Такси за заверяване на превод

Таксата за захранване на Paysera сметка чрез карта (чрез Ecommpay) е 1% от сумата на захранване.

Таксата за захранване на Paysera сметка чрез карта Mastercard или Maestro (чрез Quipu) е 2,9% от сумата на захранване, но не по-малко от 0,25 EUR.

Няма такса за захранване на Вашата Paysera сметка, освен ако входящото плащане не се извършва чрез системата TARGET2. В този случай се прилагат следните такси за заверяване: за суми до 9,999.99 EUR таксата е в размер на 3,00 EUR, а за суми над 10 000 EUR - 4,00 EUR

Освен това, понякога банката на наредителя начислява допълнителна такса за превода. Тъй като това зависи от много фактори, като държавата, валутата и банката на наредителя, можете да видите таксата само чрез генериране на инструкции за превод.

За да се информирате каква такса ще бъде приложена във Вашия случай, моля влезте в своя Paysera акаунт и от менюто вляво изберете "Захранване на сметка" (1). В новия прозорец изберете държавата (2) и валутата (3) на превода и кликнете върху "Актуализация на инструкции" (4).

#

Системата ще Ви покаже списък с банките, от които можете да захраните своята Paysera сметка. След като изберете банка (1) и въведете сумата на превода в полето под списъка, системата ще покаже комисионната (2) за заверяване на паричните средства.

#