Pdf
Kthehu te lista

E përditësuar më: 01-10-2017

Aplikacioni mobil Paysera i shitësve me pakicë

Konceptet bazike:

Marrëveshja e përgjithshme ‒  Marrëveshja e shërbimit të pagesave të përgjithshme, e aplikuar tek Tregtari.

Aplikacioni Paysera – një aplikacion mobil për menaxhimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe përdorur në pajisjet mobile.

Aplikacioni Paysera i shitësve me pakicë – një aplikacion mobil për mbledhjen e pagesave në Llogarinë Paysera nga Tregtarët, i instaluar dhe përdorur në pajisje të lëvizshme.

Identifikuesi i tregtarit -  QR (kod unik vizual) ose kodi BAR i dhënë në pikën e shitjes, i përdorur për të identifikuar pikën e shitjes dhe lejimin e shfaqjes së informacionit në lidhje me mallrat ose shërbimet e porositura nga Klienti në Pikën e Shitjes dhe çmimin e tyre me ndihmën e një pajisje celulare.

Kushtet kryesore të përdorimit

1. Aplikacioni Paysera Retailers siguron mundësinë që Tregtarët të mbledhin pagesa për mallra dhe shërbime në Pikat e shitjes nga Blerësit që përdorin Aplikacionin Paysera. 

2. Për të përdorur aplikacionin Paysera të shitësve me pakicë, Tregtari duhet të shkarkojë dhe instalojë Aplikacionin Paysera për shitësit me pakicë në pajisjen e tij mobile.

3. Shkarkimi dhe përdorimi i Aplikacionit Paysera të shitësve me pakicë është pa pagesë. Klienti duhet të sigurohet që ai shkarkon dhe instalon Aplikacionin e Shitësve me Pakicë Paysera në pajisjen e tij/saj të lëvizshme vetëm nga webfaqet e treguara nga Paysera.

4. Kur përdorni Aplikacionin Paysera të Shitësve me Pakicë, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet e parashtruara në Shtojcë "Mbledhja e Pagesave në Pikat e shitjes" aplikohen tek Tregtari.

5. Tregtari (ose personat e autorizuar prej tij/saj) logohen në aplikacionin Paysera për shitësit me pakicë duke përdorur emrin dhe fjalëkalimin e llogarisë së tij/saj Paysera.

6. Me ndihmën e Aplikacionit Paysera për shitësit me pakicë, Tregtari mund të kryejë gjithashtu rimbursimet e pagesave sipas kushteve të përzgjedhura dhe të treguara në Projekt.

7. Tregtari merr përgjegjësinë e plotë për sigurinë dhe përdorimin e autorizuar dhe të përshtatshëm të pajisjes së Tregtarit ku instalohet Aplikimi Paysera për Shitësit me Pakicë; udhëzimin e duhur të personave të autorizuar për të pranuar pagesa për shërbime dhe mallra; sigurimin e autoritetit për ta.

8. Mbledhja e pagesave për mallra ose shërbime duke përdorur Aplikacionin Paysera të shitësve me pakicë mund të kryhet në mënyrën e mëposhtme:

8.1. Shuma për mallra / shërbime futet në pajisjen (një arkë ose një pajisje celulare) të Tregtarit, ku Aplikacioni për Shitje me Pakicë Paysera është instaluar dhe Identifikuesi i Tregtarit gjenerohet për mallrat / shërbimet specifike të zgjedhura nga Blerësi. Tregtari siguron identifikuesin e Tregtarit për Blerësin që t'a skanojë.

8.2. Blerësi skanon identifikuesin e Tregtarit të dhënë në Pikën e shitjes së Tregtarit duke përdorur Aplikacionin Paysera në pajisjen e tij / saj të lëvizshme, sheh shumën e pagueshme dhe konfirmon pagesën për mallrat ose shërbimet e treguara.

8.3. Statusi i operacionit të pagesës shfaqet në pajisjen e Tregtarit. Nëse operacioni është i suksesshëm, një transfer pagese kryhet nga Llogaria Paysera e Blerësit në Llogarinë Paysera të Tregtarit, dhe Tregtari mund t'i ofrojë mallra ose shërbime Blerësit.