Opłaty za usługi związane z kartą płatniczą Paysera

Zarządzanie kartą

Wszystkie zazwyczaj stosowane usługi kartowe są świadczone, chyba że nie ma możliwości technicznych lub takie usługi w sposób nieuzasadniony podniosłyby cenę karty, ponieważ większość usług kartowych najczęściej jest świadczona po cenie kosztów własnych, czyli opłat, którymi jesteśmy obciążani przez naszych partnerów.

Usługa Cena
Wydanie karty dla klientów indywidualnych 320 EUR
BEZPŁATNIE dla obywateli litewskich, łotewskich, estońskich i ukraińskich
Wydanie karty biznesowej 5 EUR
BEZPŁATNIE dla firm zarejestrowanych na Litwie, Łotwie, w Estonii, Ukrainie, Rumunii i Bułgarii
Dostawa karty Bezpłatnie pocztą nierejestrowaną na Litwę, Łotwę i Estonię lub w zależności od wybranego rodzaju dostawy (+ opłata za wydanie karty)
Wydanie karty w trybie pilnym Usługa niedostępna
Aktywacja karty (tylko internetowo) Bezpłatnie
Opłata miesięczna za pierwszą posiadaną kartę (pobierane z góry za nadchodzący miesiąc) 1,00 EUR
Opłata miesięczna za drugą (i każdą kolejną) kartę (jeśli jest powiązana z tym samym rachunkiem co pierwsza) Bezpłatnie
Odwołanie zamówienia karty albo zrezygnowanie z już zamówionej 3,00 EUR
Rezygnacja z aktywnej karty Bezpłatnie
Zamiana karty (w przypadku utraty) Opłata taka sama, jak podczas zamawiania pierwszej karty
Rozliczanie się w EUR w sklepach w krajach UE Bezpłatnie
Rozliczanie się w BGN w sklepach w Bułgarii Bezpłatnie
Rozliczanie się w sklepach w krajach UE w innej walucie 0,10 EUR + 0,70%*
Rozliczanie się w sklepach w krajach spoza UE w innej walucie 0,10 EUR + 1,20%*
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków Usługa niedostępna
Karta z indywidualnym wzorem graficznym Usługa niedostępna

Operacje gotówkowe w bankomatach

Usługa Opłata
Wypłata gotówki na Litwie w EUR 0,15 EUR + 1%
Wypłata gotówki w państwach UE (strefa euro) w EUR 1,00 EUR
Wypłata gotówki w Bułgarii w BGN 1,00 EUR
Wypłata gotówki w państwach UE w walutach innych niż EUR lub w EUR w państwach UE spoza strefy euro 1,00 EUR + 1,80%
Wypłata gotówki w krajach spoza UE we wszystkich walutach<* /td> 1,50 EUR + 1,80%*
Wpłata gotówki Nie dotyczy
Sprawdzanie salda 0,30 EUR

Limity na operacje

Usługa Opłata
Maksymalna kwota transakcji dla jednego dnia 10 000 EUR
Maksymalna kwota wypłaty gotówki 600 EUR**
Płatności na automatycznych stacjach paliw na Litwie, Łotwie i w Estonii

*Prowizja za wymianę waluty w procentach od kursu Visa.

** Maksymalna dzienna kwota wypłat gotówki przy użyciu karty Visa może zostać zwiększona do 2 000 EUR. Aby zwiększyć limit wypłat kartą, skontaktuj się z Obsługą Klienta

Dodatkowe informacje

  • Okres ważności karty wynosi 4 lata.
  • Kod kreskowy wydrukowany na karcie służy do doładowania konta w punktach partnerskich na Litwie.
  • Po upływie terminu ważności nowa karta jest automatycznie wydawana, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonano co najmniej jednej transakcji kartą.
  • Wydawca Karty – UAB „Finansinės paslaugos Contis“, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa 304406236, jest zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej, a jego siedziba znajduje się pod adresem Gedimino pr. 20, Wilno, Litwa. Posiada również licencję nr 53 dla instytucji pieniądza elektronicznego z dnia 23.07.2019 r., wydaną przez Bank Litwy, który działa jako organ nadzorczy i ma siedzibę pod adresem Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, nr telefonu +370 800 50 500.
  • Karta jest produktem pieniądza elektronicznego i chociaż firma UAB „Finansinės paslaugos „Contis”” jest nadzorowana przez Bank Litwy, karta nie jest objęta systemem ubezpieczenia depozytów Republiki Litewskiej. Firma UAB „Finansinės paslaugos „Contis”” zapewnia, że wszelkie środki otrzymane przez użytkownika są przechowywane na oddzielnym koncie, tak aby w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia niewypłacalności firmy UAB „Finansinės paslaugos „Contis”” środki użytkownika były chronione przed roszczeniami wierzycieli.
  • Przy wypłacie gotówki w EUR należy wybrać opcję „Kontynuuj bez przewalutowania“, w przeciwnym razie zostaną naliczone dodatkowe opłaty za przewalutowanie. Ponieważ karta płatnicza Visa została wydana w Wielkiej Brytanii, bankomaty automatycznie wyświetlą monit o wypłatę gotówki w funtach szterlingach (GBP).