Такси за допълнителни услуги, свързани с преводи

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Обикновено себестойността включва само таксите, начислявани от нашите партньори, но понякога предоставянето на услуги изисква и много човешки ресурси и това налага допълнително таксуване.

Услуга Такса
Заверяване на парични средства по сметката, съгласно инструкции Безплатно
Такса за невалидно захранване на сметка при некоректно попълнено основание за превод (не в съответствие с инструкциите) 1 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка, когато е извършено към банка, различна от посочената в инструкциите 1% максимум 15 EUR + актуални такси

1% + актуални банкови такси (за български банки.)
Такса за възстановяване на средства, когато плащането не може да бъде заверено по сметката на получателя (напр. поради некоректни данни за плащането) 1 EUR + реалните банкови разходи
Уточняване на данни/отмяна*/проверка на международен превод, когато преводът вече е излъчен от системата на Paysera 1042 EUR + реалните банкови разходи
(10-70 EUR)**
Отмяна на SEPA превод* 2 EUR, когато все още не е излъчен от системата на Paysera
10 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera, но не са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
22EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera и са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
Отмяна на превод SEPA Instant * 10 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera, но не са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
22 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera и са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
Такса за връщане на вътрешен превод (между потребители на Paysera) 2 EUR
Потвърждение за изпълнение на международен превод от банката кореспондент или предоставяне на копие от уведомлението (копие от SWIFT) от 10-20 EUR
Такса на информационната система за ограничаване на парични потоци (PLAIS) Такса на информационната система + 1 EUR
(такса на Paysera за принудителен дебит)

* В случай на отмяна на превод: срокът за възстановяване на суми зависи от потвърждението на получателя за връщането на средствата. Връщането на средства може да отнеме до един месец (за SEPA преводи - до 10 дни). Може да не бъде възстановена цялата сума - банката на получателя и/или банките кореспонденти може да начислят такси. Комисионната за иницииране на отмяна на превод се начислява винаги.

** Цената зависи от таксите, прилагани от банката кореспондент.