Mbledhja e pagesave në Malta

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe komisioni i Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesave (PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

N26 Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Daugiau informacijos...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale

Paysera Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR