Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020-07-27

Tauriųjų metalų pirkimas – pardavimas Paysera sistemoje*

Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis ( privatiems klientams / verslui) .

Taurusis metalas – Auksas (XAU), Sidabras (XAG) ir Platina (XPT). Taurieji metalai nėra elektroniniai pinigai.

Auksas – sertifikuoti aukso luitai arba įvairių šalių išleistos auksinės monetos (XAU), kurių grynojo aukso svoris matuojami trojos uncijomis (oz) arba gramais (g). Sertifikuoti aukso gaminiai dar vadinami Investiciniu auksu, kurio PVM mokesčio tarifas yra 0.

Aukso objektas – aukso luitas arba aukso vienetas.

Kliento nuosavybė – turimo tauriojo metalo vienetai ar jų dalys.

1. Šios Tauriųjų metalų pirkimo-pardavimo ir saugojimo Paysera sistemoje taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Bendrosios sutarties priedas, taikomas Paysera sąskaitą turinčiam Klientui, gavusiam ar nusipirkusiam tauriojo metalo Paysera sistemoje, taip pat saugant Kliento nuosavybę Paysera sistemoje.

2. Klientui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos bei papildomai šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos. Sąvokos šiose Taisyklėse vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3. Klientas, turintis Paysera sąskaitą, turi galimybę, naudojantis savo Paysera paskyra iš Paysera LT, UAB įsigyti tauriųjų metalų už turimus elektroninius pinigus pagal Paysera pateiktą kainą (parduodama pagal svorio vertę). Mažiausias siūlomas pirkti tauriojo metalo kiekis - 0,00001 trojos uncijos.

4. Klientas pirkdamas taurųjį metalą moka biržos1 kainą be papildomų mokesčių ir 1% Paysera antkainį. Paysera taikys papildomą 1% antkainį nuo biržos kainos siekiant suvaldyti riziką dėl biržos kainų svyravimų savaitgaliais ir darbo dienomis nuo 6 val. vakaro iki 8 val. ryto.

5. Įvykus pirkimo-pardavimo sandoriui, Kliento Paysera paskyroje atvaizduojama Kliento nuosavybė – jo turimo tauriojo metalo kiekis (ir luitas/moneta, jeigu Klientas taip pasirinko) ir piniginė vertė (biržos kaina) jo pagrindine valiuta. Jei Klientas įsigyja tik dalį luito, Kliento paskyroje taip pat vizualiai pateikiamas pilno luito siluetas su pažymėta kliento įsigyta dalimi.

6. Po pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo, Klientas tą pačią ar ne vėliau kaip kitą darbo dieną įgyja nuosavybės teisę į konkretų kiekį (gaminį) tauriojo metalo. Klientas įsigytą tauriojo metalo kiekį gali fiziškai atsiimti per 2 darbo dienas Paysera klientų aptarnavimo skyriuje (Pilaitės pr. 16) Lietuvoje. Neatsiėmus per 2 darbo dienas automatiškai pradedama teikti atlygintinė saugojimo paslauga taikant mėnesinį paslaugos mokestį. Klientas taip pat gali atsiimti savo turimą tauriojo metalo kiekį užsisakydamas Paysera sistemoje papildomą paslaugą – pristatymą (9 punktas).

7. Klientas turi galimybę įsigyti mažiau nei vieną gramą tauriojo metalo, tačiau tik tapdamas bendraturčiu su Paysera. Jei Klientui nėra priimtini bendrosios nuosavybės santykiai ar nežinomi jų teisiniai ypatumai, Klientui nerekomenduotina pirkti tauriojo metalo luitą dalimis.

8. Paysera suteikia galimybę be apribojimų Klientui atsiimti savo nusipirktą aukso vienetą nuo 1 g luito. Klientai, kurie įsigyja mažiau nei vieną gramą aukso ir nori jį atsiimti fiziškai, gali pasirinkti:

8.1. tai pažymėti pirkimo metu arba jau esant saugojimo santykiams, įspėjant Paysera 2 darbo dienas prieš atsiimant įsigyto aukso kiekį. Tokiu atveju atidalijama natūra (atkerpama iš aukso folijos ar pan.) aukso vieneto dalis, kurios vertė lygi Klientui priklausančio aukso dalies vertei2;

8.2. Klientas nusiperka trūkstamą kiekį ir taip įsigyja visą luitą/monetą;

8.3. Paysera nuperka iš Kliento jo turimą aukso dalį Klientui sumokant pagal tuo metu viešai skelbiamas prekybos sąlygas.

9. Klientas, įsigydamas taurųjį metalą, gali užsisakyti pristatymą į pageidaujamą vietą už pristatymo mokestį;3, skirtą transportavimo išlaidoms padengti.

10. Pirkimo metu, jei Klientas per 2 darbo dienas neatsiima savo nusipirkto tauriojo metalo, automatiškai šiam kiekiui pradedama teikti papildoma - saugojimo - paslauga Paysera saugykloje už mėnesinį paslaugos mokestį (Paysera įsipareigoja saugoti Kliento nusipirktą aukso objektą atskiroje vietoje saugykloje, o Klientas už saugojimą atsiskaityti).

11. Klientas gali neatlygintinai perleisti savo nuosavybės teisę į turimą tauriojo metalo objektą Paysera sistemoje kitam Paysera klientui. Minimalus kiekis, kurį galima perleisti Paysera sistemoje yra 0,00001 trojos uncijos, t. y. fiziškai mažiausia įmanoma atidalinti tauriojo metalo dalis. Perleidimas Paysera sistemoje vyksta momentiškai.

12. Klientas bet kada gali elektroniniu būdu parduoti savo turimą taurųjį metalą Paysera sistemoje, o Paysera turi teisę nupirkti iš Kliento taurųjį metalą pagal tuo metu viešai skelbiamas prekybos sąlygas.

13. Klientui draudžiama Paysera sistemoje atlygintinai perleisti (prekiauti) savo turimą aukso objektą kitiems Paysera klientams. Pažeidus šiame punkte nurodytą reikalavimą, Paysera įspės Klientą, o esant pakartotinam pažeidimui, bus apribota jo Paysera paskyra, o turimas tauriojo metalo objektas - išpirktas arba atiduotas Klientui bei saugojimo paslauga nutraukta.

14. Klientas prisiima pilną atsakomybę ir riziką už savo atliekamą sandorį. Klientas patvirtina, kad susipažinęs su tauriųjų metalų galimu kainų svyravimu ir dėl to nereikš pretenzijų Paysera. Klientas gali patirti nuostolių, kai jo įsigyto tauriojo metalo biržos kaina krinta, taip pat kai Klientas neatsiima savo nuosavybės ir taikomi paslaugos mokesčiai, kai sertifikuotas auksas taptų apmokestinamas valstybės ar bet kokiais kitais atvejais kai Kliento turtinė padėtis dėl investicijos į taurųjų metalą pablogėja.

15. Visi kilę ginčai dėl tauriojo metalo pirmiausia turi būti sprendžiami taikiomis derybomis su Paysera. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jei Klientas yra fizinis asmuo, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į jam artimiausią Europos vartotojų centrą. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Vilniaus apygardos teismuose.

* Lietuvos prabavimo rūmai įrašė Paysera į Ūkio subjektų, kurie gali verstis Investicinio aukso realizavimo veikla ir užsiimti su tauraisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašą (licencija galioja nuo 2020-01-01). Ši veikla yra prižiūrima Lietuvos prabavimo rūmų.

#

1pasauliniai tauriųjų metalų kursai imami iš https://currencylayer.com, kuris juos pateikia iš tuo metu veikiančių biržų.

2tokiu atveju auksas iš investicinio aukso taps paprastu auksu, kuriam gali būti taikomas PVM.

3Pristatymo mokestis skaičiuojamas automatiškai atsižvelgiant į pristatymo vietą pagal pristatymo paslaugas teikiančios įmonės įkainius.