Защо се изисква лична информация? 

Въпросник за клиента (KYC)

Клиентите очакват тяхната финансова институция да предоставя подходящи и висококачествени услуги и да гарантира сигурността на техните средства. За да приложат тези аспекти, финансовите институции по света прилагат принципа „Опознай своя клиент“ и ние не правим изключение. 

Действайки в съответствие с този принцип, ние редовно искаме от нашите клиенти да предоставят информация за тяхната финансова дейност и постоянно да актуализират своите лични данни. Този процес не се основава на подозрения за незаконна дейност и се прилага за всички наши клиенти без никакви изключения. Събирането на информация подпомага предотвратяването на финансови измами и кражби на самоличност и помага да се гарантира сигурността на Вашите средства и интереси. 

#
#
Важно е да разберете, че всеки Въпросник се попълва индивидуално и отговорите ще варират в зависимост от сферата на Вашата дейност, нивото на доходите и т.н.. 

1. Източници на средства.

Моля, изберете проихода на Вашите доходи. Можете да изберете няколко отговора. Например, ако доходите Ви идват основно от заплата, но понякога печелите пари и от други дейности, моля, изберете и двете опции. 

Ако сте избрали опции като индивидуална дейност или други източници, конкретизирайте Ваия отговор – какъв вид индивидуална дейност извършвате или какви други източници на доходи имате. 

2. Планиран месечен оборот.

Моля, изберете оборота, който планирате да имате на месец. Например, ако печелите около 800 EUR и нямате други източници на доходи, изберете до 1000 EUR. 

3. Участие в политическа дейност. 

Моля, посочете дали работата Ви е свързана с политика – може би работите за парламента, политическа партия и т.н. Моля, изберете "да", в случай, че сте работили подобна работа преди по-малко от година.

4. Роднини.

Може би Вашите роднини работят в сферата на политиката? Заемат важни позиции в международни и национални институции? Моля, изберете "да", ако са заемали подобна позиции преди по-малко от година (напр. преди осем месеца или др.).

5. Действителен собственик.

Действителният собственик е титулярят на сметката и лицето, което притежава парите по сметката. Моля, имайте предвид, че можете да откриете сметка само за Ваша собствена употреба, а не за използване от други лица.

Лични данни

Контакти, националност, местоживеене, сфера на дейност и др. 

Финансови данни 

Източници на средства, бенефициенти, разполагаеми суми и тяхното предназначение.

Въпроси за фирми 

Типът, обхвата и територията на икономическата дейност, бизнес партньорите и естеството на риска.

Конкретни плащания 

Информация за конкретна платежна транзакция.

  • По време на регистрацията; 
  • Приблизително веднъж годишно за актуализиране на информацията;
  • Ако се констатира необичайна дейност, бъде изпълнено по-голямо плащане или в случай на повтарящи се малки транзакции. При подобни случаи може да зададем допълнителни въпроси относно основанието на транзакцията, източника на средствата и т.н.

Клиентите, които не предоставят исканите данни, в някои случаи може да бъдат възпрепятствани да използват определени финансови услуги. 

Колкото по-бързо отговорите на всички наши въпроси и представите необходимите документи и информация, и колкото повече подробности предоставите, толкова по-бързо ще можем да изпълним превода Ви, да премахнем ограничения от Вашата сметка или просто да Ви предоставим пълен достъп до услугите на Paysera. 

Ние съхраняваме личната информация на клиентите отговорно и не я използваме за цели, които не са свързани със сигурността. 

Ние обаче си сътрудничим с правоприлагащите органи, които имат право да се обръщат към институции за финансови услуги и да изискват информация за финансовата дейност на клиенти.

"Опознай своя клиент" (KYC) са всички действия, позволяващи на нас и на други финансови институции да опознаем нашите клиенти и да открием всяко необичайно поведение. 

Въпросник. Всички клиенти, без никакви изключения, трябва да попълнят въпросник, но това не означава, че е налице съмнение за някаква незаконна дейност. 

Информация. Клиентите може да бъдат помолени да предоставят информация: от данни за контакт до конкретни детайли за финансовите транзакции. Тази информация е внимателно защитена и не се използва за маркетингови или други цели, които не са свързани със сигурността. 

Защита на средствата. Такава превенция се извършва с цел защита на паричните средства и интереси на нашите клиенти и други лица от финансови измами.

Законодателство. Всички финансови институции се ръководят от закони, регламентиращи процеса „Опознай своя клиент“. Постоянното наблюдение и актуализиране на информацията за клиентите е ажен компонент в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. 

#

Още въпроси?

Ако сметката Ви е била ограничена или закрита, или искате да знаете как да избегнете подобни ситуации, прочетете публикацията ни за мерките за сигурност, прилагани от нас и много други финансови институции.

В случай, че имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към отдел "Обслужване на клиенти" на Paysera .