Масови плащания чрез APIМасовите плащания чрез API (приложно-програмен интерфейс) Ви позволяват да извършвате множество плащания в реално време директно от която и да е счетоводна или бизнес система.

Автоматизирани плащания

Вече можете да извършвате много на брой плащания за кратко време. Paysera Ви помага да улесните и ускорите процеса, същевременно с което, и да намалите разходите си. Чрез интеграцията на Paysera с Вашия бизнес или счетоводен софтуер можете да инициирате плащания директно от своята система.

Парични преводи с минимални такси

Преводи през системата на Paysera са възможни към повече от 10 000 банки и над 180 държави. Таксите за тях са минимални и парите достигат получателя значително по-бързо.

Валутни курсове и обмяна

През системата на Paysera можете да обменяте валута при едни от най-изгодните курсове за 30 различни валути. Личните и фирмени сметки в платформата са в 30 различни валути едновременно. Онлайн обмяната на валута може да се извърши автоматично и чрез API.

Влезте с Paysera акаунтПозволете на клиентите си да влязат във Вашата система с няколко кликвания на бутон, без допълнителна регистрация

Проверка на данни

Вашата система винаги ще получава само проверени данни на клиентите и информация за контакт. Ако информацията бъде променена, тя ще се актуализира автоматично и клиентът не се налага да се притеснява за допълнителна проверка на данните.

Управление на данни

Клиентът може да избере кои лични данни желае да прехвърли към Вашата система, точно както Вашата система може да определи кои данни са задължителни.

Сигурен вход в системата

Тази услуга ще направи влизането във Вашата система още по-безопасно, тъй като проверката за вход ще се извършва от системата Paysera. Вашият клиент не трябва да създава никакви допълнителни пароли.

Автоматизация на уведомления за плащанияАвтоматизирани процеси, които не изискват Вашето участие.

Уведомления в реално време

Получавайте информация за паричния поток по сметката си на Вашата информационна система в реално време.

Сигурен трансфер на данни

Информацията за паричния поток по сметката Ви е криптирана и се изпраща чрез сигурен протокол към Вашата информационна система.

Директна интеграция

Интеграцията със счетоводни програми ще Ви помогне да се избегне ненужното импортиране на данни. Цялата информация вече ще бъде налична във Вашата система.

Обмяна и управление на данни за преводи към банкиТази система Ви позволява автоматично да прехвърляте пари директно от Вашата Paysera сметка към която и да е банка или друга система.

Надеждно и сигурно

Клиентите ще плащат сметки чрез потвърждението им с натискането на един бутон и няма да губят време за попълване на формуляри.

Бързо и лесно

Автоматизираните нареждания за парични преводи ще Ви позволят да извършвате трансфери значително по-бързо. Няма да е необходимо допълнително да влизате в системата или да попълвате платежно нареждане.

Отворено банкиране на PayseraУслуга по иницииране на плащане (УИП)

Може да се управлява от лицензиран доставчик на услуга по иницииране на плащания, притежаващ eIDAS сертификат (сертификат за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги) за иницииране на плащания и проверка на статуса на такива плащания, съгласно инструкциите на ползвателя на платежна услуга.

Услуга по предоставяне на информация за сметки (ПИС)

Може да се управлява от лицензиран доставчик на услуга по иницииране на плащания, притежаващ eIDAS сертификат (сертификат за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги) за иницииране на плащания и проверка на статуса на такива плащания, съгласно инструкциите на ползвателя на платежна услуга.

Потвърждение на платежна услуга

Може да се управлява от лицензиран издател на картов платежен инструмент, притежаващ eIDAS сертификат (сертификат за електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги) за създаване на искане за съгласие за потвърждение на средства, съгласно инструкциите на ползвателя на платежна услуга.