Zarządzanie rachunkami oraz identyfikacja dla klientów prywatnych

Opłatę za obsługę konta zaczynamy pobierać wówczas, gdy klient całkowicie nie korzysta z konta już najmniej przez 2 lata. Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków na obsługę konta aż na koncie nie zostanie środków i ono będzie automatycznie zamknięte. O pobieranej opłacie klient jest zawsze informowany zawczasu pod wszystkie znane dla nas adresy e-mail.

Usługa Cena
Otwarcie lub zamknięcie konta w systemie Bezpłatnie
Otwarcie lub zamknięcie konta w oddziale Paysera 3,00 EUR
Obsługa rachunku Bezpłatnie
Obsługa rachunku na koncie, gdy klient nie logował się na swoje konto lub nie wykonał ani jednej operacji płatniczej przez 2 lata* 2,00 EUR
Odsetki za przechowywanie środków na rachunku Paysera, gdy saldo na rachunku przekracza 10 tys. EUR -0,50 % od kwoty przekroczenia**
*Ceny wchodzą w życie od 01.03.2017. Jeśli na rachunku nie ma lub po naliczeniu opłaty nie zostanie pieniędzy, rachunek zostanie zamknięty. O nałożeniu opłaty na rachunek klient zostanie powiadomiony z 2-tygodniowym wyprzedzeniem i kolejny raz, gdy rachunek będzie zamykany.
**Opłata będzie naliczana według średniej kwoty przechowywanej na rachunku przez miesiąc kalendarzowy i pobierana raz na miesiąc.

Identyfikacja klienta

Identyfikacja jest niezbędna, aby korzystać ze wszystkich możliwości konta Paysera. Identyfikacja klienta w dowolny z wybranych sposobów jest wykonywana całkowicie bezpłatnie.

Sposób identyfikacji klienta Ważne informacje
Identyfikacja klienta w Oddziale Paysera Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport
Identyfikacja klienta poprzez załadowanie dokumentów do systemu Dla wykonania identyfikacji niezbędny jest dowód osobisty lub paszport, który należy zeskanować za pomocą aplikacji Paysera
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że podczas świadczenia usług opieramy się o ocenę opartą na czynniku ryzyka, a także dążymy do odpowiedniej realizacji zasady „Poznaj swojego klienta”. W związku z tym, przed otwarciem rachunku Paysera, możemy Cię prosić o podanie innych, wyżej niewymienionych dodatkowych dokumentów i (albo) dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej.W przypadku rozwiązania przez Klienta (użytkownika) Umowy ramowej (ogólnej), saldo środków na rachunku klienta może być przelane, bez pobierania opłat, na rachunek bankowy klienta, albo wypłacone gotówką w oddziale „Paysera LT”, UAB, pod adresem ul. Pilaitės pr. 16, Wilno.