PDF
Обратно към списъка

Валидни от: 01.08.2023 г.

Общи условия за сметка към платежна карта Visa за физически лица

Настоящите Общи условия се отнасят за сметката на платежна карта Visa за физически лица и самата платежна карта Visa. Моля, запознайте се с тях внимателно. Можете да изтеглите копие на тези Общи условия по всяко време от Вашия онлайн профил на уебсайт bank.paysera.com.

Дефиниции, използвани в тези Общи условия:

“Дистрибутор” - трета страна „Paysera LT” UAB. Дистрибутор на разплащателни карти Visa, който Ви предоставя електронен достъп до картовата сметка на разплащателна карта Visa. Логото/марката Paysera върху платежната карта Visa се използва само за маркетингови цели.

“Вие” - титулярът на сметката, който е упълномощен потребител на картовата сметка на карта Visa и платежната карта Visa, както и всеки титуляр на допълнителна карта.

“Ние”, “нас” или “наш/наша” означава "Finansinės paslaugos Contis" UAB, което Ви предоставя услуги за електронни пари – картова сметка за разплащателна карта Visa и разплащателна карта Visa. Сметката за разплащателна карта Visa е открита и средствата в нея се съхраняват от „Finansinės paslaugos Contis“. Дистрибуторът може да прехвърли средства от Вашата сметка в Paysera за покриване на транзакциите, които правите с Вашата разплащателна карта Visa.

В случай че имате въпроси, можете да се свържете с отдел “Обслужване на клиенти” на Дистрибутора:

 • Телефон: +359 2 494 97 70 (разговорите се таксуват спрямо стандартните местни такси);
 • Имейл: support@paysera.bg
 • Онлайн: Влезте в своя Paysera акаунт нa www.paysera.bg и кликнете върху Съобщения > Напишете съобщение;
 • Мобилно приложение: докоснете Профил > Връзка с "Обслужване на клиенти" във Вашето мобилно приложение на Paysera;
 • Поща: "Paysera LT" UAB, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lithuania.
Издателят на Вашата платежна карта Visa и доставчикът на Вашата картова сметка към карта Visa е "Finansinės paslaugos Contis" UAB, фирмен код 304406236, регистрирано в Регистъра на юридическите лица на Република Литва, със седалище в Литва, гр. Вилнюс, ул. Гедимино № 20. Притежаваме лиценз за дружество за електронни пари № 53 от дата 23.07.2019 г., издаден от Централна банка на Литва, която е и нашият надзорен орган, с адрес в Литва, гр. Вилнюс LT-01103, ул. Гедимино № 6, телефон +370 800 50 500. Можете да получите допълнителна информация относно Централна банка на Литва на  https://www.lb.lt/en. Вашата карта Visa се разпространява от “Paysera LT” UAB.

1. Какво представляват платежната карта Visa за физически лица и сметката към нея?

Сметката на платежна карта Visa за физически лица е сметка за електронни пари, от която можете да нареждате и получавате плащания.

Платежна карта Visa за физически лица е платежна карта Visa, която може да бъде използвана по целия свят в локации, които приемат карти Visa. Може да бъде използвана за плащане на стоки и услуги онлайн, в магазини, по телефона или за теглене на пари в брой от банкомат.

Разплащателна карта Visa за физически лица може да се използва само за плащане с предварително депозирани парични средства, така че се уверете, че разполагате с достатъчно наличност по сметката на карта Visa за физически лица, преди да изпълните преводи или плащания с картата си. Средствата по сметката на карта Visa за физически лица не са банков депозит и не генерират доходност под формата на лихва.

2. Кой може да поръча платежна карта Visa за физически лица и сметка към нея?

За да Ви бъде издадена платежна карта Visa за физически лица и открита картова сметка, е необходимо да имате навършени поне 16 години и да имате местожителство в държава от ЕИЗ. Можете да заявите карта единствено ако сте клиент на Дистрибутора (имате открита Paysera сметка, изпълнили сте процедурата по идентификация, изисквана от Дистрибутора, и сте потвърдили своята самоличност). За да си откриете сметка е необходимо да предоставите имейл адрес и номер на мобилен телефон, така че Дистрибуторът да има връзка с Вас. Физически лица може да открият до четири сметки на всеки адрес по местоживеене, а юридическите лица - до 20 сметки.

3. Мога ли да поръчам допълнителна платежна карта Visa за физически лица за друго лице чрез моя акаунт?

Можете да заявите допълнителна платежна карта Visa за допълнителен картодържател физическо лице, като може да Ви бъде начислена такса, която е указана в таблицата с такси и лимити (раздел 33). Допълнителният картодържател трябва да има навършени минимум 14 години. Със заявяването на допълнителна карта за друго лице, Вие се съгласявате да му бъде издадена карта, с която разрешавате на лицето допълнителен картодържател да извършва транзакции от Ваше име. Допълнителният картодържател има достъп до средствата по сметката на Вашата платежна карта Visa и за него са в сила същите лимити.

Вие се съгласявате да носите отговорност за всички транзакции, изпълнени от титуляра на допълнителната платежна карта Visa, както и за всички такси, които е възможно да бъдат приложени към допълнителния картодържател.

4. Как мога да открия сметка към платежна карта Visa за физически лица?

Може да заявите откриване на сметка към платежна карта Visa чрез bank.paysera.com или мобилното приложение на Дистрибутора.

Преди откриването на сметка и издаване на платежна карта Visa, Дистрибуторът ще изиска потвърждение на Вашата самоличност, като може да поиска и да потвърдите Вашия адрес по местоживеене. От Вас може да бъде поискано да предоставите на Дистрибутора документи, които доказват Вашата самоличност, като паспорт, шофьорска книжка, национални документи за самоличност, битови сметки, банкови извлечения и други документи. Също така, ще е нужно Дистрибуторът да извърши проверки по електронен път.

При поръчката на карта(-и) Visa е необходимо да разполагате с достатъчно средства по Вашата Paysera сметка, така че да покриете таксите за издаване и доставка на картата, заедно с първата месечна такса за обслужване на картата. Ако размерът на средствата по Вашата сметка в Paysera не е достатъчен, няма да можете да поръчате карта(-и).
Таксите за издаване и доставка на платежна карта Visa се удържат автоматично при поръчката, а месечната такса за поддръжка на картата се удържа в момента на активиране на картата.

Платежната карта Visa ще Ви бъде доставена по пощата на посочения адрес в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на поръчката. Ако не получите картата Visa в рамките на един календарен месец, е необходимо да информирате Дистрибутора.

Ако се установи, че не сте получили картата Visa не по Ваша вина, изпратената към Вас карта се блокира трайно и Ви се издава и изпраща безплатно нова карта. Ако не получите и втората карта, може да получите нова карта в Център за обслужване на клиенти на Дистрибутора.

5. Как да активирам моята карта Visa?

Веднага щом получите новата карта Visa, трябва да положите подписа си на лентата за подпис, разположена на задната страна на картата.

След това трябва да активирате картата. Това можете да направите като влезете в акаунта на Вашата платежна карта Visa на адрес bank.paysera.com или чрез мобилното приложение на Дистрибутора.

За да можете да извършвате плащания с картата и да теглите суми от банкомат, е необходимо да разполагате с ПИН код. Ще видите Вашия ПИН код, когато активирате картата си на уебсайта на Дистрибутора или в мобилното приложение в секцията за управление на карти.

С активирането на картата, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Към Вас се прилагат и всички разпоредби на Генералното споразумение за платежни услуги за физически лица на Paysera, както и Допълнението “Платежни инструменти”.

Вашата платежна карта Visa трябва да бъде активирана в рамките на 3 месеца от датата на издаването й. В противен случай тя ще бъде автоматично блокирана и сметката към нея може да бъде закрита.

Ако сте поръчали платежна карта Visa за друго лице, Ваша отговорност е да му предоставите необходимата информация за активиране на картата и получаване на ПИН код. Ако лицето започне да използва картата, Дистрибуторът ще приеме това за потвърждение, че сте го запознали с настоящите Общи условия и че лицето ги е приело.

В случай, че пощенският плик е с нарушена цялост или възникнат съмнения, че картата може да е била извадена от плика, не трябва да активирате картата, получена по пощата, а незабавно уведомете за това Дистрибутора (в рамките на 24 часа) и върнете плика с картата обратно на Дистрибутора.

6. Как да променя своя ПИН код?

Ако желаете да промените своя ПИН код, можете да го направите на банкомат, предлагащ подобна услуга. За списък с банкоматите, посетете https://www.visa.com/atmlocator. Можете да използвате опцията за напомняне на ПИН чрез Вашия акаунт на уебсайта на Дистрибутора на адрес bank.paysera.com.

7. Как да захраня сметката към платежна карта Visa?

Можете да преведете средства по сметката на Вашата платежна карта Visa, като влезете в акаунта си на адрес bank.paysera.com.

Срокът за заверяване на средства по сметката на Вашата платежна карта Visa зависи от използвания метод на захранване. Няма възможност да захранвате картовата сметка чрез прехвърляне на средства от кредитна карта. Можете да извършвате разплащания единствено с наличните по сметката средства до размера на максималния баланс по сметката.

За всяко плащане по Вашата сметка може да бъде начислена такса, която може да бъде разгледана в таблицата с такси и лимити (раздел 33). За Вашата сметка и карта се прилагат определени минимални и максимални лимити и условия за използване, които са описани подробно в таблицата с такси и лимити (раздел 33). Запазваме си правото да откажем да изпълним плащане по Вашата сметка, ако подозираме, че може да е свързано с незаконна дейност или в случай на други изключителни обстоятелства.

Средствата ще бъдат заверени по Вашата картова сметка веднага след като ги получим. Възможно е в определени случаи заверяването на средствата по Вашата сметка да се забави до три работни дни. Подобно обстоятелство може да възникне, когато за транзакцията се изисква потвърждение от банката на наредителя.

В случай че по Вашата сметка е прехвърлена по-голяма сума по погрешка, ние или по наша заявка Дистрибуторът си запазваме правото да дебитираме надвишената сума от сметката.

8. Какви транзакции мога да изпълнявам?

Можете да използвате Вашата платежна карта Visa за физически лица, за да авторизирате следните транзакции към търговци, които приемат плащания с платежна карта Visa:

 • Плащания с карта с чип и ПИН, като поставите Вашата платежна карта Visa за физически лица в терминала и въведете своя ПИН;
 • Плащания с карта с магнитна лента към всеки търговец, който не може да приема карти с чип и ПИН, като подпишете документа за продажба;
 • Безконтактни плащания с карта чрез плъзване на платежната карта Visa за физически лица над безконтактния картов четец;
 • Онлайн плащания с карта в онлайн магазини чрез предоставяне на данните за платежна карта Visa за физически лица и други данни за сигурност, като Вашия код за сигурност, съгласно изискването на онлайн магазина;
 • Плащане с карта на поръчка по пощата или по телефона към търговци чрез предоставяне на данните на платежната карта Visa за физически лица;
 • Теглене на суми от банкомати с логото на Visa, като поставите Вашата платежна карта Visa за физически лица в банкомата, въведете своя ПИН код и следвате инструкциите;
 • Плащания с електронен портфейл, като добавите Вашата карта към портфейлите на Samsung Pay, Google Pay или Apple Pay (когато са налични) в мобилния си телефон и плъзнете мобилния телефон над безконтактния картов четец или ползвате електронния портфейл онлайн. Вие авторизирате транзакцията с електронния портфейл, използвайки протокола за сигурност на Вашия мобилен телефон, който може да включва биометрична информация, като пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Подобно на други разплащателни карти, не можем да гарантираме, че трета страна или банкомат ще приемат Вашата карта.

Възможно е да се наложи да въведете еднократен код за потвърждение или други данни за сигурност, включително, ако е налична и сте избрали този тип идентификация, биометрична информация, за да потвърдите транзакция или да направите промени по Вашата сметка. Еднократни кодове за потвърждение се изпращат на номера на мобилния телефон, регистриран във Вашия акаунт.

Веднага щом транзакцията бъде потвърдена, ще удържим сумата на транзакцията от наличния баланс по сметката на Вашата платежна карта Visa. Таксите се приспадат по време на потвърждението на транзакцията или при потвърждение на транзакцията в системата на Visa. Детайлна информация на всяка една транзакция, включително за таксите, е достъпна във Вашия акаунт на bank.paysera.com или в мобилното приложение на Дистрибутора.

След като транзакцията бъде потвърдена, средствата ще бъдат прехвърлени към търговеца в рамките на 3 дни или към банка или финансова институция - в деня, в който е получено потвърждението, или в деня, в който сте поискали плащането да бъде изпълнено при транзакции със зададена бъдеща дата. За транзакции с карта средствата ще бъдат заверени, когато търговецът или операторът на банкомата ни предостави инструкции за транзакцията.

9. Мога ли да отменя транзакция?

В повечето случаи, вече потвърдена транзакция няма възможност да бъде отменена от Вас. Въпреки това е възможно да отмените вече потвърдена операция, когато нейното изпълнение е с бъдеща дата. В случай че е посочена конкретна дата обаче не можете да отмените транзакцията след края на работния ден, предхождащ посочената дата.

За да отмените вече предоставено постоянно потвърждение за плащане с разплащателна карта Visa за физически лица, е необходимо да уведомите търговеца за това преди края на работния ден, предхождащ деня, в който трябва да се извърши транзакцията, както и, ако е необходимо, да предоставите на Дистрибутора копие от уведомлението.
Ако отмените транзакция в съответствие с процедурите, описани в този раздел, ние или, по наша молба, Дистрибуторът може да приложим такса за анулиране (вижте таблицата с такси и лимити (раздел 33)).

10. Мога ли да извършвам плащания в чуждестранна валута?

Основната валута на Вашата платежна карта Visa е евро. При покупка или теглене на банкомат в друга валута, ние ще обменим сумата на транзакцията в евро по обменния курс, определен от Visa в деня на обработка на транзакцията. Датата на обработка на транзакцията може да не съвпада с датата, на която е инициирана транзакцията.

Ако използвате Вашата карта, чиято основна валута е евро, за плащания в европейска държава, чиято национална валута не е евро, Вашият доставчик на услуги може да посочи приложимия обменен курс и сумата в евро, заедно с процентната разлика между курса на картовата система и курса на Европейската централна банка (ЕЦБ).

За всяка подобна транзакция ще бъде начислена такса за международна транзакция (вижте таблицата с такси и лимити (раздел 33)).

Когато захраните сметката на платежна карта Visa за физически лица във валута, различна от евро, сумата ще бъде автоматично превалутирана в съответствие с валутния курс на Дистрибутора, валиден в конкретния момент. Валутният курс се актуализира постоянно и е публикуван на уебсайта на Дистрибутора.

Всички промени в обменния курс, използван за превалутиране на транзакции в друга валута, ще бъдат отразени незабавно. Валутният курс, приложен на определена дата за транзакция, извършена във валута, различна от евро, може да бъде видян тук.

11. За какво не мога да използвам своята платежна карта Visa за физически лица?

Картата не може да бъде използвана за незаконни цели. Картата не може да бъде използвана и за някои специфични транзакции. Повече подробности са налични в чл. 9 на Генералното споразумение за платежни услуги.

12. Как да проверя баланса по сметката на моята платежна карта Visa за физически лица?

Можете да проверите баланса по сметката на Вашата платежна карта Visa чрез сигурен достъп чрез вход във Вашия акаунт на уебсайта на Дистрибутора. Вашето извлечение ще съдържа:

 • информация за получателя на всяка транзакция и справка, която Ви позволява да идентифицирате всяка платежна транзакция;
 • сумата на транзакцията във валутата, в която е извършена или дебитирана по сметката;
 • стойността на удържаните такси за транзакцията;
 • валутния курс, който е приложен за транзакция (когато е приложим такъв); и
 • датата, на която транзакцията е потвърдена или отразена по сметката.
   

Тази информация е достъпна по всяко време във Вашия акаунт, безплатна е и може да бъде съхранявана и възпроизвеждана при необходимост. Хартиени извлечения се предоставят при поискване и за тях се начислява такса (вижте таблицата с такси и лимити в раздел 33).

В допълнение, за да получите достъп до своята сметка е възможно да се наложи да въведете еднократен код за потвърждение или други данни за сигурност, включително, ако е налична и сте избрали този тип идентификация, биометрична информация. Еднократни кодове за потвърждение се изпращат на номера на мобилния телефон, регистриран във Вашия акаунт.

13. Каква е валидността на платежната карта Visa за физически лица?

Вашата платежна карта Visa е валидна за срок от 4 години. След датата на изтичане на срока на валидност няма да можете да използвате картата си. Това споразумение се прекратява, когато Вашата карта бъде анулирана или изтече нейната валидност и не бъде преиздадена.

След изтичане на валидността на картата (-ите) ще Ви бъде издадена автоматично нова карта (ако в срок от 90 дни преди датата на изтичане на картата е извършена поне една платежна транзакция с картата и/или чрез Paysera сметката) и ще бъде изпратена на адреса, посочен от Вас в системата на Дистрибутора.

Ако желаете Вашата нова платежна карта Visa да бъде доставена на друг адрес, трябва да посочите това в своя акаунт в системата на Дистрибутора не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока на валидност на картата, съгласно инструкциите, предоставени в системата на Дистрибутора.

За издаването и доставката на нова карта(-и) се прилагат стандартните такси. Таксите се удържат автоматично от Вашата Paysera сметка в момента на подновяване на картата или сметката на Вашата платежна карта Visa.

14. Има ли лимит за транзакции с платежна карта Visa за физически лица и картовата сметка?

Можете да изразходвате само средствата, с които разполагате по сметката на Вашата карта Visa. Лимити се прилагат и за теглене на суми от банкомат. Може да бъдат приложени лимити и за размера на транзакциите, както и за броя транзакции, които можете да извършите. Прегледайте таблицата с такси и лимити (раздел 33) и Вашия акаунт за повече информация.

Ако по някаква причина се извърши транзакция, когато по сметката на Вашата карта Visa за физически лица няма достатъчно наличност, ще трябва да ни възстановите разликата, освен ако това не е следствие от грешка от страна на търговеца, към когото е наредено плащането.

Ние или, по наше искане, Дистрибуторът може да удържим липсващата сума от всяка карта, която сте свързали с нас, или от средствата във Вашата сметка в Paysera.

Недостигащата сума може да бъде удържана от средства, които впоследствие превеждате по Вашата сметка на платежна карта Visa за физически лица. Възможно е да деактивираме Вашите карти, докато дължимите суми не бъдат платени.

15. Какво трябва да направя, ако сметката ми е била дебитирана с повече пари, отколкото е трябвало, или са ми начислени такси за транзакции, които не съм извършил/-а?

Ако решите да оспорите транзакция, която е била извършена с Вашата карта, е необходимо първо да се свържете директно с търговеца, тъй като това може да ускори процеса на решаване на спора. Ако спорът не може да бъде разрешен с търговеца или оспорвате друга платежна транзакция, е необходимо да се свържете с Дистрибутора незабавно, но не по-късно от 13 месеца, след като узнаете за неоторизирана или неправилно изпълнена платежна транзакция.

Когато уведомите Дистрибутора, че извършено плащане не е разрешено от Вас в съответствие с настоящите Общи условия и сте предприели всички разумни мерки, за да обезпечите сигурността и защитата на личните данни за сигурност, Вашата карта се съхранява сигурно, не сте разкрили своя ПИН код или данни за сигурност на други лица и не сте извършвали неправомерни действия, Дистрибуторът ще извърши следните действия по наше искане:

(a) ще Ви възстанови сумата на неоторизираното плащане; и

(б) ще възстанови баланса по платежната сметка в състоянието, в което би бил преди да е извършено неоторизираното плащане.

Освен гореописаното, ние и нашият Дистрибутор не носим допълнителна отговорност към Вас. Ако данните за получателя, предоставени от Вас, са неточни, не носим отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на платежната транзакция, но ще положим усилия да възстановим сумата на платежната транзакция и нашият Дистрибутор ще Ви уведоми за резултата.

Имате право да поискате възстановяване на суми във връзка с транзакции, при които:

 • транзакцията не е потвърдена (авторизирана) в съответствие с настоящите Общи условия и Вие сте се свързали с Дистрибутора не по-късно от 13 месеца от датата, на която сте научили за неразрешената или неправилно изпълнена платежна транзакция;
 • ние сме отговорни за неизвършена или некоректно изпълнена транзакция. При такива обстоятелства ще Ви възстановим стойността на платежната транзакция, която не е извършена или не е изпълнена коректно, и Дистрибуторът ще възстанови баланса на платежна сметка в състоянието, в което би бил преди изпълнената неправилна платежна транзакция. Ще Ви възстановим и сумите за: (а) всички преки комисионни, за които носите отговорност; и (б) лихва, която трябва да платите вследствие от неизпълнението или неправилното изпълнение на платежната транзакция; или
 • при предварително разрешена транзакция не е посочена точната сума по време на нейното авторизиране/разрешаване и удържаната сума надвишава очакваната, като се вземат предвид предишните модели на разходи по картата и обстоятелствата по транзакцията. Ние ще възстановим пълната сума на платежната транзакция или ще предоставим обоснован отказ за възстановяване на сумата по платежната транзакция. Всяко възстановяване на сума или предоставянето на обоснован отказ за възстановяване ще бъде изпълнено в рамките на 10 работни дни след получаване на искане за възстановяване или, когато е приложимо, в рамките на 10 работни дни след получаването на поискана допълнителна информация. Иск за възстановяване няма да бъде приет, ако сумата по транзакцията е била известна най-малко 4 седмици преди датата на транзакцията или ако искът е подаден повече от 8 седмици след датата, на която средствата са удържани от Вашата сметка.

16. Сигурност

Трябва да съхранявате сигурно картата и данните за вход, да не ги разкривате на други лица и да не допускате никой друг да ги узнава или използва. Трябва да обезпечите сигурността и да съхранявате данните за сигурност постоянно: при никакви обстоятелства не разкривайте пред никого своя ПИН код или данни за сигурност и не съхранявайте ПИН кода заедно с картата. Уверете се, че телефонът, компютърът и таблетът, които използвате за достъп до сметката на Вашата разплащателна карта Visa, имат инсталиран легален и актуализиран софтуер и антивирусният софтуер се поддържа с актуализирана последна версия. Използвайте платежната карта Visa само за извършване на плащания на надеждни уебсайтове и винаги следете баланса по сметката на Вашата платежна карта Visa. Ако подозирате, че Вашият ПИН или данни за сигурност са били или могат да бъдат достъпени от трети страни, моля, уведомете незабавно отдел "Обслужване на клиенти" на Дистрибутора. Данните за сигурност включват Вашите данни за вход - потребителско име и парола, ползвани за достъп до Вашата сметка или всеки друг уебсайт, където се съхраняват данни за Вашата карта и сметка.

17. Изгубена или открадната платежна карта Visa за физически лица и компрометиране на данните на сметката

Ако изгубите своята карта Visa за физически лица или тя бъде открадната, или подозирате, че Вашият ПИН или данни за сигурност са станали достояние на трети лица, или че трети лица са получили достъп до сметката Ви без разрешение от Ваша страна, е необходимо да уведомите незабавно Дистрибутора, като се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" на Дистрибутора от телефонния номер, свързан с Вашия акаунт в Paysera, или като влезете във Вашия акаунт на уебсайта на Дистрибутора или мобилното приложение. Разговорите се таксуват спрямо стандартните местни такси. Вашата карта ще бъде анулирана незабавно, а сметката към платежната карта Visa ще бъде блокирана. Ако след подаване на сигнал за изгубена карта, намерите картата, не можете да я използвате. Срежете картата на две половини през полето за подпис, магнитната лента и чипа.

Ако отправите искане към Дистрибутира и предоставите детайлна информация и други нужни действия, ние, или по наше искане - Дистрибуторът, ще разследваме всяка спорна транзакция или злоупотреба с Вашата карта или сметка.

Ако разследването покаже, че оспорваната транзакция е била потвърдена от Вас или сте действали недобросъвестно или при груба небрежност (например, ако не сте съхранявали сигурно своята карта, данни за сигурност или ПИН код, или ако не сте уведомили Дистрибутора незабавно за загуба, кражба, злоупотреба или неоторизирано използване на картата или сметката), сумата на транзакцията няма да Ви бъде възстановена и ще бъдете изцяло отговорни за всички понесени загуби, възникнали в резултат на неоторизирано използване на Вашата карта или сметка.

Ако разследването покаже, че не сте действали недобросъвестно или при груба небрежност, максималната стойност на Вашата загуба или отговорност към нас и нашия Дистрибутор за всяка неоторизирана транзакция се ограничава до сумата от 50 евро и ние, или по наше искане - Дистрибуторът, ще възстановявим средствата на транзакцията възможно най-скоро, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня, в който сме получили Вашето известие.

18. Възможно ли транзакция да бъде блокирана без мое съгласие?

Можем по наше усмотрение или по искане от Дистрибутора да откажем изпълнението на транзакция в следните случаи:

 • ако сме обезпокоени относно сигурността на Вашата карта или сметка или подозираме, че картата и сметката Ви се използват по неправомерен или незаконен начин;
 • ако в момента на транзакция по сметката на Вашата карта Visa няма налични достатъчно средства, за да покриете сумата на транзакцията и всички дължими такси;
 • ако по сметката Ви е натрупан отрицателен баланс;
 • ако имаме основание да смятаме, че не използвате картата или сметката в съответствие с настоящите Общи условия;
 • ако считаме, че транзакцията е потенциално подозрителна или незаконна (например, ако смятаме, че транзакция се извършва с цел измама); или
 • поради грешки, неизправности (независимо дали са технически или от друго естество) или отказ да бъде обработена транзакцията от страна на търговци, платежни системи или платежни схеми, като Visa.

В случай на отказ на изпълнение на транзакция Дистрибуторът ще Ви уведоми незабавно и ще Ви информира за причините, освен ако приложимото законодателство не допуска разкриване на причините за отказа. Можете да коригирате всяка информация, която съхраняваме и която може да послужи като причина за отказ за изпълнение на транзакция, като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на Дистрибутора.

Платежната карта Visa може да бъде окончателно блокирана и анулирана, ако 3 (три) поредни пъти въведете погрешен ПИН код на банкомат или в търговски обект.

Ние или, по наше искане, Дистрибуторът, може временно да преустановим възможността за ползване на картата поради съществени причини (поддръжка, подобряване на системата, смяна на софтуер и др.).

19. Мога ли да анулирам своята платежна карта Visa за физически лица и да закрия картовата си сметка?

Имате право да анулирате своята картова сметка и платежна карта Visa в рамките на 14 дни от датата на откриване на сметката, без да бъде налагана каквато и да е неустойка. В този случай Дистрибуторът ще възстанови платените от Вас такси, свързани с издаването на картата. Ако Дистрибуторът е направил разходи при поръчването на картата от Ваше име, Дистрибуторът има право да удържи такса за анулиране на карта от Вашата сметка. Можете да анулирате картата си и по всяко време след края на 14-дневния период, като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на Дистрибутора, чрез мобилното приложение или уебсайта, като в тези случаи се прилагат таксите, посочени в таблицата с такси и лимити (раздел 33). След като анулирате картата, трябва да я срежете на две половини през полето за подпис, магнитната лента и чипа.

Всички такси ще бъдат разпределени до момента на прекратяване на договора, като таксите, заплатени предварително, ще бъдат възстановени пропорционално. Няма да имате право на възстановяване на средства, които вече сте изразходвали и платили за разрешени и потвърдени транзакции, или транзакции, които са в процес на изчакване на изпълнение, както и на възстановяване на каквито и да било такси за използване на картата или сметката, платени преди анулирането/закриването или изтичането на срока на валидност на картата или сметката.

20. Може ли картовата сметка на платежна карта Visa за физически лица да бъде закрита?

Ние или, по наше искане, Дистрибуторът, може да закрием картовата Ви сметка и да прекратим това споразумение, като Ви уведомим за това с поне двумесечно предизвестие. Възможни причини за анулиране/закриване са:

 • срокът на валидност на това споразумение или на Вашата карта изтича;
 • нарушили сте важно условие на настоящото споразумение или многократно сте нарушили споразумението и не сте отстранили неизправностите своевременно;
 • действията Ви са заплашителни или обидни за наши служители или представители; или
 • ако не сте заплатили начислени такси или не сте покрили отрицателен баланс по картата си.

Ние или, по наше искане, Дистрибуторът, може незабавно да анулираме Вашата карта или да блокираме картовата Ви сметка и в следните случаи:

 • подозираме, че Вашата карта или сметка се използват неправомерно или с цел измама;
 • имаме други опасения, свързани със сигурността;
 • когато законодателството ни задължава да предприемем подобни действия;
 • ако не сте заплатили начислени такси или не сте покрили отрицателен баланс по картата си, или
 • ако са налице други причини за подобни действия, в съответствие със законодателството или Генералното споразумение за платежни услуги.

Ние или, по наше искане, Дистрибуторът, можем да ограничим достъпа до Вашата карта и/или сметка, ако смятаме, че са свързани с пране на пари или финансиране на тероризъм, измама или друга престъпна дейност. В случай че сме принудени да предприемем подобни действия, ще Ви информираме за причините, ако това е възможно, освен ако подобно действие не е в противоречие със закона.

При подобни случаи е необходимо да уведомите Дистрибутора за следващите стъпки, които ще бъдат предприети относно баланса по сметката. Това трябва да стане в рамките на до 3 месеца от датата на получаване на известието за закриване.

21. Мога да си получа обратно парите, след като вече са внесени по сметката?

Можете да изразходите средствата по Вашата картова сметка за плащане на покупки, като ги изтеглите на банкомат или ги преведете към друга сметка. Приложимите за това такси са посочени в таблицата с такси и лимити (раздел 33).

Възможно е да заявите и връщане на средства по Вашата сметка, като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на Дистрибутора и потвърдите, че Вашата карта е физически унищожена чрез разрязване. Ние ще упълномощим Дистрибутора да преведе средствата по сметката Ви без да бъдат прилагани такси във всички останали случаи, освен когато:

 • желаете изплащане преди прекратяването или изтичането на срока на този договор;
 • анулирате това споразумение преди договорения срок за прекратяване или датата на изтичане на валидността му; или
 • заявите изплащане на паричните суми след повече от една година от датата на прекратяване или изтичане на срока на това споразумение.

В тези случаи ще бъдат приложени допълнителни такси (вижте таблицата с такси и лимити (раздел 33)). Във всички останали случаи не се прилага допълнителна такса за обратно изкупуване на електронни пари. В случай на обратно изкупуване на електронни пари Вие заплащате стандартната такса на Paysera за паричен превод или теглене, в зависимост от избрания от Вас метод на превод на електронни пари/теглене на средства.

Средствата по сметката Ви няма да бъдат възстановени, ако Вашето искане за възстановяване е отправено след повече от шест години след датата на прекратяване или изтичане на настоящото споразумение.

Всички средства ще бъдат върнати по посочена от Вас банкова сметка в евро. Ние и нашият Дистрибутор си запазваме си правото да изискаме доказателство за собствеността Ви върху банковата сметка, преди превеждането на средства по нея. Във връзка с правните ни задължения, нашият Дистрибутор може да поиска от Вас да предоставите определена информация, като документи за самоличност, преди да Вашата заявка за изплащане на средства. В случай че средствата не могат да бъдат прехвърлени по посочената от Вас сметка поради независещи от нас и нашия Дистрибутор причини, ще бъдете незабавно уведомени. В такъв случай Дистрибуторът ще изиска от Вас да посочите алтернативна сметка или да предоставите допълнителна информация, необходима за изплащане на средствата (за изпълнение на превода).

Моля, разгледайте и раздел 28 от настоящите Общите условия, който касае обстоятелствата, при които средствата Ви не се възстановяват.

22. Средствата по сметката на платежната карта Visa за физически лица защитени ли са, както са по моята банкова сметка?

Сметката и свързаната с нея карта са продукт във формата на електронни пари и въпреки че нашите дейности са регулирани от Централна банка на Литва, те не влизат в обхвата на програмата за компенсации на Фонда за гарантиране на влоговете в Република Литва. Не се предвижда друга схема за обезщетение, която да покрие загуби, заявени във връзка със сметката и свързаната с нея карта. Ние обаче Ви уверяваме, че всички получени от Вас средства се съхраняват в отделна сметка, така че в случай на несъстоятелност Вашите средства ще бъдат защитени от вземания на наши кредитори.

23. Как мога да подам жалба/оплакване?

Ако поради някаква причина не сте доволни от Вашата карта или картовата сметка или от начина, по който те се управляват, можете да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на Дистрибутора за разрешаване на Вашия проблем. Всички оплаквания, които имате, ще бъдат разгледани бързо и справедливо.

Дистрибуторът ще предостави отговор на въпросите, свързани с Вашето оплакване, по имейл и/или препоръчана поща. Отговорът ще бъде предоставен в рамките на 15 работни дни след получаване на жалбата. Ако в рамките на този срок не може да бъде предоставен изчерпателен отговор, Дистрибуторът ще изпратим временен отговор, като пълният отговор ще бъде предоставен в рамките на 35 работни дни.

Ако в качеството си на потребител не сте удовлетворени от отговора, можете да се обърнете към институцията за разрешаване на спорове на потребители – Централна банка на Литва, чрез попълване на молба в свободна форма и изпращането й на адреса, посочен на уебсайта на институцията.

24. Какво трябва да направя, ако данните ми са променени?

Необходимо е да уведомите Дистрибутора възможно най-скоро при промяна във Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес. Дистрибуторът ще използва последните данни за контакт, които сте предоставили, за да се свърже с Вас по въпроси относно акаунта/сметката Ви. Всяко изпратено до Вас електронно писмо или SMS съобщение ще се счита за получено, веднага щом бъде изпратено. Дистрибуторът не носи отговорност към Вас, ако информацията не достигне до Вас, тъй като не сте уведомили Дистрибутора за промяната в данните Ви.

25. Как се обработват моите лични данни?

Ние сме администраторът на Вашите лични данни, които използваме за откриването, администрирането и управлението на Вашата сметка, както и за предоставянето на платежни услуги. С настоящото се съгласявате да имаме достъп, да обработваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте на Дистрибутора, с цел да Ви бъдат предоставени платежни услуги или за изпълнение на това споразумение. Допълнителна информация относно обработката на Вашите лични данни от Дистрибутора е налична в Декларацията за поверителност. Можете да оттеглите съгласието си за обработка на тези данни, като закриете сметката си.

26. Може ли да бъдат променени настоящите Общи условия?

Можем да променим тези Общи условия, като Дистрибуторът Ви уведоми по електронната поща или по друг договорен начин поне два месеца преди влизането в сила на промените, с което ще се приеме, че сте съгласни с промените. В случай че не сте съгласни с промените, е необходимо да уведомите Дистрибутора преди съответните промени да влязат в сила. В този случай Дистрибуторът ще ни информира за Вашето несъгласие с промените и ние незабавно ще закрием Вашата сметка. Ако изберете да закриете сметката си по този начин, ние ще упълномощим Дистрибутора да Ви върне всички останали средства по Вашата сметка безплатно.

Актуална версия на Общите условия, както и всички известия за бъдещи промени, са винаги достъпни на уебсайта на Дистрибутора. Необходимо е редовно да проверявате уебсайта на Дистрибутора и своя акаунт за подобни известия и промени.

27. В кои случаи използването на платежна карта Visa за физически лица и картовата сметка може да бъде възпрепятствано?

В редки случаи възможността да използвате своята карта или сметка може да бъде възпрепятствана, например при извършването на дейности по поддръжка на нашите системи. Ако това се случи, може да не сте в състояние да:

 • използвате картата си за плащане на покупки или теглене на пари в брой на банкомат, и/или
 • проверите баланса по Вашата сметка и/или да получите информация за скорошните Ви транзакци.

В допълнение, подобно на други разплащателни карти, ние и нашият Дистрибутор не можем да гарантираме, че търговецът ще приеме Вашата карта, нито че всички Ваши транзакции ще бъдат потвърдени. Това може да се дължи на грешка на системата, обстоятелства извън нашия контрол или контрола на Дистрибутора, задължение за спазване на законовите и нормативните разпоредби, както и поради прекратяване, ограничаване или закриване на сметката Ви или отказ да бъде заменена, в съответствие с настоящите Общи условия.

28. Каква е нашата отговорност?

В случай на некоректно удържане на средства от Вашата сметка, ние или по наше искане Дистрибуторът, се ангажираме да ги възстановим. Ако впоследствие се окаже, че върнатата сума в действителност е била удържана коректно, е възможно ние, или по наше искане Дистрибуторът, да я приспаднем от наличния баланс по сметката Ви, като за това е възможно да Ви бъде начислена и такса. Ако нямате достатъчно налични средства, трябва да заплатите сумата, посочена от Дистрибутора, веднага след поискване.

Носим отговорност и в случай, че са извършени неоторизирани транзакции след отправено уведомление към Дистрибутора за загуба, кражба, компрометиране или неразрешено използване на Вашата карта или сметка, и не сте действали неправомерно или в нарушение на настоящите Общи условия.

Ние или нашият Дистрибутор не носим отговорност в следните случаи:

 • когато търговец откаже да приеме Вашата карта;
 • за прекъсване, нарушаване или влошаване на услугата ни, услугата на Дистрибутора или на услугите на трети лица, които са ангажирани от нас и нашия Дистрибутор при изпълнение на нашите задължения;
 • при отказ да бъде разрешена транзакция;
 • за анулиране или преустановяване на използването на Вашата карта или сметка;
 • за загуби, произтичащи от невъзможността да използвате картата си или да получите достъп до сметката си поради неизправности;
 • за каквито и да е преки или косвени щети или загуби, които може да претърпите, включително загуба на приходи, накърняване на репутация, имидж, пропуснати възможност или очаквани спестявания, в резултат на цялостното Ви или частично използване или невъзможността да използвате своята карта, мобилното приложение, уебсайта или сметка, или използването на Вашата карта или сметка от която и да е трета страна (освен ако законът не изисква друго);
 • за качеството, безопасността, законността или всеки друг аспект на стоките или услугите, закупени с Вашата карта; и
 • всякакви необичайни и непредвидими обстоятелства извън нашия контрол и контрола на Дистрибутора, независимо от причината.

При предлагането на SMS услуги Дистрибуторът не носи отговорност за изгубени, забавени или недоставени съобщения. Дистрибуторът не носи отговорност за какъвто и да е технически, компютърен, интернет, телефонен, кабелен, електронен, софтуерен, хардуерен, свързан с трансмисия, връзка, уебсайт или други проблеми с достъпа, които може да попречат на използването на SMS услугите.

Никоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не може да се използва за освобождаване от отговорност в случай на смърт или телесна повреда, причинени от небрежност, измама или преднамерено изопачаване на факти, както и от всяка установена от закона отговорност, която не може да бъде изключена или променена по взаимно съгласие на страните.

29. Какви такси (различни от таксите в раздел 33) могат да бъдат начислени?

Дистрибуторът е възможно да начисли такса за обосновани разходи, които са поети при предприемането на действия, насочени към прекратяване на използването на картата или сметката и възстановяване на парични суми, дължими в резултат на Ваши действия, ако:

 • използвате картата и сметката недобросъвестно и с цел измама;
 • не използвате Вашата карта или сметка в съответствие с настоящите Общи условия; или
 • сте проявили груба небрежност, например като не сте съхранявали своята карта или ПИН код защитени или като не сте уведомили Дистрибутора своевременно, ако Вашата карта е била изгубена, открадната или използвана от друго лице, или когато достъпът до сметката Ви е бил компрометиран.

При подобни обстоятелства няма да бъдат възстановени средства от транзакции и ние, или по наше искане Дистрибуторът, си запазваме правото да удържим от сметката Ви обосновани разходи, които са поети при предприемането на действия, насочени към прекратяване на използването на картата или сметката на платежната карта Visa и възстановяване на парични суми, дължими в резултат на Ваши действия.

В случай че не сте използвали своята карта или сметка за незаконна дейност, не сте проявили небрежност и сте спазвали настоящите Общи условия, максималната сума, която може да сте задължени да платите за неоторизирана транзакция в резултат на изгубена или открадната карта или данни, преди да сте уведомили Дистрибутора, е 50 евро.

Възможно е ние или, по наше искане, Дистрибуторът, да начислим и допълнителни такси, в случай че се налага ръчно да извършим действия за изпълнение на платежна операция или да коригираме грешка, направена в резултат на грешка или пропуск от Ваша страна.

30. Имам ли право да предоставя достъп до своята сметка на трети страни доставчици?

Можете да разрешите на регулирани трети страни доставчици (наричани по-долу „ТСД“) (включително доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметки и доставчици на услуги по иницииране на плащания) достъп до сметката на Вашата платежна карта Visa за извършване на плащания, получаване на информация за баланс по сметки или за предишни транзакции.

Преди да бъде дадено съгласие на ТСД, е необходимо да:

(а) се убедите, че ТСД е оторизирана и притежава всички необходими регулаторни разрешения;
(б) проверите на какво ниво на достъп се съгласявате, как ще се използва сметката Ви и до каква степен Вашите данни ще бъдат споделяни с трети страни; и
(в) се запознаете с правата и задълженията си по споразумението с ТСД, по-специално с правото си да оттеглите съгласието си за достъп до Вашата сметка.

Може да откажем да разрешим достъп на ТСД до Вашата сметка, когато Дистрибуторът подозира неправомерен или неоторизиран достъп.

Ние или нашият Дистрибутор не се явяваме страна по Ваши споразумения с ТСД и не носим отговорност за тези споразумения. В съответствие с Вашите права за възстановяване на суми съгласно настоящите Общи условия, ние и нашият Дистрибутор не носим отговорност за:

(а) загуби в резултат на използване на ТСД и сключване на споразумение с ТСД; и
(б) действията, предприети от ТСД във връзка със спиране или прекратяване на използването на тяхната услуга от Ваша страна или за възникнали загуби.

31. Мога ли да прехвърля моите права и задължения, съгласно настоящите Общи условия?

Нямате право да прехвърляте или възлагате на друго лице правата или задълженията, които може да имате съгласно настоящите Общи условия, без предварително писмено съгласие от наша страна или от страна на нашия Дистрибутор. Възможно е ние или Нашият Дистрибутор да прехвърлим правата и задълженията по настоящите Общи условия на всяко друго лице по всяко време, след като Ви уведомим за това два месеца предварително. При подобни обстоятелства, Вашите права няма да бъдат засегнати.

32. Приложимо право

Настоящите Общи условия ще се тълкуват в съответствие със законодателството на Република Литва и се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата на Република Литва.

33. Какви такси и лимити се прилагат?

Таксите и лимитите са посочени на уебсайта на Дистрибутора.

34. Как са защитени средствата ми?

Моля, обърнете внимание, че платежната карта Visa за физически лица и картовата сметка са продукт на електронни пари и въпреки, че нашите дейности се регулират от Централна банка на Литва, те не са покрити от Фонда за гарантиране на влоговете на Република Литва. Ние обаче Ви уверяваме, че всички получени от Вас средства се съхраняват в отделна сметка, така че при малко вероятния случай на неплатежоспособност на "Finansinės paslaugos Contis" UAB Вашите средства ще бъдат защитени срещу вземания на кредитори.

Платежната карта Visa и сметката към нея се предоставят от "Finansinės paslaugos Contis" UAB - дружество, упълномощено от Централна банка на Литва да издава електронни пари (фирмен код 304406236) и член на Visa, със седалище в Литва, гр. Вилнюс, ул. Гедимино № 20.