar të Palëve të Treta (TPP) (përfshirë Ofruesit e Shërbimeve të Informacionit të Llogarisë (AISP) dhe ofruesit e shërbimeve të inicimit të pagesave) (PISP) të kenë qasje në llogarinë tuaj në internet; ose për të bërë pagesa, për të marrë bilancet e llogarisë, ose për të marrë informacion mbi transaksionet e mëparshme.

Para se të jepni pëlqimin për një TPP, ju duhet:

a) sigurojë që TPP është i autorizuar dhe mban lejet e sakta rregullatore;
(b) kontrolloni se për çfarë niveli të hyrjes jeni duke pranuar, si do të përdoret llogaria juaj dhe shkalla në të cilën të dhënat tuaja do të ndahen me palët e treta; dhe
(c) familjarizohuni me detyrimet dhe të drejtat tuaja sipas marrëveshjes TPP, veçanërisht të drejtën tuaj për të tërhequr pëlqimin për të hyrë në llogarinë tuaj.

Ne mund të refuzojmë të lejojmë një hyrje në TPP në llogarinë tuaj kur shqetësohemi për hyrje mashtruese ose të paautorizuar.

Ne nuk jemi palë, ose përgjegjës për ndonjë marrëveshje midis jush dhe një TPP. Në varësi të të drejtave të rimbursimit që mund të keni nën Termet dhe Kushtet, ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi për:

(a) çfarëdo humbje, si rezultat i përdorimit të një TPP-je dhe hyrjes në një marrëveshje të TPP-së; dhe
(b) çdo veprim që TPPndërmerr në lidhje me pezullimin ose ndërprerjen e përdorimit tuaj të shërbimit të tyre ose për ndonjë humbje që rezulton.

31. A mund të caktoj të drejtat ose detyrimet e mia sipas Termeve dhe Kushteve?

Ju nuk mund të transferoni ose caktoni ndonjë të drejtë ose detyrim që mund të keni nën Termet dhe Kushtet për ndonjë person tjetër pa miratimin tonë paraprak me shkrim. Ne mund t'ia caktojmë përfitimet dhe barrën e Termeve dhe Kushteve çdo personi tjetër në çdo kohë, duke ju njoftuar dy muaj para kësaj. Nëse e bëjmë këtë, të drejtat tuaja nuk do të preken.

32. Ligji qeverisës

Termet dhe Kushtet do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Lituanisë dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Lituanisë.

33. Cilat janë tarifat dhe limitet?

Tarifat dhe limitet e Paysera do të jenë gjithmonë në dispozicion përmes faqes tone te internetit.

Kartela dhe llogaria juaj e pagesës Visa lëshohet nga Finansinės paslaugos “Contis”, UAB e cila është e autorizuar nga Banka e Lituanisë për të lëshuar para elektronike (kodi i kompanisë: 304406236) dhe është anëtar i Visa. Zyra qendrore e regjistruar është Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani.
Ju lutemi vini re se kartela e debitit dhe llogaria Visa është një produkt elektronik i parave dhe megjithëse jemi të mbikëqyrur nga Banka e Lituanisë, ajo nuk mbulohet nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Ne sigurohemi që të gjitha fondet e marra nga ju të mbahen në një llogari të veçuar, në mënyrë që në një rast të pamundur që Institucioni Financiar "Contis", UAB të bëhet paaftë të paguajë fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e bëra nga kreditorët.