PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 30/03/2023

Правила за захранване с карти и услуга по иницииране на плащания (УИП)

Карта – разплащателна карта Visa/Visa Electron или MasterCard, ползвана за извършване на транзакции.

Споразумение за съхранение на идентификационни данни – споразумение, позволяващо на търговец да съхранява идентификационните данни на картодържателя.

Услуга по иницииране на плащане (УИП) – платежна услуга, която дава възможност да инициирате платежно нареждане чрез Paysera от разплащателната сметка, открита в институцията на друг доставчик на платежни услуги.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ) – институция, в която платецът има разплащателна сметка, от която възнамерява да изпълни платежно нареждане (например банки, други кредитни институции и т.н.).

Запазени идентификационни данни – информация, включително, но не само, номер на карта или токен за плащане, която се съхранява от търговец или трета страна от негово име за обработка на бъдещи транзакции на картодържателя.

Захранване на Paysera сметка – прехвърляне на парични средства към Вашата сметка в Paysera, което води до добавяне на еквивалентната стойност в електронни пари към Вашата сметка в Paysera.

Ние – "Paysera LT" UAB, фирмен (идентификационен) код: 300060819, официален адрес: гр. Вилнюс LT-04352, ул. Pilaitės № 16, имейл адрес: info@paysera.lt, телефон: +370 52071558. Дружество за електронни пари с лиценз № 1, издаден на 27-ми септември 2012 г. от Централна банка на Литва, която е и надзорен орган (Централна банка на Литва - идентификационен код 188607684, адрес: гр. Вилнюс, ул. Žirmūnų № 151, имейл адрес: pt@lb.lt, телефон: (8 5) 268 0501). Данните за "Paysera LT" UAB се събират и съхраняват в Регистъра на юридическите лица на Република Литва.

1. Споразумение за съхранение на идентификационни данни

Съгласявайки се с тези Правила, Вие сключвате с нас Споразумение за съхранение на идентификационни данни. Ние ще използваме Вашите идентификационни данни на картодържател само за захранване на сметката Ви в Paysera. Имаме право да съхраняваме Вашите дентификационни данни на картодържател за срока на Споразумението. Няма да извършим транзакция:

- извън изрично договорения от Вас срок;
- ако поискате промяна на начина на плащане;
- ако прекратите Споразумението за съхранение на идентификационни данни, съгласно установените правила за анулиране (точка 5);
- ако получим отказ.

2. Как мога да захраня сметката си?

Можете да захраните сметката си, като използвате някой от следните методи на плащане:

2.1. Захранване с карта: Visa и Mastercard.

За захранване с карта можете да използвате само карта, издадена лично на Вас, с банков идентификационен номер (BIN), принадлежащ на платежна институция, регистрирана в Европейската икономическа зона (България, Австрия, Белгия, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция).

Поддържаните валути за захранване с карта са EUR и GBP. Лимитът за едно депозиране (захранване) е 1000.00 EUR / 880.00 GBP.

2.2. Услуга по иницииране на плащане (УИП). За да захраните своята сметка в Paysera, можете да използвате УИП на доставчиците, посочени на страницата за захранване на Paysera сметка.

Лимитът за едно депозиране (захранване) чрез УИП е 100,000.00 EUR.

2.3. Ако използвате метод на плащане със средства в една валута, а захранвате сметката си в друга валута, Вашият доставчик на платежни услуги може да наложи такса.

3. Типове захранване на смета

3.1. Единично захранване

Вашата Paysera сметка ще бъде захранена със сумата, която посочите, като изберете метода на плащане. Когато средствата постъпят, ще прехвърлим еквивалентната стойност в електронни пари към Вашата сметка.

3.2. Автоматично повтарящо се (периодично) захранване

Ако се абонирате за автоматично повтарящо се (периодично) захранване, средствата ще бъдат удържани в зависимост от избрания от Вас метод на плащане за зададения от Вас срок, докато не отмените тази услуга. Информацията за начина на плащане ще бъде съхранена и използвана в съответствие със Споразумението и единствено за целите на автоматично повтарящи се захранвания.

Във всеки случай, ние ще Ви уведомим за всяка промяна по отношение на сумата на транзакцията или други условия на Споразумението не по-късно от 2 работни дни преди промяната чрез съобщение на имейл адреса Ви, посочен във Вашия профил. Ще запазим тази информация за срока на Споразумението и ще Ви я предоставим при Ваше писмено искане.

4. Как мога да оспоря захранване и да получа възстановяване на сумата?

Можете да отправяте възражения срещу захранване на сметката, като се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" на Paysera. Можете също така да възразите, като се свържете с Вашата банка или доставчика на платежни услуги, които може да предоставят допълнителна информация за Вашите права, както и приложимите срокове. Ние ще възстановим пълната сума на транзакцията, извършена в съответствие със Споразумението за съхранение на идентификационни данни, ако сме нарушили тези Правила.

5. Как да промените/отмените повтарящи се (периодични) захранвания и да прекратите Споразумението за съхраняване на идентификационни данни?

Можете да промените или безусловно да оттеглите съгласието си за автоматично захранване по всяко време, като отидете в меню "Настройки" във Вашия акаунт в Paysera. Автоматично повтарящите се захранвания и Споразумението за съхранение на идентификационни данни ще бъдат прекратени с незабавен ефект при заявка от Ваша страна.

6. Как мога да променя моите идентификационни данни?

Можете да редактирате идентификационните си данни, като влезете в акаунта си в Paysera и отидете в "Настройки". Paysera не носи отговорност, ако дадено плащане не е извършено успешно, поради изтичане на валидността, недостатъчно средства или други причини, свързани с Вашия метод на плащане или доставчик на платежни услуги.

7. Комуникация с Вас

Ще Ви информираме чрез съобщение на имейл адреса, публикуван във Вашия акаунт в Paysera, ако:

- са изминали повече от 6 месеца от последното захранване;
- е изтекъл пробен период, въвеждаща оферта или друга промоционална дейност;
- Споразумението за автоматично повтарящо се (периодично) захранване е променено, включително сумата на периодичното захранване, датата на периодичното захранване или всякакви други условия на Споразумението.