Pdf
Повернутися до списку

Інформація оновлена: 13.08.2020

Збір платежів через Операторів

Основні поняття

Генеральний договір — Генеральний договір на Надання платіжніх послуг, умови якого застосовуються до Продавця.

Оператор — господарський суб'єкт, що надає послуги електронного зв'язку та має відповідну ліцензію на здійснення даної діяльності відповідно до законодавства, яке діє на території держави Оператора. Список Операторів, що залучаються Paysera для надання послуг, надається на веб-сторінці Системи.

Продавець — Клієнт Системи Paysera, что використовує одну або кілька зазначених в Системі и наданих Paysera послуг по збору платежів для Продавців, при здійсненні торгівлі.
* Пояснення: Коли положення Генерального договору на Надання платіжніх послуг застосовуються до всіх Клієнтів - і продавця, і іншим Клієнтам - використовується термін «Клієнт»; коли положення Генерального договору на надання платіжніх послуг застосовується лише до продавця, використовується термін «Продавець »)

Покупець —платник і / або кінцевий отримувач послуг і товарів, що продаються Продавцем, який використовує Систему для збору платежів.

Проект — докладний опис Продавцем наданих товарів/послуг, вказаний ним в Системі з метою збору платежів з Покупців за товари/послуги, що надаються Продавцем, методами, зазначеними в Системі.

Ключове слово — нікальна комбінація букв і цифр, що відправляється Покупцем на Короткий номер з цілю отримання конкретної послуги або товару Продавця.

Тариф — конкретна ціна одного SMS повідомлення, дзвінка або підключення до WAP-сторінці.

Короткий номер —  номер телефону що належить Оператору, користуючись яким Покупці оплачують товари і послуги Продавця.

Загальні положення

1. Послуга зі збору платежів через Операторів надає Продавцю можливість збирати платежі Покупців через послуги Оператора - SMS повідомлення і WAP-платежі.

2. ППід час користування цією послугою Продавцю застосовуються всі умови Загального договору, а також умови, додатково визначені в цьому Додатку. Визначення в даному Додатку використовуються в значенні, зазначеному в Генеральному договорі.

3.Особливість збору платежів через Операторів полягає в тому, що за товари або послуги Продавця Покупець платить Оператору, а грошові кошти, що належать Продавцю, виплачуються Paysera.

4. Щоб користуватися цією послугою, Продавець повинен надати Paysera свій Проект, а також інші документи, необхідні Paysera.

5. Paysera має право відмовитися підтверджувати Проект, а також надати послугу Продавцеві, не вказуючи на це причин.

6. Послуги починають надаватися після того, як Paysera підтверджує Проект Продавця і Продавець виконує інтеграцію відповідно до інструкцій, наданих Paysera

7. Якщо продавець є юридичною особою, то, погоджуючись з умовами цієї Додатки, він також підтверджує, що у нього є доручення, необхідне для замовлення даної послуги від імен юридичної особи.

Ціна і порядок оплати

8. Ціни та терміни виплати послуг збору платежів через Операторів з розбиткою по странам пропонуються тут. Продавець підтверджує, що детально ознайомився із змінами в тариф та термінах збору платежів та платіжних переказів, а також із тарифами на інші актуальні для нього послуги Paysera. 

9. Розрахунок Продавця з Paysera узгоджується на підставі даних про надані послуги, наданих Операторами. Узгодження відповідності даних здійснюється Paysera в односторонньому порядку. Якщо дані, що містяться в наданій Операторами зведенні, відрізняються від даних, наданих Операторами протягом місяця, кінцеву сумарну суму буде перераховано на підставі наданої Операторами місячного звіту. Paysera зазначає, що подібні розбіжності в даних (зокрема, сум, виплачених Покупцями Операторам) можуть виникнути не з вини Paysera, а в зв'язку з певними технічними неполадками або неплатоспроможністю абонентів Операторів (була використана вкрадена SIM-карта, абонент Оператора не розрахувався з Оператором і т.п.), а також з інших причин. Paysera не несе відповідальності за вищезгадані розбіжності, але бере на себе зобов'язання по можливості встановити справжню причину розбіжностей.

10. Paysera виплачує кошти, які належать Продавцю, якщо отримує відповідну виплату від Операторів та (або) відвідувачів, які мають пов'язані перекази Paysera, отримані від Операторів кошти. Кошти Продавцю виплачуються пропорційно від суми виплат, отриманих Paysera від Операторів та (або) відвідувачів.

11. Якщо наданий Оператором звіт за минулий звітний період відрізняється від наданого Системою звіту, правильною буде вважатися інформація, надана Оператором. Якщо виплати на користь Продавця були здійснені Paysera до моменту надання Оператором правильної інформації і після уточнення Оператором інформації з'ясовується, що частина виплачених коштів повинна бути повернена, Paysera вправі списати ці кошти з Рахунку Paysera Продавця. У разі недостатнього для повернення залишку коштів на Рахунку Paysera Продавця, Продавець зобов'язується повернути кошти Paysera протягом 7 (семи) календарних днів.

12. Paysera розраховується з Продавцем на підставі згенерованих рахунків протягом терміну, встановленого для кожної держави, з якої були отримані платежі (терміни описані для кожної держави і відображаються поруч з Ключовими словами і тут). 

13. Суми, що належать Продавцю, Paysera переказує на Рахунок Paysera Продавця, відкритий відповідно до умов Генерального договору. 

14. Сторони домовляються, що, в разі обрання умов виплати грошових коштів в обліковому запису Продавця, в Системі буде автоматично згенерованf і надана рахунок-фактура ПДВ на виставлену до сплати суму. Продавець, підключившись до облікового запису, може ввести серію і номер рахунку-фактури ПДВ. Продавець зобов'язується роздруковувати рахунок-фактуру ПДВ і включити її в свій бухгалтерський облік. 

15. Якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту повідомлення Продавця в Системі і по електронній пошті про згенерованої для нього рахунку-фактурі ПДВ, Продавець не вводить серію і номер рахунку-фактури ПДВ, Система буде використовувати серію і номер, згенеровані Системою. 

16. У разі, якщо Оператор сам не платить податок ПДВ, Paysera автоматично генерує Продавцю рахунок-фактуру ПДВ, в якій зазначено ПДВ. У разі, якщо Продавцю була виставлена рахунок-фактура з ПДВ, який сплачує Paysera, Продавець зобов'язується декларувати і належним чином оплатити ПДВ.

Зобов'язання Продавця

17. У облікового запису Продавець вибирає Короткий номер, вказаний в Системі, за яким Покупці можуть зателефонувати або відправити SMS-повідомлення, бажаючи оплатити товари або послуги Продавця. Також Продавець може вибрати адресу веб-сторінки, підключившись до якої Покупці можуть оплатити і отримати товар або послугу Продавця. 

18. Продавець зобов'язується вказувати Покупцям точні і правильні короткі номери, надані Paysera. 

19. Продавець зобов'язується належним чином співпрацювати з Покупцями і надавати їм інформацію, а також консультувати з питань, пов'язаних з послугами та товарами, які були замовлені за допомогою SMS-повідомлень та інших способів оплати товарів і послуг. 

20. Продавець запевняє, що не створюватиме Ключові слова, що збігаються або схожі на Ключові слова, які використовуються іншими популярними порталами для таких же Коротких номерів. Кількість відправлених помилково SMS-повідомлень, що містять конкретне Ключове слово, не повинно перевищувати 20% від загальної кількості SMS-повідомлень. В іншому випадку вважається, що Ключове слово є занадто схожим, і Продавець зобов'язується негайно замінити його. Якщо Продавець не замінить таке Ключове слово протягом 14 (чотирнадцяти) днів після повідомлення про це по ел. поштою, Paysera зупиняє надання послуги Продавцю до заміни Ключового слова. 

21.Певні Ключові слова будуть активовані тільки після проходження процедури підтвердження Продавця або Ключового слова, або після певного періоду часу. Про необхідність проведення процедури підтвердження або про період часу, необхідний для активації Ключового слова, Продавець буде сповіщений Системою. 

22. Створення певних ключових слів може обкладатися додатковою платою. Про додаткову плату і ціни Продавець буде сповіщений Системою. 

23. Продавець зобов'язується надати Paysera Проект і опис послуги для кожного Ключового слова прийнятною мовою і державною мовою тієї країни, в якій вона буде використовуватися. Такий опис має бути надано разом з описом проекту до створення Ключового слова. Якщо опис послуги не буде надано Продавцем, Ключове слово не буде створена або активовано, або буде видалено в короткі терміни. 

24. Продавець запевняє, що буде зберігати інформацію про надання своїх послуг і реалізацію товарів і, не пізніше, ніж протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання запиту Paysera ел. поштою, надасть Paysera всю наявну інформацію про те, де і які послуги або товари були отримані Покупцем на підставі конкретного наданого Paysera і отриманого Продавцем SMS-повідомлення, дзвінка, або підключення до WAP-сторінки, здійсненого не раніше, ніж за 6 (шість) місяців до отримання запиту. 

25. З міркувань безпеки, для одного номера мобільного телефону Покупця встановлюється місячний ліміт, при перевищенні якого послуга Покупцеві надаватися не буде, а Продавець не отримає доходу. Про досягнення Покупцем ліміті, а також про сам ліміті, Система буде автоматично повідомляти Продавця ел. поштою, або будь-яким іншим способом, вказаним в обліковому запису Продавця.

Повернення грошових коштів

26. Якщо Paysera отримає від Оператора повідомлення про шахрайство Покупців, SMS-повідомлення, дзвінки або підключення до WAP-сторінок, про які було повідомлено, будуть анульовані, і Продавець буде про це поінформований. У тому випадку, якщо доходи вже були виплачені Продавцю, вони будуть списані з Рахунку Paysera Продавця відразу ж після отримання Paysera повідомлення про ануляцію, або з доходів, отриманих згодом. Якщо сума доходів виявиться недостатньою, Продавець зобов'язується повернути грошові кошти протягом 7 (семи) календарних днів. 

27. Якщо SMS-повідомлення надіслано Продавцю за помилкою Покупателю (введено невірне Ключове слово) або Продавець не може замовити Покупку послуг за причиною неповерненого формату SMS-повідомлень, таке SMS-повідомлення аннулюється, а Paysera надає послугу для відправленого SMS-повідомлення або за можливістю компенсувати Покупатель надіслати SMS-повідомлення.

Техническая интеграция услуг

28. Ппродавець, який користується послугою Збору платежів через Операторів, зобов'язується пов'язати свою систему з системою Paysera згідно з наданими тут інструкцій Paysera (якщо дія послуги пов'язана з послугами, що надаються автоматично будь-якою системою, наприклад, для радіостанцій при отриманні побажань або поздоровлень, пов'язання не потрібно). 

29. Продавець розуміє і погоджується з тим, що неправильна інтеграція може викликати додаткові навантаження для системи , які є небажаними і не можуть бути прийнятними, тому необхідно гарантувати правильну реалізацію з'єднань (відповідно до інструкції). 

30. Paysera вправі в будь-який час безперешкодно міняти технічне рішення інтеграції послуг. Про будь-які зміни, які вимагають змін в програмному забезпеченні Продавця, повідомляється не менш, ніж за 90 (дев'яноста) днів. Продавець розуміє, що в разі внесення Paysera змін до Інструкції по інтеграції, а також повідомлення про це Продавця, Продавець зобов'язується за свій рахунок і не пізніше, ніж протягом 90 (дев'яносто) днів з дати отримання такого повідомлення, оновити системне забезпечення зі свого боку. Необхідні зміни з боку Продавця забезпечуються за рахунок Продавця.

Підтвердження і згода Сторін

31.Реєстрація Продавця в Системі означає підтвердження і гарантію того, що, здійснюючи торговельну діяльність, Продавець буде діяти сумлінно і відповідно до інтересів Paysera і Покупців, а також власними інтересами. Продавець також зобов'язується надавати Покупцям послуги і товари належним чином, своєчасно та якісно.

32. Продавець гарантує, що будь-які його дії, пов'язані з виконанням цього Договору, а також продані ним товари і (або) послуги, відповідають законодавству Литовської Республіки та держави, на території якого здійснюється продаж товарів і послуг. Продавець несе повну відповідальність за наслідки, які може спричинити за собою недотримання даних зобов'язань.

33. Надаючи послуги, зазначені в цьому Додатку, Paysera не несе відповідальності за продавані Продавцем товари і (або) послуги, що надаються, а також за наслідки продажу даних товарів і (або) надання послуг. Paysera також не гарантує виконання іншою стороною (Покупцем) своїх зобов'язань за угодою, укладеною Продавцем (наприклад, нескасування платежу або здійснення інших дій). Нездійснення іншою стороною (Покупцем) угоди вважається заборгованістю Покупця або іншим порушенням обов'язків Покупця щодо Продавця. Paysera також не гарантує тотожності особистості Покупця.

34. Сторони (Продавець і Paysera) зобов'язуються забезпечити належне застосування організаційних і технічних заходів, призначених для захисту особистих даних Покупців від випадкового або незаконного знищення, перекручення, розголошення або інших видів незаконної обробки, як це визначено застосовуваним законодавством.

38. Персональні дані Покупців, як платників, обробляються відповідно до вимог, встановлених Законом про правовий захист персональних даних Литовської Республіки та Загальним регламентом ЄС про захист даних. Принципи обробки персональних даних регулюються Политикою захисту даних.

36. Персональні дані Покупців, які не підпадають під описану в п. 37 цього Договору категорію, обробляються на підставі «Договору на обробку персональних даних»,укладеного між Продавцем і Paysera. 

37. Продавцю, який користується послугами Paysera в ділових і професійних цілях, рекомендується на час дії Договору розмістити на своїй веб-сторінці «Знак надійності» з посиланням на Систему, відповідно до наданих тут інструкцій.

38.Paysera надає можливість Продавцю, який користується послугами Paysera з метою задоволення своїх ділових та професійних інтересів, безкоштовно рекламувати в Системі опису Продавця, а також надані їм послуги і продані ним товари протягом строку дії Договору. Paysera вправі видалити такий опис з Системи або його не рекламувати без попереднього повідомлення і зазначення причин видалення або нерекламування.

39. Продавець згоден на розміщення логотипу Продавця або опису наданих їм послуг і (або) товарів в Системі протягом терміну дії Договору. Такий опис Paysera вправі видалити з Системи без попереднього повідомлення і зазначення причин видалення..

40. Продавець зобов'язаний негайно, але не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів, інформувати Paysera про будь-які зміни, включаючи зміни в інформації, пов'язаної з правовим статусом Продавця (представленого ним юридичної особи), видом діяльності, уповноваженими особами з правом на підпис та іншою інформацією, яка може істотно впливати на здійснення Генерального договору та цього Додатку. Продавець є відповідальним за будь-які наслідки, що виникли в результаті невідповідного виконання даного зобов'язання і несвоєчасного надання зазначеної вище інформації.

Заборонена діяльність

41. Заборонена діяльність зазначається в розділі 9 Генерального договору.

42. Збирати платежі за допомогою SMS-повідомлень, Продавцю також забороняється:

42.1. не вказувати або вказувати невірну вартість відправки SMS-повідомлення;

42.2. рекламувати себе, використовуючи небажану рекламу (СПАМ) (наприклад, відправляючи велику кількість ел. листів, повідомлень через Skype, ICQ або іншими засобами інтернет-комунікації).

43. Продавець зобов'язаний переконатися, що надані ним послуги або товари не суперечать законам конкретної країни, в якій надаються послуги або продаються товари.

44. У разі виявлення недотримання або порушення Продавцем обмежень на здійснення забороненої діяльності, встановленої в даному Додатку, або невідповідності або порушення діяльності Продавця законодавства конкретної країни, в результаті чого Paysera було завдано збитків (наприклад, накладено штраф, вимагатися пояснення, закритий рахунок), Paysera вправі списати з Рахунку Paysera Продавця суму всіх витрат і збитків, понесених у зв'язку з порушенням Продавцем зобов'язань, без ініціювання спору. У разі, якщо на Рахунку Paysera Продавця недостатньо коштів для покриття витрат, Продавець зобов'язаний негайно перевести Paysera суму понесених збитків на рахунок, вказаний Paysera.

Повідомлення про несправності

45. Paysera зобов'язується заздалегідь, в порядку, встановленому Генеральними договором, повідомляти Продавця про відомі і можливі технічні несправності Системи, а також систем і устаткування третіх осіб, залучених Paysera для надання послуг, які впливають на надання послуг Paysera. Отримавши таке повідомлення, Продавець також зобов'язується негайно повідомити Покупців і Paysera про технічні неполадки і планованих профілактичних і ремонтних роботах, які можуть вплинути на надання послуг або продаж товарів Продавця Покупцям..

Відповідальність сторін

46. Відповідальність Сторін визначається відповідно до умов Генерального договору на надання платіжних послуг.

47. З метою захисту Продавців, Клієнтів і Покупців від Інтернет-шахрайства, Paysera завжди прагне об'єктивно і оперативно оцінити ситуацію між Продавцем і Покупцем і вжити відповідних заходів безпеки. У разі виникнення конфліктної ситуації, Paysera, бажаючи запобігти можливій незаконній діяльністі, залишає за собою право призупинити надання послуг і / або виплати коштів. Дане право не використовується Paysera при отриманні скарги на Продавця, який протягом тривалого часу успішно здійснює діяльність і користується послугами Paysera, оскільки такі Продавці, як правило, усувають всі непорозуміння з Покупцем безпосередньо. Paysera залишає за собою право вимагати додаткового підтвердження особи Продавця або Покупця і роду їх діяльності з метою встановлення обставин. Якщо не вдається вирішити проблему шляхом діалогу, а також при наявності обґрунтованої підозри у шахрайстві, вся інформація про суперечку і договорі передається правоохоронним органам, а надання послуг і виплата зібраних платежів припиняються.

Архів

Версія Договору на збір платежів через Операторів до 27.10.2020