Pdf
Grįžti į turinį

„Visa“ mokėjimo kortelės privatumo politika

„Contis Financial Services Limited“ arba UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ („mes“, „mus“ arba „mūsų“) įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą.

Ši politika kartu su mūsų Visa mokėjimo kortelės sąskaitos naudojimo taisyklėmis ir kitais tose taisyklėse nurodytais dokumentais nustato, kokiu pagrindu remdamiesi tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos surinksime iš jūsų arba apie jus Paysera svetainėje („Svetainė”), Paysera programėlėje („Programėlė“) arba bendraudami su jumis el. paštu, telefonu ar paštu.

Būsime jūsų asmens duomenų, kuriuos pateiksite arba kuriuos surinksime apie jus, valdytojai, todėl privalome nuspręsti, kaip laikysime ir naudosime jūsų asmens duomenis, ir informuoti jus apie šioje politikoje pateiktą informaciją. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją, kad suprastumėte mūsų požiūrį į jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo būdus. Kuri „Contis“ įmonė bus jūsų asmens duomenų valdytoja bus nurodyta jūsų sąskaitos taisyklėse.

Šiuos duomenis mums gali pateikti mūsų klientas „Paysera LT“, UAB, kurio Svetainėje ar Programėlėje galima kreiptis dėl sąskaitos atidarymo ir kuris teikia kai kurias sąskaitos paslaugas. „Paysera LT“, UAB yra nepriklausomas duomenų valdytojas, taip pat veikiantis kaip mūsų duomenų tvarkytojas. Daugiau informacijos apie tai, kokio tipo asmens duomenis perduodame klientui ir kaip jis juos naudoja, pateikiama šios politikos skyriuje apie duomenų perdavimą. Taip pat rekomenduojame perskaityti klientų privatumo politiką, pateiktą Svetainėje ir Programėlėje.

Jei turite klausimų, kontaktinė informacija, kaip su mumis susisiekti, yra pateikta šios politikos pabaigoje, „Susisiekite“ skyriuje.

Jūsų asmens duomenų teisėto naudojimo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenis naudosime tik tada, kai tam turėsime teisėtą pagrindą. Jūsų duomenis naudosime tik:

 1. kai jų reikės norint sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį su jumis (pavyzdžiui, atidaryti sąskaitą ir teikti savo paslaugas jums);
 2. kai to reikės pagrįstiems mūsų veiklos vykdymo tikslams ir, kai tai neturės svarbios įtakos jūsų interesams, teisėms ar laisvėms. Pavyzdžiui, jums apsilankius mūsų Svetainėje ar Programėlėje, galime rinkti techninius duomenis apie jus, kad, galėtumėte patogiau naudotis mūsų Svetaine ar Programėle. Daugiau informacijos gausite susisiekę su mumis toliau nurodytais būdais;
 3. kai vykdysime savo teisinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, perduodant informaciją apie asmenis, dalyvaujančius sukčiavime ir atliekant patikrą dėl pinigų plovimo;
 4. kai sutiksite, kad naudotume jūsų duomenis, pavyzdžiui, kai el. paštu norėsite gauti mūsų naujienlaiškį.

Daugiau informacijos, kaip naudosime jūsų asmens duomenis, pateikiama kituose skyriuose.

Mūsų renkama informacija ir jos naudojimas

Kai kreipiatės dėl sąskaitos atidarymo

Norėdami atsidaryti sąskaitą Svetainėje ar Programėlėje, turėsite mums pateikti dalį arba visus šiuos duomenis:

 • vardą ir pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (esamą ir ankstesnį);
 • įmonės pavadinimą;
 • įmonės adresą;
 • gimimo datą;
 • lytį;
 • el. pašto adresą;
 • telefono numerius;
 • asmens tapatybės dokumentų, tokių kaip paso, vairuotojo pažymėjimo ar asmens tapatybės kortelės numerius;
 • savo atvaizdą ar nuotrauką.

Šią informaciją naudosime tvarkydami jūsų prašymą ir, jei jūsų prašymas bus patenkintas, atidarydami ir valdydami jūsų sąskaitą ir teikdami jūsų pageidaujamus produktus ar paslaugas. Gavę jūsų sutikimą, el. paštu jums siųsime naujienlaiškius.

Nepateikę šios informacijos negalėsite kreiptis dėl sąskaitos atidarymo ar užsisakyti mūsų produktų ar paslaugų.

Šią informaciją mums gali pateikti klientas, ją gavę tapsime šios informacijos duomenų valdytojais.

Patikra dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo

Tam, kad galėtume tvarkyti jūsų prašymą, ir, prieš vykdydami jūsų užsakymą ir teikdami paslaugas, prekes ar finansavimą jums, panaudosime jūsų pateiktą informaciją tam, kad atidarytume jums sąskaitą, atliktume patikrą dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijos ir, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę. Jūsų asmens duomenis galime perduoti sukčiavimo prevencijos institucijoms. Šią patikrą atliksime reguliariai tol, kol būsite mūsų klientas.

Mes ir sukčiavimo prevencijos institucijos tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijos ir tapatybės nustatymo, siekdami apsaugoti savo verslą ir laikytis mums taikomų įstatymų. Toks tvarkymas yra sutarties reikalavimas dėl jums teikiamų paslaugų ar finansavimo.

Mes ir sukčiavimo prevencijos institucijos taip pat galime suteikti teisę teisėsaugos institucijoms turėti prieigą ir naudoti jūsų asmens duomenis nustatyti, tirti ir užkirsti kelią nusikaltimams.

Jūsų asmens duomenų saugojimo, kurį atlieka sukčiavimo prevencijos institucijos, trukmė gali skirtis, o jei bus nustatyta, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, jūsų duomenys gali būti saugomi ne ilgiau nei šešis metus.

Automatizuoti sprendimai

Sprendimai tvarkant jūsų asmens duomenis gali būti priimami automatizuotai. Tai reiškia, kad automatiškai galime nuspręsti, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, jei:

 • tvarkant duomenis atskleidžiama, kad jūsų elgesys būdingas sukčiautojams ar pinigų plovėjams; arba neatitinka jūsų anksčiau pateiktų duomenų; arba
 • paaiškėja, kad specialiai nuslėpėte savo tikrąją tapatybę.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis dėl automatizuotų sprendimų, kreipkitės į mus toliau nurodytais būdais.

Tvarkymo pasekmės

Mums ar sukčiavimo prevencijos institucijai nustačius, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, galime atsisakyti jums teikti paslaugas ar finansavimą arba nutraukti šiuo metu jums teikiamas paslaugas.

Įrašą apie sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką saugos sukčiavimo prevencijos institucijos, todėl kitos įstaigos gali atsisakyti jums teikti paslaugas, finansavimą ar jus įdarbinti. Jei turite klausimų, kreipkitės į mus toliau nurodytais būdais.

Išskyrus pirmiau aprašytą automatizuotą tvarkymą, visiškai automatizuotų sprendimų naudodamiesi jūsų asmens duomenimis nepriimsime.

Susisiekę su mumis

Susisiekę su mumis, turėsite pateikti savo asmens duomenis, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę ir užtikrinti duomenų saugumą prieš jums atskleisdami informaciją. Negalėsime atsakyti į jūsų užklausą, kol nepateiksite mūsų prašomos informacijos. Galime rinkti ir kitus asmens duomenis, kuriuos nuspręsite mums pateikti bendradarbiaudami su mumis. Jūsų pateiktus asmens duomenis naudosime tik tvarkydami jūsų užklausą.

Jūsų duomenų naudojimo būdas, tikslas ir teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiems tikslams, susijusiems su tuo, kaip naudojate sąskaitą ir paslaugas. Juos naudosime tik, kai tam turėsime teisinį pagrindą. Jūsų duomenis naudosime tik:

 1. kai jų reikės norint sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį su jumis. Pavyzdžiui, atidaryti sąskaitą ir teikti mokėjimo paslaugas jums;
 2. kai to reikės pagrįstiems mūsų veiklos vykdymo tikslams, kai tai neturės svarbios įtakos jūsų interesams, teisėms ar laisvėms. Pavyzdžiui, gerinti jūsų mokėjimų valdymą ir apdorojimą;
 3. laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, perduodant informaciją apie asmenis, dalyvaujančius sukčiavime ir atliekant patikrą dėl pinigų plovimo.

Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • jūsų sąskaitai atidaryti ir valdyti;
 • mokėjimo operacijoms iš ir jūsų sąskaitą apdoroti;
 • atlikti reikiamą jūsų tapatybės patikrą ir stebėti, ar naudodamiesi savo sąskaita nesukčiaujate;
 • palengvinti naudojimąsi savo sąskaita;
 • bendrauti su jumis ir teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
 • dalintis informacija su mūsų tiekėjais ir trečiosiomis šalimis (tokiomis, kaip bankinės įstaigos, mokėjimų tarpininkai ir kortelių operatoriai), kai to reikia.

Lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie tikslus, kuriais vadovaudamiesi naudojame duomenis apie jus, bei atitinkami rinkimo būdai ir teisinis pagrindas, kuriuo grindžiame šių duomenų naudojimą.

TIKSLAS
TEISINIS TVARKYMO PAGRINDAS

Jūsų sąskaitos atidarymas ir valdymas

 • kreiptis dėl ir atidaryti jūsų sąskaitą;
 • administruoti ir valdyti jūsų sąskaitą;
 • saugoti jūsų sąskaitos asmens informaciją.

Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.

Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas.

Mūsų teisinis įsipareigojimas laikytis mums taikomų reglamentų.

Identifikavimas ir patikra dėl sukčiavimo

 • jūsų tapatybės patikra ir leidimas naudotis jūsų sąskaita ir kortele.

Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums tinkamai teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.

Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas ir finansinių nusikaltimų prevenciją.

Mūsų teisinis įsipareigojimas laikytis mums taikomų nuostatų.

Naudojimosi jūsų sąskaita ir kortele palengvinimas

 • administruoti jūsų finansines operacijas (pvz.: mokėjimus, lėšų grąžinimus, grąžą už mokėjimus (angl. cashback), pervedimus ir pan.);
 • pateikti informaciją apie jūsų operacijas;
 • saugoti jūsų operacijų ir išlaidų įrašus.

Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.

Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas.

Mūsų teisinis įsipareigojimas laikytis mums taikomų nuostatų.

Stebėjimas, kaip naudojate savo sąskaitą ir kortelę, siekiant nustatyti bandymą sukčiauti

 • nustatyti ir užkirsti kelią finansiniam nusikaltimui;
 • laikytis mūsų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų;
 • valdyti mums, jums ir kitiems naudotojams kylančią riziką.

Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums tinkamai teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.

Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas ir finansinių nusikaltimų prevenciją.

Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų nuostatų.

Bendravimas su jumis ir klientų aptarnavimo paslaugų teikimas jums

 • ištirti jūsų skundą ar užklausą;
 • teikti jums svarbią informaciją arba informuoti apie pasikeitusias taisykles
Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.
Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas.
Mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis mums taikomų nuostatų.

Esant reikalui, duomenų perdavimas mūsų tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims (pvz., bankinės įstaigos, mokėjimo tarpininkai ir kortelių operatoriai)

 • daugiau informacijos pateikiama skyriuje „Jūsų informacijos atskleidimas“.

Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.

Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas.

Mūsų teisinis įsipareigojimas laikytis mums taikomų nuostatų.

Duomenų perdavimas „Paysera LT“, UAB, kad „Paysera LT“, UAB galėtų:

 • administruoti, valdyti ir teikti „Paysera LT“ Programėlės ir Svetainės paslaugas, valdyti santykį su jumis ir teikti jums aktualų turinį;
 • analizuoti ir kurti kitus produktus ir paslaugas;
 • teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas dėl sąskaitos, kortelės ir mokėjimų.

Vykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus jums teikiant sąskaitos ir kitas paslaugas.

Mūsų teisėti interesai vykdant veiklą ir tobulinant jums teikiamas paslaugas.

Mūsų teisinis įsipareigojimas laikytis mums taikomų nuostatų.

Iš kitų šaltinių gaunama informacija

Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, tapatybės nustatymo institucijas, rinkodaros agentūras ir sukčiavimo prevencijos institucijas) ir iš jų galime gauti informacijos apie jus tapatybės patikrinimo, rinkodaros ir sukčiavimo prevencijos tikslais.

Tikslo keitimas

Jūsų asmens duomenis naudosime tik tais tikslais, kuriais juos rinkome, nebent turėsime pagrindo manyti, kad juos turime naudoti dėl kitos priežasties ir, kad ta priežastis yra suderinama su pradiniu tikslu. Jei jūsų asmens duomenis turėsime panaudoti nesusijusiais tikslais, apie tai jus įspėsime ir paaiškinsime, kokiu teisiniu pagrindu vadovaudamiesi galime tai daryti.

Jūsų informacijos atskleidimas

Jūsų informaciją atskleisime:

 • sukčiavimo prevencijos institucijoms, tapatybės nustatymo tarnyboms ir kitoms organizacijoms sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijos tikslais. Pavyzdžiui, vykdydami sukčiavimo ir pinigų plovimo prevenciją ir įtarę, kad sukčiaujate, jūsų asmens duomenis perduodame CIFAS sukčiavimo prevencijos tarnybai;
 • savo grupės įmonėms, kad galėtume apdoroti operacijas ir teikti su jūsų sąskaita susijusias paslaugas;
 • trečiųjų šalių tiekėjams ir agentams, tokiems kaip:
 • IT įmonės, pvz., „SherWeb“, teikianti duomenų prieglobos paslaugas;
 • telefonijos įmonės, pvz., „Talkdesk“, teikianti mūsų telefonų sistemas;
 • mokėjimo sistemos, pvz., „Visa“, kuri yra jūsų mokėjimo kortelės teikėjas;
 • kortelių gamintojai, pvz., „TAG“, kuri yra viena iš mūsų patvirtintų kortelių gamintojų;
 • auditoriai, pvz., „ECSC“ audituojantis, kaip mes laikomės Mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standarto (angl. PCIDSS – Payment Card Industry Data Security Standard);
 • mūsų platintojai ir agentai, jums siūlantys ir teikiantys sąskaitos ir kortelės paslaugas.
 • tam, kad galėtume vykdyti įmonės veiklą ir jums teikti produktus ir paslaugas;
 • mums pardavus ar įsigijus įmonę ar turto, būsimam tokios įmonės ar turto pardavėjui ar pirkėjui;
 • „Contis Financial Service“ arba UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, arba visą jos turtą įsigijus tretiesiems asmenims, įsigyjančiai trečiajai šaliai; arba
 • trečiajai šaliai, jei privalome atskleisti ar perduoti jūsų asmens duomenis, kad vykdytume teisinius įsipareigojimus arba užtikrinti ar taikyti mūsų Naudojimo taisykles ir kitas sutartis, arba saugoti „Contis Financial Services Limited“, UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, mūsų klientų ir kitų asmenų teises, nuosavybę ir užtikrinti jų saugumą.

Jūsų informacijos apsauga

Jūsų duomenys yra apsaugomi juos užšifruojant, užkardant ir taikant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) technologiją. Tai yra sektoriuje taikoma šifravimo technologija, kuria užtikrinamas internetu siunčiamų pranešimų saugumas. Gavę jūsų duomenis, juos saugome saugiuose serveriuose, prie kurių prieigą turime tik mes. Jūsų slaptažodžius saugome naudodami vienkryptį šifravimą, todėl jūsų slaptažodžio nesužinome.

Jūsų duomenų saugojimas EEE ir už jos ribų

Mūsų trečiosios šalies duomenų prieglobos teikėjas naudoja Jungtinėje Karalystėje ir Europoje esančius serverius jūsų asmens duomenims saugoti. Todėl naudodamiesi Svetaine ar Programėle savo operacijoms atlikti ar atnaujinti sąskaitos duomenis, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Jungtinei Karalystei, kuri yra už Europos ekonominės erdvės ribų ir kuriai netaikomi Europos duomenų apsaugos įstatymai.

Tačiau, UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ susitarė su trečiąja šalimi ar įmonių grupe dėl ES sutarčių standartinių sąlygų taikymo tam, kad apsaugotų asmens duomenis, tvarkomus ar saugomus Jungtinėje Karalystėje. Imsimės visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys, perduodami, saugomi ar tvarkomi šiuo būdu, būtų tvarkomi saugiai ir vadovaujantis šia politika.

Sukčiavimo prevencijos institucijoms perdavus jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, tų duomenų gavėjams, siekiant apsaugoti asmens duomenis, kai jie prieinami už Europos ekonominės erdvės ribų, taikomos ES sutarčių standartinės sąlygos. Gavėjui taip pat gali būti privaloma prisijungti prie tarptautinių sistemų saugiam duomenų perdavimui užtikrinti.

Daugiau informacijos apie ES sutarčių standartines sąlygas pateikiama čia.

Tolimesni pokyčiai

Visi mūsų atlikti politikos pakeitimai bus pateikti mūsų Svetainėje ir Programėlėje, o tam tikrais atvejais, būsite apie juos informuoti el. paštu. Retkarčiais patikrinkite, ar politika nebuvo atnaujinta.

Jūsų duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol naudositės mūsų paslaugomis. Po to, jūsų informaciją saugosime papildomą laikotarpį, kaip leidžiama ar reikalaujama vadovaujantis taikomais įstatymais. Pavyzdžiui:

 • jei turite sąskaitą pas mus, laikydamiesi savo įsipareigojimų pagal pinigų plovimo prevencijos teisės aktus, jūsų asmens duomenis saugosime aštuonis metus po jūsų sąskaitos uždarymo;
 • jums pateikus skundą, su skundu susiję jūsų asmens duomenys bus saugomi penkis metus nuo to skundo išsprendimo, siekiant apsisaugoti nuo teisinių ieškinių; ir
 • jei savo sąskaitoje vykdysite operacijas, vadovaujantis mokesčių ir apskaitos teisės aktais, jūsų asmens duomenys, susiję su tomis operacijomis bus saugomi septynis metus nuo tų operacijų dienos.

Jūsų teisės

Duomenų apsaugos įstatymai jums suteikia šias teises:

 • reikalauti prieigos prie jūsų asmens duomenų (bendrai žinoma kaip „duomenų subjekto prieigos prašymas“). Galėsite gauti mūsų saugomų jūsų asmens duomenų kopiją ir įsitikinti, kad juos tvarkome teisėtai;
 • reikalauti ištaisyti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Taip visa mūsų turima neišsami ar netiksli informacija apie jus bus atnaujinta;
 • reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis. Galite kreiptis į mus, kad ištrintume ar pašalintume asmens duomenis, kurių tvarkyti neturime pagrindo. Jūs taip pat turite teisę mūsų prašyti, kad ištrintume ar pašalintume jūsų asmens duomenis, kurių tvarkymui paprieštaravote (žr. toliau);
 • reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Galite kreiptis į mus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo sustabdymo, pavyzdžiui, jei norite, kad nustatytume duomenų tikslumą arba tvarkymo priežastį; ir
 • reikalauti savo asmens duomenų kopijos, kuriuos pateikėte mums, struktūrizuotu, dažnai naudojamu ir elektroniniu formatu, ir teisės juos perduoti arba reikalauti, kad mes juos perduotume kitam valdytojui;
 • prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai remiamės teisėtu interesu (arba trečiosios šalies interesais), bet dėl konkrečios situacijos norite paprieštarauti dėl duomenų tvarkymo šiuo pagrindu. Taip pat turite teisę prieštarauti, kai jūsų duomenis tvarkome rinkodaros tikslais.

Jums prieiga prie jūsų asmens duomenų (ar naudojimasis pirmiau išvardytomis teisėmis) yra nemokama. Tačiau, jei jūsų prieigos prašymas yra aiškiai nepagrįstas ar perteklinis gali būti taikomas pagrįstas mokestis. Kitu atveju, tokiomis aplinkybėmis, galime atsisakyti patenkinti tokį prašymą.

Galime jūsų paprašyti konkrečios informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę ir užtikrinti prieigą prie informacijos (arba pasinaudoti kitomis jūsų teisėmis). Tai dar viena saugos priemonė, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys neatskleidžiami jokiam asmeniui, kuris neturi teisės juos gauti.

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip naudojami jūsų asmens duomenys, skaitykite mūsų skundų teikimo tvarką, kurią gausite susisiekę su mumis. Skundą pateikti galite ir priežiūros institucijai, kuri Jungtinėje Karalystėje yra Informacijos komisaro biuras (angl. Information Commissioner's Office), o Lietuvoje Valstybės duomenų apsaugos inspekcija, reguliuojantys asmens duomenų tvarkymą.

Susisiekite

Jei turite klausimų apie šią politiką, susisiekite su mumis, pasirinkę „Susisiekti“ Svetainėje arba Programėlėje, arba šiais būdais:

Paštu:
Data Protection Officer
Contis
Navigation House
Belmont Wharf
Skipton
North Yorkshire
BD23 1RL

El. paštu: dpo@contis.com