Operatorët: Bitė, Telia (Omnitel), Tele2 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 45 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i një mesazhi SMS tek dërguesi, pa përfshirë TVSH-në.

Numri i shkurtër: 1679 (Porta e pagesave)

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
0,29 EUR 0,24 EUR 0,12 EUR 50 %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,20 EUR 49,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR 50,70 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR 50,70 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR 50,70 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR 50,70 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR 50,70 %
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR 50,70 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR 50,70 %
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR 50,70 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR 50,70 %
5,50 EUR 4,55 EUR 2,30 EUR 50,70 %
6,00 EUR 4,96 EUR 2,51 EUR 50,70 %
7,00 EUR 5,79 EUR 2,93 EUR 50,70 %
7,50 EUR 6,20 EUR 3,14  EUR 50,70 %
8,00 EUR 6,61 EUR 3,35 EUR 50,70 %
9,00 EUR 7,44 EUR 3,77 EUR 50,70 %
10,00 EUR 8,26 EUR 4,19 EUR 50,70 %

Numri i shkurtër: 1679 (abonimi)

Ju mund të abononi mbledhjen e pagesave me mesazhe SMS. Pasi klienti dërgon një mesazh SMS me fjalen tuaj në numrin e shkurtër 1679, abonimi SMS aktivizohet automatikisht dhe pagesa për shërbimin zbritet automatikisht çdo 30 ditë. Për zbritjen e tarifës klienti informohet paraprakisht përmes mesazhit SMS. Klienti mund të përfundojë abonimin në çdo kohë duke dërguar një mesazh SMS me fjalën STOP në numrin e shkurtër 1679. Çmimi për përfundimin e abonimit është 0,09 EUR.

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,20 EUR 49,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR 50,70 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR 50,70 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR 50,70 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR 50,70 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR 50,70 %
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR 50,70 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR 50,70 %
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR 50,70 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR 50,70 %