Znak jakości

#

Tak oto wygląda znak jakości.

Czym jest znak jakości?

Znak jakości to gwarancja bezpiecznej opłaty. System Paysera stworzył go po to, aby użytkownicy byli pewni w obfitości sposobów opłaty i bezpieczeństwie płacąc poprzez Internet.

Korzyść dla sprzedawcy

Znak jakości Paysera, znajdujący się na stronie sprzedawcy systemu Paysera, jest dowodem użytkownikom strony, że projekt sprzedawcy został sprawdzony przez administratorów Paysera, właściciel strony jest znany i Paysera może się z nim skontaktować.

Użytkownicy, zobaczywszy ten znak, wiedzą, że na danej stronie internetowej oni będą mogli znaleźć im wygodny sposób zapłaty.

Ponadto, użytkownicy będą wiedzieli, że na stronie www.paysera.lt można zdobyć informację o sklepach sprzedawcy. Po przesunięciu wskaźnika myszy na dany znak, odwiedzający strony zobaczy podstawową informację projektu, a po kliknięciu na niego, system przejdzie na witrynę www.paysera.com, na stronę sprzedawcy, gdzie będzie widoczna wszystka ważna informacja o projekcie sprzedawcy.

Uwzględniając, że banki zabraniają korzystania ze swoich logotypów bez pisemnej zgody, znak jakości będzie też powiadamiał o możliwości zapłaty za towary i usługi przez powiązane banki i inne systemy. W taki sposób zaoszczędzasz miejsce, przeznaczone dla logotypów, i unikasz negocjacji z bankami o umieszczeniu lub zmianie logotypu (za ostatnie 4 lata zmieniły się logotypy najmniej 4 banków).

Jak umieścić znak jakości?

Aby umieścić znak jakości na swojej stronie internetowej, wejdź na konto w www.paysera.lt, wybierz punkt „Zarządzanie projektami", przy projekcie kliknij na „Ustawienia ogólne", gdzie znajdziesz unikalny kod programowy, który należy skopiować i umieścić w pliku „index" (głównym) na swojej stronie internetowej.