Mbledhja e pagesave në Finlandë

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e Paysera.
Pagesa përfundimtare e komisionit llogaritet duke shtuar përqindjen dhe tarifën fikse. Përqindja nuk mund të jetë më e ulët se minimumi ose më e lartë se tarifa maksimale.

Shërbimi për Inicimin e Pagesave (PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Nordea Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Handelsbank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

N26 Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Daugiau informacijos...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Paysera Bank Link shërbimi
Ska rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -
Bankat e Finlandës nga Trustly
Bankat e Finlandës
Ska rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 BD (në raste të rralla deri në 3 BD)
% EUR EUR -

Sisteme shtesë
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe veçmas nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informata...
from 0,3 % - - -