Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 01.10.2017.

Maksājumu pieņemšana caur mobilo sakaru operatoriem (SMS)

Pamata termini

Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kura noteikumi tiek piemēroti Tirgotājam.

Operators – ekonomiska vienība sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un turot atbilstošo licence veikt šo darbību saskaņā ar tiesību aktiem, ko piemēro operatora valstī. No operatoru Paysera izmanto pakalpojumu sniegšanas saraksts ir sniegta uz Sistēmas mājaslapā

Tirgotājs – Paysera Sistēmas Klients, kurš pārdod preces un pakalpojumus un izmanto vienu vai vairākus Tirgotājiem paredzētos maksājumu pieņemšanas pakalpojumus, kas norādīti Sistēmā un kurus sniedz Paysera.
(*Paskaidrojums: Gadījumos, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti visiem Klientiem – gan Tirgotājiem, gan citiem Klientiem – tiek lietots termins „Klients“, bet, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti tikai Tirgotājiem, tiek lietots termins „Tirgotājs“).

Pircējs – maksātājs un/vai Tirgotāja, kurš maksājumu pieņemšanai izmanto Sistēmu, pārdoto preču un (vai) sniegto pakalpojumu gala saņēmējs.

Projekts – Tirgotāja sniegto pakalpojumu un (vai) preču detalizēts apraksts, kas izveidots Sistēmā ar mērķi no Pircējiem pieņemt maksājumus par Tirgotāja sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm ar Sistēmā norādītajiem maksājumu veidiem.

Atslēgvārds – unikāla kombinācija nosūtīto Pircēja uz īso numuru, lai saņemtu konkrētu pakalpojumu vai produktu no Tirgotāja burtiem un cipariem.

Tarifs – īpaša cena par vienu SMS īsziņu, zvanu vai savienojumu ar WAP mājaslapā.

Īsais numurs – tālruņa numurs, kas pieder operatoram, un, kuru Pircēji izmanto, lai samaksātu par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem.

Vispārīgie noteikumi

1. Maksājumu caur operatora pakalpojumu Collection ir paredzēts tirgotājiem, un ļauj tirgotājiem, lai savāktu maksājumus no pircējiem, izmantojot ar operatoru sniegtajiem pakalpojumiem – SMS īsziņu un WAP maksājumi.

2. Izmantojot šo pakalpojumu, Tirgotājam tiek piemēroti visi Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi un papildu noteikumi, kas noteikti šajā Pielikumā. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek izmantoti Vispārīgā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Maksājumu iekasēšanu, izmantojot operatoru īpatnība ir tā, ka Pircējs maksā par precēm un pakalpojumiem, ko Tirgotāja operatoram sniegtajiem, bet nauda, kas pieder pie Tirgotājam apmaksā Paysera.

4. Lai izmantotu šo pakalpojumu, Tirgotājam jāiesniedz Paysera savs Projekts un citi dokumenti, kurus Sistēmā pieprasa Paysera.

5. Paysera ir tiesības atteikt Tirgotājam Projekta apstiprināšanu un nesniegt pakalpojumu bez jebkādu paskaidrojumu sniegšanas.

6. Pakalpojums tiek sniegts pēc Paysera apstiprina projekta Tirgotāja un Merchant veic integrāciju saskaņā ar integrācijas norādījumiem Paysera sniegtajiem.

7. Ja Tirgotājs ir juridiska persona, piekrītot šī Pielikuma nosacījumiem, Tirgotājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās tiesības pasūtīt šo pakalpojumu juridiskās personas vārdā.

Cenas un apmaksas kārtība

8. Cenas un maksāšanas noteikumus par maksājumu iekasēšanu, izmantojot operatoru pakalpojumu pa valstīm tiek dota šeit. Tirgotājs apliecina, ka viņš / viņa ir rūpīgi iepazinies ar cenām un noteikumiem maksājumu iekasēšanu, maksājumu pārskaitījumiem, un visi Paysera pakalpojumus, kas ir piemēroti, un kas attiecas uz viņam / viņai. 

9. Strīdu starp Paysera un Tirgotājam tiek koordinēta saskaņā ar datiem par sniegtajiem pakalpojumiem, ko uzņēmēji. Datu atbilstības saskaņošana tiek veikta ar Paysera vienpusēji. Ja datu piegādā ar operatoru ikmēneša ziņojumā atšķiras no datiem, kas sniegti mēneša laikā, galīgā summa tiek pārrēķināta saskaņā ar operatoru mēneša pārskatu. Paysera vērš uzmanību, ka var rasties šādas neatbilstības datiem (jo īpaši, ka pēc pircēju operatoru samaksātās summas), kas nav saistīts ar vainas Paysera, bet sakarā ar dažiem tehniskiem defektiem vai maksātnespējas operatoru abonentu (nozagts SIM karte ir izmantotas, abonentu nav samaksāta Operatoram, uc), un citu iemeslu dēļ. Paysera neuzņemas atbildību par šādu neatbilstību, bet apņemas, ja tas ir iespējams, lai uzzinātu patiesais iemesls no neatbilstībām.

10. Paysera izmaksā līdzekļus, kas pieder Pārdevējam tikai tad Paysera saņem atbilstošu samaksu no operatoru un (vai) starpniekiem, kuriem ir pienākums nodot saņemti no operatoriem, lai Paysera līdzekļus. Līdzekļi, kas pieder Pārdevējam tiek izmaksāta proporcionāli summai, ko Paysera saņemta no operatoru un (vai) starpniekiem.

11. Ja Operatora rēķins būs atšķirīgs no rēķinā par iepriekšējo periodu, ko nodrošina sistēma, par operatora sniegtie dati tiek uzskatīti pareizs. Ja pirms šīs informācijas sniegšanu no Operatora Paysera jau veicis maksājumus par labu Komersanta, un pēc pārskatīšanas informāciju, ko operators kļūst skaidrs, ka daļa no izmaksātās summas ir atmaksātas, Paysera ir tiesības uz atskaitīt un norakstīt šādus naudas līdzekļus no Tirgotāja Paysera kontā. Ja naudas līdzekļi Tirgotāja Paysera kontā nav pietiekami, lai segtu atlikušo kompensācijas summu, komersants atmaksāt summu līdz Paysera 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.

12. Paysera veic maksājumus komersantam saskaņā ar radīto rēķinu noteiktajā termiņā katrai valstij, no kuras saņemti maksājumi (termini, ko katras valsts un redzami blakus Atslēgvārdi un izmaksa procentos šeit). 

13. Paysera kredīti summas, kas pieder komersantam Tirgotāja Paysera kontā, kas atvērts saskaņā ar nosacījumiem par Vispārējās vienošanās. 

14. Puses vienojas, ka, iestājoties fonda maksājumu nosacījumu izvēlētās Tirgotāja Kontā, Paysera automātiski ģenerē sistēmā Tirgotāja PVN rēķinu par summu, kas jāmaksā, un augšupielādēt to uz Tirgotāja kontu. Kad Merchant baļķi kontā, viņš / viņa stājas sērija un numurs PVN rēķina. Tirgotājs apņemas izdrukātu šādas PVN rēķinus un tos iekļaut viņa / viņas grāmatvedībā. 

15. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par Tirgotāja Sistēmā vai pa e-pastu par radītais Tirgotāja PVN rēķinu laikā, Merchant nespēj aizpildīt sērija un numurs PVN rēķinu, sistēma izmanto noklusēto sēriju un numurs, ko sistēma. 

16. Ja Operatori nemaksā PVN nodokli, Paysera automātiski ģenerē PVN rēķinu, kurā ir norādīts PVN nodoklis. Šādā gadījumā Pārdevējs, ja viņš / viņa ir radīts PVN rēķinu ar ko Paysera samaksāto PVN nodokli norādīja, veic attiecīgi deklarē un maksā PVN nodokli.

Tirgotāja pienākumi

17. Kontā, komersants izvēlas ar sistēmu, kas tiks izmantoti ar pircējiem par zvaniem vai ziņām jāmaksā par Tirgotāja precēm vai pakalpojumiem, vai vietnes adresi sniegto īso kodu skaits, kur pircēji var pieteikties un samaksāt par un saņemt Tirgotāja produktu vai pakalpojumu. 

18. Komersants apņemas nodrošināt pircējus ar precīziem un pareiziem īsos numurus doto Tirgotājam, Paysera. 

19. Tirgotājs apņemas sadarboties ar pircējiem pienācīgi un sniegt tiem informāciju, kā arī informēt tos par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem, ko tās veikuši pasūtījumus, izmantojot SMS īsziņu vai citu maksājumu metodes. 

20. Komersants nodrošina, ka viņš / viņa nav dizains Atslēgvārdi identiskas vai līdzīgas tām, ko citas tautas mājaslapas pašiem Short kodi, kas izmantoti. No īsziņām summa ar konkrētu atslēgvārdu kļūdas saņēmusi nedrīkst pārsniegt 20% no visām saņemtajām īsziņām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka atslēgvārds ir pārāk līdzīgi un Merchant apņemas mainīt uzreiz. Ja komersants nemaina atslēgvārds 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad tirgotājs ir informēts pa e-pastu par nepieciešamību mainīt Atslēgvārds, Paysera aptur pakalpojuma sniegšanu Tirgotājam līdz Tirgotājs maina atslēgvārdu. 

21. Daži atslēgvārdi tiks aktivizēta tikai pēc tam tiek veikta Komersants vai atslēgas pārbaudes procedūra vai pēc noteikta laika. Sistēma informē Merchant par nepieciešamību veikt pārbaudes procedūra vai par laiku, kas nepieciešams, lai aktivizētu atslēgvārdu. 

22. Izveide dažiem atslēgvārdiem var iekasēt papildus. Sistēma informē Merchant par papildu maksu, un cenām, ko piemēro. 

23. Komersants apņemas nodrošināt Paysera ar projektu un aprakstu par pakalpojumu katram atslēgvārdam pieņemamā valodā un tās valsts oficiālajā valodā, kurā tas tiks izmantots. Šādu aprakstu sniedz Projekta aprakstā pirms izveides atslēgvārdu. Ja Klients nesniedz aprakstu pakalpojumu, atslēgas nedrīkst radīt vai aktivizēta, vai arī svītro īsā laikā. 

24. Komersants nodrošina, ka viņš / viņa saglabās informāciju par viņa / viņas pakalpojumu sniegšanai un pārdošana, kā arī Paysera vaicājumu pa e-pastu ne vēlāk kā 1 (viena) darba dienas laikā nosūta visu informāciju, viņš / viņa ir par vietu un veida pakalpojumu vai produktu, ko izsniedz Pircējam saskaņā ar konkrētu SMS īsziņas, zvanu vai autorizēties lai WAP mājas lapā, Paysera sniegto un Tirgotāja saņemto, veikta ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms diena uzņemšanai vaicājumu. 

25. Saskaņā ar drošības apsvērumiem, noteiktu ikmēneša ierobežojums tiek piemērots uz vienu mobilā tālruņa numuru uz pircēja vārda. Ja robeža ir pārsniegta, pakalpojums nav paredzēts Pircējam, un Merchant nesaņem samaksu. Sistēma automātiski informē Tirgotājam par kritisko punktu un jāaprobežojas sasniegts Pircēja pa e-pastu vai citā veidā norādītajā Tirgotāja kontu.

Naudas līdzekļu atgriešana

26. In case Paysera receives a notice from the Operator about fraudulent actions executed by Buyers, such SMS messages, calls or logins into WAP web pages shall be cancelled. The Merchant shall be notified thereof and the paid out funds shall be deducted from the Paysera account or newly received income immediately after Paysera receives a notice on cancellation. If the amount of funds is insufficient, the Merchant shall refund them within 7 (seven) calendar days. 

27. If the Merchant receives an SMS message by the Buyer's mistake (by entering a wrong Keyword) and the Merchant cannot provide the service to the Buyer due to the wrong SMS message format, such SMS message shall be cancelled and the service under the SMS message shall be provided to the Buyer or the cost of the SMS message shall be covered by Paysera, if possible.

Pakalpojumu tehniskā integrācija

28. Komersants, izmantojot pakalpojumu maksājumu iekasēšanu, izmantojot operatoru apņemas saistīt viņa / viņas sistēma ar paša Paysera saskaņā ar Paysera norādījumiem šeit (ja darbība pakalpojuma saistīta ar pakalpojumiem, automātiski sniegti noteiktā sistēmā, piemēram, radiostacijas saņemt pieprasījumus vai apsveicu sistēmas sasaisti nav obligāta). 

29. Komersants saprot un piekrīt, ka nepareiza integrācija var izraisīt papildu slodzes sistēmas, kas nav vēlama un nevar būt pieņemams, tāpēc viņš / viņa ir, lai garantētu pareizu (saskaņā ar norādījumiem) realizācijas integrāciju. 

30. Paysera jebkurā laikā brīvi var mainīt pakalpojumu tehniskās integrācijas risinājumu. Par jebkādām izmaiņām, kas prasa veikt izmaiņas Tirgotāja programmatūrā, tiek paziņots vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš. Tirgotājs saprot, ka gadījumā, ja Paysera maina integrācijas norādījumus un par to informē Tirgotāju, Tirgotājam no savas puses jāatjaunina savienojums ar Sistēmu uz sava rēķina pie vēlākais 90 (deviņdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Visas izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo izmaiņu veikšanu Tirgotāja pusē, sedz Tirgotājs.

Apstiprinājumi un Pušu vienošanās

31. Tirgotāja reģistrēšanās Sistēmā nozīmē, ka viņš apstiprina un garantē, ka, sniedzot pakalpojumus un pārdodot preces Pircējiem, Tirgotājs darbosies godīgi un atbilstoši Paysera, Tirgotāja un Pircēja interesēm. Tāpat, Tirgotājs apņemas sniegt pakalpojumus un pārdot preces Pircējiem pareizi, savlaicīgi un kvalitatīvi.

32. Tirgotājs apstiprina, ka visas Tirgotāja darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi, kā arī Tirgotāja pārdodamās preces un (vai) sniegtie pakalpojumi vai viņas atbilsts Lietuvas Republikas un tās valsts likumdošanai, kurā tiek pārdotas preces un sniegti pakalpojumi. Tirgotājs nes pilnu atbildību par sekām, kas radušās no šo saistību neievērošanas.

33. Sniedzot šajā Pielikumā norādītos pakalpojumus, Paysera neatbild par Tirgotāja pārdotajām precēm un (vai) sniegtajiem pakalpojumiem un sekām, kas izriet no šo preču pārdošanas un (vai) pakalpojumu sniegšanas. Paysera arī negarantē, ka Tirgotāja izveidotās transakcijas otra puse (Pircējs) izpildīs transakciju (piemēram, ja maksājums nav pabeigts vai nav veiktas citas darbības). Ja Tirgotāja izveidotās transakcijas otra puse (Pircējs) nepabeidz transakciju, tas tiek uzskatīts par Pircēja parādu vai citu saistību pārkāpumu pret Tirgotāju. Tāpat, Paysera negarantē Pircēja identitāti.

34. Puses (Tirgotājs un Paysera) apņemas garantēt organizatorisko un tehnisko līdzekļu pareizu piemērošanu, kas paredzēti Pircēju personas datu aizsardzības nodrošināšanai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nomaiņu, izpaušanu vai citu nelikumīgu apstrādi, kā tas noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos.

35. Puses (komersanta un Paysera) apņemas nodrošināt personas datu konfidencialitāti Pircēju.

36. Pircēju kā maksātāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma prasībām un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Personas datu apstrādes principus reglamentē Privātuma Politika.

37. Tirgotājam, izmantojot Paysera pakalpojumus uzņēmējdarbības vai profesionālām vajadzībām, Līguma darbības laikā savā mājaslapā ieteicams izvietot „Kvalitāti un uzticamības zīmi“ ar saiti uz Sistēmu saskaņā ar norādījumiem, kas doti šeit.

38. Tirgotājam, kurš izmanto Paysera pakalpojumus uzņēmējdarbības vai profesionālām vajadzībām, Līguma darbības laikā Paysera nodrošina iespēju Sistēmā bez maksas reklamēt Tirgotāja un viņa pārdodamo preču un sniegto pakalpojumu aprakstus. Paysera ir tiesības dzēst šos aprakstus un reklāmas no Sistēmas bez atsevišķa brīdinājuma un nenorādot iemeslus.

39. Tirgotājs piekrīt sava logotipa un pārdodamo preču un (vai) sniegto pakalpojumu apraksta attēlošanu Sistēmā Līguma darbības laikā. Paysera ir tiesības dzēst šādu aprakstu no Sistēmas bez atsevišķa brīdinājuma un nenorādot iemeslus šādai darbībai.

39. Tirgotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāinformē Paysera par jebkādām izmaiņām, tai skaitā izmaiņām informācijā, kas saistīta ar Tirgotāja (pārstāvētās juridiskās personas) juridisko statusu, darbības veidu, personām ar tiesībām pārstāvēt Tirgotāju un citām izmaiņām, kas var būtiski ietekmēt Vispārīgā līguma un šī Pielikuma izpildi. Tirgotājs ir atbildīgs par visām sekām, kas izriet no šo saistību nepareizas izpildes un iepriekšminētās informācijas savlaicīgu nesniegšanu.

9. Aizliegtās darbības

41. Aizliegtās darbības ir norādītas Vispārīgā līguma 9. nodaļā.

41. Tirgotājam, pieņemot maksājumus ar SMS, ir arī aizliegts:

42.1. Norādīt nepareizu cenu par īsziņu vai nenorādīt to vispār;

42.2. reklamēt sevi, izmantojot SPAM vēstules (piemēram, nosūtīt lielu skaitu e-pasta vēstuļu, Skype un ICQ ziņojumu vai reklamēt, izmantojot citus interneta saziņas līdzekļus).

43. Tirgotājam ir pienākums pārliecināties, ka viņa pakalpojumi vai preces atbilst un nepārkāpj konkrētās valsts likumdošanu, kurā tiek sniegti pakalpojumi vai pārdotas preces.

44. Ja kļūst zināms, ka Tirgotājs nav izpildījis vai ir pārkāpis ierobežojumus veikt šajā Pielikumā norādītās aizliegtās darbības vai savā darbībā nav ievērojis vai ir pārkāpis konkrētās valsts likumdošanu, un šī iemesla dēļ Paysera ir radušies zaudējumi (piemēram, uzlikts sods, pieprasīti paskaidrojumi, izbeigts līgums ar operatoru), Paysera ir tiesības atskaitīt no Tirgotāja Paysera konta visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies sakarā ar šādu Tirgotāja pārkāpumu. Ja Tirgotāja kontā ir nepietiekams daudzums naudas līdzekļu, lai segtu izdevumus, Tirgotājam nekavējoties jāpārskaita Paysera norādītā zaudējumu summa uz Paysera norādīto kontu.

Informācija par kļūdām

45. Paysera saskaņā ar procedūru, kas norādīta Vispārīgajā līgumā, savlaicīgi informē Klientu par zināmām un potenciālām Sistēmas tehniskām kļūmēm, kā arī trešo personu sistēmu vai iekārtu, kuras Paysera izmanto pakalpojumu sniegšanai un kuras ietekmē Paysera pakalpojumu nodrošināšanu, kļūmēm. Tāpat arī Tirgotājs apņemas nekavējoties informēt Pircējus par Paysera tehniskajām kļūmēm, plānotajiem profilakses un remonta darbiem, kas var ietekmēt Tirgotāja pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu Pircējiem.

Pušu atbildība

46. Pušu atbildību nosaka Vispārīgā līguma nosacījumi.

47. Lai aizsargātu Tirgotājus, Klientus un Pircējus no interneta krāpniecības, Paysera vienmēr objektīvi un ātri mēģina izvērtēt radušos situāciju starp Tirgotāju un Pircēju un veikt atbilstošus drošības pasākumus. Konflikta situācijas gadījumā un lai novērstu iespējamu noziedzīgu darbību, Paysera patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu un (vai) maksājumu veikšanu. Paysera nekad neizmanto šīs tiesības, ja tiek saņemta sūdzība par Tirgotāju, kurš jau ilgu laiku un veiksmīgi veic savu darbību, izmantojot Paysera pakalpojumus, jo šādi Tirgotāji parasti visas domstarpības atrisina pa tiešo ar Pircēju. Lai pārliecinātos, ka Tirgotāja vai Pircēja aprakstītā situācija ir patiesa, Paysera patur tiesības pieprasīt papildu apliecinājumu par to identitāti un darbību. Gadījumā, ja radušos situāciju neizdodas atrisināt pārrunu ceļā un ja pastāv pamatotas aizdomas par krāpniecību, visa ar strīdus situāciju saistītā informācija tiek nodota tiesībsargājošajām iestādēm un pakalpojumu sniegšana un pieņemto naudas līdzekļu izmaksa tiek apturēta.