Dlaczego prosimy o podanie danych osobowych? 

„Poznaj swojego klienta“ (ang. Know Your Client)

Każdy klient oczekuje od swojej instytucji finansowej wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa środków pieniężnych. Aby móc to zaoferować instytucje finansowe na całym świecie stosują zasadę „Poznaj swojego klienta”. I my nie jesteśmy wyjątkiem.

Zgodnie z tą zasadą okresowo przeprowadzamy badanie klientów prosząc o wypełnienie kwestionariusza na temat ich działalności finansowej i zachęcamy użytkowników do ciągłej aktualizacji danych osobowych. Ten proces nie wiąże się z żadnymi podejrzeniami o działalność przestępczą i dotyczy wszystkich naszych klientów bez wyjątku. Gromadzenie informacji zapobiega oszustwom finansowym, kradzieży tożsamości i pomaga zapewnić bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych oraz interesów.

#
#
Należy mieć na uwadze bardzo ważną kwestię - każdy kwestionariusz jest wypełniany indywidualnie i odpowiedzi będą się różniły w zależności od rodzaju działalności, wysokości dochodów itp. 

1. Źródła środków finansowych.

Zaznacz opcje, które wskazują pochodzenie Twoich środków finansowych. Na przykład, być może, że główne źródło Twego dochodu stanowi wynagrodzenie w miejscu pracy, ale czasami pozyskujesz środki i z indywidualnej działalności, w takim przypadku - zaznacz obie opcje. 

Jeśli zaznaczyłeś(-aś) takie opcje, jak indywidualna działalność gospodarcza lub inne źródła, koniecznie sprecyzuj swoją odpowiedź – sferę i rodzaj działalności oraz inne źródła pozyskiwanych środków. 

2. Planowany obrót piniężny w ciągu miesiąca.

Wybierz planowaną wartość obrotu w ciągu miesiąca. Na przykład, jeśli zarabiasz około 800 EUR i nie posiadasz innych źródeł dochodu - zaznacz opcję: do 1000 EUR. 

3. Udział w działalności politycznej. 

Zaznacz, czy Twoja praca wiąże się z działalnością polityczną - być może pracujesz w Sejmie lub należysz do partii politycznej, itd. Zaznacz „tak“ jeśli pracowałeś(-aś) / pełniłeś(-aś) funkcje w tej sferze nie wcześniej niż rok temu.

4. Osoby spokrewnione.

Twoi krewni pracują w sferze politycznej, zajmują wysokie stanowiska w instytucjach krajowych lub międzynarodowych? Zaznacz „tak“ w tym przypadku, jeśli od chwili pełnienia przez nich takiej funkcji nie minął jeszcze rok (na przykład: przed ośmioma miesiącami).

5. Ostateczny beneficjent.

Ostatecznym beneficjentm jest właściciel rachunku i osoba, do której należą pieniądze na rachunku. Przypominamy, że rachunku nie możesz otworzyć na potrzeby innych osób - tylko na swoje własne.

Dane osobowe

Kontakty, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, dziedzina działalności itp.

Dane finansowe

Źródła środków, beneficjenci, dostępne kwoty i ich przeznaczenie.

Pytania do firm 

Rodzaj i zakres działalności gospodarczej, obszar działania, partnerzy biznesowi i profil ryzyka.

Określone płatności 

Szczegóły konkretnej operacji płatniczej.

  • Podczas rejestracji; 
  • Mniej więcej raz w roku, aby zaktualizować dostępne informacje;
  • Jeśli zauważymy nietypową aktywność, większą płatność lub powtarzające się małe transakcje. W takich przypadkach możemy zadać dodatkowe pytania dotyczące celu operacji, źródła środków itd.

Klienci, którzy nie podadzą żądanych danych w określonym terminie, w niektórych przypadkach nie będą już mogli korzystać z niektórych usług finansowych. 

Im szybciej i dokładniej odpowiesz na wszystkie nasze pytania oraz dostarczysz niezbędne dokumenty i informacje – tym szybciej będziemy mogli zrealizować Twój przelew, usunąć ograniczenia z konta lub po prostu nadać Ci wszystkie uprawnienia do korzystania z usług Paysera.

Odpowiedzialnie przechowujemy dane osobowe klientów i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Współpracujemy jednak z organami ścigania, które mają prawo skontaktować się z instytucjami usług finansowych i zażądać dostępnych informacji o działalności finansowej klienta.

KYC (ang. Know Your Client; pol. Poznaj Swojego Klienta) - to zbiór zadań pozwalających nam i innym instytucjom finansowym poznać naszych klientów i zauważyć ich nietypowe zachowania.

Kwestionariusze. Wypełnienie ankiet jest obowiązkowe bez wyjątku dla wszystkich klientów i nie wiąże się z jakimkolwiek podejrzeniem o przestępstwo.  

Informacje. Klienci mogą zostać poproszeni o podanie różnych informacji, od danych kontaktowych po szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowych. Informacje te są starannie przechowywane i nie są wykorzystywane do celów marketingowych lub innych celów niezwiązanych z bezpieczeństwem. 

Ochrona środków. Tego typu profilaktykę prowadzimy w celu ochrony środków i interesów nie tylko naszych klientów, ale także innych osób przed oszustwami finansowymi.

Przepisy ustawowe. Gromadzenie informacji o klientach jest regulowane przez ustawodawstwo krajowe, którego przestrzegają wszystkie instytucje finansowe. Stałe gromadzenie informacji o klientach i ich aktualizacja jest jednym ze środków zapobiegania praniu pieniędzy i terroryzmowi.

#

Masz więcej pytań?

Jeśli Twoje konto zostało ograniczone lub zamknięte lub chcesz wiedzieć, jak tego uniknąć, przeczytaj nasz wpis na blogu dotyczący środków bezpieczeństwa, których używamy my i wiele innych instytucji finansowych.

Jeśli nie znalazłeś jeszcze wszystkich odpowiedzi, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Paysera.