Такси за преводи в евро (EUR)

Paysera е част от Единната зона за плащания в евро (SEPA) и е член на SEPA Instant, благодарение на което можете да изпълнявате незабавни преводи в EUR.
Моля, имайте предвид, че времето за изпълнение на преводи, посочено на уебсайта на Paysera, е в съответствие с часова зона UTC+3 (София+1 ч.).

Налични са няколко типа на изпълнение на преводи в EUR, които се различават един от друг по отношение на цена и време за заверяване на средствата по сметката.

Преводи в евро (SEPA и SEPA Instant)

Незабавните преводи в евро (SEPA Instant) се изпълняват само към държави от ЕИЗ и при условие, че банката на получателя е член на системата SEPA Instant. Преводи се приемат за изпълнение денонощно (24/7/365) и се заверяват по сметката на получателя в рамките на 1 минута.

Стандартни (не спешни) преводи в евро (SEPA) към държави от ЕИЗ се изпълняват чрез системата SEPA, ползвайки IBAN сметка. Преводите се приемат за изпълнение от понеделник до петък, 8:00 - 20:00 ч. и заверяването им по сметката на получателя отнема до 1 работен ден. Превод, подаден за изпълнение до 16:45 ч., достига до получателя в същия работен ден.

Преводите може да струват повече, ако банката на получателя не е свързана към системата SEPA.

Държава на наредителя Такса
Държави от SEPA (в т.ч. България), Албания и Косово 0,00 EUR за физически лица
3,00 EUR за физически лица в Косово
0,00 EUR за първите 50 превода на месец и 0,29 EUR за всеки следващ превод за държави от SEPA, които не са членки на еврозоната

0,29 EUR за юридически лица в държави от SEPA
0,50 EUR за български фирми
3,00 EUR за юридически лица в Косово и 1,00 EUR за фирми в Албания
0,50 EUR за румънски фирми
Грузия 7,00 EUR за физически и юридически лица
Други държави за физически лица 0,29 EUR за първите 5 превода на месец и 0,50 EUR за всеки следващ превод
1,00 EUR за фирми
ВНИМАНИЕ! Преводи на стойност, надвишаваща 100 000 евро (EUR), се изпълняват като стандартни (не спешни). Повече информация за стандартните преводи можете да намерите тук.
Забележка Комисионната за всички SEPA и SEPA Instant преводи се изчислява и удържа в края на всеки месец въз основа на общия обем на преводите, направени през този месец.

Срок за изпълнение на парични преводи

Подаден за изпълнение * Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
6:45–8:50 ч. 11:10 ч.
8:50–9:30 ч. 11:10 ч.
9:30–12:00 ч. 13:40 ч.
12:00–14:30 ч. 16:10 ч.
14:30–16:30 ч. 17:40 ч.
16:30–16:45 ч. 17:40 ч.
16:45–6:45 ч. на следващия работен ден в 9:00 ч.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: при превод на парични средства през работни дни към литовските банки Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius Credit Union, CSDL Registrar of personal accounts, Lithuanian post, Perlas services, European Merchant Bank, General Financing, United Central Credit Union, LTL Credit Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, "Rato" Credit Union, Credit Union "Saulėgrąža" и Credit Union "Taupa", преводите се изпълняват както следва:

Подаден за изпълнение * Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
8:00–18:00 ч. до 15 мин.
18:00–8:00 ч. 8:15 ч.

Международни преводи в евро извън ЕС и ЕИЗ

Международни преводи в EUR са еврови преводи към банки, които не са свързани към системата SEPA, включително банки извън ЕИЗ.

Ако Вашият международен превод в EUR бъде отхвърлен, най-вероятно банката получател не е включена в списъка на участниците в TARGET2.

Държава Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Всички държави Участник в TARGET2 до 9,999.99 EUR – 7,00 EUR над 10,000 EUR – 10,00 EUR (само SHA)**
За входящите плащания към Вашата сметка, извършени чрез системата TARGET2, се начислява такса, започваща от 3,00 EUR.
Пн-Пт, 8:00 - 17:50 ч. до 3 работни дни

*Забележка! Обработката на плащането може да отнеме до 5 минути.

** Банките-кореспонденти може да начислят допълнителни такси от сумата на превода.

Преводи в EUR в Украйна

Тип наредител Банка на получателя Държава на наредителя Държава на получателя Такса Валута Приет за изпълнение Парите достигат банката/локацията на получателя
Физически лица PrivatBank за преводи в EUR* По целия свят, с изключение на забранените държави Повече информация... Украйна 1,5% от сумата на превода EUR 24/7/365 до 10 минути

* за всички други банки в Украйна (изпълнение на преводи към UAH IBAN)

Преводи в евро (EUR) в Косово

Такса за физически лица Такса за юридически лица Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
до 9999.99 EUR – 1,00 EUR
над 10,000 EUR – 3,00 EUR
до 9999.99 EUR –1,00 EUR
над 10,000 EUR – 5,00 EUR
Пн-Пт, 8:00 - 17:00 ч. UTC +2 до 2 работни дни

Преводи в евро (EUR) в Албания

Държава на получателя Банка на получателя Такса Приет за изпълнение Парите достигат банката на получателя
Албания Intesa SanPaolo Bank Albania Безплатно Пн-Нд, 8:00 - 20:00 ч. UTC +2 до 2 работни дни
Албания Tirana Bank (само международни банкови преводи) Безплатно Пн-Нд, 8:15 -15:00 ч. UTC +2 до 2 работни дни
Албания Credins Bank (само международни банкови преводи) 0.1% от стойността – от 3,00 до 25,00 EUR Пн-Нд, 8:30 -16:00 ч. UTC +2 до 2 работни дни
Албания Други банки 0.1% от стойността – от 3,00 до 25,00 EUR Пн-Нд, 8:00 - 20:00 ч. UTC +2 до 2 работни дни
Към момента максималният лимит за ИЗХОДЯЩ превод е 50,000 EUR.

Такси за преводи в евро (EUR) за юридически лица

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Трансферите, извършвани от международни компании и доставчици на платежни услуги, изискват допълнителни човешки ресурси, поради което и цената е по-висока.

Услуга Държави от SEPA (в т.ч. България) Фирми в Косово Фирми в Албания Държави извън SEPA Международни компании* Доставчици на платежни услуги
SEPA превод 0,29 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 5,00 EUR 1,00 EUR
Превод към банка в Косово 7,00 EUR Всички банки
до 9,999.99 EUR – 1,00 EUR
над 10,000 EUR – 5,00 EUR
10,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Международен превод (SWIFT) до 9,999.99 EUR – 7.00 EUR, над 10,000 EUR – 10.00 EUR до 9,999.99 EUR – 7.00 EUR, над 10,000 EUR – 10.00 EUR до 9,999.99 EUR – 7.00 EUR, над 10,000 EUR – 10.00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Заверяване на SEPA преводи Безплатно
Входящите преводи към Вашата сметка се изпълняват чрез системата TARGET2: до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, над 10,000 EUR – 4.00 EUR Повече информация...
3,00 EUR
Входящите преводи към Вашата сметка се изпълняват чрез системата TARGET2: до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, над 10,000 EUR – 4.00 EUR Повече информация...
1,00 EUR
Входящите преводи към Вашата сметка се изпълняват чрез системата TARGET: до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, от 10,000 EUR – 4.00 EUR Повече информация...
0.50 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR
Заверяване на международни преводи до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, над 10,000 EUR – 4.00 EUR до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, над 10,000 EUR – 4.00 EUR до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, над 10,000 EUR – 4.00 EUR до 9,999.99 EUR – 3.00 EUR, над 10,000 EUR – 4.00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR

* "Международна компания" е юридическо лице, което:

  • осъществява реална стопанска дейност в международна среда или на територията на няколко държави, обаче не извършва такава дейност в държавата на регистрация на дружеството или дейността е ограничена, съгласно документите за учредяване или от юрисдикцията на тази държава, и/или
  • клиентът е обект на значително данъчно облекчение, и/или
  • правните актове не изискват такива юридически лица да подготвят и подават финансови отчети към надзорни институции, включително годишни финансови отчети.

** NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasi.

При изпълнение на превод от електронната система, издателят на електронни пари (Paysera) изкупува обратно електронни пари по тяхната номинална стойност, т.е. обменя електронни пари в системата за стандартни пари в съотношение 1:1. По този начин таксите за превод, дадени в таблицата, в действителност са такси за обратно изкупуване на електронни пари.

Забележки:

  • Забележка! Преводи към Русия не се изпълняват.Повече информация >
  • Забележка! Преводи към Беларус не се изпълняват. Повече информация >
  • Преводи към чуждестранна банка може да отнемат повече време, ако преводът не е направен през работното време на банката кореспондент. В такъв случай преводът ще се изпълни в първия работен ден на банката кореспондент.
  • Банката на получателя може да прилага такса за заверяване на парични средства, когато преводът се извършва от ЕС. Препоръчваме да се проверят стойностите на банковите такси, които може да бъдат наложени.
  • Банката на получателя може да откаже да приеме превод от трето лице, поради вътрешни разпоредби/правила. Paysera не компенсира каквито и да е комисионни, удържани от банката на получателя от възстановената сума.
  • Допълнителни такси може да бъдат наложени поради спецификата на превода.

Могат да бъдат наложени допълнителни такси за преводи.