Bledhja e pagesave ne Belgjike

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifa e Paysera .

Shërbimi i inicimit të pagesave (PIS)

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

ING Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD*)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

ABN AMRO Shërbimi filestar i pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Triodos Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

N26 Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 1 BD
Daugiau informacijos...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi i linkut bankar dhe metodat tjera të pagesave

Lloji i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si një kthim parash për blerjen.

Pagesa kreditohet për një minut.
1,0 % - 0,50 EUR -

Sisemi SafetyPay 
Nuk ka rezervim pagese.
Koha e kreditimit të pagesës– deri në 1 DP (në raste të rralla deri në 3 DP)
3.0 % 0.25 EUR - -

Sistemet shtesë
Rezervimi i pagesës- 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe veçmas nga mënyrat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacione..
from 0,3 % - - -