Pdf
Повернутися до списку

Договір змінений: 16-09-2019

Генеральний договір про надання платіжних послуг для фізичних осіб

1. Загальні положення

1.1. Даний договір укладається між Paysera і Клієнтом.

1.2. Предмет договору: в даному Договорі визначаються основні умови між Клієнтом і Paysera на момент реєстрації Клієнта в Системі, відкриття Рахунку Paysera і використання інших послуг Paysera. Додатками до Договору, Угодами і Правилами, які є невід'ємною частиною даного Договору, визначаються умови надання послуг Paysera, які вступають в силу після того, як Клієнт ознайомиться і почне користуватися відповідними послугами. Крім цього Договору, відносини між Paysera і Клієнтом, пов'язані з наданням Послуг, регулюються застосовними щодо Клієнта нормативними актами, укладеними з Клієнтом угодами, правилами, а також принципами розсудливості, справедливості і чесності.

1.3. Цей Договір являє собою важливий документ, який повинен бути ретельно вивчений Клієнтом перш, ніж Клієнт зареєструється в Системі, відкриє Рахунок в Paysera і почне користуватися іншими послугами Paysera. Просимо уважно ознайомитися з умовами цього Договору перш, ніж з ними погодитися. У цьому Договорі та Додатках до нього описуються певні ризики, пов'язані з використанням Системи, а також надаються інструкції з безпечного використання Системи.

1.4.Додатки до цього Договору є угодами, на основі яких Клієнт і Paysera узгоджують користування відповідними послугами, зазначеними в Додатках. Зазначені в Додатках умови є спеціальними положеннями, що превалюють по відношенню до інших положень Договору. У міру того, як Клієнт починає користуватися послугами, якими до цього часу не користувався, в силу вступають відповідні Додатки цього Договору. Якщо для початку надання нових послуг необхідно додатково пройти процедуру підтвердження облікового запису Клієнта або надати додаткові документи, нові послуги активуються тільки після виконання всіх зазначених Paysera дій.

1.5. Призначені для Клієнтів Положення даного Договору не застосовуються щодо Клієнтів, які не є Користувачами і діють відповідно до Договору та / або Додатків до нього з метою, пов'язаних з їх бізнесом, торгівлею або професійною діяльністю.

1.6. Основні терміни, що використовуються в Договорі:

Персональні дані —будь-яка інформація, пов'язана з фізичним (приватним) особою, особа якого відома або може бути безпосередньо або опосередковано встановлена, використовуючи такі дані, як: особистий код (ідентифікаційний номер платника податків), а також один або більше ознак фізичного , фізіологічного, психологічного, економічного, культурного чи соціального характеру

Робочий день — встановлений Paysera день, в який Paysera надає послуги. Для різних послуг Paysera може встановити різні робочі дні, які вказуються на сторінці з Тарифами.

Електронні гроші — грошові кошти Клієнта, внесені або перекладені і зберігаються на рахунку Paysera, призначені для здійснення Платіжних операцій через Систему.

Paysera — компанії групи Paysera відповідно до країни проживання Клієнта, а також інші юридичні особи, залучені з метою надання послуг; всі платіжні послуги надаються тільки ліцензованими компаніями. Первинна обліковий запис відкривається компанією Paysera Ltd, а ідентифікація клієнта здійснюється і платіжний рахунок формату IBAN відкривається ліцензованої компанією, що належить групі компаній Paysera. Актуальні реквізити даних компаній надаються в кінці Договору.

Одержувач — фізична або юридична особа, а також інша організація або її філія, зазначені в Платіжному дорученні як одержувач коштів Платіжної операції.

Виписка — підготовлений і наданий Paysera документ, в якому надана інформація по Платіжних операціях, здійснених на рахунку протягом певного періоду часу.

Тарифи — тарифи на послуги та операції, підтверджені відповідно до встановленого Paysera порядку.

Клієнт — фізична особа, яка зареєструвалася в Системі для створення облікового запису.

Ідентифікація клієнта — установлення особистості Клієнта відповідно до описаної в Системі процедури.

Комісійна плата — плата, що стягується Paysera за здійснення Платіжної операції і/або пов'язаних з нею послуг.

Платіжний переказ — платіжна операція, в ході якої з ініціативи Платника гроші переводяться на платіжний рахунок отримувача.

Платіжне доручення — доручення Платника або Отримувача (платіжний переказ) для постачальника Платіжних послуг на здійснення Платіжної операції.

Платіжна операція — операція внесення, переведення або зняття грошових коштів, ініційована Платником, від імені Платника або Одержувачем.

Платіжна послуга —послуга, яка створює умови вносити або знімати готівкові кошти з платіжного рахунку, а також всі операції, пов'язані з управлінням платіжним рахунком; платіжні операції, включаючи переказ грошей з платіжного рахунку, відкритого в установі постачальника платіжних послуг, користувача платіжних послуг або в установі іншого постачальника платіжних послуг; платіжні операції, в ході яких грошові кошти користувачеві платіжних послуг надаються в рамках кредитної лінії: платіжні операції, що здійснюються за допомогою платіжної картки або іншого подібного інструменту і/або кредитні перекази, включаючи періодичні перекази; видача та/або прийняття платіжних інструментів; грошові перекази; послуги ініціювання платежу; послуга інформації по рахунках.

Платіжний інструмент — будь-який платіжний інструмент, який Система дозволяє зв'язати з рахунком Paysera і використовувати при здійсненні Платіжних переказів.

Платник — фізична або юридична особа, інша організація або її філія, яка має платіжний рахунок і надає згоду на здійснення платіжного доручення з цього рахунку, або, в разі відсутності платіжного рахунку, надає Платіжне доручення.

Рахунок Paysera або Рахунок — рахунок в Системі, відкритий на ім'я Клієнта та призначений для здійснення платежів та інших платіжних операцій. Рахунок відкривається тільки після проходження Клієнтом процедури ідентифікації.

Послуга —надається Paysera послуга випуску і викупу електронних грошей, надається Paysera платіжна послуга, а також будь-яка інша послуга, яку представляє Paysera.

Додаток Paysera — мобільний додаток для управління рахунком Paysera, що встановлений та використовується на мобільному пристрої.

Обліковий запис — результат реєстрації в комп'ютерній системі, в ході якої записуються дані зареєстрованої особи, надається ім'я підключення та визначаються права користувача в системі.

Прийнятна мова — литовська, англійська, російська, латиська та польська мови.

Додаток — угода між Paysera і Клієнтом про умови надання та використання окремих послуг, що надаються Paysera. Додаток може бути визначений як угода, правила, декларація, план або ін. Додаток є невід'ємною частиною цього Договору.

Посилена аутентифікація клієнта — процедура підтвердження особи фізичної або юридичної особи, заснована на використанні двох або більше елементів, які поділяються на категорії знання (наприклад, постійний пароль, код, ідентифікаційний номер особи), обладнання (наприклад, носій (англ. token), чіп-карта (англ. smart card), мобільний телефон) і характерності (наприклад, біометричні дані, такі як відбитки пальців) і не є пов'язаними між собою, оскільки при порушенні одного з елементів знижується надійність інших. Дана процедура застосовується в тих випадках, коли Клієнт підключається до свого платіжного рахунку по інтернету або іншими способами віддаленого доступу, ініціює електронну платіжну операцію і віддалено здійснює будь-яку дію, яка може бути пов'язана з шахрайством при здійсненні платежу або ризиком зловживання іншого характеру.

Система — програмне рішення на веб-сторінках, що належать Paysera, яке розроблене Paysera та використовується Paysera для надання послуг.

Договір — угода між Клієнтом та Paysera, що включає в себе даний Генеральний договір про надання платіжних послуг для фізичних осіб, а також будь-які інші умови і документи (Додатки, угоди, правила, декларації та ін.), включаючи, але не обмежуючись, інформацією, посилання на яку представлені в цьому Генеральному договорі про надання платіжних послуг для фізичних осіб.

Згода — згода Платника на здійснення Платіжної операції, яка надається в порядку, описаному в 8-му розділі даного Договору.

Пароль (Паролі) —будь-який створений в Системі код Клієнта, в тому числі код для посиленої аутентифікації Клієнта, а також код, наданий Paysera для доступу до Облікового запису та/або Рахунку Paysera, ініціації, підтвердження та/або управління окремою послугою, що надається Paysera, а також ініціації, авторизації, здійснення, підтвердження або отримання платіжної операції.

Сторона — Paysera або Клієнт.

Унікальний ідентифікатор — комбінація букв, цифр або символів, які Paysera надає користувачеві платіжних послуг як постачальник платіжних послуг, яка однозначно ідентифікує користувача платіжних послуг, який бере участь в платіжній операції, та/або його платіжний рахунок, який використовується під час здійснення Платіжної операції.

Користувач — Клієнт, який діє згідно з Договором в цілях, не пов'язаних з його бізнесом, торгівлею або професійною діяльністю.

2. Реєстрація в Системі і створення облікового запису

2.1. Для того, щоб почати користуватися послугами Paysera, Клієнт повинен зареєструватися в Системі. Paysera вправі відмовити в реєстрації нового клієнта без пояснення причин, проте Paysera гарантує, що приводом для відмови в реєстрації завжди служать вагомі причини, які Paysera не зобов'язана або не має права розкривати.

2.2. Під час реєстрації в Системі для Клієнта створюється Обліковий запис. Обліковий запис є особистою і користуватися ним (підключатися) має право тільки власник, тобто Клієнт. Після реєстрації Клієнта в Системі і створення облікового запису, для Клієнта автоматично відкривається Рахунок Paysera, який діє відповідно до принципу, описаному в розділах 4 і 5 цього Договору.

2.3. Клієнт може володіти тільки одним обліковим записом.

2.4. Договір набуває чинності після того, як Клієнт зареєструвався в Системі, ознайомився з умовами цього Договору та висловив згоду дотримуватися цих Умов, і діє протягом невизначеного терміну.

2.5.Реєстрація Клієнта в Системі означає, що він згоден з умовами Договору та зобов'язується їх дотримуватися. Paysera надає послуги особам, які досягли віку 7 (семи) років. Особам, які не досягли віку 7 (семи) років, забороняється користуватися послугами Paysera. Якщо Клієнт є особою, що не досягли віку 18 (вісімнадцяти) років, він зобов'язаний надати письмову згоду своїх законних представників (батьків, опікунів або піклувальників). Paysera вправі в будь-який час вимагати пред'явити письмове (і нотаріально завірене) згоду законних представників Клієнта (батьків, опікунів або піклувальників). Якщо протягом встановленого Paysera терміну Клієнт не надає письмової згоди, Paysera право негайно перервати надання послуг повністю або частково.

2.6. Клієнт підтверджує, що вході реєстрації в Системі їм була надана достовірна інформація і, змінюючи або доповнюючи дані про себе в подальшому, він буде надавати тільки достовірну інформацію. Клієнт несе відповідальність за будь-які збитки, що виникли в результаті надання їм невірних даних. 

2.7. У випадках, передбачених Договором або Системою, а також згідно з установленим порядком, Клієнт повинен підтвердити реєстрацію облікового запису, надання нової Послуги або частини Послуги, пройти ідентифікацію Клієнта, щоб надання Послуг було розпочато або відновлено. Ідентифікація Клієнта і підтвердження реєстрації облікового запису і нових Послуг необхідні для захисту інтересів Клієнта та Paysera.

2.8. Paysera має право вимагати дані і / або документи, за допомогою яких Paysera може ідентифікувати і / або отримати важливу інформацію про Клієнта, необхідну для належного надання Послуг. Конкретні дані і / або документи, які необхідно надати, будуть вказані в повідомленні для Клієнта про необхідність пройти процедуру ідентифікації Клієнта або іншу процедуру підтвердження.

2.9. В ході ідентифікації Клієнта Paysera має право вимагати у Клієнта надати оригінали необхідних документів і / або їх копії і / або нотаріусом або іншою державою уповноваженою особою завірені копії документів.

2.10. Місця, процедури, умови і ціни проходження процедури ідентифікації вказані тут.

2.11. В окремих випадках, дотримуючись встановлених законом зобов'язаннями або у випадках, коли того вимагає тип документів (наприклад, необхідно надати оригінал документа), Paysera має право вимагати у Клієнта пройти процедуру ідентифікації конкретним способом (наприклад, прибувши до Відділу обслуговування клієнтів). 

2.12. Сторони домовляються, що Клієнт може підтверджувати (підписувати) документи (наприклад, договори, угоди і т.д.) за допомогою електронних засобів (включаючи, але не обмежуючись спеціальною ручкою для підпису на екрані (стилусом)). 

2.13. Paysera вправі вимагати від Клієнта додаткової інформації та / або документів, пов'язаних з Клієнтом або здійснюваними їм операціями, а також має право призупинити здійснення операції Клієнта до того часу, поки Клієнт надасть додаткову інформацію та / або документи, пов'язані з призупиненої операцією. Крім того, Paysera вправі вимагати від Клієнта заповнювати і періодично оновлювати дані анкети Клієнта. Якщо Клієнт не надасть додаткової інформації та / або документів протягом Paysera встановленого розумного строку, Paysera вправі припинити надання Послуг Клієнту повністю або частково. Paysera має право вимагати, щоб надані копії документів були завірені нотаріусом і / або переведені на щонайменше одній з Прийнятних для Paysera мові. Всі документи і інформація готуються за рахунок Клієнта.

2.14. Про успішне підтвердження облікового запису, початок надання нової або призупиненої Послуги Клієнт оповіщається по електронній пошті, адресу якої було вказано під час реєстрації в Системі, або SMS-повідомленням, якщо при реєстрації був вказаний тільки номер мобільного телефону.

2.15. У разі, якщо Клієнтом були вказані невірні дані, він зобов'язаний їх виправити, а якщо у зв'язку з неточністю даних було створено кілька облікових записів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Paysera, щоб створені Облікові записи були об'єднані в одну. У разі порушення умов даного пункту Клієнт може бути заблокований, незаконні операції визнані недійсними, а дані, при необхідності, передані правоохоронним органам.

3. Вартість послуг Paysera і порядок розрахунку

3.1. Ціни і терміни надання послуг Paysera оговорюються у відповідному розділі Договору, на сторінці Тарифів або в Додатку, присвяченому конкретній Послузі.

3.2. Якщо Paysera знижує зазначені в Системі загальні тарифи на Послуги, нові тарифи застосовуються щодо Клієнта незалежно від того, чи був Клієнт про це поінформований чи ні, за винятком випадків, коли тарифи змінені описаним в 11-му розділі способом.

3.3.Комісійна плата стягується в наступних випадках: 

3.3.1. під час здійснення Платіжної операції;  

3.3.2. якщо Комісійна плата не списувалася при здійсненні Платіжної операції, Paysera має право списання комісійних з рахунку Клієнта з часом, але не пізніше, ніж через 2 (два) роки після здійснення Платіжної операції. Клієнт інформується про Комісійної платі, списаної з його рахунку відповідно до описаного в даному пункті порядком, в звіті за той період, коли була списана Комісійна плата;

3.3.3. Комісійна плата за операцію вказується Клієнту перед здійсненням Платіжної операції, якщо правила конкретного платіжного інструменту або Послуги не передбачають інакше. 

3.4. Клієнт підтверджує, що ретельно ознайомився зі вартістю і термінами здійснення Платіжних переказів, а також всіх Послуг Paysera, які до нього застосовні або актуальні для нього. 

3.5. Paysera має право списати комісійну плату з Рахунку, з якого здійснюється Платіжна операція, або з інших рахунків, відкритих в Paysera. 

3.6. Комісійна плата стягується у валюті, зазначеній в Договорі, Додатку або на веб-сторінках, посилання на які надані в цьому Договорі або у Додатку. 

3.7. Клієнт зобов'язується забезпечити достатню кількість коштів для оплати або списання Комісійної плати з Рахунку. Якщо на рахунку недостатньо коштів, щоб списати комісійну плату в певній валюті, Paysera має право, але не зобов'язана, вирахувати комісійну плату з коштів на рахунку в іншій валюті, конвертувавши кошти в потрібну валюту по актуальному для Клієнта курсу обміну Paysera. Стандартний курс обміну валюти публікується тут. Якщо на рахунку зберігаються кошти в декількох валютах, Paysera може їх конвертувати у валюту для оплати за алфавітним порядком міжнародних скорочень валют. 

3.8. Не сплативши надані Paysera Послуги своєчасно, Клієнт, на вимогу Paysera, зобов'язаний сплатити Paysera пеню в розмірі 0,05% за кожен прострочений день.

4. Відкриття рахунку Paysera. Умови випуску та викупу електронних грошей

4.1. На основі цього Договору для Клієнта в Системі на невизначений термін відкривається Рахунок Paysera. 

4.2. Рахунок Paysera дозволяє Клієнтам вносити, переводити, зберігати кошти на своєму рахунку для здійснення місцевих і міжнародних грошових переказів та платежів, отримувати кошти на рахунок, а також оплачувати товари і послуги і виконувати інші операції, безпосередньо пов'язані з грошовими переказами.

4.3. Грошові кошти Клієнта на рахунку Paysera вважаються Електронними грошима, які Paysera випускає після того, як Клієнт переводить або вносить кошти на свій Рахунок Paysera. Після того, як Клієнт вніс, перевів або отримав кошти на свій Рахунок Paysera і Paysera їх отримала, Paysera зараховує кошти на Рахунок Клієнта, таким чином випускаючи Електронні гроші за номінальною вартістю. Ці Електронні гроші привласнюються Клієнту і зберігаються на рахунку Paysera Клієнта. 

4.4.Клієнт може вибрати конкретний спосіб внесення або переказу коштів на Рахунок Paysera в облікові записи, натиснувши на функцію «Поповнення рахунку», яка містить інструкції по внесенню коштів для кожного способу оплати. Інструкції щодо внесення коштів і надані в них дані вважаються (можуть вважатися) Унікальними ідентифікаторами, які необхідні для належного здійснення операції.

4.5. Номінальна вартість електронних грошей збігається з вартістю внесеної або перекладеної на Рахунок Paysera сумою (після оплати стандартних Комісійних плат, які можна застосувати для конкретного способу оплати). 

4.6. Електронні гроші, що зберігаються на рахунку Paysera, не є внеском, і за їх зберігання Paysera не виплачує відсотків і не надає ніяких інших переваг, пов'язаних з тривалістю терміну зберігання Клієнтом Електронних грошей на рахунку Paysera. 

4.7. В дному і тому ж Обліковому записі Клієнт може створити і бути власником кількох Рахунків Paysera, які він може використовувати на свій розсуд. 

4.8. За бажанням Клієнта, Електронні гроші, що зберігаються на рахунку Paysera Клієнта, повинні бути викуплені за номінальною вартістю в будь-який час, за винятком передбачених Договором випадків, коли користування рахунком обмежена.

4.9. Своє побажання про викуп електронних грошей Клієнт пред'являє створюючи Платіжне доручення на переказ електронних грошей зі свого Рахунку Paysera на будь-який інший вказаний Клієнтом рахунок (банки та електронні платіжні системи, на які Paysera може перевести гроші, вказані тут) або виводячи Електронні гроші зі свого Рахунку Paysera іншими способами, зазначеними в Системі і підтримуваними Paysera. Paysera вправі застосовувати обмеження на викуп електронних грошей.

4.10. Ніякі окремі умови викупу електронних грошей, відмінні від умов, які можна застосувати до стандартних Платіжним переказам і іншим Платіжним операціям, здійснюваним на рахунку Paysera, не застосовуються. Суму викуповуються або перекладаються електронних грошей вибирає Клієнт. 

4.11. Додаткова плата за викуп електронних грошей не стягується. При викупі електронних грошей Клієнт платить стандартну комісійну плату за грошовий переказ або виплату, розмір якої залежить від здійснюваної Клієнтом Платіжної операції. При перекладі або виплати грошових коштів застосовуються стандартні Комісійні плати. 

4.12.У разі, якщо Клієнт розриває Договір і звертається з проханням про закриття Рахунку Paysera і видаленні облікового запису в Системі, або якщо, у випадках, передбачених Договором, Paysera припиняє надання послуг Клієнту та видаляє обліковий запис Клієнта з Системи, засоби, що знаходяться на рахунку Paysera , переводяться на вказаний Клієнтом банківський рахунок або електронний платіжний рахунок в іншій системі. Paysera має право списати з суми, що повертається належать Paysera кошти (комісійну плату за надані Послуги, яку Клієнт не заплатив, а також витрати, включаючи, але не обмежуючись штрафами і відшкодуванням збитків, призначених Міжнародними організаціями платіжних карт, іншими фінансовими установами та / або державними установами , які Paysera понесла в зв'язку з порушенням Договору Клієнтом). У разі виникнення спору між Paysera і Клієнтом, Paysera має право затримати гроші, які є предметом спору, до вирішення спору.

4.13. Якщо повернути гроші Клієнту неможливо з причин, не залежних від Paysera, Клієнт негайно ставиться до відома. Клієнт зобов'язаний негайно вказати інший рахунок або надати додаткову інформацію, необхідну для повернення грошей (здійснення платежу).

5. Використання рахунку Paysera

5.1. Клієнт може керувати своїм рахунком Paysera, увійшовши в обліковий запис за допомогою свого імені підключення і Пароля і виконавши кроки додаткового підключення (посиленою аутентифікації).

5.2. Платіжні перекази з Рахунку Paysera Клієнта можуть здійснюватися:

5.2.1. на рахунок іншого користувача Системи;

5.2.2. на рахунки банків Литви, ЄС і зарубіжних держав (за винятком зарубіжних держав, Платіжні перекази в які неможливі: про такі країни Paysera повідомляє Клієнту в Системі); 

5.2.3. на рахунки інших платіжних систем, зазначених у Системі. 

5.3. За поданням клієнтів Платіжні доручення на здійснення міжнародних платіжних переказів, додатково застосовується Додаток «Умови здійснення міжнародних платіжних переказів».

5.4. При конвертації валюти застосовується дійсний на момент конвертації курс обміну валюти, який постійно оновлюється і публікується тут (зміни курсу обміну валюти вступають в силу негайно і без окремого повідомлення).

5.5. Вартість створення і підтримки облікових записів і Рахунку Paysera вказана на сторінці Тарифів. Якщо Клієнт не підключався до свого облікового запису і не виробляв операцій на рахунку протягом більше року, Paysera вважає, що Обліковий запис і Рахунок (Рахунки) не використовуються (неактивні). Якщо Обліковий запис і Рахунок (Рахунки) не використовуються і на них немає коштів, Paysera має право перервати Договір і закрити обліковий запис і Рахунок (Рахунки), проінформувавши Клієнта про невикористовуваних облікових записів і рахунку (Рахунках) за 30 (тридцять) днів до закриття . Якщо хоча б на одному невживаному (неактивному) рахунку є кошти, Paysera не видаляти обліковий запис, закриваючи тільки невикористовувані (неактивні) Рахунки. Якщо Обліковий запис і Рахунок (Рахунки) Клієнта, на яких є кошти, не використовуються на протязі ще двох років, Paysera починає застосовувати комісійну плату за адміністрування невикористаної (неактивної) облікові записи та Рахунку (Рахунків), на яких є грошові кошти. Комісійна плата вказана тут.

5.6. При переказі коштів з належить Клієнту Рахунку Paysera на приналежну Клієнту карту, банківський рахунок або рахунок в інший електронної платіжної системи, а також при переказі з карти, банківського рахунку або іншої електронної платіжної системи на Рахунок Paysera можуть стягуватися плати за відповідні послуги того банку або платіжної системи. 

5.7. Список банків та електронних платіжних систем, на які здійснюються Платіжні перекази, а також Комісійні плати за перекази і терміни здійснення переказів вказані тут.

5.8. Вартість послуг Paysera списується з Рахунку Paysera Клієнта. Якщо сума грошей на рахунку Paysera менше, ніж сума платіжного переказу і вартість послуги Paysera, Платіжний переказ не здійснюється. 

5.9. У разі здійснення переказів на банківські рахунки або платіжні системи не в країни SEPA, банки системи TARGET2 або SEPA Instant, Paysera вказується як Платник. Разом з платіжним переказом Одержувачу передається інформація, яка в залежності від технічних можливостей може надати одним або декількома із зазначених нижче способів:

5.9.1. Детальна інформація про Платника-Клієнта вказується в полі первинного Платника, якщо така система підтримується відповідної платіжною системою або системою електронного банкінгу; 

5.9.2. Детальна інформація про Платника-Клієнта вказується в полі призначення платежу; 

5.9.3. разом з Платіжним переказом Одержувачу надається унікальна, створена саме для даного переказу посилання на веб-сторінку з докладною інформацією про платіж і платника. 

5.10. У разі, якщо Платник вказав невірні дані отримувача платежу (Унікальні ідентифікатори), і Платіжне доручення за такими даними здійснюється (наприклад, вказаний Платником номер рахунку належить не тій особі, якій Платник бажає перевести гроші), вважається, що Paysera виконала свої зобов'язання належним чином і сума платіжного доручення Платнику; не повертається. Paysera зобов'язується вжити всіх необхідних заходів, щоб відстежити платіжних операцій і повернути суму Платіжної операції, проте в тому випадку, якщо Paysera не вдасться це зробити, з питання повернення грошей Платник повинен звернутися безпосередньо до особі, яка отримала переказ.

5.11. Клієнт зобов'язаний надати Платіжне доручення на здійснення Платіжної операції відповідно до інструкцій, зазначених в Системі і діючими на момент переведення. Якщо Клієнт є Одержувачем, він зобов'язаний вказати докладні і точні дані Платнику, щоб Платіжне доручення на здійснення Платіжної операції у всіх випадках відповідало інструкціям в Системі, чинним на момент переведення. Перед відправкою платіжного доручення на здійснення Платіжної операції або відправкою відомостей іншому Платнику, Клієнт зобов'язаний перевірити і оновити інструкції поповнення рахунку. Інструкції щодо внесення коштів і надані в них дані вважаються (можуть вважатися) Унікальними ідентифікаторами, які необхідні для належного здійснення Платіжної операції.

5.12. Якщо Платник відправляє невірне Платіжне доручення або вказує невірні дані платіжного перекладу, але Платіжний переклад ще не був здійснений, Платник може попросити виправити Платіжне доручення. У такому випадку за корекцію платіжного доручення стягується зазначена в Системі плата.

5.13. У разі, якщо Paysera були отримані кошти, однак Paysera не може зарахувати зазначені в платіжному дорученні кошти на рахунок отримувача (наприклад, рахунок отримувача закритий, зазначений недійсний IBAN номер рахунку і т.п.), Paysera повертає суму платіжної операції Платнику протягом двох робочих днів. В даному випадку може застосовуватися додаткова плата за повернення платіжного доручення. Якщо Paysera не може здійснити Платіжне доручення в зв'язку з помилкою Платника при заповненні платіжних доручень, Платіжне доручення може бути скасовано, а кошти повернуті Платнику, але тільки за письмовим проханням Платника і за згодою отримувача на повернення коштів Платнику (якщо можливо визначити отримувача). У такому випадку застосовується зазначена в Системі комісійна плата за скасування платіжного доручення.

5.14.У всіх випадках, коли Paysera отримує Платіжне доручення, але кошти в зв'язку з помилками в платіжному дорученні неможливо зарахувати на рахунок, але протягом місяця для уточнення такого платіжного доручення або повернення коштів до Paysera не звертався ні Платник, ні Одержувач, Paysera вживає всіх можливих заходи, щоб відстежити платіжних операцій з метою уточнення інформації та здійснення платіжних доручень. Платіжна операція може бути відстежено наступними способами:

5.14.1. Якщо Paysera відомі контактні дані Платника (адреса ел. Пошти або номер телефону), Paysera звертається до Платнику з проханням уточнити Платіжне доручення.

5.14.2. Якщо Paysera не відомі контактні дані Платника і ні Платник, ні Одержувач не звертаються до Paysera з питання коштів, зазначених в платіжних доручень, Paysera звертається до установи постачальника платіжних послуг Платника, з якого були отримані кошти, з проханням зв'язатися з Платником для уточнення інформації платіжні доручення. Дана міра застосовується, якщо установою постачальника платіжних послуг отримувача надається можливість зв'язку з установою за допомогою електронних засобів зв'язку.

5.14.3. Якщо платіжних операцій не вдається відстежити вищевказаними способами, Paysera має право відправити Платнику переказ в розмірі 0,01 EUR або інший переказ мінімального розміру, вказавши в призначенні платежу прохання зв'язатися з Paysera і уточнити невірне Платіжне доручення по ел. поштою. Дана міра застосовується, якщо Paysera відомий рахунок Платника, з якого були отримані кошти, витрати на здійснення такого платіжного переказу перебувають у розумних межах, а сума платіжного переказу складає не менше 10,00 (десяти) EUR.

5.15. У всіх випадках, перерахованих в пункті 5.14, застосовується зазначена в Системі комісійна плата за уточнення (корекцію) платіжні доручення, яка вираховується з суми переказу перед її зарахуванням на Рахунок Клієнта-отримувача.

5.16. Якщо неможливо застосувати жодного вказаного в пункті 5.14 способу відстеження Платіжної операції, а також у випадках, коли за уточненими даними платіжного доручення все одно не вдається встановити Одержувача, кошти зберігаються в системі Paysera до того, поки Платник або Одержувач звернутися в Paysera і надасть додаткові дані, які дозволять зарахувати кошти на рахунок отримувача (після вирахування комісійної плати за уточнення платіжних доручень з суми переказу перед її зарахуванням на рахунок Клієнта-отримувача). Такі кошти можуть також бути повернені Платнику на письмове прохання Платника. У такому випадку за повернення коштів застосовується зазначена в Системі комісійна плата, яка вираховується з суми переказу перед її поверненням Платнику.

5.17. Клієнт, у разі виявлення перерахування на його Рахунок Paysera або з його Рахунку Paysera на його інші рахунки коштів, що йому не належать, зобов'язаний негайно повідомити про це Paysera. Клієнт не має права мати у своєму розпорядженні помилково перераховані кошти. Якщо на Рахунок Paysera або з Рахунку Paysera Клієнта на його інші рахунки кошти були перераховані в зв'язку з помилкою або іншими випадками, які не мають під собою правових підстав, Paysera має право, а Клієнт дає беззаперечну згоду, вирахувати кошти з Рахунку Клієнта Paysera без розпорядження Клієнта. Якщо на рахунку Paysera Клієнта недостатньо коштів, щоб вирахувати помилково перераховані кошти на його Рахунок Paysera або з Рахунку Paysera на його інші рахунки , Клієнт беззаперечно зобов'язується повернути Paysera помилково перераховану суму протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вимоги від Paysera. Своєчасно не повернувши зараховані помилково кошти, Клієнт на вимогу Paysera зобов'язаний заплатити за кожен прострочений день пеню в розмірі 0,05% від суми переказу.

5.18. Клієнт має право змінити ліміти на Платіжні перекази, виконавши процедуру додаткового підтвердження облікового запису відповідно до встановленої в Системі процедурою і встановивши інші ліміти на перекази, які вступають в силу через 12 (дванадцяти) годин після підтвердження додаткових лімітів. Клієнт може перевірити застосовні до нього ліміти, підключившись до свого облікового запису. Клієнт може змінити ліміти на свій розсуд,, однак Payserа вправі обмежувати розміри лімітів Платіжних переказів і вимагати від Клієнта пройти додаткову процедуру ідентифікації Клієнта відповідно до порядку, встановленому в Системі. Про набрання чинності ліміту Клієнт повідомляється електронною поштою. Це положення не застосовується до осіб віком до 14 (чотирнадцяти) років, а також до інших осіб, стосовно яких можуть застосовуватися ліміти фіксованого розміру.

5.19. Клієнт може перевірити баланс свого Рахунку та історію платежів, підключившись в свого облікового запису. Там же можна знайти інформацію про всі Комісійних платах і інші суми, вирахуваних з Рахунку Клієнта за певний період часу.

5.20. Клієнт запевняє, що:

5.20.1. надходять на його Рахунок Paysera кошти отримані не в результаті злочинної діяльності;

5.20.2.Клієнт не використовуватиме послуги Paysera в незаконних цілях, в тому числі здійснювати дії і операції з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним чи іншим незаконним шляхом. 

5.21. Клієнт може керувати рахунком Paysera і здійснювати Платіжні операції зі Рахунку Paysera: 

5.21.1. по інтернету, підключившись до свого облікового запису; 

5.21.2. через Додаток Paysera (застосовується додаток «Управління рахунком Paysera через Додаток Paysera» після того, як Клієнт підтвердить згоду з умовами Програми); 

5.21.3. через Платіжні засоби, пов'язані з рахунком Paysera (застосовується Додаток «Платіжні засоби» після підтвердження Клієнтом згоди з умовами Програми); 

5.21.4. через інші засоби, зазначені Paysera, після підтвердження Клієнта згоди з умовами використання таких коштів. 

5.22. Підтвердження, замовлення, заяви, повідомлення та інші дії Клієнта, здійснені через веб-сайти третіх осіб, підключившись до Системи через Рахунок Paysera і, таким чином, ідентифікувавши себе, прирівнюються до укладення угоди, підтвердженої електронним підписом. 

5.23. Здійснення Платіжних доручень з Рахунку Paysera по інтернету:

5.23.1. Для здійснення Платіжної операції по інтернету Клієнт зобов'язаний заповнити та подати Платіжне доручення, підтвердивши своє Згода на здійснення платіжного доручення в Системі електронним способом. 

5.23.2. Надання платіжних доручень на здійснення в Системі є згодою Клієнта на здійснення Платіжної операції і не може бути скасовано (скасування платіжного доручення можлива тільки до моменту початку здійснення платіжних доручень - статус платежу та можливість скасування можна перевірити в облікові записи Клієнта). 

5.23.3. Формуючи Платіжне доручення на здійснення переказу зі свого Рахунку Paysera на Рахунок Paysera іншого Клієнта, Клієнт може захистити Платіжний переказ паролем платника. В такому випадку, Платіжний переказ остаточно здійснюється тільки тоді, коли Одержувач вказує встановлений Клієнтом-Платником і повідомлений або переданий Одержувачу пароль переказу. Якщо Одержувач не вводить встановлений Платником пароль, сума платежу автоматично повертається на Рахунок Paysera Платника після 30 (тридцяти) днів. Моментом авторизації такого платіжного переказу вважається вказівка Одержувачем пароля переказу, і такий Платіжний переказ не може бути скасований після того, як Одержувач ввів пароль. Клієнт несе повну відповідальність за належну і безпечну передачу пароля платіжного переказу Одержувачу, а також забезпечує розкриття пароля тільки Одержувачу платежу.

5.23.4. При заповненні платіжного доручення по інтернету, Клієнт може вказати дату здійснення платежу в майбутньому, однак дата не може перевищувати двох років з дня заповнення платіжних доручень. Якщо в зазначений день на рахунку Paysera Клієнта буде достатньо коштів, Платіжне доручення буде здійснено. Переказ на інший Рахунок Paysera здійснюється відразу після того, як починається зазначений день (о 00:00 відповідно до часового поясу EET). Переказ на банківський рахунок здійснюється в терміни, зазначені в Системі. 

5.23.5. У разі неправильного заповнення платіжних доручень, Платіжний переказ не здійснюється, крім виняткових випадків, коли Paysera за власною ініціативою уточнивши дані платіжного доручення або маючи достатньо інформації для того, щоб самостійно прийняти рішення про коректність інформації, коригує Платіжне доручення і здійснює його в звичайному порядку. 

5.23.6. У разі недостатньої суми на рахунку Paysera для здійснення платіжного переказу, Платіжний переказ не здійснюється, проте Система буде робити спроби здійснити його ще протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання платіжного доручення. Якщо протягом цього часу на рахунку Paysera чи не з'явиться достатня для здійснення доручення сума, Платіжне доручення буде анульовано і подальші спроби його здійснити не робитимуться. Якщо на рахунку Paysera Клієнта недостатньо коштів для здійснення платіжного переказу в одній валюті, але досить в іншій валюті, Платіжний переказ не буде здійснено доти, поки клієнти не конвертує валюту в валюту платежу (за винятком випадків, коли Клієнтом замовлена ​​функція автоматичної конвертації або коли переказом оплачуються товари або послуги через систему Paysera). 

5.24. Умови використання інших способів управління рахунком Paysera, крім зазначених у пункті 5.21 цього Договору (за винятком управління рахунком Paysera по інтернету), викладені в окремих Додатках, що регулюють конкретні способи управління рахунком Paysera. Конкретне Додаток, що регулює інші способи управління рахунком Paysera, застосовується до Клієнта в разі, якщо Клієнт бажає користуватися відповідним способом управління рахунком. Додаток вступає в силу з моменту підтвердження Клієнтом електронним або іншим способом, що він ознайомився з умовами Програми та висловлює свою згоду на використання зазначеної в Додатку Послуги.

5.25. Інформація по здійснених і отриманих операціях надається в Виписці з рахунку Клієнта. Клієнт може безкоштовно переглянути дану інформацію або віддрукувати її в будь-який час і з будь-якою періодичністю, підключившись до свого облікового запису.

6. Внесення і зняття готівки

6.1. Paysera надає Клієнту право вносити готівкові кошти на Рахунок Paysera відповідно до умов, зазначених в Системі. Місця, умови, валюта, обмеження і тарифи за внесення готівкових коштів вказані тут.

6.2. Paysera надає Клієнту право знімати готівку з Рахунку відповідно до умов, зазначених в Системі. Місця, умови, валюта, обмеження і ціни на зняття готівкових коштів вказані тут.

6.3. При внесенні готівки грошових коштів на Рахунок, Клієнт зобов'язаний самостійно перерахувати їх, а при знятті з Рахунку готівки - перерахувати їх відразу ж після отримання, а також негайно пред'явити будь-які зауваження або претензії з приводу суми грошей і якості банкнот, якщо такі є.

6.4. Після внесення готівкових коштів на Рахунок, Клієнт може мати у своєму розпорядженні Електронними грошима відразу після зарахування коштів Paysera.

7.Момент отримання платіжного доручення, вимоги до платіжних отримання і відмова в здійсненні платіжних доручень

7.1. У разі, коли Клієнт є Платником, Платіжне доручення вважається отриманим Paysera (починається відлік терміну здійснення платіжних доручень) в день його отримання, а якщо момент отримання платіжного доручення не збігається з робочим днем Paysera, вважається, що Платіжне доручення було отримано в найближчий робочий день Paysera. 

7.2. Платіжне доручення, яке було отримано Paysera в робочий день Paysera, але не в встановлені Paysera робочі години, вважається отриманим в найближчий робочий день Paysera. 

7.3. Платіжні доручення всередині Системи Paysera здійснюються негайно (до декількох хвилин, за винятком випадків, коли Платіжна операція затримується в зв'язку з законодавчими нормами або умовами цього Договору), в незалежності від робочих годин Paysera. 

7.4. Paysera має право зберігати будь-які Платіжні доручення, надані будь-яким погодженим з Paysera способом, а також зберігати інформацію про всіх Платіжних операціях, що були здійснені Клієнтом або за платіжними дорученнями Клієнта. Paysera може надавати згадані в даному пункті матеріали Клієнту та / або третім особам, які мають правову основу на отримання таких даних, як докази надання Платіжних доручень і / або здійснення Платіжних операцій. 

7.5. Надані Клієнтом Платіжні доручення повинні відповідати вимогам до надання такого платіжного доручення та / або змісту платіжного доручення, передбаченим законодавством і Paysera. Надані Клієнтом Платіжні доручення повинні бути сформульовані чітко і недвозначно, повинні бути здійсненні, в них повинна бути чітко виражена воля Клієнта. Paysera не приймає на себе відповідальності за помилки, розбіжності, повторення і / або протиріччя в Платіжних дорученнях Клієнта, включаючи, але не обмежуючись коректністю реквізитів платіжних доручень Клієнта. Якщо в наданому Клієнтом платіжного доручення недостатньо даних або воно містить недоліки іншого характеру, Paysera, в залежності від характеру недоліків платіжного доручення, може відмовити в здійсненні такого платіжного доручення або здійснити його згідно з даними, зазначеними в платіжних доручень. 

7.6. Paysera вправі відмовитися здійснювати Платіжне доручення, якщо виникають обґрунтовані сумніви в тому, що Платіжне доручення надано Клієнтом або його законним представником, або відповідно наданих Paysera документів вимогам, встановленим законом або Paysera, або в автентичності та коректності наданих документів. Якщо у Paysera виникають обґрунтовані підозри, що Платіжне доручення було надано не Клієнтом або його законним представником, або з приводу достовірності наданих документів або законності наданого платіжного доручення або його змісту, Paysera має право вимагати, щоб Клієнт за свій рахунок додатково підтвердив надане Платіжне доручення і/або надав Paysera документи, що підтверджують право осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунку, або ж інші зазначені Paysera документи. У випадках, згаданих у даному пункті, Paysera діє з метою захисту законних інтересів Клієнта, Paysera, а також інших осіб, тому Paysera не несе відповідальності за збитки, понесені у зв'язку з відмовою в здійсненні платіжних доручень. 

7.7. Клієнт зобов'язаний забезпечити наявність на його рахунку достатньої суми грошей в потрібній валюті для здійснення платіжних доручень Клієнта. 

7.8.Перед здійсненням платіжних доручень Клієнта, Paysera має право вимагати від Клієнта надати документи, що доводять законне походження коштів, пов'язаних з Платіжним дорученням. Якщо Клієнт не надасть таких документів, Paysera вправі відмовити в здійсненні платіжних доручень. 

7.9. Paysera вправі залучати третіх осіб частково або повністю з метою здійснення платіжних доручень Клієнта, якщо того вимагають інтереси Клієнта та / або суть здійснюваного платіжного доручення. У разі, якщо для здійснення платіжних доручень Клієнта необхідно провести і далі здійснювати його через іншу фінансову установу, однак ця установа припиняє Платіжне доручення Клієнта, Paysera не несе відповідальності за такі дії фінансової установи, але робить спроби для з'ясування причин зупинки платіжного доручення. Paysera має право призупинити та / або припинити здійснення платіжних доручень Клієнта, якщо того вимагає законодавство або це необхідно з інших причин, не залежних від Paysera. 

7.10.Paysera, відмовивши в здійсненні платіжних доручень Клієнта, негайно повідомляє про це Клієнта або створює умови для ознайомлення з таким повідомленням, за винятком випадків, коли таке повідомлення технічно неможливо або заборонено актуальними законодавчими актами. 

7.11. Paysera не приймає і не здійснює Платіжних доручень на рахунку Клієнта, якщо грошові кошти на рахунку арештовані або право Клієнта розпоряджатися коштами обмежено іншим законним способом, а також якщо операції припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством. 

7.12. Якщо Платіж повертається з причин, незалежних від Paysera (неточні дані платіжного доручення, закритий Рахунок отримувача, з вини обраного Платником посередника і т.п.), яка повертається сума зараховується на Рахунок. Комісійні, заплачені Платником за здійснення платіжних доручень, не повертаються, а також зі Рахунку можуть стягуватися пов'язані з поверненням коштів комісійні плати за витрати, застосовані щодо Paysera.

7.13. Ініційовані Paysera Платіжні перекази, якщо дозволяють технічні можливості, можуть бути терміновими і нетермінових. Спосіб платіжного переказу, якщо дозволяють технічні можливості, вибирає Клієнт. Якщо Клієнт не вибирає способу платіжного переказу, вважається, що він ініціював Платіжний переказ по найбільш сприятливим для Клієнта умов, які визначаються системою автоматично.

8. Надання та анулювання згоди, скасування платіжного доручення

8.1. Платіжна операція вважається авторизованої тільки тоді, коли Платник надає згоду на здійснення операції. Згода на операцію, надане посереднику Paysera, вважається наданим самої Paysera. Клієнт (Платник) може надати Згоду встановленим Paysera або узгодженим між Paysera і Клієнтом способом. Згода, надане в письмовій формі, повинна бути підписана Клієнтом або його законним представником. Згода також може бути підтверджено електронним підписом, паролем, кодами і / або іншими засобами посвідчення особи. Згода на здійснення Платіжної операції або декількох Платіжних операцій також може бути надано через Одержувача або постачальника послуги ініціювання платежу. Згода, підтверджене Клієнтом (Платником) будь-яким із способів, передбачених в цьому пункті, вважається завіреним належним чином, мають ту ж юридичну, що і підписаний Клієнтом (його представником) паперовий документ, допускається як доказ при вирішенні спорів між Paysera і Клієнтом в судах та інших установах. Клієнт не має права оскаржувати здійснену Paysera платіжних операцій, якщо Платіжне доручення було підтверджено Згодою, наданим в даному пункті описаним способом. 

8.2. Згода Клієнта (Платника) надається до здійснення Платіжної операції. При наявності домовленості між Клієнтом (Платником) і Paysera, Платіжна операція може бути авторизована, тобто Згода Клієнта може бути отримано після здійснення Платіжної операції. 

8.3. Клієнт згоден, що, здійснюючи платіжні операції, Paysera буде передавати зазначену в платіжному дорученні інформацію (включаючи Персональні дані Клієнта) особам, безпосередньо пов'язаних із здійсненням такої Платіжної операції - міжнародним організаціям платіжних карт; підприємствам, що обробляють інформацію про розрахунках платіжними картами; постачальнику Платіжних послуг отримувача; оператору системи, використовуваної для здійснення Платіжної операції; посередникам Paysera і постачальникам послуг отримувача; постачальнику послуги ініціювання платежу; Одержувачу.

8.4. Процедура скасування Платіжного доручення::

8.4.1.Платіжне доручення не може бути скасовано після того, як його отримає Paysera, за винятком передбачених Договором випадків;

8.4.2. якщо Платіжна операція ініціюється Одержувачем, через Одержувача (наприклад, при оплаті платіжною карткою) або постачальником послуги ініціювання платежу, Платник не може скасувати платіжного доручення після того, як Платіжне доручення було відправлено, Платник дав згоду постачальнику послуги ініціювання платежу на ініціацію Платіжної операції або Платник надав Одержувачу Згода на здійснення Платіжної операції;

8.4.3. Платіжні доручення, передбачені пунктом 5.23.4 цього Договору, можуть бути скасовані до кінця робочого дня Paysera, не пізніше, ніж за день до здійснення платежу; 

8.4.4. після закінчення термінів, передбачених пунктами 8.4.1-8.4.3 Договору, Платіжне доручення може бути скасовано лише в разі досягнення домовленості між Клієнтом (Платником) і Paysera, крім того, в передбачених пунктом 8.4.2 випадках необхідна згода Отримувача.

8.4.5. Якщо Платіжна операція ініціюється Одержувачем або через отримувача за допомогою платіжної картки і точна сума операції на момент надання Платником згоди на здійснення платіжної операції невідома, Paysera може резервувати кошти на рахунку Платника тільки в тому випадку, якщо Платник надав свою згоду на бронювання конкретної суми. Отримавши інформацію про точну суму Платіжної операції, Paysera зобов'язується негайно і не пізніше, ніж після отримання платіжного доручення, скасувати бронювання коштів на рахунку Платника.

8.5. Paysera зараховує кошти на Рахунок та списує кошти з Рахунку відповідно до Унікальним ідентифікатором, зазначеним в платіжному дорученні - номером Рахунку Paysera або номером Рахунку, що відповідає стандарту IBAN. Paysera має право, але не зобов'язана, перевіряти, чи відповідає Унікальний ідентифікатор імені та прізвища (назви) власника Рахунку в отриманому платіжних доручень. У разі, коли для зарахування грошей на Рахунок або списання з Рахунку Paysera надається згаданий Унікальний ідентифікатор, і Платіжне доручення було здійснено за вказаною Унікальному ідентифікатором, дане Платіжне доручення вважається здійсненим належним чином. Якщо Paysera здійснює перевірку і визначає очевидне розбіжність між наданим Paysera Унікальним ідентифікатором і ім'ям і прізвищем (назвою) власника Рахунку, Paysera має право не здійснювати таку платіжних операцій.

8.6.Якщо Paysera отримує Платіжне доручення на переказ грошових коштів на платіжний рахунок іншого постачальника Платіжних послуг, Paysera здійснює таку платіжних операцій за вказаною Унікальному ідентифікатором в отриманому платіжних доручень - номеру платіжного рахунку отримувача формату IBAN, за винятком випадків, коли цим постачальником Платіжних послуг не використовується формат IBAN. Paysera не несе відповідальності за ненадання або неправильне надання згаданого Унікального ідентифікатора в платіжному дорученні і / або випадки, коли постачальником Платіжних послуг отримувача встановлений інший Унікальний ідентифікатор для належного здійснення Платіжної операції (зарахування грошей на платіжний рахунок отримувача).

8.7. У разі необхідності та / або вимоги установи іншої держави, Paysera має право на отримання додаткової інформації (наприклад, імені та прізвища або назві отримувача, коду платежу), необхідної для належного здійснення платіжних доручень.

9. Заборонена діяльність

9.1.Користуючись послугами Paysera, Клієнту заборонено:

9.1.1. не дотримуватися умови Договору, Додатків до нього, закон та інші нормативні акти, включаючи але не обмежуючись недотриманням правових актів, пов'язаних із запобіганням відмиванню грошей і фінансуванню тероризму;

9.1.2. порушувати права Paysera і третіх осіб на належні їм торгові марки, авторські права, комерційні таємниці та інші права на інтелектуальну власність; 

9.1.3. надавати Paysera невірну, що вводить в оману або завідомо неправдиву інформацію, відмовляти в наданні інформації або здійсненні інших дій, яких обґрунтовано вимагає Paysera;

9.1.4. надавати третім особам невірну, що вводить в оману або завідомо неправдиву інформацію про Paysera та співробітництво з Paysera;

9.1.5. здійснювати або отримувати перекази грошових коштів, якщо Клієнту було відомо або має бути відомо про те, що дані кошти отримані незаконним способом;

9.1.6. використовувати послуги Paysera, коли це викликає збитки, несення відповідальності та інші негативні правові, фінансові наслідки або шкоду діловій репутації; 

9.1.7. користуватися послугами Paysera в тому випадку, коли Клієнт, його представник, який здійснюється або отримується Платіжний переказ відповідає критеріям, викладеним у списку обмежень на надання послуг Paysera, розміщеному на веб-сторінці Paysera;

9.1.8. поширювати комп'ютерні віруси і вживати інших заходів, які можуть порушити роботу Системи, нашкодити або знищити інформацію, а також заподіяти будь-яку іншу шкоду Системі, обладнання або інформації Paysera;

9.1.9.здійснювати будь-які інші умисні дії, які можуть порушити надання Послуг Paysera Клієнту або третім особам, або перешкоджати функціонуванню Системи;

9.1.10.організовувати незаконні азартні ігри, незаконну торгівлю акціями, індексами, сировиною, валютою (наприклад, Forex), опціонами, біржовими фондами (ETF); надавати послуги торгівлі, інвестування або інші послуги на валютних біржах, ринках Forex і в інших системах торгівлі електронної валютою; займатися незаконною торгівлею тютюновими виробами, алкоголем, що відпускаються за рецептом ліками, стероїдами, зброєю, наркотичними речовинами, а також пов'язаної з ними атрибутикою, продукцією порнографічного змісту, які не ліцензованими лотерейними квитками, нелегальним програмним забезпеченням і іншими, забороненими законом предметами і продукцією;

9.1.11. приймати платежі в нерегульованої та / або неконтрольованої віртуальній валюті, купувати, конвертувати або яким-небудь іншим способом розпоряджатися нею (заборона поширюється на здійснення та отримання переказів з обмінників віртуальної валюти);

9.1.12. без попередньої письмової згоди Paysera надавати фінансові послуги та / або законно організовувати торгівлю акціями, індексами, сировиною, валютами (наприклад, Forex), опціонами, біржовими фондами (ETF), надавати послуги з торгівлі, інвестування або інші послуги на валютних біржах, ринках Forex і інших системах торгівлі електронної валютою. Якщо клієнт має намір надавати фінансові послуги з використанням Рахунку, він зобов'язаний мати діючу ліцензію (дозвіл), видану державою-членом Європейського Союзу або третьою країною, яка наклала еквівалентні або аналогічні вимоги, і контролюється компетентними органами щодо дотримання цих вимог;

9.1.13. без попередньої письмової згоди Paysera законно організовувати азартні і лотерейні ігри, а також здійснювати іншу діяльність, що вимагає ліцензування або дозволів. Якщо клієнт має намір надавати вищевказані послуги використовуючи Рахунок, він зобов'язаний мати діючу ліцензію (дозвіл), видану державою-членом Європейського Союзу і контрольовану компетентними органами щодо дотримання даних вимог;

9.1.14. мати більше одного Рахунку; реєструвати обліковий запис на вигадане або чуже ім'я, не володіючи довіреністю на це; реєструвати обліковий запис, користуючись послугами осіб або веб-сайтів з надання анонімних телефонних номерів або адрес електронної пошти;

9.1.15.надавати послуги, заборонені законом або іншими нормативними актами, що суперечать громадському порядку і моральним принципам;

9.1.16. підключатися до Системи анонімно (наприклад, через сервіси-посередники (проксі));

9.1.17. повідомляти третім особам Паролі та інші персоналізовані дані для дотримання безпеки Платіжних коштів і дозволяти третім особам користуватися Послугами від імені Клієнта.

9.2. Клієнт зобов'язується відшкодувати будь-які безпосередні збитки, штрафи та інші фінансові санкції, накладені на Paysera, включаючи, але не обмежуючись, через недотримання або порушення пункту 9.1 цього Договору з вини Клієнта.

9.3. Клієнт несе відповідальність і зобов'язується відшкодувати збитки, понесені Paysera, іншими клієнтами Paysera і третіми особами в зв'язку з використанням Клієнтом Послуг Paysera і порушенням цього Договору або Додатків до нього.

10. Відправка повідомлень Сторонами, спілкування з Клієнтами і консультація Клієнтів

10.1.Клієнт підтверджує, що згоден з тим, що буде сповіщатися Paysera шляхом розміщення повідомлень на веб-сторінці Системи і надсилання повідомлень на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом в Системі при реєстрації, або надсилання листів за адресою, вказаною Клієнтом при реєстрації в Системі, або надсилання SMS-повідомлень у випадках, коли Клієнт при реєстрації вказав тільки номер мобільного телефону. Клієнт підтверджує, що повідомлення Payserа, доставлене будь-яким з вищевказаних способів, вважає доставленим належним чином. Повідомлення по пошті або SMS-повідомленням відправляються лише в тому випадку, якщо Клієнт не вказав свою адресу ел. пошти. Якщо такі повідомлення не пов'язані зі значущими поправками до умов Договору, вважається, що Клієнт отримав повідомлення протягом 24 годин з моменту його публікації на веб-сторінці Системи, відправлення Клієнту по електронній пошті або SMS-повідомленням. Якщо повідомлення надіслано в листі поштою, вважається, що Клієнт отримав його протягом 5 (п'яти) робочих днів після відправки, крім випадків, коли за фактом Клієнт отримує повідомлення поштою пізніше, ніж в умовах, викладених в цій частині Договору. Повідомлення Клієнта (запити, скарги чи претензії) вважаються доставленими в день їх відправки, якщо вони відправлені з 8:00 до 20:00 (EET). Повідомлення, відправлені в інший час, вважаються доставленими о 8:00 (EET) наступного дня.

10.2. Якщо Договір укладено з множинністю осіб (власниками загального рахунку і т.п.), Paysera має право адресувати повідомлення будь-якого з цих осіб. Дана особа зобов'язується передати отриману інформацію іншим зазначеним у Договорі особам.

10.3. Про суттєві поправки до умов Договору Клієнт інформується за 60 (шістдесят) днів до вступу в силу поправок. Вважається, що Клієнт отримав повідомлення, і зміни умов Договору вступають в силу в протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту відправки Клієнту повідомлення по ел. пошті або іншими способами, які Клієнт вказав при реєстрації (поштою або SMS-повідомленням з посиланням на відповідну веб-сторінку). Інформація про поправки до умов Договору додатково публікується на веб-сторінці Системи.

10.4. Термін 60 (шістдесяти) днів не застосовується і повідомлення надаються відповідно до порядку, встановленого пунктом 10.1, в наступних випадках:

10.4.1. умови Договору змінюються в зв'язку з внесенням змін до обов'язкові вимоги законодавчих актів;

10.4.2. вартість послуг знижується або щодо Клієнта встановлюються інші більш сприятливі умови;

10.4.3. з'являється нова послуга або нова частина послуги, якої Клієнт може користуватися або не користуватися на свій розсуд.

10.5. Несуттєвими змінами до Договору вважаються корекції стилю або граматики, переформулювання пропозиції, пунктів і розділів Договору, їх переміщення з метою внесення ясності, надання прикладів до статей і інші зміни, які не зменшують і не обмежують прав Клієнта, не збільшують відповідальності Клієнта і не погіршують положення клієнта.

10.6. З метою своєчасного ознайомлення зі змінами до умов Договору, Клієнт зобов'язується регулярно, тобто щонайменше один раз в день, перевіряти електронну пошту або інші засоби отримання повідомлень, зазначені ним у облікові записи, а також веб-сторінки Paysera на предмет появи інформації про зміни в Договорі.

10.7. Всі повідомлення Сторін повинні складатися на прийнятному мовою або тією мовою, на якому Договір був наданий Клієнту для ознайомлення.

10.8. Клієнт зобов'язується розмістити, а в разі змін - негайно (не пізніше, ніж протягом одного робочого дня) оновити в обліковому записі свої контактні дані (номер телефону, адреса ел. Пошти та адресу Клієнта), за якими Paysera може оперативно зв'язатися з Клієнтом або його представниками. Якщо Клієнт не оновить контактні дані, що змінились, в облікові записи, він буде нести відповідальність за будь-які наслідки, які можуть виникнути в зв'язку з неотриманням повідомлень від Paysera.

10.9. З метою захисту коштів Клієнта від можливої незаконної діяльності третіх осіб, Клієнт також зобов'язується негайно в письмовій формі повідомити Paysera про крадіжку або втрату свого посвідчення особи.

10.10. Клієнт може отримати консультацію з усіх питань, пов'язаних з Системою і виконанням Договору, відправивши питання по електронній пошті, зазначеної на сторінці Paysera, зателефонувавши по телефону обслуговування Клієнтів або заповнивши форму запиту в облікові записи. Повідомлення Клієнта, пов'язані з цим Договором, повинні відправлятися на адресу електронної пошти, зазначеної на сторінці Paysera, або на адресу Paysera, вказаний в Договорі. Всі повідомлення повинні відправлятися Paysera, незалежно від того, хто є безпосереднім постачальником Послуг, описаних в цьому Договорі.

10.11.Paysera зобов'язується заздалегідь, в порядку встановленому пунктом 10.1 цього Договору, повідомляти Клієнта про відомих і можливих технічні несправності Системи, а також систем і устаткування третіх осіб, які впливають на надання Послуг Paysera. 

10.12. Paysera має право в будь-який час безперешкодно міняти технічне рішення інтеграції послуг. Про будь-які зміни такого типу, які вимагають корекцій в програмному забезпеченні Клієнта, повідомляється не пізніше, ніж за 90 (дев'яносто) днів до впровадження змін. Якщо Клієнту необхідно здійснити зміни з боку Клієнта, зміни здійснюються за рахунок Клієнта.

10.13.Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одній про будь-яких обставин, що мають значення для дотримання цього Договору. Клієнт зобов'язаний пред'явити документи, що підтверджують обставини (наприклад, зміна імені, прізвища, підписи, номери телефону, інших контактних даних, посвідчення особи, осіб, які мають право керувати і розпоряджатися коштами на рахунку, порушення справи про банкрутство проти Клієнта і т.п.) , незалежно від того, чи була дана інформація передана публічним реєстрів. 

10.14. Paysera вправі вимагати, щоб ув'язнені в інших державах документи були переведені, легалізовані або підтверджені апостилем, за виключенням випадків, коли законодавством передбачено інше.

10.15. Всі витрати по укладенню, доставці, підтвердженню і переказу висуваються Paysera документів покриваються Клієнтом.

10.16. Клієнт має право в будь-який момент ознайомитися з діючою редакцією Договору, Додатків та Тарифів на веб-сторінці Paysera.

11. Правки до Договору

11.1.Paysera вправі в односторонньому порядку змінювати і / або доповнювати умови Договору відповідно до порядку надання інформації, встановленим в розділі 10 цього Договору.

11.2.Клієнт не має права в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору. 

11.3. Клієнт може погодитися або не погодитися зі змінами або доповненнями до умов Договору до пропонованої дати вступу в силу змін, повідомивши про це Paysera заздалегідь. Якщо Клієнт не повідомляє про свою незгоду зі змінами Договору до моменту вступу в силу змін, вважається, що Клієнт згоден зі змінами умов Договору, і зміни вступають в силу в домовлену дату. Якщо Клієнт повідомляє про незгоду зі змінами Договору, він розриває Договір відповідно до встановленого пунктом 12.12 Договору порядком, і на протязі 30 (тридцяти) календарних днів відносно Клієнта застосовуються умови чинного Договору.

11.4. Зміни до Додатків Договору вносяться в порядку, визначеному відповідним Додатком. Якщо в Додатку не зазначений порядок його зміни, застосовується порядок змін і надання інформації про зміни, визначені цим Договором. 

11.5. Сторони можуть домовитися про додаткові умови, не передбачені цим Договором або Додатками, або будь-які інші умови, відмінні від умов Договору або Додатків, в окремому письмовій угоді. Така угода стає невід'ємною частиною Договору. За бажанням Клієнта, проект угоди (угода також може бути у формі декларації) складається Paysera і відправляється Клієнту по факсу або ел. поштою, після чого Клієнт, у разі згоди з умовами, підписує проект і відправляє скановану копію документа Paysera по факсу або ел. поштою. Paysera має право вимагати від Клієнта переслати підписана угода поштою з оригінальним підписом Клієнта. Така угода вступає в силу з моменту відправки підписаної угоди Paysera, тобто наявність підпису Paysera в угоді не є обов'язковим і Paysera не зобов'язана надсилати підписана угода назад Клієнту.

12. Припинення надання послуг. Розірвання Договору (видалення Облікового запису)

12.1. Paysera вправі на свій розсуд і взявши до уваги конкретну ситуацію, віддаючи перевагу дотриманню правових актів, що застосовуються у відношенні діяльності Paysera, а також інтересів Клієнта, в односторонньому порядку і без попередження застосовувати одну або декілька з таких заходів:

12.1.1. припинити здійснення переказів; 

12.1.2. припинити надання всіх або частини послуг Клієнту; 

12.1.3. обмежити доступ Клієнта до Облікового запису; 

12.1.4. затримати гроші Клієнта, які є предметом спору;

12.1.5. блокувати Рахунок (т. е. повністю або частково призупинити Платіжні операції на рахунку) і / або Платіжне засіб (т. е. повністю або частково заборонити користуватися Платіжним засобом); 

12.1.6. відмовити в наданні послуг;

12.1.7. повернути заарештовані кошти з рахунку Клієнта на рахунок первинного Платника.

12.2. Заходи, зазначені в пунктах 12.1.1-12.1.7 Договору, можуть застосовуватися тільки у таких виняткових випадках: 

12.2.1. якщо Клієнт істотно порушує Договір або його Додатки або виникає реальна загроза суттєвого порушення Клієнтом умов Договору або його Додатків;

12.2.2. якщо діяльність Клієнта, що здійснюється за допомогою Рахунку Paysera, може завдати шкоди діловій репутації Paysera;

12.2.3. якщо Клієнт не виконує обов'язкових процедур ідентифікації, або не надає Paysera необхідної інформації, або надає інформацію або документи, які не відповідають вимогам законодавства або Paysera, або у Paysera є обгрунтовані сумніви щодо справжності або коректності наданих документів, а також в разі обгрунтованих підозр в недотриманні Клієнтом вимог розділу 9 цього Договору;

12.2.4. якщо в зв'язку з подальшим наданням послуг і діяльністю Клієнта можуть істотно постраждати інтереси третіх осіб;

12.2.5.якщо виникнуть об'єктивно обґрунтовані причини, пов'язані з безпекою платіжний засіб і / або грошових коштів на рахунку або підозрою в неавторизованих або нечесному використанні грошей на рахунку та / або платіжним засобом; 

12.2.6. якщо Paysera стане відомо про крадіжку або втрату платіжного засобу; в разі підтвердження фактів або виникнення підозр у незаконному придбанні або несанкціонованим використанням платіжної кошти; в разі підтвердження фактів або виникнення підозр, що персоналізовані засоби безпеки платіжного засобу (включаючи засоби підтвердження особи) стали відомі або ними можуть скористатися сторонні особи; в разі виникнення обгрунтованих підозр, що грошовими коштами та / або Платіжним засобом можуть незаконно скористатися сторонні особи, або Рахунок та / або Платіжне засіб може використовуватися або використовується для здійснення злочинної діяльності; 

12.2.7. якщо Paysera отримує підтверджену інформацію про смерть Клієнта або порушення справи про банкрутство фізичної особи;

12.2.8. у випадках, передбачених законодавством; 

12.2.9. інших випадках, передбачених в Договорі або його Додатках.

12.3. Зазначена в пункті 12.1.7 Договору захід може застосовуватися щодо Клієнта в тому випадку, якщо у Paysera є обґрунтовані підозри, що Клієнт у своїй діяльності займається шахрайством. В такому випадку, спочатку кошти первинних Платників на рахунку Клієнта заморожуються, і, якщо Клієнт не виконає необхідних дій (не пройде ідентифікацію додатково, не пред'явить запитуваних документів) або не надасть обґрунтованого пояснення зазначеного випадку у встановлені терміни, заморожені кошти можуть бути повернуті первинним платникам . Також дана міра застосовується в тих випадках, коли у Paysera є розпорядження правоохоронних органів на повернення заморожених коштів первинного платнику.

12.4. Метою обмежень, встановлених пунктом 12.1 Договору, є захист Paysera, інших третіх осіб, а також Клієнта від можливих фінансових санкцій, збитків та інших небажаних наслідків.

12.5. Про заходи, зазначені в пункті 12.1, Paysera повідомить Клієнту негайно (протягом 1 (одного) години), а про можливість повернути належні Клієнту кошти - протягом 2 (двох) робочих днів з моменту припинення надання послуг, за винятком випадків, коли надання такої інформації може призвести до ослаблення безпеки або заборонено законом.

12.6. У разі виникнення обґрунтованої підозри, що через Клієнта або Рахунок Клієнта здійснюється відмивання грошей, фінансування тероризму або інша злочинна діяльність, Paysera має право без пояснення причин і попереднього повідомлення частково або повністю припинити надання послуг Клієнту на строк 30 (тридцять) днів, з правом продовжувати термін необмежену кількість разів, поки звинувачення не будуть повністю зняті або підтверджені.

12.7. якщо у Paysera виникла обгрунтована підозра, що був здійснений злом Рахунку або облікові записи Клієнта, Paysera має право без попереднього повідомлення частково або повністю призупинити надання послуг Клієнту. Призупинивши надання послуг на зазначеній підставі, Paysera повідомить про це Клієнта і надасть інформацію про те, які дії Клієнт повинен зробити для відновлення надання послуг Клієнту. 

12.8. Paysera припиняє блокування Рахунку та / або платіжні засоби (або замінює його новим Платіжним засобом), коли причини для блокування Рахунку та / або платіжні засоби усуваються. 

12.9. Рахунок та / або Платіжне засіб блокується з ініціативи Клієнта, якщо Клієнт звертається в Paysera з відповідним проханням або повідомляє, що надане Клієнтові Платіжне засіб було вкрадено або іншим способом втрачено, або грошові кошти на рахунку та / або Платіжне засіб використовується або може використовуватися у незаконний спосіб . Paysera має право вимагати, щоб прохання Клієнта блокувати Рахунок та / або Платіжне засіб, пред'явлена ​​усно, пізніше була підтверджена письмово або в інший прийнятний для Paysera способом. Якщо Рахунок та / або Платіжне засіб було заблоковано з ініціативи Клієнта, Paysera може анулювати блокування тільки отримавши письмове прохання Клієнта або застосувавши інші процедури встановлення особи Клієнта, за винятком випадків, коли Договором передбачено інше. Paysera має право поміняти заблоковане Платіжне засіб на нове.

12.10.Paysera не несе відповідальності за збитки, понесені Клієнтом в результаті призупинення послуг, блокування Рахунку та / або платіжні засоби, а також інших дій, якщо згадані дії були здійснені в передбаченому Договором або Додатками порядку і за умов і на підставах, встановлених згаданими документами. 

12.11.Відповідно до встановленому законодавством порядку, Paysera має право затримати гроші Платіжної операції на термін до 10 (десяти) робочих днів або на більш тривалий термін, передбачений законодавством, Договором або Додатками до нього. 

12.12. Клієнт має право розірвати Договір в односторонньому порядку і без звернення до суду, письмово повідомивши про це Paysera за 30 (тридцять) календарних днів до розірвання. Після розірвання Договору Клієнтом, електронні грошові кошти повертаються Клієнту обраним їм (одним з наданих в Договорі) способом, відповідно до даного Договору. 

12.13. Paysera має право розірвати цей Договір і Додатки до нього в односторонньому порядку, а також відмовитися надавати Послуги без вказівки причин, повідомивши про це Клієнта за 60 (шістдесят) днів способами, передбаченими в розділі 10 даного Договору. Paysera також має право розірвати цей Договір і Додатки до нього в односторонньому порядку, а також відмовитися надавати Послуги Клієнту у зв'язку з причинами, зазначеними в пункті 12.2 цього Договору, повідомивши про це Клієнта за 30 (тридцять) днів способами, передбаченими в розділі 10 даного договору. 

12.14. У разі розірвання Договору, Paysera списує з Рахунку Клієнта грошову суму за надані Клієнту Послуги, а також виплачені державі або іншим третім особам штрафи, пені та інші збитки, які були понесені Paysera з вини Клієнта. У разі, якщо на рахунку (або Рахунках) Paysera Клієнта недостатньо коштів для покриття згаданих в даному пункті витрат, Клієнт зобов'язується перевести необхідну суму на вказаний Paysera рахунок не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів. Якщо Paysera буде повернута частина суми, виплаченої третім особам, Paysera зобов'язується негайно повернути дану суму Клієнту. 

12.15. Розірвання Генерального договору не звільняє Клієнта від належного виконання всіх зобов'язань по відношенню до Paysera, що виникли до моменту розірвання Договору.. 

12.16. Після розірвання Договору Paysera з Клієнтом, Клієнт зобов'язаний вибрати спосіб виплати наявних електронних грошей. Якщо Рівень ідентифікації Рахунку Paysera Клієнта не відповідає ліміту викуповуються електронних грошей, Клієнт зобов'язаний вибрати інший Рівень ідентифікації та здійснити всі пов'язані зі зміною Рівня ідентифікації дії. Клієнт згоден здійснити будь-які дії, необхідні для викупу електронних грошей, і розуміє, що таким чином Paysera прагне знизити ризик шахрайства і відповідати вимогам щодо запобігання відмивання грошей і іншим вимогам закону. 

12.17. Якщо після розірвання Paysera Договору з Клієнтом, Клієнт не вибирає способу викупу наявних електронних грошей та / або не виконує додаткової процедури ідентифікації Клієнта для підвищення лімітів (якщо це необхідно), Paysera може (але не зобов'язана) викупити електронні гроші Клієнта одним із способів викупу грошей , доступним на момент викупу електронних грошей.

13.Конфіденційність і захист даних

13.1. Сторони зобов'язуються зберігати технічну і комерційну інформацію один одного, за винятком загальнодоступної інформації, яка стала відома Сторонам в ході виконання Договору, а також не передавати цю інформацію третім особам без письмової згоди іншої сторони або її уповноважених представників. 

13.2. Клієнт згоден на обробку його Персональних даних Paysera з метою надання Клієнту послуг Paysera і здійснення інших зобов'язань відповідно до цього Договору. Сторони забезпечують безпеку Персональних даних, отриманих в ході виконання цього Договору. Персональні дані будуть використовуватися лише в тій мірі, яка необхідна для виконання цього Договору. Згадані дані не можуть бути розголошені третім особам без згоди суб'єкта даних, за винятком випадків, передбачених законодавством або цим Договором. 

13.3. Терміни зберігання і питання безпеки Персональних даних регламентуються Додатком до Договору «Політика захисту даних». Після закінчення терміну обробки Персональних даних, Сторона зобов'язується знищити знаходяться в її розпорядженні Персональні дані 

13.4. Клієнт зобов'язується зберігати та не розголошувати ніяких створених ним або наданих йому в рамках цього Договору Паролів або інших персоналізованих ознак безпеки Платіжних засобів третім особам, а також не дозволяти іншим особам користуватися послугами від імені Клієнта. Якщо Клієнт не виконав цього зобов'язання та / або міг, але не запобіг цьому, і / або здійснив такі дії навмисно або по великій необережності, Клієнт повністю приймає на себе понесені у зв'язку з цим збитки і зобов'язується відшкодувати збитки, понесені третіми особами в зв'язку з такими діями або бездіяльністю. 

13.5. Якщо Пароль від облікового запису або інші Паролі будуть загублені Клієнтом, або стали відомі третім особам не з вини Клієнта або Paysera, а також в тому випадку, якщо виникла або може виникнути реальна загроза облікові записи Клієнта, Клієнт зобов'язується негайно (не пізніше, ніж в протягом одного календарного дня) повідомити про це Paysera способами, зазначеними в розділі 10. Paysera не нестиме відповідальність за наслідки, якщо Клієнт не повідомив про подібний випадок Paysera. 

13.6. Отримавши повідомлення, як зазначено в пункті 13.5 цього Договору, Paysera негайно обмежує доступ до облікового запису Клієнта і зупиняє надання послуг Paysera до тих пір, поки Клієнту не буде надано або створений новий Пароль. 

13.7. Paysera звертає увагу Клієнта на те, що електронна пошта, пов'язана з рахунком Paysera, а також інші засоби (наприклад, номер мобільного телефону), які на розсуд Клієнта зв'язуються з рахунком Paysera, використовуються як засоби спілкування з Клієнтом та / або для ідентифікації Клієнта, тому ці кошти і дані підключення до них повинні зберігатися Клієнтом в безпеці. Клієнт несе повну відповідальність за безпеку підключення до своєї електронної пошти та інших використовуваних їм засобів, а також паролів підключення до них. Паролі є конфіденційною інформацією, за розголошення якої і за всі операції, здійснені після введення Паролю, використовуваного Клієнтом у відповідній облікового запису інші платіжні кошти, несе відповідальність сам Клієнт. Paysera рекомендує запам'ятати Паролі і не записувати їх, а також не вводити їх в засоби, де вони можуть стати доступними іншим особам. 

13.8. Paysera має право передавати всю зібрану важливу інформацію про Клієнта і його діяльності правоохоронних органів, інших державних установ (Державної податкової інспекції (VMI), Фонду соціального страхування (SODRA)) і іншим фінансовим установам, якщо такий обов'язок встановлюється законодавством, а також з цілю визначити , чи не порушується цей Договір або відповідні правові акти.

13.9. Клієнт надає Paysera право безпосередньо або через третіх осіб вживати всіх необхідних заходів, включаючи, але не обмежуючись, пред'явлення необхідних запитів третім особам для підтвердження особи Клієнта та автентичності інших наданих Клієнтом даних. 

13.10. Paysera звертає увагу на те, що у всіх випадках, діючи суто як постачальник платіжних послуг Клієнта, Paysera не надає і не пропонує ніяких послуг Одержувачу, поки Одержувач не стає Клієнтом Paysera. 

13.11. Paysera вправі записувати телефонні розмови з Клієнтом. Сторони згодні, що записи телефонних розмов, а також повідомлення, передані поштою і іншими телекомунікаційними засобами, в тому числі по електронній пошті, можуть використовуватися як докази при вирішенні спорів між Клієнтом і Paysera. Справжнім Договором Клієнт підтверджує, що розуміє і згоден з тим, що Paysera може записувати телефонні розмови з Клієнтом та / або його представниками. Клієнт також має право записувати і зберігати записи телефонних розмов, а також іншу кореспонденцію в своїх особистих цілях.

13.12.Клієнт згоден з тим, що його номер Рахунку та персональні дані, необхідні для здійснення платіжних переказу, можуть бути виявлені і відображені іншому Користувачеві Paysera, який суб'єкт господарювання має намір Платіжний переказ Клієнту. Такі дані відображаються, коли користувач Paysera вводить підтверджений ідентифікатор Клієнта (ім'я, прізвище, номер банківського рахунку, адресу електронної пошти або номер телефону).

13.13. Дані Клієнта за згодою Клієнта також можуть бути передані установам, що надають послуги ініціювання платежу та інформації рахунку. Paysera має право не надавати таким установам доступ до рахунку клієнта з об'єктивних і обґрунтованих причин, пов'язаних з неавторизованим або незаконним способом, яким установи, що надають послуги ініціювання платежу та інформації рахунку, отримали доступ до рахунку, включаючи неавторизовану ініціацію платіжної операції. У таких випадках Paysera інформує Клієнта про те, що доступ до рахунку не був наданий, і вказує причини для відмови в доступі. Така інформація, по можливості, надається перед відмовою в доступі, але не пізніше, ніж відразу після відмови в доступі, за винятком випадків, коли надання такої інформації може послабити заходи безпеки або заборонена законом.

14. Відповідальність Сторін

14.1. Кожна Сторона несе відповідальність за будь-які штрафи, пені та інші збитки, що виникають від іншої Сторони в зв'язку з вчиненим Стороною порушенням цього Договору. Винна Сторона зобов'язується відшкодувати безпосередні витрати, понесені іншою Стороною у зв'язку зі згаданою відповідальністю. Відповідальність Paysera відповідно до цього Договору в будь-яких випадках обмежується наступними положеннями: 

14.1.1. Paysera несе відповідальність тільки за безпосередні збитки, спричинені безпосередньою і істотним порушенням Договору Paysera, і тільки за ті збитки, які могли бути передбачені Paysera під час порушення Договору;

14.1.2. компенсація Paysera Клієнту за збитки, понесені в результаті порушення цього Договору, не повинна перевищувати середньої суми Комісійних плат за 3 (три) останні місяці, які Клієнт заплатив Paysera за надані послуги. Це обмеження стосується всіх разом узятих порушень, скоєних в даний місяць. Якщо середня сума комісійних плат за останні 3 (три) місяці не може бути розрахована, компенсація не може перевищувати 2000 EUR (дві тисячі євро);

14.1.3. Paysera не несе відповідальності за неотримання Клієнтом прибутку і доходів, втрату репутації або бізнесу, банкрутство Клієнта, а також понесені Клієнтом непрямі збитки;

14.1.4. обмеження відповідальності Paysera не застосовуватимуться, якщо такі обмеження заборонені чинним законодавством.

14.2. Paysera не гарантує безперервної роботи Системи, тому що на роботу Системи може вплинути (перешкоджати) ряд факторів поза контролем Paysera. Paysera зобов'язується докласти всіх зусиль для забезпечення безперебійного функціонування Системи, однак Paysera не несе відповідальності за наслідки, що виникають в результаті неполадок в Системі, якщо такі неполадки виникають не з вини Paysera.

14.3. Система може не працювати з причин поза контролем Paysera, і Paysera не надає компенсацію у зв'язку з неполадками, якщо система була доступна протягом більше 99% (дев'яносто дев'яти відсотків) всього часу при розрахунку середнього часу за не менше, ніж 3 (три) місяці .

14.4. Операційними збоями Системи не зважають випадки, коли Paysera тимчасово, але не більше, ніж на 24 (двадцять чотири) години, обмежує доступ до Системи в зв'язку з роботами по вдосконаленню Системи та іншими подібними випадками, а також, коли про такі випадки Paysera повідомляє Клієнту Проте, ніж за 2 (два) календарних дні.

14.5. Paysera не несе відповідальності за:

14.5.1. спиcання і переказ коштів з Рахунку Paysera, а також за інші Платіжні операції з грошовими коштами на рахунку Paysera Клієнта, якщо Клієнт не захистив своїх паролів і / або ідентифікаційних засобів, в зв'язку з чим вони стали відомі іншим особам, а також за злочинні дії і операції третіх осіб, здійснені за допомогою підроблених і / або нелегітимних документів або отриманих незаконним способом даних;

14.5.2. помилки банків, платіжних систем та інших третіх осіб, а також несвоєчасно здійснені ними платежі і затримані кошти; 

14.5.3. наслідки, що виникають у зв'язку з порушенням виконання будь-яких зобов'язань Paysera з причин, викликаних третьою стороною, не контролюється Paysera;

14.5.4. наслідки, що виникають в результаті законного розірвання Договору або обмеження облікові записи, а також обґрунтованого обмеження або припинення надання частини Послуг; 

14.5.5. товари і послуги, придбані за допомогою Рахунку Paysera, а також за невиконання умов договору або іншої угоди іншою стороною, з якою Клієнт розплачується через Рахунок Paysera;

14.5.6. невиконання власних договірних зобов'язань і збитки, якщо зобов'язання не були виконані або збиток був нанесений при виконанні Paysera зобов'язань, передбачених законом.

14.6. Клієнт запевняє, що будь-які дії Клієнта, пов'язані з виконанням цього Договору, відповідають чинному законодавству.

14.7. Клієнт несе повну відповідальність за правильність даних, доручень і документів, наданих Paysera.

14.8. У разі, якщо Paysera стає відомо про несанкціоновану Платіжну операцію, Paysera негайно, але не пізніше, ніж до закінчення наступного робочого дня повертає суму несанкціонованої Платіжної операції Клієнту і, в разі необхідності, відновлює баланс Рахунку, з якого несанкціонована Платіжна операція була здійснена, за винятком випадків, коли у Paysera є обґрунтовані підозри в шахрайстві, і про ці підозри Paysera повідомляє наглядову інституцію.

14.9. Якщо Користувач заперечує авторизацію Платіжної операції або заявляє, що Платіжна операція була здійснена неналежним чином, Paysera зобов'язується довести, що Платіжна операція була аутентифікована, належним чином оформлена, зареєстрована на рахунках і не порушена технічними або іншими збоями.

14.10. Користувач може нести збитки, що виникли в результаті несанкціонованих Платіжних операцій на суму до 50 (п'ятдесяти) євро, якщо ці збитки були понесені в зв'язку з: використанням втраченого або викраденого Платіжного засобу; присвоєння Платіжного засобу, коли Клієнт не захистив персоналізованих ознак безпеки (включаючи засоби підтвердження особи).

14.11. Якщо Клієнт не є Користувачем і / або Платіжна операція здійснюється у валюті держави-члена в або з іншої держави або в валюті іншої держави, Клієнт несе всі збитки, що виникли в зв'язку з причинами, зазначеними в пункті 14.10.

14.12. Клієнт покриває всі збитки, що виникли в результаті несанкціонованих Платіжних операцій, якщо вони виникли в результаті недобросовісних або навмисних дій або грубої необережності з боку Клієнта, що послужило причиною невиконання ним одного або ряду представлених нижче зобов'язань Клієнта:

14.12.1.користуватися Платіжним засобом, дотримуючись встановлених цим Договором або Додатками до нього правила, що регулюють видачу та використання платіжного засобу;

14.12.2. дізнавшись про втрату, крадіжку, присвоєння або незаконне використання платіжного засобу, а також про факти або підозри, що персоналізовані ознаки безпеки Платіжних коштів стали відомі або можуть бути використані третіми особами, негайно повідомити про це Paysera або зазначеній їй суб'єкту, дотримуючись правил, що регулюють видачу і використання платіжного засобу, певні цим Договором або Додатками до нього;

14.12.3. отримавши Платіжне засіб, вжити всіх можливих дії, щоб захистити персоналізовані ознаки безпеки платіжного засобу.

14.13. Після того, як Клієнт відповідно до пункту 13.5 пред'явить прохання заблокувати Платіжне засіб, відповідальність за збитки Клієнта, що виникли в результаті втраченого, викраденого або нелегально придбаного платіжний засіб, несе Paysera, за винятком випадків, коли Клієнт діє несумлінно. Положення даного пункту застосовуються тільки до тих Користувача.

14.14. Якщо Paysera не створює умов для своєчасного повідомлення про загублений, вкрадений або присвоєному платіжний засіб, а також в тих випадках, коли Paysera не вимагає більш безпечного підтвердження автентичності, відповідальність за збитки, понесені в результаті несанкціонованого використання платіжного інструменту, несе Paysera, за винятком випадків , коли Клієнт діє несумлінно. Положення даного пункту застосовуються тільки до тих Користувача.

14.15. Клієнт зобов'язаний не рідше, ніж один раз на місяць перевіряти інформацію про Платіжних операціях, здійснених на рахунку, і письмово повідомляти Paysera про несанкціоновані або неналежним чином здійснених Платіжних операціях, а також про будь-які інші помилки, розбіжності або неточності в Виписуванню. Повідомлення повинно бути пред'явлено не пізніше, ніж протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дня, коли Paysera, на думку Клієнта, здійснила несанкціоновану платіжних операцій, або Платіжна операція була здійснена неналежним чином. Користувач повинен негайно в письмовій формі повідомити Paysera про несанкціоновану або неналежним чином здійсненої Платіжної операції в валюті держави-члена в держава-член ЄС, але не пізніше, ніж протягом 13 (тринадцяти) місяців з дня списання коштів з платіжного Рахунку. Якщо Клієнт не повідомляє про дані випадках в зазначені терміни, вважається, що він беззастережно згоден з платіжними операціями, здійсненими на платіжному рахунку. Клієнт зобов'язаний надати Paysera будь-яку наявну інформацію про незаконному доступі до рахунку або інших незаконних діях, пов'язаних з рахунком, і вжити всіх необхідних заходів, зазначені Paysera, з метою допомогти в розслідуванні незаконних дій.

14.16. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором, якщо може довести, що таке невиконання є наслідком виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), наявність яких було доведено в порядку, встановленому законодавством. Про виникнення обставин форс-мажор, що перешкоджають виконанню цього Договору, Клієнт зобов'язується повідомити Paysera в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дня їх виникнення. Про виникнення обставин форс-мажор Paysera зобов'язується повідомляти Клієнта по ел. поштою або через веб-сторінки Системи.

15. Врегулювання суперечок між Клієнтом і Paysera. Порядок пред'явлення претензій

15.1. Будь-які суперечки з Клієнтами Paysera прагне вирішити мирним шляхом, швидко і на прийнятним для обох Сторін умовах, тому, в разі виникнення спору, Paysera закликає Клієнтів в першу чергу звертатися безпосередньо до Paysera. Спори вирішуються шляхом двосторонніх переговорів. 

15.2. Клієнт може пред'явити будь-яку претензію або скаргу щодо наданих Paysera платіжних послуг, відправивши повідомлення на ел. поштою, зателефонувавши до Відділ обслуговування клієнтів або відправивши повідомлення через свій обліковий запис. 

15.3. У претензії повинні бути вказані обставини та документи, на основі яких пред'являється претензія. Якщо претензія Клієнта заснована на документах, якими Paysera не володіє, документи або їх копії також повинні бути надані. 

15.4. Paysera зобов'язується розглянути письмову претензію або скаргу Клієнта і надати Клієнту докладний, мотивований і документально обґрунтовану відповідь не пізніше, ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання претензії або скарги. У виняткових випадках, коли Paysera не може надати відповідь протягом 15 робочих днів з незалежних від Paysera причин, Paysera відправляє Клієнтові неостаточний відповідь, вказавши причину для затримки і термін, до якого буде надано остаточну відповідь. У будь-якому випадку, термін надання остаточної відповіді не перевищує 35 (тридцяти п'яти) робочих днів. Відповідь Клієнту надається способами, зазначеними в пункті 10.1 Договору, за винятком випадків, коли Клієнт в претензії або скарги вказує, що бажає отримати відповідь іншими способами.

15.5.Претензії Клієнта розглядаються Paysera безоплатно. 

15.6. Якщо прийняте Paysera рішення не задовольняє Клієнта, Клієнт має право скористатися іншими законними методами захисту своїх прав і:

15.6.1. пред'явити скаргу наглядової інституції в порядку, встановленому наглядової інституцією;

15.6.2. відстоювати свої інтереси користувача, звернувшись в наглядову інституцію як інституцію по вирішенню споживчих спорів в несудовому порядку, відповідно до порядку, встановленому наглядової інституцією.

15.6.3. У разі нездатності вирішити суперечку мирним шляхом або за допомогою інших несудових методів врегулювання спорів, спір підлягає вирішенню в судах за місцем знаходження Paysera, відповідно до порядку, встановленого законодавством.

15.7. Порядок пред'явлення і розгляду претензій (скарг) Клієнтів докладно описаний в Правилах пред'явлення і розгляду претензій (скарг) клієнтів.

15.8. До цього Договору, його Додатків і неврегульованим цим Договором відносин Сторін застосовуються норми права Литовської Республіки, включаючи ті випадки, коли у вирішенні спорів між Клієнтом і Paysera компетентний суд іншої держави.

16. Заключні положення

16.1. Кожна із Сторін підтверджує, що володіє всіма необхідними згідно чинному законодавству дозволами і ліцензіями для виконання дій, необхідних для виконання цього Договору. 

16.2. Назви розділів і статей цього Договору призначені суто для зручності Сторін і не можуть використовуватися для тлумачення положень Договору.

16.3. Сторони самостійно несуть відповідальність за виконання всіх фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами. Paysera не несе відповідальності за виконання податкових зобов'язань Клієнта, обчислення і переклад податків, які застосовуються до Клієнта.

16.4. Paysera у всіх випадках є незалежною стороною Договору, яка не контролює і не бере на себе відповідальності за товар і послуги, оплачувані з допомогою Послуг Paysera. Paysera НЕ берет на себе відповідальності за виконання умов угоди покупцем, продавцем або іншою стороною, яка укладає угоду з Клієнтом. 

16.5. Клієнт не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Paysera. Paysera залишає за собою право в будь-який час передати права та зобов'язання за цим Договором третім особам без згоди Клієнта, якщо така передача прав і зобов'язань не суперечить законодавству. 

16.6. Якщо будь-яке з положень цього Договору визнається недійсним, решта положень Договору залишаються в силі.

16.7. Даний Договір набирає чинності відповідно до пункту 2.4 Договору. Клієнт може зберегти текст Договору під час реєстрації в Системі. 

16.8. Даний Договір представлений в Системі на декількох мовах. Відносно Клієнта застосовується Договір на тій мові, на якому Клієнт ознайомився з ним під час реєстрації в Системі. 

16.9. Зазначені в Договорі посилання на веб-сторінки і Додатки, що регулює надання окремих послуг, є невід'ємною частиною цього Договору та застосовуються щодо Клієнта з моменту початку використання ним послуг.

Реквізити: Paysera - «Paysera LT», UAB, код юридичної особи 300060819; Ліцензія установи електронних грошей №1 видана 27-09-2012 (ліцензія видана Банком Литви). Дані про «Paysera LT», UAB збираються і зберігаються в Реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки. Більш детальна інформація про групу компаній Paysera, включаючи адресу головного офісу і адреси електронної пошти, доступна тут.
Нагляд за «Paysera LT», UAB здійснюється Банком Литви, ідентифікаційний код:: 188607684, адрес: Žirmūnų g. 151, LT-09128. Вільнюс, Литва, www.lb.lt.